Hostinec Na Faře ve Vrčeni Vás srdečně zve v sobotu 30. května 2020 od 9:00 hod. na vepřové hody.

Jaterničky, jelítka, ovárek, tlačenka, maso, vše bude již připravené k prodeji a ke konzumaci. 


Pozvánka na vepřové hody - hostinec Na Faře Zvětšit obrázek

Svoz plastů

[pátek, 29. květen 2020]

I N F O R M A C E O B Č A N Ů M
S V O Z  P L A S T Ů

__________________________________________________________________________________________

ZAVÁZANÉ PYTLE S  PLASTOVÝMI OBALYUKLÁDEJTEOD PÁTKU 29. 5. 2020

 

DO NEDĚLE 31. 5. 2020NA HORNÍ ČÁST NÁVSI K  FARNÍ ZDI !


__________________________________________________________________________________________


- POLYSTYREN DÁT ODDĚLENĚ DO PYTLŮ -!! NEUKLÁDAT TVRDÉ PLASTOVÉ OBALY !!Blahopřání

[pondělí, 25. květen 2020]

V měsíci květnu 2020 oslavila své narozeniny a své životní jubileum naše spoluobčanka: paní Růžena Hrachovcová. Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavenkyni k jejím narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.


Blahopřání

Objednávky na prodej zvěře z honitby

[neděle, 24. květen 2020]

Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice, z.s.

přijímá objednávky na prodej zvěře ze své honitby:


Zvěř černá: 20,-Kč/kg vč. DPH

k dispozici celoročně


Zvěř dančí: 50,-Kč/kg vč. DPH

k dispozici od 1. 8. do konce roku (max. do 31. 1.)


Zvěř srnční: 80,-Kč/kg vč. DPH

k dispozici od 1. 5. do konce roku (srnec do 30. 9.)


Kachna divoká: 50,-Kč/kus vč. DPH

k dispozici od 1. 9. do 30. 11.


Prodejní váha u zvěřiny je bez hlavy a běhů. U zvěře černé s hlavou a běhy. Ceny zvěřiny při prodeji jsou smluvní a mohou se mírně lišit podle jednotlivého kusu (váha, stáří, nástřel). Objednávky budou vyřizovány v došlém pořadí a na základě úspěšnosti odlovu.

Kontakty:

Josef Velíšek, tel.: 732 155 886

Ladislav Janovec, tel.: 602 758 314

Petr Mašek, tel.: 603 721 323

mail: vrcen@seznam.cz

Více...


Objednávky na prodej zvěře z honitby Zvětšit obrázek

Od 25. 5. 2020 budou ve Vrčeni k radosti dětí a rodičů otevřeny mateřská i základní škola. Provoz bude samozřejmě zajištěn za mimořádných hygienických opatření. Bližší informace naleznete na webových stránkách škol.

Více...


Otevření mateřské školy a základní školy 25. 5. 2020 Zvětšit obrázek

Uzavření pošty 19. - 21. 5. 2020

[čtvrtek, 14. květen 2020]

V termínu od 19. do 21. 5. 2020 bude pošta ve Vrčeni mimořádně uzavřena.

Více...V sobotu 9. května 2020 proběhla hasičská brigáda. Přendavali jsme výzbroj a výstroj z vozidla AVIA zpět do HZ. Dělali jsme nové regály do zadního výklenku, repasovali jsme dlouhý dřevěný regál s botníkem, uklízelo se, třídilo se, atd.. 

Ještě před touto větší brigádou však proběhlo několik mnoho menších, i za občasné pomoci odborných firem. Dělali se úplně nové rozvody elektřiny, dodělávala se finální část podlahy, štukovalo se, dělal se kouřovod – odsávání výfukových plynů, několikrát se vše malovalo, natírala se podlaha a stále se něco uklízelo. Ještě chybí dodělat vnitřní osvětlení a instalovat topné panely pro zajištění nezámrzlé teploty a dalších mnoho různých drobností.

Více...Vrčeň, potažmo celá Česká republika, si dnes připomíná 75 let od konce druhé světové války. Stejně jako na dalších místech světa letošní oslavy výrazně ovlivňuje krizová situace kolem pandemie nového koronaviru.

