10:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ

zahrada pod hostincem Na Faře

(na zahradě se také můžete těšit na grilované prasátko, steaky, langoše, klobásy, hranolky, bramborové spirály, pivo, limo. V hostinci vaří minutky a dělají zmrzlinové poháry, aj.)


PRODEJ NOVÉ ROZSÁHLÉ UNIKÁTNÍ KNIHY O OBCI, NOVÉ PUBLIKACE VRČEŇSKÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY, VÝROČNÍCH TURISTICKÝCH VIZITEK, JEDINEČNĚ VYŠÍVANÝCH OBECNÍCH POLOKOŠIL A MNOHA DALŠÍCH VĚCÍ!


10:30 – 16:00 volná prohlídka objektů:

Základní škola – 10:30 vernisáž obrazů Ing. Ladislava Čáslavského a vrčeňského rodáka Jana Markvarta (jedinečná možnost zakoupení vybraných obrazů od obou skvělých autorů)


Obecní úřad – výstava kronik a fotografií

Hasičská zbrojnice – technika, výzbroj, výstroj

Bývalý hostinec „U Brabců“ - myslivecká výstava

Základní a mateřská škola – výstava dětských prací, kronik a fotografií

Salon hostince „Na Faře“ - promítání videa o obci (poběží ve smyčce)


11:00 Kostel sv. Vavřince – Mše svatá za všechny naše spoluobčany a zemřelé rodáky - celebruje P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D.


11:00 – 13:30

VÝDEJ OBĚDŮ V JÍDELNĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY

KÁVA A ZÁKUSKY V SALONU HOSTINCE „NA FAŘE“ (č.p. 44)

(Pro přihlášené rodáky zdarma, vč. drobné reklamní obecní prezentace)


12:00 Hasičská zbrojnice - předání pamětní stuhy k hasičskému praporu a pamětních medailí obce


12:30 Náves – ukázka útoku se starou stříkačkou (SDH Vrčeň)


13:00 Náves – položení věnce k pomníku padlých


13:20 Hřbitov – položení věnce k centrálnímu kříži


13:30 Hřbitov – začátek komentované prohlídky hřbitova (osobnosti obce) a dále se půjde do kostela sv. Vavřince a pak na náves po 3 barokních sochách – MVDr. Bc. Nicol Boltíková


V úvodu prohlídky hřbitova, tj. ve 13:30 hod. se uskuteční předání „čestného občanství“ in memoriam brigádnímu generálu Josefu Palackému (1888 – 1938).


14:00 – 16:00 Zahrada pod hostincem „Na Faře“ – skupina EKG Heart rock a tajný host


16:00 Náves – vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Vrčeň


18:00 Náves – Fireshow a ukázka historického šermu


19:00 – 01:00 Zahrada pod hostincem „Na Faře“ – posvícenecká zábava k poslechu a tanci – hraje GOLDEN WIND


20:00 Zahrada pod hostincem „Na Faře“ – moderní kouzelnické vystoupení a mikromagie v podání Štěpána Šmída


Podrobný oficiální program oslav 830 let obce dne 10.08.2019 Zvětšit obrázek

Pošta uzavřena - dovolená

[pátek, 2. srpen 2019]

V termínu od 5. 8. do 10. 8. 2019 bude pošta ve Vrčeni uzavřena z důvodu čerpání dovolené.OÚ uzavřen - dovolená

[čtvrtek, 1. srpen 2019]

Od 2. do 12. srpna 2019 bude Obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.Smuteční oznámení

[neděle, 28. červenec 2019]

Oznamujeme smutnou zprávu, že 28. července 2019 nás navždy opustil náš občan, pan Josef Velíšek, Vrčeň čp. 30, ve věku 64 let. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a blízkým hlubokou soustrast. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Více...


Smuteční oznámení

Polokošile s obecními výšivkami

[neděle, 21. červenec 2019]

Kdo by měl zájem si v předprodeji zakoupit polokošili s krásnými obecními výšivkami, má možnost se ještě před oslavami zastavit na OÚ. Prodejní cena za kus byla stanovena jednotně na 400,-Kč. Na levém rukávu je vyšívaný znak, na pravém vlajka, na levé hrudi je vyšívaný text Obec Vrčeň a pod tím Plzeňský kraj. 

