Tříkrálová sbírka 2018

[sobota, 6. leden 2018]

Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar (K+M+B) obcházeli v sobotu 6. ledna 2018 po Vrčeni s "Tříkrálovou sbírkou".

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás v ČR.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí

http://www.trikralovasbirka.cz/


vložil: Starosta 12:46 [Přidat komentář]


Blahopřejeme

[středa, 3. leden 2018]

1. ledna 2018 oslavila své 70. narozeniny paní Jitka Chodorová, Vrčeň čp. 104. 3. ledna 2018 slaví své 80. narozeniny paní Věra Chounová, Vrčeň čp. 100. Zastupitelstvo obce blahopřejeme oběma našim občankám k jejich životnímu jubileu a do dalších let přeje vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a splnění všech svých přání.


Blahopřejeme

Novoroční výstup na Štědrý 2018

[pondělí, 1. leden 2018]

Novoroční výstup na vrch Štědrý (668 metrů n.m.) se konal tradičně 1. ledna od třinácti hodin. U kostela sv. Vavřince se za příznivého polojasného počasí, při teplotě 7º C, sešlo více jak 30 lidiček všech věkových kategorií (pozn.: Někteří se připojili až cestou + cca 10), kteří se odhodlali zdolat vrchol lesa Štědrý, a to po nově vyznačené stezce. Doprovod jim dělalo opět několik čtyřnohých psích miláčků a dokonce i jeden kůň.


vložil: Starosta 15:12 [Přidat komentář]


Vandalismus 2017

[sobota, 30. prosinec 2017]

K závěru roku patří také lehké zamyšlení. Tak se tedy společně zamysleme nad tím, co můžeme všechno udělat pro svoji obec, aby byla v příštím roce ještě krásnější. Děkujeme.

Více...


vložil: Starosta 01:18 [Přidat komentář]


Oprava místních komunikací 2017

[pátek, 29. prosinec 2017]

Obec Vrčeň obdržela, na základě podané žádosti, dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 320.000,-Kč na akci „Oprava místních komunikací v obci Vrčeň – III.etapa". Oprava místních komunikací zahrnovala i několik kanalizačních vpustí, zajištění odvodnění do štěrbinových žlabů, terénní úpravy a další nezbytnosti. Opravu vysoutěžila firma Strabag, a.s., středisko Plzeň.

Celkové náklady stavby, dle podrobného rozpisu prací, dosáhly smluvní výše: 559.937,22 Kč.

Více...


vložil: Starosta 21:14 [Přidat komentář]


V souvislosti s plánovanou opravou místních komunikací v roce 2017 (lokalita Plaňky a před prodejnou Coop) bylo nutné opravit nebo vyměnit několik ovládacích prvků (hydrantů, šoupat, apod.) na části vodovodní sítě.

Před plánovanou pokládkou živičného krytu se nám vyskytla i havárie (propadl se kus staré původní betonové kanalizace) na kanalizačním řadu u č.p. 17, která si vyžádala kompletní výměnu kanalizačního řadu v délce 17,0 metru, čili až do výústě náhonu řeky Úslavy. (Část kanalizace pod místní komunikací byla provedena ve vyztužených železobetonových troubách, aby vydržela přejezdy těžké dopravní techniky).

Oprava kanalizace vyšla na 132.802,34,-Kč vč. DPH. Oprava vybraných ovládacích prvků na části vodovodní sítě stála obec 152.955,-Kč vč. DPH. Opravu provedla firma Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.

Celkové náklady stály obec Vrčeň tedy: 285.757,34 Kč.

Více...


vložil: Starosta 20:05 [Přidat komentář]


Sochy 2017 – restaurátorské opravy

[pátek, 29. prosinec 2017]

Obec Vrčeň obdržela, na základě podané žádosti, neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve věci obnovy nemovité kulturní památky - „Socha Panny Marie Immaculaty“ ve výši 75.000,-Kč. Celkové náklady na opravu sochy: 84.400,-Kč.

Obec Vrčeň obdržela, na základě podané žádosti, účelovou dotaci ve výši 100.000,-Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na pokrytí neinvestičních nákladů projektu - "Vrčeň, socha Biskupa (sv. Vojtěch), parc.č. 1188/4 - restaurování sochy". Celkové náklady na opravu sochy: 125.700,-Kč. Restaurování provedla BcA. Pavla Žiaková z Prahy.

Celkové náklady na sochy v roce 2017: 307.294,-Kč. Podíl obce: 45.700,-Kč. (Počítáno vše vč. centrálního kříže na hřbitově).

