OKRESNÍ ÚŘAD PLZEŇ - JIH

Radobyčická 14, 306 04 Plzeň

INFORMACE PRO OBCE - z internetových stránek www.infopovodne.cz


1. Informace o staticích

Ing. Jaroslav Cuhra, E. Beneše 6, Plzeň - tel.: 377 371 273, 728 126 346

Ing. Pavel Eichenbaum, Mánesova 1, Plzeň - tel.: 377 966 357, 603 542 023

Ing. Miloslav Beneš, Pivovarská 572, Nepomuk - tel.: 371 593 324, 601 260 218

Ing. Karel Eliášek, Hřímalého 37, Plzeň - tel.: 377 423 253, 604 633 855

Vladimír Kasa, Raisova 42, Plzeň - tel.: 377 443 962, 605 128 827


2. Okresní hygienická stanice (OHS) PJ informuje a doporučuje:

1. Shromažďovat údaje o dokončené asanaci vodních zdrojů občanů i obecních vodních zdrojů a předat na OHS PJ 377 260 651-3 nebo mobil: 602 162 609 nebo 610. OHS nabízí odběr vzorků i přepravu do laboratoří KHS zdarma včetně rozboru. Vyšetření vody má cenu teprve po vyčerpání a dezinfekci podle návodu !!

2. Pokud se bude někdo obracet přímo na laboratoře Krajské hyg.stanice ve Skrétově 15 v Plzni, musí počítat s tím, že si napřed v laboratoři vyzvedne odběrové nádoby, telefon na KHS - Dr. Korandová 377 155 138, KHS - ústředna 377 222 020 nebo 377 222 022.

3. V případě zásobování vodou z cisteren informovat odběratele, že se jedná o vodu nepitnou určenou k převaření. Preferovat přímé zásobování z výtokových kohoutů v obci, pokud je k dispozici kontrolovaný veřejný vodovod.

4. V nejbližší době bude OHS zajišťovat pro dobrovolníky a občany, kteří přišli do styku s povodňovou vodou, očkování, které zvýší nespecifickou odolnost organismu, požadavky lze směrovat na OHS PJ.


3. Informace od Okresní veterinární správy Plzeň-jih

Okresní veterinární správa Plzeň-jih mapuje úhyn drobných hospodářských zvířat v obcích postižených povodněmi.

Pravidla :

* drobná uhynulá zvířata ukládat do silnostěnných plastových pytlů, řádně uzavřít a zajistit odvoz na ASAVET Biřkov;

* nebalené potraviny a suroviny živočišného původu a kadálních zvířat určeno ke zpracování v asanačním podniku;

* balené potraviny syrové i tepelně opracované v měkkých obalech (papír, polyetylén, mikrotén, polystyrén) - určeno ke zpracování v asanačním ústavu;p

* potraviny balené do tvrdých obalů (plech, sklo, tvrdé plastové hmoty) jsou určeny k zahrabání k tomu účelu schválených skládkách nebo zahrabovištích nebo spálených ve spalovně. Odvoz takto balených potravin zajišťuje obec na schválené skládky jako v případě komunálního odpadu.


4. Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených povodní

Vzhledem k mimořádným podmínkám vzniklým v důsledku povodňové situace v České republice doporučuje MŠMT ředitelům základních, středních a speciálních škol a školských zařízení, které nebudou moci ke dni 2.září 2002 zahájit řádné vyučování a provoz zařízení, aby v dohodě se zřizovatelem, popř. s příslušným orgánem krizového řízení a) přesunuli vyučování, pokud mají tuto možnost, mimo postiženou oblast (k výběru vhodných objektů je možné využít i nabídek, které jsou evidovány MŠMT), b) popřípadě použili ustanovení § 6 vyhlášky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách a po dobu nutnou k odstranění následků povodní vyhlásily mimořádné volno pro žáky dotčených základních, středních a speciálních škol (popř. školských zařízení).


5. Dávky sociální péče

Přednostové okresních úřadů musí požádat o posílení dávek sociální péče z důvodu povodní, aby pak měli potřebné finanční prostředky.

a) Peněžitá dávka občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelní pohromy nebo požáru

Právní úprava: §51 odst.3 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška")

Účelem této fakultativní (nenárokové) dávky sociální péče je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří byli postiženi živelní pohromou nebo požárem ( a jejich rodin) - např. na zakoupení základního ošacení, potravin, hygienických potřeb apod., do doby než uspokojování těchto potřeb bude možno zajistit jiným způsobem.

O přiznání dávky rozhoduje pověřený obecní úřad podle místa trvalého pobytu žadatele. Pověřené obecní úřady byly na tuto možnost upozorněny vedoucím referátu sociálních věcí a zdravotnictví JUDr. Polákem. Podmínkou pro poskytnutí této dávky není sociální potřebnost.

