Obec Vrčeň přijímá žádosti na domáci kompostéry pro rok 2019. Žádosti podávejte na příslušném tiskopise, a to mailem, klasickou poštou, vhozením do poštovní schránky na vratech OÚ nebo osobně. Při osobní návštěvě na OÚ Vám můžeme pomoci i s vyplněním této žádosti.

Tiskopis žádosti naleznete pod odkazem: Obecním úřadem - úřední formuláře. http://www.vrcen.cz/download/uredni-formulare/

Přímý odkaz na formulář ve formátu .pdf: http://www.vrcen.cz/down/zadost-komposter.pdf


vložil: Starosta 16:34 [Přidat komentář]


Smuteční oznámení

[sobota, 3. březen 2018]

Oznamujeme smutnou zprávu, že v sobotu 3. března 2018 nás navždy opustil náš občan, pan Bohumil Kvarda, Vrčeň č.p. 6, ve věku 82 let. Poslední rozloučení se zeslulým se bude konat pouze v úzkém kruhu rodinném. Čest jeho památce!


Smuteční oznámení Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 12:06 [Přidat komentář]


Informace z obce – 1/2018

[pondělí, 12. únor 2018]

3. - 4. 3. 2018 víkendový sběr plastů

3. 3. 2018 rybí hody v hostinci Na Faře (15:00 hod.)

31. 3. 2018 vepřové hody v hostinci Na Faře (08:30 hod.)

14. - 15. 4. 2018 přijedou pouťové atrakce

30. 4. 2018 stavění máje (od 18:00 hod.)

6. 5. 2018 se pojede rally přes Vrčeň (Podbrdská rally legend. Sedliště-Srby-Dvorec-Vrčeň-Sedliště)

19. 5. 2018 rybářské závody (08:00 hod. Opatský rybník)

7. 6. 2018 Malé folklorní slavnosti „Pod vrčeňskou lípou“ (19:00 hod.)

 


vložil: Starosta 20:40 [Přidat komentář]


Místní poplatky 2018

[pondělí, 12. únor 2018]

Poplatek za SKO (směsný komunální odpad) lze rozdělit do dvou stejnoměrných splátek. (2. splátka do 31. 7. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků obecní úřad zvyšuje na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku). Poplatek za každého psa staršího 3 měsíců činí 100,-Kč – jednorázově. Majitel psa, který pobírá starobní nebo invalidní důchod platí platí za psa pouze 60,-Kč. (Osvobození a úlevy od poplatků jsou uvedeny v OZV č. 2/2015. Úlevy a osvobození od poplatků za psa jsou obsaženy v OZV obce č. 4/2010. Na webu k nalezení v odkaze: Obec Vrčeň - Vyhlášky).

 

Platby lze provádět rovněž bezhotovostně, pomocí bankovního převodu na účet obce:

č.ú. 0725635329

Kód banky: 0800 – Česká spořitelna, a.s.

Pro rozlišení druhu plateb je nutno uvádět variabilní symboly.

 

Za SKO: (600,-Kč/osobu v domácnosti; u nemovitostí sloužící k rekreaci 600,-Kč/rok)

Variabilní symbol: 1340

Konstantní symbol: 0378

Specifický symbol: Číslo popisné RD nebo číslo chaty.

 

Za PSA: (100,-Kč za každého psa staršího 3 měsíců. Důchodci platí 60,-Kč)

Variabilní symbol: 1341

Konstantní symbol: 0378

Specifický symbol: Číslo popisné RD nebo číslo chaty.

 

Pozn.: Platbu za SKO a za psa NELZE slučovat do jedné platby kvůli rozdílným VS.

 

Kdo platí převodem, vyzvedne si následně známku na popelnici na OÚ.

 

Místní poplatky za SKO a za psa se vybírají i v hotovosti, a to od konce února do konce března, v úředních dnech (pondělí-středa-pátek) na OÚ.

