Bratři a sestry, 

srdečně Vás zveme na společné focení, které se uskuteční v sobotu dne 20. června 2020 ve 14 hodin před základní školou Vrčeň. Společná fotografie bude pořízena pro účely publikace o historii našeho sboru. Tato publikace bude vytištěna u příležitosti 130. výročí založení našeho sboru, které oslavíme dne 8. srpna 2020. Proto je nutné, abychom se zúčastnili, pokud možno, všichni. Dostavte se, prosíme, ve slavnostní vycházkové uniformě, popřípadě v PS II. Ti, kdo z vás nemáte uniformy, přijďte klidně v civilním oblečení (vítány jsou i hasičská trička SDH Vrčeň).

Rádi se uvidíme s Vámi se všemi! 

Na setkání se těší

Jiří Strolený, starosta SDH

Jiří Strolený ml., velitel SDHUběhlo téměř přesně 15 hodin a znovu se ve Vrčeni rozezněla hasičská siréna. V serpentinách směrem z Vrčeně na Dvorec se řidičce začalo kouřit z motoru a než sjela dolů, motor jejího vozidla chytil plamenem. Naštěstí se tak stalo zrovna v místě, kde bydlí velitel naší výjezdové jednotky SDH obce Vrčeň, Jiří Strolený, který pohotově vyběhl s hasicím přístrojem a požár uhasil. Během chvilky přijeli také profesionální hasiči z Nepomuka. K výjezdu bylo připraveno i naše vozidlo IVECO. Včasným zásahem velitele ho však nebylo na místě již potřeba. Řidičce se naštěstí nic nestalo. Na místě přítomni celkem 4 naši dobrovolní hasiči za pomoci svých soukromých vozidel. Příčina požáru bude předmětem dalšího vyšetřování.První ostrý zásah s vozidlem IVECO

[čtvrtek, 11. červen 2020]

11. června 2020 vyjelo poprvé naše vozidlo IVECO k ostrému výjezdu. V 18:26 hod. nám přišel pokyn na zásah k požáru osobního vozidla, které se nachází u č.p. 148, na silnici III. třídy ve směru ze Dvorce na Srby, u křižovatky na Klášter. Příjezd na místo v 18:34 hod. Požár, který vznikl v motorové části vozidla byl již uhašen za rychlé pomoci bdělých místních občanů. Na místě se již nacházela výjezdová jednotka profesionálních hasičů z požární stanice Nepomuk, kteří si na místo vyžádali svého vyšetřovatele z Plzně, který určí přesnou příčinu vzniku požáru. Naše jednotka krátce poté z místa odjela zpět na základnu.Nový autobusový dopravce od 14.6.2020

[čtvrtek, 11. červen 2020]

Vážení spoluobčané od 14.6.2020 bude obec Vrčeň obsluhovat nový autobusový dopravce. Změnu poznáte na první pohled podle nových modrých autobusů. Dovolte, abych Vás seznámil s několika zásadními změnami: 

  • Některé autobusové zastávky budou obsluhovány pouze na předchozí objednání (netýká se zastávky Vrčeň). Některé autobusové zastávky budou obsluhovány jen na požádání (netýká se zastávky Vrčeň). Věnujte proto prosím pozornost novým jízdním řádům, viz níže.
  • Vstupují v platnost nové cenové tarify, viz níže.
  • Zakoupená jízdenka (např. v autobusu) bude platná v rámci celé integrované dopravy Plzeňského kraje (tedy v autobusu i ve vlaku), platí od 1.7.2020.


Další informace viz níže:

https://www.idpk.cz/cz/jak-budu-cestovat-od-14-6-2020/


Ceník integrované dopravy Plzeňského kraje od 1.7.2020:

/download/582-cenik-integrovane-dopravy-plzenskeho-kraje


Jízdní řád Nepomuk-Čížkov-Mladý Smolivec-Kasejovice:

/download/583-jizdni-rad-nepomuk-cizkov-mlady-smolivec-kasejovice


Jízdní řád Srby-Nepomuk

/download/584-jizdni-rad-srby-nepomuk


Více...