Výše dávky činí až 30 000 Kč . Při stanovení výše dávky v konkrétním případě se přihlíží k rozsahu potřeb žadatele a jeho rodiny, rozsahu škod, počtu členů rodiny apod. Dávka se poskytuje jen jednomu členu rodiny.


6. Ministerstvo pro místní rozvoj

Lidé a obce v postižených oblastech již mohou žádat o finanční prostředky na opravy domů a bytů, poškozených povodněmi.

Pro obce je připraveno 50 mil. Kč na obnovu základních funkcí, jako např. místních komunikací, technické infrastruktury a občanské vybavenosti. Žádosti by měly obce směrovat na okresní úřady, popřípadě úřady krajské.

Dalších 150 mil. Kč je určeno občanům na opravy domů a bytů, poničených povodněmi. A to formou nízkoúročených úvěrů ve výši tří procent, s dobou splatnosti nejméně deset let. Žádost by měli občané podávat příslušným obecním úřadům.

(3.6. Informace MMR, 17.08.2002 15:34, zdroj: MMR)


7. Zapojení dobrovolných hasičů do záchranných a likvidačních prací na pomoc krajům, postiženým povodní

Zapojení jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí do záchranných a likvidačních prací na pomoc krajům, postiženým povodní bude probíhat následujícím způsobem:

a) jednota SDH obce se může přihlásit u svého územně příslušného operačního a informačního střediska (OPIS) HZS kraje, kde se zpracovává přehled o silách a prostředcích, nabízených postiženým krajům, buď přímo nebo prostřednictvím MV-generálního ředitelství HZS ČR.

b) jednotka SDH obce, která má družební styky s postiženou obcí, se může, se souhlasem OPIS HZS kraje, zapojit přímo; musí však být zabezpečena funkčnost poplachových plánů kraje a okresu.

V průběhu soboty a neděle by se do likvidačních prací mělo zapojit přes tři tisíce dobrovolných hasičů z celé republiky, aby pomáhali při čerpání vody ze zatopených objektů. Vše ovšem bude záviset na dalším vývoji situace, která bude ovlivňovat možnosti čerpání - tzn. návrat evakuovaných osob, snížení hladiny spodní vody apod.

Krizový štáb MV-generálního ředitelství HZS ČR proto vyzývá dobrovolné hasiče, aby se řídili uvedeným postupem.

(3.1. Informace MVČR, 16.08.2002 18:09, zdroj: MV-GŘ HZS ČR)


8. Informace od České inspekce životního prostředí

ČIŽP Plzeň na tel. čísle 377 236 975 v době od 6.30 do 15.00 hod. provádí zdarma konzultace v oblasti nakládání s odpady, třídění a způsobu nakládání pro oblasti postižené povodněmi.V Plzni dne 19. 8. 2002

Ing. Václav Mazín

Přednosta Okresního úřadu Plzeň - jih

Obdrží: všechny obce okresu Plzeň - jih


vložil: Webmaster 19:31 [Přidat komentář]


Povodeň ve Vrčeni

[středa, 14. srpen 2002]

12.-13.8.2002


vložil: Webmaster 13:52 [Přidat komentář]


VOLEBNÍ OKRSEK č. 1 - OBEC VRČEŇ
Počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů 254
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 174
Počet odevzdaných úředních obálek 174
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 174
68,5%

Číslo volební stranyNázev politické strany Počet obdržených hlasů
2 Demokratická liga 1
3 Česká strana sociálně demokratická 41
5 Občanská demokratická aliance 1
7 Humanistická aliance 1
8 Akce za zrušení Senátu 4
11 Republikáni Miroslava Sládka 1
12 Cesta změny 11
13 Česká strana národně sociální 1
15 Cesta zdravého rozumu 3
16 Strana venkova - spojené občanské síly 8
20 Republikáni 1
21 Sdružení nezávislých 4
22 Občanská demokratická strana 40
23 Komunistická strana Čech a Moravy 40
25 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 10
26 Strana za životní jistoty 2
28 Strana zelených 5vložil: Webmaster 19:18 [Přidat komentář]


Sobota 8.6.2002 od 13.00 hod. Více...


vložil: Webmaster 13:46 [Přidat komentář]


Výsledky voleb - duben 2002

[čtvrtek, 25. duben 2002]

Více...


vložil: Webmaster 18:57 [Přidat komentář]


Rozbor vody z 10.4.2002

[středa, 10. duben 2002]

vložil: Webmaster 18:47 [Přidat komentář]


Úspěchy v letech 2000-2001

[pondělí, 31. prosinec 2001]

Úspěchy v roce 2001 Více...


vložil: Webmaster 13:57 [Přidat komentář]


Úřední deska 2001

[středa, 12. prosinec 2001]

Z investičních akcí: Více...


vložil: Webmaster 00:00 [Přidat komentář]


Strana 142 z 142
«« « 138 139 140 141 142
<< >>
PoÚtStČt SoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      


eGovernment QRZákladní škola Vrčeň
Mateřská škola Vrčeň
SDH Vrčeň