Polokošile pánské 40 ks:
modré M-1, L-2, XL-8, XXL-7, XXXL-1, XXXXL-1 = 20 ks
zelené M-1, L-1, XL-4, XXL-2, XXXL-1, XXXXL-1 = 10 ks
bílé L-1, XL-2, XXL-2= 5 ks
žluté L-1, Xl-2, XXL-2 = 5 ks

Polokošile dámské 22 ks:
červené M-1, L-1, Xl-4, XXL-2, XXXL-1, XXXXL-1 = 10 ks
tyrkys M-1, L-2, XL-2, XXL-1 = 6 ks
bílá M-1, L-2, XL-1, XXL-2 = 6 ks
Více...Požár v obci

[středa, 10. červenec 2019]

V úterý 11. 7. 2019 cca od 13:00 hořelo strniště a tráva na okraji pole v lokalitě za Barochovým mlýnem směrem na obec Srby. Požár vznikl zřejmě z důvodu odskočení jiskry od zemědělského stroje při balíkování slámy. Zásahu se zúčastnily sbory hasičů z Nepomuku, Žinkov a Vrčeně.

Více...Blahopřání

[pondělí, 24. červen 2019]

V měsíci červnu 2019 oslavil své narozeniny a své životní jubileum náš spoluobčan: pan Jaroslav Hajšman.
Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavenci k jeho narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Program oslav 830 let obce

[pátek, 14. červen 2019]

Program oslav 830 let obce spojený se setkáním rodáků a přátel Vrčeně.

Více...


Program oslav 830 let obce Zvětšit obrázek

Ceník palivového dřeva platný pro rok 2019 - aktualizace k 10. 6. 2019

(ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)


Cena paliva (délka 2 m) na odvozním místě v lese 300,- Kč / prostorový metr.


 Zbytky po těžbě: cena dohodou dle charakteru 0 – 50,- Kč / běžný metr, součástí úklid klestu.


Ceník samovýroby (ceny za m3)

 

dřevina

Průměrná hmotnatost

do 0,09

do 0,19

do 0,29

do 0,49

do 0,69

do 0,99

nad 1,00

souše SM, BO

 

50

50

100

150

200

250

jehličnaté

50

100

200

250

350

400

450

listnaté měkké

50

100

150

200

250

300

350

listnaté tvrdé

50

100

200

300

350

400

500


Dopravu dřeva si zákazník zajistí sám ve vlastní režii.

Po dohodě s hajným je nově možná doprava palivového dřeva kamionem.


Objednávky prosím podávejte v úředních hodinách na OÚ. Vaše požadavky pak bude po dohodě průběžně vyřizovat obecní hajný Ing. Milan Kotlan.

  

Vysvětlivky:

jeden prostorový metr = 0,64 m3

SM – smrk

BO – borovice

souše  - souše, kůrovcové dřevo

 

 

Ing. Vratislav Chodora

      starosta obce

Více...Blahopřání

[pátek, 7. červen 2019]

V měsíci květnu 2019 oslavili své narozeniny a svá životní jubilea naši spoluobčané: pan Josef Matas a pan Josef Hrachovec.
Zastupitelstvo obce blahopřeje všem oslavencům k jejich narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Letošní ročník malých folklórních slavností „Pod vrčeňskou lípou“ byl v pořadí již 16-tý. Počasí nás sice trochu napínalo, ale opět, jako všechny předešlé ročníky, vyšlo na jedničku! Vrčeňská náves přivítala čtyři folklorní soubory, a to z Rumunska, Slovenska, Indonésie a Mexika.

Poděkování patří MFF CIOFF® PLZEŇ 2019 (23. ročník) - pod jehož záštitou se zdejší slavnosti konají. Speciální poděkování patří zejména paní ředitelce organizačního výboru Mgr. Michaele Vondráčkové, která nám krásný večer osobně odmoderovala. Děkujeme majitelce firmy ELITEX NEPOMUK, a.s., paní Ing. Šárce Kotrbové, za tradiční finanční sponzorování našich slavností, kterého si velmi vážíme. Občerstvení na návsi opět zajistil Jiří Mařík, nájemce z obecního hostince Na Faře.

Dále si poděkování zaslouží ZŠ Vrčeň za otevření školy pro zázemí souborů, MŠ Vrčeň (zejména kolektiv kuchyně), za náročnou přípravu spojenou s občerstvením všech souborů. Samozřejmě děkujeme také všem ostatním, kteří se na úspěšné akci podíleli, např. přípravou a následným úklidem.

Příště rok, možná, opět na viděnou.


Tierras Mexicanas

Mexico City, Mexiko
Soubor Tierras Mexicanas byl založen s cílem prezentovat pro národní i mezinárodní veřejnost tance, hudbu, zvyky a slavnosti Mexika. Repertoár se skládá z různých tanců z oblastí Mexika, od tance "Zapateados" z oblasti Veracruz po rytmy z pobřeží Guerrero. Vedle původní lidové tvorby zpracovává soubor také modernější tance a písně z období mexické revoluce. Tierras Mexicanas založil Carlos González Cid, tanečník a učitel s 22 lety zkušeností v lidovém tanci. Působil jako generální koordinátor Národní lidové taneční společnosti. Rozhodl se založit Tierru Mexicanos jako místo pro rozvíjení přirozeného talentu všech mladých lidí, kteří chtějí skrze hudbu a tanec vyjádřit radost z toho, že se narodili jako Mexičané.