Nový autobusový dopravce od 14.6.2020 Zvětšit obrázek

Vzpomínka na Karla Motejzíka z Tojic

[středa, 10. červen 2020]

Zemřel Karel Motejzík z Tojic

Přátelé, kamarádi,
jsou i smutné události v životě, ale vzpomínky by měly zůstat takové, jaké jsme je ve skutečnosti prožili. Tojický velikán - můj soused, pan Karel Motejzík, už se na to, jak blbneme s míčem na "pastuškách", v hospodě u hrnce vomoku, či měříme výšku za hradbou, bude dívat shora z některého z obláčků nad potokem, transformátorem nebo Zelenou horou a bude na nás významně mrkat, jak to uměl jen on.
Za pár dnů by se dožil 90 let...
Jaroslav Sládek

Životopis Karla Motejzíka
Karel Motejzík se narodil 22. června 1930 v Tojicích čp. 22 jako syn Karla a Marie r. Šlajerové. Pokřtěn byl 29. června děkanem Karlem Vondruškou. Ve skutečnosti se však narodil již 21. června večer, avšak zapsán byl farářem až o den později.

Po skončení základní školy ve Vrčeni nastoupil v roce 1944 do učení u soukromníka Rudolfa Járy ve Dvorci (oprava zemědělských strojů). Po tragické smrti svého otce, který byl zabit u vlaku mezi Koterovem a Starým Plzencem hloubkovými letci v posledních dnech války, pak v roce 1945 přešel do učení v dílnách ČSD Plzeň, jako strojní zámečník. Po vyučení, na podzim r. 1948, pracoval jako údržbář v centrále ČSD až do 30. dubna 1950. Poté byl přeložen do Leninových závodů n.p. Plzeň (Škoda Plzeň) do instalační dílny. Zde pracoval jako instalatér. Po vojně v Mariánských Lázních se v roce 1954 vrátil do původního zaměstnání a v roce 1955 složil instalatérské zkoušky. Ve Škodovce pracoval až do důchodu, později jako mistr provozu. Dne 11. června 1955 se oženil na místním národním výboru ve Dvorci a v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni se Zdenkou Šelmátovou ze Čmelín čp. 35, dcerou Josefa a Anežky r. Černé. Manželství vydrželo celý život, bez pár dní 65 let. Narodil se z něho syn Karel a následně díky tomu i vnuci Karel a Pavel, z nichž poslední jmenovaný pracuje coby manažer Mikroregionu Nepomucko a vedoucí nepomucké kultury.

Vzpomínaný Karel Motejzík nejst. hrál od dětství až do svých 35 let fotbal za Slavoj Dvorec. V obci Tojice jako člen svazu požární ochrany vykonával funkci předsedy a později funkci čestného starosty hasičů. Po sloučení NV Tojice z Vrčení v r. 1964 byl členem a později předsedou KOVP a od r. 1968 neuvolněným tajemníkem MNV ve Vrčeni, až do sametové revoluce v r. 1989. V roce 1990 odchází do důchodu a v r. 1994 je zvolen na čtyři roky za člena obecního zastupitelstva v Tojicích. Aktivní v obci i jejím okolí zůstal do doby, dokud mu to umožnilo jeho zdraví. Mnoho lidí na něho vzpomíná pro jeho ochotu pomáhat, společenskost i bouřlivou povahu, kdy zvyšování hlasu bylo na denním pořádku. Všude ho zkrátka bylo plno, v autobuse, ve vlaku i na společenských akcích. Snad proto léta zastával i funkci obecního hlasatele. 


Celý život bydlel ve své rodné chalupě, stěhoval se poprvé až na jaře loňského roku, kdy ze zdravotních důvodů odchází s manželkou do Domova pro seniory ve Vlčicích. Umírá 4. června 2020. Na základě jeho přání proběhne smuteční obřad v úzkém rodinném kruhu, urna bude uložena v rodinném hrobě ve Vrčeni. Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu, prosíme, tichou vzpomínku.
Více...Hostinec Na Faře ve Vrčeni Vás srdečně zve v sobotu 30. května 2020 od 9:00 hod. na vepřové hody.