Více...


vložil: Starosta 17:32 [Přidat komentář]


Masopustní rej 2018

[sobota, 10. únor 2018]

V sobotu 10. února 2018 se uskutečnil „Masopustní rej“. Průvod masek vyšel krátce po 13-té hodině, tradičně od hostince Na Faře. Bylo sice trochu pošmourno, lehce nad nulou a bezvětří, čili docela příjemné počasí na únorovou procházku.

Na letošní průvod přišla smrtka s kosou, která všechny strašila, rytíř ve stříbrné zbroji s velkým mečem za opaskem, vzorně vybavený údržbář, který nabízel drobné domácí opravy, kominík se štaflemi dělal rychlé revize komínů, gejša všude rozhazovala rýži, mladé idiánky měly i funkční luk, dále byl v průvodu k vidění také Křemílek s Vochomůrkou, několik čarodějnic, koček, beduín, hladový vlk, bezdomovec s nezbytným lahvovým pivem a nepřehlédnutelná byla samozřejmě i velká parta hippies, als. květinových dětí, vybavených několika transparenty.

Po návratu do hostince dostala každá maska z průvodu občerstvení. I letos se vše vydařilo a všechny masky zdárně přežily náročnou masopustní veselici. Děkujeme hudebníkům ze sousedních Srb, kteří nám opět po celý masopustní rej dělali krásný hudební doprovod. Konkrétně: Miroslav Šimandl na housle, Jan Burian na harmoniku a Martin Helma na tubu.

Video naleznete zde: https://youtu.be/zpWMUE46Nm4

Více...


vložil: Starosta 19:37 [Přidat komentář]


Jak jsme žili v Československu - Vrčeň. Plzeňský deník dne 26. 1. 2018.

Více...


Jak jsme žili v Československu - Vrčeň Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 15:20 [Přidat komentář]


Jubilanti 2018

[úterý, 23. leden 2018]

Obec Vrčeň srdečně blahopřeje letošním jubilantům.

Více...


Jubilanti 2018 Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 11:48 [Přidat komentář]


Blahopřejeme

[pátek, 12. leden 2018]

V měsíci lednu oslavil své životní jubileum pan František Maršalík a pan Vojtěch Kouba. Zastupitelstvo obce oběma oslavencům blahopřeje k jejich narozeninám a do dalších let přeje vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a dobré pohody.

Více...


Blahopřejeme

Tříkrálová sbírka 2018

[sobota, 6. leden 2018]

Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar (K+M+B) obcházeli v sobotu 6. ledna 2018 po Vrčeni s "Tříkrálovou sbírkou".

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás v ČR.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí

http://www.trikralovasbirka.cz/

Více...


vložil: Starosta 12:46 [Přidat komentář]


Blahopřejeme

[středa, 3. leden 2018]

1. ledna 2018 oslavila své 70. narozeniny paní Jitka Chodorová, Vrčeň čp. 104. 3. ledna 2018 slaví své 80. narozeniny paní Věra Chounová, Vrčeň čp. 100. Zastupitelstvo obce blahopřejeme oběma našim občankám k jejich životnímu jubileu a do dalších let přeje vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a splnění všech svých přání.

Více...


Blahopřejeme

Novoroční výstup na Štědrý 2018

[pondělí, 1. leden 2018]

Novoroční výstup na vrch Štědrý (668 metrů n.m.) se konal tradičně 1. ledna od třinácti hodin. U kostela sv. Vavřince se za příznivého polojasného počasí, při teplotě 7º C, sešlo více jak 30 lidiček všech věkových kategorií (pozn.: Někteří se připojili až cestou + cca 10), kteří se odhodlali zdolat vrchol lesa Štědrý, a to po nově vyznačené stezce. Doprovod jim dělalo opět několik čtyřnohých psích miláčků a dokonce i jeden kůň.

Více...


vložil: Starosta 15:12 [Přidat komentář]


Vandalismus 2017

[sobota, 30. prosinec 2017]

K závěru roku patří také lehké zamyšlení. Tak se tedy společně zamysleme nad tím, co můžeme všechno udělat pro svoji obec, aby byla v příštím roce ještě krásnější. Děkujeme.

Více...


vložil: Starosta 01:18 [Přidat komentář]


«« « 1 2 3 4 5 6 » »»
Strana 2 z 113