Křístání

[neděle, 27. březen 2005]

I letos se od Zeleného čtvrtka scházela parta místních kluků, aby nám připomněla nadcházející svátky velikonoční. Svoje snažení završili na Bílou sobotu, kdy si koledováním vysloužili vajíčka malovaná i bílá a i nějakou tu korunu. Letos se sešla skoro dvacítka kluků s "křístačkou".


vložil: Webmaster 20:16 [Přidat komentář]


které je svoláváno na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, na úterý dne 29. 3. 2005 se začátkem jednání od 19.00 hod., v hostinci „NA FAŘE“

Program jednání:

1) Zahájení

2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

3) Smlouva o pronájmu nebytových prostor čp. 44 (o výměře 162 m²) par.č. 23/2 (hostinec „Na Faře“)

4) Závěrečný účet obce za rok 2004 a zpráva o stavu inventarizace majetku obce

5) Zpráva o výsledku přezkoumání fin.hospodaření obce za r. 2004

6) Rozpočet obce na rok 2005

7) Smlouva s real. kanc. FORES s.r.o. (nabídka k prodeji čp. 115)

8) Zpráva o činnosti ZO (za uplynulé období od X. veřejného zasedání)

9) Zpráva starosty obce

10) Různé

11) Diskuse

12) Usnesení

13) Závěr

Zastupitelstvo obce zve tímto srdečně všechny občany k účasti na svém 11-tém veřejném zasedání.


vložil: Webmaster 21:23 [Přidat komentář]


Tání sněhu

[neděle, 20. březen 2005]

Konečně je tu jaro a s ním spojené snad již poslední letošní tání sněhu. Pro ilustraci si prohlédněte pár fotek rozvodněné Úslavy ve Vrčeni pořízené 18.3.2005.


vložil: Webmaster 20:14 [Přidat komentář]


Stav nezaměstnanosti únor-březen

[neděle, 13. březen 2005]

K 1.2.2005 (8 osob) = 5,0 % Více...


vložil: Webmaster 20:09 [Přidat komentář]


Nová hostinská

[pondělí, 7. březen 2005]

Vrčeňská hostinská se kromě svých restauračních povinností věnuje také své zálibě v kreslení. "No a kdy já jsem Tě už volala, starýho člověka by nechala žízní chcípnout. - Pak nemá bejt to pivo teplý" Více...


vložil: Webmaster 23:46 [Přidat komentář]


Přímé vlakové spojení

[pondělí, 7. březen 2005]

Po dlouhých jednáních se podařilo zajistit pro naše občany přímé vlakové spojení na trase Nepomuk - Blatná. Od jara bude tento spoj zajíždět do Vrčeně dvakrát denně a to vždy v 7 hodin ráno do Blatné a večer v 18 hodin do Nepomuka. Zatím nejsou ještě položeny koleje, přesto již probíhají zkušební jízdy. Dle příslibu ČD a.s. by však mělo být všechno v potřebném termínu hotovo. Jako vlakové nástupiště poslouží stávající zastávka ČSAD na návsi. V případě zpoždění spoje vlak nezastavuje, ale pouze podle potřeby přibrzdí. "Co já se tady ustavičně naběhám." Více...


vložil: Webmaster 23:43 [Přidat komentář]


Záchrana srny

[pondělí, 7. březen 2005]

Díky dlouhotrvajícím mrazům a sněhové pokrývce se lesní zvěř stahuje blíže k obydleným objektům. Tato srnka přišla v sobotu odpoledne až na vrčeňskou náves z nedaleké "Vinné hory" u Srb. Pravděpodobně vyplašena štěkajícími psy se vydala na cestu zpět, při které uvízla v potoce pod obecním rybníkem. Díky blízké přítomnosti starosty obce, který na pomoc zavolal mysliveckého hospodáře Josefa Velíška a předsedy MS Vrčeň-Tojice MVDr. Ladislava Janovce se podařilo zbídačenou srnku zachránit. Více...


vložil: Webmaster 20:09 [Přidat komentář]


Chřipkové prázdniny

[úterý, 1. březen 2005]

Chřipkové prázdniny pro okresy PM, PJ a PS končí, v pondělí 28.2.2005 jdou děti do školy i školky. Více...


vložil: Webmaster 21:23 [Přidat komentář]


Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, jako orgán příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) a l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § odst. 1 písm.b) a odst. 2 citovaného zákona nařizuje uzavření předškolních zařízení, základních škol, středních odborných škol , středních odborných učilišť a speciálních škol na území Plzeň – město, Plzeň – sever a Plzeň – jih, a to od 21.2.2005 do odvolání. V této době, v rámci protiepidemických opatření, nebudou žáci navštěvovat školní družinu ani školní jídelnu. Více...


vložil: Webmaster 21:17 [Přidat komentář]


Cestáři

[sobota, 19. únor 2005]

Tak nám zase napad sníh. V zimě nic neobvyklýho. Ale cestáře to zase jaksi překvapilo. Nedalo mi to a vyšla jsem se hledat příčinu. Našla jsem je u mostu, kde silnice na Mileč podjíždí hlavní tah na Buďojce. Snažila jsem se nakreslit jejich počínání - snad se mi to i povedlo. Když jsem se jich zeptala: "A kdopa to asi udělá ve Vrčeni", dostalo se mi odpovědi: "Asi Vy teta, čau!" Zlatý komunisti! Více...


vložil: Webmaster 23:38 [Přidat komentář]


LEDEN – výšlap na vrch „Štědrý“ (prvního od 13:00hod.) Více...


vložil: Webmaster 19:56 [Přidat komentář]


Ve středu 16.2. se konala v hostinci Na faře Valná hromada Honebního společenstva Vrčeň - Tojice, tj. vlastníků honebních pozemků. Více...


vložil: Webmaster 19:51 [Přidat komentář]


Strana 142 z 147
«« « 138 139 140 141 142 143 144 145 146 » »»