Vážení spoluobčané,

z důvodu aktuální epidemilogické situace Covid 19 a současných opatření Ministerstva zdravotnictví musíme zrušit tradiční oblíbené společenské akce Rozsvícení vánočního stromku a Setkání seniorů. Snad v příštím roce bude lépe...


vložil: Chodora 19:40 [Přidat komentář]


akce Milostivé léto

[pondělí, 22. listopad 2021]

Podmínky akce Milostivé léto

Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před datem 28.10.2021. Další podmínkou je, že věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt.

Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací, kdy vznikají pohledávky:

  • Obec - nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.
  • Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky
  • Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění
  • Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno
  • ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.
  • Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v akci uhradit, protože se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) zaplatit v rámci akce nelze, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

Dalšími podmínkami je, že dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce tak nespadají dluhy, které napřímo vymáhá například celní nebo daňová správa.

Dlužník musí být fyzická osoba. Na právnické osoby se akce nevztahuje.


vložil: Chodora 19:17 [Přidat komentář]


Vysázeli jsme novou alej

[neděle, 14. listopad 2021]

V neděli 14. 11. 2021 jsme vysázeli novou ovocnou alej podél polní cesty vedoucí od viaduktu k Barochovu mlýnu v lukách. Sázeli jsme slivoně, hrušně a jabloně, celkem 38 mladých stromků. Malí i velcí zahradníci přidali ruku k dílu, za chvilku bylo vše hotovo. Každý se mohl stát kmotrem vlastnoručně zasazeného stromku. Kmotři se jistě budou zajímat jak se jejich stromkům daří a budou se též těšit na první chutné plody. Odměnou všem bylo připravené občerstvení. Sadební materiál obstral Ing. Václav Kovář z firmy ARBOCOM. Projekt byl podpořen z dotace Státního fondu životního prostředí.


vložil: Chodora 21:06 [Přidat komentář]


1. V sobotu 2. října 2021 proběhla v počtu 6 členů JSDHO technická pomoc při likvidaci bodavého hmyzu v nebytových prostorech u místních bytovek. Poté následovala plánovaná „povinná“ kondiční jízda.

2. V sobotu 23. října 2021 proběhl „podzimní“ velitelský den okrsku Čížkov (tj. 11 okolních sborů dobrovolných hasičů) ve Vrčeni v hostinci Na Faře. Velmi pozitivně je nutno hodnotit 100% účast všech 13 členů JSDHO Vrčeň.

3. Na státní svátek, ve čtvrtek, 28. října 2021 dopoledne bylo 5+1 členů (nepočítám další 2, kteří jsou zároveň i členy mysliveckého sdružení Vrčeň-Tojice, z.s.) na brigádě při sběru kamene na „Kutnách“ v k.ú. Tojice.

4. Na státní svátek, ve čtvrtek, 28. října 2021 v odpoledních hodinách technická pomoc 4 členů při opravě ruční pumpy na vodu u hřbitova ve Vrčeni.

Pozn.: Byť to nemusí být zcela významné a zásadní, ale jak vidíte, pořád se něco děje.


Více...Svoz objemného odpadu

[pondělí, 8. listopad 2021]

KONTEJNER

NA OBJEMNÝ ODPAD

- LINA, KOBERCE, MATRACE, NÁBYTEK


BUDE PŘISTAVEN NA NÁVSI U „HRADU„

od soboty 13. 11. do neděle 14. 11. 2021

NEUKLÁDAT – STAVEBNÍ SUŤ, ELEKTROODPAD, NEBEZPEČNÝ ODPAD


Neukládejte odpad mimo určené místo a čas !!!

Více...


vložil: Chodora 19:01 [Přidat komentář]


Nefunkční rozhlas od 9. 11. do 15. 11.

[pondělí, 8. listopad 2021]

Od úterý 9. 11. do 15. 11. 2021 nebude z důvodu opravy fungovat obecní rozhlas. Informace budeme po dobu opravy podávat prostřednictvím webu, úřední desky a aplikace mobilní rozhlas. Děkujeme za pochopení.

