Druhá havárie obecního vodovodu

[neděle, 3. duben 2022]

Bohužel dnes máme již druhou havárii obecního vodovodu, tentokráte před č.p. 89. Musíme opět zastavit obecní vodu. Oprava proběhne v pondělí.

Za 25 let provozu vodovodu jsme neměli zásadní havárii, dnes již druhá...



Druhá havárie obecního vodovodu Zvětšit obrázek

Vážení spoluobčané, vodovod je již opravený. Děkuji za trpělivost a přeji hezký zbytek neděle :)

Oprava je zatím pouze provizorní, v pondělí dojde ke krátkodobému zastavení vody (do 60 mini) a finální opravě.

starosta



Havárie obecního vodovodu

[neděle, 3. duben 2022]

V neděli v raních hodinách před č.p. 41 prasklo vedení obecního vodovodu, na opravě pracujeme. Omluvte prosím dočasný výpadek dodávek obecní vody.

starosta



Ve středu 6. 4. 2022 proběhne svoz nebezpečného odpadu a svoz objemného odpadu, bližší informace viz odkazy níže:

/download/820-svoz-objemny-odpad-jaro-22

/download/821-svoz-nebezpecny-odpad-jaro-22

/download/822-druhy-nebezpecnych-odpadu-jaro-22

Více...



Hasiči okrsku Čížkov Vás srdečně zvou na svůj bál, který se bude konat tradičně v Železném Újezdě. Bohatá tombola. Odjezd autobusu bude v 19:00 hodin ve Vrčeni na návsi.

Více...


Pozvánka - Hasičský bál okrsku Čížkov Zvětšit obrázek

Marie Dubská – 80 let

[sobota, 19. březen 2022]

Dnes, 19. března 2022, slaví své významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Marie Dubská.

Zastupitelstvo obce přeje paní Marii Dubské k jejím kulatým narozeninám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a osobní spokojenosti.

Více...



Oznamujeme všem smutnou zprávu, že dne 17. března 2022 nás ve věku nedožitých 79 let navždy opustila vrčeňská spoluobčanka, paní Marie Brašnová, Vrčeň č.p. 22. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a všem blízkým upřímnou soustrast. ČEST JEJÍ PAMÁTCE! Smuteční obřad se bude konat v pátek 25. března 2022 v 09:45 hod. ve smuteční síni krematoria města Blatná.

Více...


Smuteční oznámení - Marie Brašnová Zvětšit obrázek

Svoz plastů 11. 3. - 13. 3. 2022

[pondělí, 7. březen 2022]

I N F O R M A C E  O B Č A N Ů M


S V O Z  P L A S T Ů

__________________________________________________________________________________________



ZAVÁZANÉ PYTLE S  PLASTOVÝMI OBALY

UKLÁDEJTE


OD PÁTKU 11. 3. 2022

DO NEDĚLE 13. 3. 2022



NA HORNÍ ČÁST NÁVSI K  FARNÍ ZDI !

__________________________________________________________________________________________


- POLYSTYREN DÁT ODDĚLENĚ DO PYTLŮ -


!! NEUKLÁDAT TVRDÉ PLASTOVÉ OBALY !!

Více...



1. V pondělí 7. února 2022 Účast na posledním rozloučení s naším bratrem panem Petrem Velíškem (3)+2

2. Ve čtvrtek 10. února 2022 Schůze výboru okrsku Čížkov v obecním hostinci Na Faře ve Vrčeni (revize pokladny, organizační záležitosti) (2)

3. V neděli 13. února 2022 Kondiční jízdy, kontrola výstroje a výzbroje /Iveco, Lada Niva/ (8)

4. V sobotu 19. února Pořádání masopustního reje (7)+2

5. Ve čtvrtek 17. února 2022 Ostrý výjezd - zásah při požáru travního porostu (3)

6. V sobotu 26. února Účast na Valné hromadě okrsku Čížkov (3)

Pozn.: V závorce je vždy uveden počet členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDHO), jejímž zřizovatelem je naše obec.

Více...



Vrčeňský občan pan Tomáš Pečenka se připojil k pomoci  ukrajinským občanům. Zorganizoval sbírku  a vypravil dvě dodávky potravin a dalšího materiálu, tuto pomoc dovezl přímo na Ukrajinu. Dle svých slov již ubytoval 18 dětí, 9 žen a jednoho seniora. Obec Vrčeň děkuje panu Pečenkovi za solidaritu a pomoc potřebným.

Aktuálně mají ukrajinští občané největší problém s vyřízením potřebných dokumentů. Pro celý Plzeňský kraj je jen jedno registrační centrum a to v Plzni v bývalém obchodním domě Prior. Plzeňský kraj v uto chvíli hledá dobrovolníky, kteří by pomohli s registrací ukrajinských občanů. I když výše uvedené centrum je otevřené 24 hodin denně, tvoří se před jeho dveřmi dlouhé fronty.

Pokud byste chtěli pomoci s registrací ukrajinských občanům, nabídnout ubytovací kapacitu, obraťte se na Plzeňský kraj, kde Vám poskytnou bližší informace. Materiální pomoc (potraviny, oblečení) nově příchozím dle aktuálních informací zatím není potřeba, obec je připravena v případě potřeby zorganizovat sbírku či jinou pomoc. I nadále lze samozřejmě poskytnout i finanční dar prostřednictvím neziskových organizací či ukrajinského velvyslanectví.

Více...



Blahopřání

[pátek, 4. březen 2022]

V měsíci únoru 2022 oslavil své životní jubileum náš spoluobčan Ing. Josef Chejlava, Vrčeň č.p. 138. Zastupitelstvo obce přeje oslavenci k jeho narozeninám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání Zvětšit obrázek

Poděkování - sbírka na Ukrajinu

[úterý, 1. březen 2022]

Vážení spoluobčané,

velice vám děkuji Vám za solidaritu s uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny. Sebrané oblečení, spacáky a další materiál jsme předali do Nepomuka, odkud bude dále převezen do Spáleného Poříčí a distribuován potřebným.

Pokud byste chtěli válkou sužované obyvatele Ukrajiny podpořit i jinak, je možné zaslat libovolnou finanční částku prostřednictvím neziskových organizací. Můžete také nabídnout volnou ubytovací kapacitu pro dočasné ubytování uprchlých matek s dětmi, prostředníctvím Plzeňského kraje https://www.plzensky-kraj.cz/.  

Ještě jednou děkuji, starosta

Více...



Strana 6 z 149
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»