Velkému zájmu se těší tradiční lidová hudba hrající ve stylu "Mariachi". Jeho původní název v nářečí Nauhatl (indiánský dialekt původem z centrální části Mexika) znamená „Den oslav“. Mariachi má silné kořeny v mexické identitě, v prožívání a cítění populárních zvyků a tradic. Je to souhra strunných a dechových hudebních nástrojů v harmonickém uspořádání zvukových sekvencí. Interpretace je velmi procítěná a hudebník Mariachi přenáší hluboké city vycházející z každé noty. Pro hraní hudby Mariachi musí existovat citový vztah mezi hudebníkem a hudebním nástrojem.

Vedoucí souboru: Carlos Gonzáles


Nona Asri Indonesia

Jakarta Selatan, Indonésie
Indonésie je zemí mnoha etnických kmenů lišících se jazykem, kulturou i náboženstvím. Jednotlivá etnika mají své specifické kroje a rozmanité styly hudby. Soubor NONA ASRI INDONESIA je jedním ze souborů zpracovávající tance a hudbu celé Indonésie. Spolupracuje s několika univerzitami, školami a uměleckými kluby. Členové souboru pocházejí z různých oblastí Indonésie. Díky odbornosti a zkušenosti všech členů je Nona Asri Indonésie často hostem jak mnochých národních festivalů, tak i těch mezinárodních. Díky tomu se těší velké podpory indonéských vládních a nevládních kulturních institucí. Naším cílem je seznámit celý svět s rozmanitou indonéskou kulturou a přispět tak k mezinárodnímu porozumění skrze vzájemné sdílení tradičního kulturního bohatství.

Vedoucí souboru: Mrs. Amanah


Fiii Camarasului

Camarasu, Rumunsko
Folklorní soubor "Fiii Camarasului" (synové Camarasu) byl založen s úmyslem prosazovat a udržovat lidové zvyky a tradice specifické pro město, kde byli udržovány již předcházejícím souborem. Ten rozvíjel svou činnost v letech 1970-1989. Původní soubor byl tvořen převážně staršími lidmi, kteří se věnovali lidovým tradicím oblasti Transylvánské planiny a zúčastnili se několika národních folklórních soutěží a festivalů, například „CANTAREA ROMANIEI“.

Choreografie a hudební díla přenášená z generace na generaci a opečovávaná s velkou pýchou představují jeden z nejcennějších pokladů rumunského lidu. V roce 2004 se chopila tradice nová generace amatérských umělců a proměnila ji v aktivní činnost v rámci komunity města Camarasu pod záštitou Městského klulturního centra. Nový folklórní soubor je pojmenován "FIII CAMARASULUI" a je tvořen členy ve věku 10-25 let. Je přímo podporován místní radnicí a městskou radou. Členy sjednocuje společný cíl, kterým je vášeň pro folklórní tance a zvyky. Díky tomu jsou upřímně vítání nejen po celém Rumunsku, ale i všude v zahraničí.


FS Vtáčnik

Prievidza, Slovensko
Folklór nejen z horní Nitry, ale i dalších regionů Slovenska představují ve svých vystoupeních členové folklorního souboru (FS) Vtáčnik. Umělecké seskupení z Prievidze si loni připomnělo 45 let od svého založení a je jediným svého druhu na horní Nitře. Historie FS Vtáčnik se začala psát 1. ledna 1969 - v tomto roce na horní Nitru do Prievidze přišel Milan Chvastek, který byl prvním oficiálním vedoucím skupiny. V té době již fungovala, i když ne organizovaně, taneční skupina, která vznikla při cimbálové muzice Zábojníkovcov ve Velké Lhotce (část Prievidze).

Vtáčnik prezentuje své programy a choreografie na Slovensku i v zahraničí, z domácích jsou to folklorní festivaly ve Východní, pod Poľanou, na Myjavě či v Terchové, ze zahraničních akce v Německu, Norsku, Irsku či Rusku. Slovenský folklor představuje v mnoha choreografiích, ale i komponovaných programech s instrumentální hudbou, tancem a zpěvem. V současnosti má 25-28 členů.

Vedoucí souboru: Tomáš Bakyta a Jakub Petráš

Web: www.fsvtacnik.eu.sk


Více...Pozvánka - Hostinec Na Faře Vás srdečně zve v sobotu 22. 6. 2019 od 19:00 hod. na vystoupení skupiny GREEDIES. Od 20:00 hod. na Vás také čeká tajuplné kouzelnické vystoupení. Vstupné 150,-Kč.

Více...


Pozvánka - skupina GREEDIES a kouzelnické vystoupení Zvětšit obrázek

Strana 5 z 123
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»