Více...


vložil: Chodora 18:53 [Přidat komentář]


Přijďte si zasadit strom do nové aleje

[pondělí, 8. listopad 2021]

V neděli 14. 11. 2021 od 13:30 budeme zakládat novou alej podél polní cesty, která vede od viaduktu (od Dvorce) k Barochovu mlýnu v lukách. Všichni občané jsou na akci vítáni. Ovocné stromky i sadební materiál bude připraven, malé občerstvení zajištěno. Můžete si zasadit "svůj" stromek a opatřit jej jmenovkou. Zahradní nářadí s sebou :)

Přístup je možný přes Barochův mlýn.

mapa:

/download/775-mapa-alej-11-21

Více...


Přijďte si zasadit strom do nové aleje

vložil: Chodora 18:28 [Přidat komentář]


Blahořání

[čtvrtek, 4. listopad 2021]

V měsíci září 2021 oslavili svá životní jubilea naši spoluobčané: Paní Marie Chodorová, Vrčeň č.p. 60, paní Miluše Velíšková, Vrčeň č.p. 30, paní Růžena Heroutová, Vrčeň č.p. 128 a pan Vladimír Kolařík, Vrčeň č.p. 128. Zastupitelstvo obce přeje všem oslavencům k jejich narozeninám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahořání Zvětšit obrázek

vložil: Chodora 17:17 [Přidat komentář]


Černá skládka

[čtvrtek, 4. listopad 2021]

V noci z úterý na středu 3. 11. 2021 neznámý pachatel založil Na Drahách na poli černou skládku. Nanosil na hromadu igelitové pytle s domovním odpadem (plechovky od piva, konzervy, pečivo...) a zapálil ji. Obec Vrčeň žádá občany, pokud by měli informaci o možném pachateli, aby informovali obecní úřad, abychom mohli s pachatelem zahájit správní řízení. Děkuji za pomoc starosta.

Více...


vložil: Chodora 17:05 [Přidat komentář]


Drakiáda 2021

[pondělí, 25. říjen 2021]

V sobotu 25.10.2021 pořádal Spolek Vrčeň tradiční drakiádu. Počasí nám letos přálo, mírný vítr a sluníčko přilákalo mnoho místních ale i přespolních letců. Kromě pouštění draků si mohli účastníci zalétat s jednoduchými letadélky, které vyrobil pan Kahoun. Každý malý letec dostal na akci diplom a balíček se sladkostmi, bublifukem či modelínou.  Pro návštěvníky bylo připraveno zdarma občerstvení v podobě teplého čaje a domácích buchet, bylo možno si zakoupit pivo, limonády a domácí klobásy. Jako další zpestření pro děti bylo malování na obličej. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce a sponzorovi panu Pavlovi Velíškovi.

Více...


vložil: Chodora 14:01 [Přidat komentář]


Vážení spoluobčané, 
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Vrčeň, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 

·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

·         upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd. 

·         pozvánky na sportovní a kulturní akce

·         pozvánky na brigády dobrovolníků, kteří rádi v obci pomáhají

·         účast ve veřejných anketách

 

Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

 Jak se zaregistrovat? 

1.       Přes webovou stránku https://www.mobilnirozhlas.cz/registrace

2.       Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas Stáhnout pro Android  Stáhnout pro iOS

3.       Vyplněním registračního letáku a předáním na úřad obce Vrčeň

Více...


vložil: Chodora 20:43 [Přidat komentář]


Výsledky voleb do PS PČR 2021

[sobota, 9. říjen 2021]

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR VE DNECH 8. – 9. 10. 2021:

/download/768-vysledky-voleb-do-ps-pcr-2021

Více...


Výsledky voleb do PS PČR 2021 Zvětšit obrázek

vložil: Chodora 16:48 [Přidat komentář]


Strana 15 z 152
«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»