Výňatek z obecní kroniky:

Velmi slavné, upřímné a v pravdě bratrské uvítání příslušníků slavné Rudé armády, kteří přijeli v tancích směrem od Sedliště, bylo provedeno u slavobrány, která byla postavena na silnici před hostincem čp. 13 u Brabců. Vítali jsme je nejen chlebem a solí jako nejvzácnější hosty, ale občané snesly i mnoho různých sladkostí a dobrot i uzeného masa a i o pití nebyla nouze. Den před tím jsme podobným způsobem na tomtéž místě uvítali také příslušníky americké armády, kteří obsadili Nepomuk a naší obcí pouze projížděla dvě jejich auta, aby zajali oddíl Němců, který se ještě zdržoval v Sedlišti. Rozhraní mezi americkým a sovětským pásmem zde tvořila trať Plzeň-Č. Budějovice. V následujícím dni přijel do zdejší obce ještě silný sovětský dělostřelecký oddíl a oddíl zásobovací. Obec se proměnila ve vojenský tábor. Na různých místech na návsi stálo asi 12 těžkých ruských tanků a v polích kolem obce byla postavena ruská děla připravena k palbě. Pro zajímavost uvádím, že obsluhu děl která stála U lipiček na Bejnovic poli u hřbitova a na Modračkovic poli na vršku u vili, tvořili většinou sovětští vojáci mongolové. Velitel sovětských oddílu ve zdejší obci plukovník bydlil v čp. 42 u V. Máňovce. Ruská auta a sovět. vojáci byly téměř ve všech domech v obci, které měli dvory a dvorky. Kolem obce stály všude sovětské stráže.

Po celou dobu trvání II. světové války museli zdejší občané muži provádět noční hlídky. Každou noc hlídali 2 muži od večera do půlnoci, 2 od půlnoci do rozednění. Stanoviště hlídek bylo v létě na skalce nad Růžičkovic pilou, v chladných obdobích a v zimě v obecním domku „baráčku“ v Plaňkách, kde byla strážnice vybavená 2 dřevěnými pryčnami. Členové hlídek se museli podpisovat do zvláštního sešitu k tomu určenému a tamtéž zapisovat pozoruhodné události, k nimž během noci došlo.

p.s.: Děkuji panu K.K. za obdrženou fotku tanku před domem u Kozáků. 

Více...Blahopřání

[pondělí, 4. květen 2020]

V měsíci dubnu 2020 oslavili své narozeniny a své životní jubileum naši spoluobčané: paní Marie Strolená a pan Ján Baka. Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavencům k jejich narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Svatba

[sobota, 2. květen 2020]

V pátek 1. 5. 2020 se rozhodli zpečetit svůj dlouholetý vztah vyslovením svatebního slibu Martina Růžičková (dnes již Racková) a Lukáš Racek. Blahopřejeme novomanželům a přejeme vše nejlepší a mnoho šťastných dní na jejich společné cestě životem.

Více...Ceník palivového dřeva od 1. 5. 2020

[čtvrtek, 30. duben 2020]

Ceník palivového dřeva platný od 1. 5. 2020

(ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)


Cena paliva (délka 2 m) na odvozním místě v lese 256,- Kč / prostorový metr.

 

Zbytky po těžbě: cena dohodou dle charakteru 0 – 50,- Kč / běžný metr, součástí úklid klestu.


Ceník samovýroby (ceny za m3) 

dřevina

Průměrná hmotnatost

do 0,09

do 0,19

do 0,29

do 0,49

do 0,69

do 0,99

nad 1,00

souše SM, BO

 

50

50

100

150

200

250

jehličnaté

50

100

200

250

350

400

450

listnaté měkké

50

100

150

200

250

300

350

listnaté tvrdé

50

100

200

300

350

400

500

  

Dopravu dřeva si zákazník zajistí sám ve vlastní režii.

Po dohodě s hajným je možná doprava palivového dřeva kamionem.

  

Objednávky prosím podávejte v úředních hodinách na OÚ. Vaše požadavky pak bude po dohodě průběžně vyřizovat obecní hajný Ing. Milan Kotlan.

  

Vysvětlivky:

jeden prostorový metr = 0,64 m3

SM – smrk

BO – borovice

souše  - souše, kůrovcové dřevo

  

Ing. Vratislav Chodora

      starosta obce

Více...Stavění máje 2020

[čtvrtek, 30. duben 2020]

Letos proběhne stavění máje bohužel bez přítomnosti veřejnosti. Musíme vydržet. Ale příští rok, to bude...

Více...Strana 2 z 129
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»