Plánované restaurátorské akce na sochy 2018-2019:

V příštím roce bychom rádi podali žádosti o dotace na sochu sv. Jana Nepomuckého na dolní návsi a na Boží muka (křížek) u sil. č. II/191 (na kopci poblíže č.p. 49). Restaurátorský záměr je hotový. Nabídková cena na Boží muka (křížek) činí 79.300,-Kč a na sochu sv. Jana Nepomuckého je plánovaný rozpočet 93.100,-Kč). V poslední řadě pak máme také v plánu opravit sochu sv. Jana Nepomuckého (naproti č.p. 69, pod serpentínami), která je dle restaurátorského posudku zatím v relativně dobrém stavu, oproti výše uvedeným sochám.

Více...


vložil: Starosta 19:07 [Přidat komentář]


Před vánočními svátky 2017 byla dokončena oprava centrálního kříže na hřbitově, který byl zničen nepozorným řidičem při couvání (shodou okolností z jedné kamenické firmy) dne 21. března letošního roku.

Oprava, která činila 86.594,-Kč, byla proplacena z povinného pojištění vozidla viníka. Obec navíc zaplatila ještě částku 10.600,-Kč za povrchovou úpravu Krista, která byla vhledem k jeho pokročilé korozi nutná a neměla přímou souvislost s jeho poškozením. Jednáních ohledně opravy kříže bylo nepočítaně. Je mnohem jednodušší vyřizovat opravu poničeného auta než sebemenší sakrální stavby. Nakonec pomohl i vypracovaný znalecký posudek, ze kterého se při opravě vycházelo. Opravou byl pověřen kameník Vlastimil Žák z Tlučné. Myslím, že dílo se nakonec povedlo opravit velmi dobře a pokud se nestane další neštěstí, tak nás všechny socha s křížem přežije min. o dalších 100 let.

Více...


vložil: Starosta 18:09 [Přidat komentář]


Půlnoční mše svatá 2017

[neděle, 24. prosinec 2017]

Na Štědrý večer roku 2017 se od 20:00 hodin uskutečnila "Půlnoční mše svatá" v kostele sv. Vavřince ve Vrčeni.

Bohoslužbu vedl P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D. z arciděkanství nepomuckého, farního úřadu ve Vrčeni. Krásný zpěv obstarala operní hvězda, sólistka Národního divadla v Praze a Metropolitní opery v N.Y. paní EVA URBANOVÁ, kterou při zpěvu doprovodil Smíšený pěvecký sbor Vrčeň.

Video naleznete zde: https://youtu.be/O0hz-kFKteQ

Více...


vložil: Starosta 23:38 [Přidat komentář]


Blahopřejeme

[pondělí, 18. prosinec 2017]

18. prosince 2017 slaví své 83. narozeniny pan Stanislav Choun, Vrčeň čp. 100. Zastupitelstvo obce blahopřeje panu Chounovi k jeho narozeninám a do dalších let přeje hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřejeme

Vepřové hody 2017_II

[sobota, 9. prosinec 2017]

V sobotu 8. prosince 2017 pořádali místní hasiči spolu s hostincem Na Faře letos již druhé vepřové hody. Celkem se sdělalo okolo 200 kg masa. Na místě se hned během dopoledne prodalo několik desítek kilogramů masa, snědlo se okolo 5 kg ovaru, vyrobilo a prodalo cca 350 jaternic, cca 300 jelit a cca 110 litrů polévky (ovarové, zabijačkové, bramborové i dršťkové).

V hostinci bylo nabízeno čerstvé vepřové menu, např.: Smažený vepřový řízek se šťouchaným bramborem, tlačenka s cibulí, jaternice nebo jelito s vařeným bramborem a kysaným zelím, vepřové výpečky se zelím nebo špenátem a mix. knedlík, střapačky se zelím a uzeným masem nebo marinované vepřové koleno na černém pivě s chlebem.

Více...


vložil: Starosta 15:15 [Přidat komentář]


Prodej vánočních stromků 2017

[pátek, 8. prosinec 2017]

Vánoční stromky jsou k prodeji na hájovně u pana Karlíčka. Smrk a jedle. Cena od 50,-Kč do 200,-Kč (dle druhu a velikosti).

Více...


Prodej vánočních stromků 2017 Zvětšit obrázek

vložil: Starosta 18:09 [Přidat komentář]


Strana 5 z 116
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»