Jaterničky, jelítka, ovárek, tlačenka, maso, vše bude již připravené k prodeji a ke konzumaci. 

Více...


Pozvánka na vepřové hody - hostinec Na Faře Zvětšit obrázek

Svoz plastů

[pátek, 29. květen 2020]

I N F O R M A C E O B Č A N Ů M
S V O Z  P L A S T Ů

__________________________________________________________________________________________

ZAVÁZANÉ PYTLE S  PLASTOVÝMI OBALYUKLÁDEJTEOD PÁTKU 29. 5. 2020

 

DO NEDĚLE 31. 5. 2020NA HORNÍ ČÁST NÁVSI K  FARNÍ ZDI !


__________________________________________________________________________________________


- POLYSTYREN DÁT ODDĚLENĚ DO PYTLŮ -!! NEUKLÁDAT TVRDÉ PLASTOVÉ OBALY !!

Více...Blahopřání

[pondělí, 25. květen 2020]

V měsíci květnu 2020 oslavila své narozeniny a své životní jubileum naše spoluobčanka: paní Růžena Hrachovcová. Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavenkyni k jejím narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Objednávky na prodej zvěře z honitby

[neděle, 24. květen 2020]

Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice, z.s.

přijímá objednávky na prodej zvěře ze své honitby:


Zvěř černá: 20,-Kč/kg vč. DPH

k dispozici celoročně


Zvěř dančí: 50,-Kč/kg vč. DPH

k dispozici od 1. 8. do konce roku (max. do 31. 1.)


Zvěř srnční: 80,-Kč/kg vč. DPH

k dispozici od 1. 5. do konce roku (srnec do 30. 9.)


Kachna divoká: 50,-Kč/kus vč. DPH

k dispozici od 1. 9. do 30. 11.


Prodejní váha u zvěřiny je bez hlavy a běhů. U zvěře černé s hlavou a běhy. Ceny zvěřiny při prodeji jsou smluvní a mohou se mírně lišit podle jednotlivého kusu (váha, stáří, nástřel). Objednávky budou vyřizovány v došlém pořadí a na základě úspěšnosti odlovu.

Kontakty:

Josef Velíšek, tel.: 732 155 886

Ladislav Janovec, tel.: 602 758 314

Petr Mašek, tel.: 603 721 323

mail: vrcen@seznam.cz

Více...


Objednávky na prodej zvěře z honitby Zvětšit obrázek

Od 25. 5. 2020 budou ve Vrčeni k radosti dětí a rodičů otevřeny mateřská i základní škola. Provoz bude samozřejmě zajištěn za mimořádných hygienických opatření. Bližší informace naleznete na webových stránkách škol.

Více...


Otevření mateřské školy a základní školy 25. 5. 2020

Uzavření pošty 19. - 21. 5. 2020

[čtvrtek, 14. květen 2020]

V termínu od 19. do 21. 5. 2020 bude pošta ve Vrčeni mimořádně uzavřena.

Více...V sobotu 9. května 2020 proběhla hasičská brigáda. Přendavali jsme výzbroj a výstroj z vozidla AVIA zpět do HZ. Dělali jsme nové regály do zadního výklenku, repasovali jsme dlouhý dřevěný regál s botníkem, uklízelo se, třídilo se, atd.. 

Ještě před touto větší brigádou však proběhlo několik mnoho menších, i za občasné pomoci odborných firem. Dělali se úplně nové rozvody elektřiny, dodělávala se finální část podlahy, štukovalo se, dělal se kouřovod – odsávání výfukových plynů, několikrát se vše malovalo, natírala se podlaha a stále se něco uklízelo. Ještě chybí dodělat vnitřní osvětlení a instalovat topné panely pro zajištění nezámrzlé teploty a dalších mnoho různých drobností.

Více...Strana 21 z 148
«« « 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » »»