Ve středu dne 5. října 2005 oslavili společných 65 let života - kamennou svatbu manželé Marie a František Křišťanovi, Vrčeň 126. S gratulací a dárkovým košem přišel manželům popřát osobně starosta obce Petr Mašek společně s místostarostkou Evou Beránkovou. Manželé vychovali společně dva syny a těší se z pěti vnoučat a jedné pravnučky.

Recept na šťastné manželství vyzvídal doposud svobodný starosta obce od paní Marie Křišťanové, která mu hbitě odpověděla tři základní věci, které považuje za nejdůležitější: láska, věrnost, tolerance. Vdávala se v 18-ti letech a celých 65 let manželství považuje za šťastnou volbu. Dodnes se nebojí vylézt po žebříku na strom a očesávat ovoce, které má velice ráda, stejně tak jako zeleninu. Jako dívka studovala internátně v „Hospodyňské škole“ v Klatovech, kde se vedla studia musela naučit i všem domácím pracím. Zaměstnána byla jako vedoucí školní jídelny postupně v Žinkovech (1956), Nepomuku (1967) a naposledy doma ve Vrčeni až do roku 1989.

František Křišťan (88let) vystudoval „Státní Československý mužský ústav učitelský“ v Plzni, kde maturoval v roce 1934. Vzhledem k nedostatku pracovních míst začínal svoji učitelskou praxi jako hospitující učitel na šumavském Zadově. Poté působil jako výpomocný učitel v Sušici, Nezdicích, Bukovníku, Kadešicích a Žihobcích (r.1939). Po válce nastoupil na čas do školy ve Vrčeni. Poté působil také na škole v Kbelu, tenkráte okres Přeštice a po změně okresu na Blovický působil dlouhých 23 let na II.stupni Základní školy v Žinkovech (do r. 1972), kde vyučoval Český jazyk a dějepis. V ZŠ Žinkovy zastával nejprve funkci zástupce ředitele a posléze také od roku 1964 funkci ředitele. Posledních 5 let své učitelské praxe působil na základní škole v Nepomuku (1972-1977), kde ještě občasně vypomáhal coby penzijní učitel. Pro zajímavost také musím připomenout, že ze Žinkov jezdil společně celých dlouhých 10 let spolu se svojí ženou Marií na motorce do Vrčeně za účelem stavby vlastního domu, na který se celý život těšili a společně šetřili.

Každé ráno a večer si dopřává černou kávu s mlékem, kterou oba mají velice rádi, spolu s různým pečivem nebo domácí dělanou výbornou buchtou.

Zastupitelstvo obce oběma srdečně přeje do dalších dlouhých let společného života hodně zdraví, štěstí a lásky.


vložil: Webmaster 21:16 [Přidat komentář]


Životní jubileum 92 let

[pátek, 7. říjen 2005]

Nejstarší vrčeňský občan Václav Vavřík oslavil 21. září své životní jubileum - 92 let. V současné době žije se svou manželkou Vlastou v DKS v Žinkovech. Za obec přijeli popřát starosta a místostarostka, kteří vyřídili pozdrav i od zastupitelů družební obce Choťánek a přivezli dárkový koš.

Při příležitosti návštěvy DKS Žinkovy navštívili představitelé obce i svého opatrovníka Milana Přidala, který zde také žije.


vložil: Webmaster 21:11 [Přidat komentář]


Okresní kolo v hasičské soutěži

[neděle, 25. září 2005]

V sobotu 24. září se v Dolcích u Přeštic uskutečnilo okresní kolo v klasické hasičské soutěži, která se skládá ze štafety a požárního útoku. Soutěže se zúčastnilo 17 mužstev - vítězů jednotlivých okrskových kol v rámci okresu Plzeň-jih a 6 družstev žen. Vrčeňští muži skončili na celkovém 11. místě. Soutěž žen skončila takto: 1. Čižice, 2. Štěnovický Borek, 3. Hradčany, 4. Budislavice, 5. Šlovice a 6. Nepomuk


vložil: Webmaster 18:31 [Přidat komentář]


Pes na houby

[neděle, 11. září 2005]

I náš předseda si jako správnej myslivec pořídil "loveckýho" psa. Při první návštěvě lesa šel Lump (tak se pes jmenuje) po stopě a svýmu pánovi se ztratil z dohledu. "Slyšíte to taky?", "To jsou vsi ze psi, tedy psi ze vsi". Místo očekávaného zajíce, lišky či medvěda nanosil Lump plný košík hub, čímž zrovna mysliveckou ješitnost nepotěšil. Více...


vložil: Webmaster 23:57 [Přidat komentář]


Hon na kachny

[neděle, 11. září 2005]

V sobotu 10. září se konal na biologickém rybníku první letošní hon na kachny, kterým začala myslivecká sezóna. Celkem se sešlo 33 střelců jak z řad Mysliveckého sdružení Vrčeň - Tojice, tak jejich hostů. Všichni dohromady střelili 83 kusů kachny divoké. Více...


vložil: Webmaster 09:13 [Přidat komentář]


Den vyhlášení: 3. září 2005 Více...


vložil: Webmaster 11:42 [Přidat komentář]


Zaslání výpisů rozdělení jednotek požární ochrany do prvního stupně poplachu obcím z operativní dokumentace k Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2003. Více...


vložil: Webmaster 21:51 [Přidat komentář]


Odpady za 2. čtvrtletí

[sobota, 27. srpen 2005]

Odpady za 2. čtvrtletí 2005: Více...


vložil: Webmaster 21:07 [Přidat komentář]


Otevřený dopis p. Jiřímu Strolenému ml., veliteli JSDHO: Vyhlášení prověřovacího cvičení: Více...


vložil: Webmaster 21:05 [Přidat komentář]


OÚ Vrčeň si Vás dovoluje pozvat na své XIII. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které je svoláváno na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na: pondělí, dne 29. 8. 2005 se začátkem jednání od 19.00 hod. - v zasedací místnosti OÚ Více...


vložil: Webmaster 21:48 [Přidat komentář]


Dne 15. 8. 2005 bylo na odboru kultury Městského úřadu v Nepomuku předáno naší obci osvědčení o uznání kaple sv. Vojtěcha kulturní památkou. Zároveň byla na kapli umístěna měděná deska. Je zajímavé, že za kulturní památku byla kaple sv. Vojtěcha uznána Ministerstvem kultury zhruba po 40 letech po žádosti od bývalého MNV Vrčeň. Více...


vložil: Webmaster 21:03 [Přidat komentář]


Měření radonu

[neděle, 14. srpen 2005]

Možnost bezplatného měření obsahu radonu v budovách na katastrálním území obce s následnou možností udělení finanční dotace na snížení obsahu radonu v objektu přesahující 1000 Bq/m3 a více. Více...


vložil: Webmaster 21:48 [Přidat komentář]


Strana 139 z 148
«« « 135 136 137 138 139 140 141 142 143 » »»