Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce, viz odkaz níže:

/download/893-pozvanka-na-ustavujici-zasedani-zastupitelstva-obce


vložil: Chodora 08:25 [Přidat komentář]


Přerušením dodávek elektřiny 24.10. budou dotčeny nemovitosti, viz odkaz níže:

/download/891-oznameni-o-preruseni-dodavek-elektriny-2410

 

Přerušením dodávek elektřiny 25.10. budou dotčeny nemovitosti, viz odkaz níže:

/download/892-oznameni-o-preruseni-dodavek-elektriny-2510


vložil: Chodora 20:57 [Přidat komentář]


Blahopřání

[sobota, 8. říjen 2022]

V měsíci září 2022 oslavili své životní jubileum naši spoluobčané: Pan Jaroslav Baroch, Vrčeň č.p. 52, pan Stanislav Choun, Vrčeň č.p. 100. Zastupitelstvo obce přeje oslavencům k jejich narozeninám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.


Blahopřání

vložil: Chodora 21:09 [Přidat komentář]


Svoz objemného odpadu - 5. 10. 2022

[pondělí, 3. říjen 2022]

Sběr objemného odpadu proběhne ve středu 5. 10. 2022 od 14 do 19 hodin na dvoře Obecního úřadu. Do kontejneru neukládejte stavební suť, tříděný odpad a nebezpečný odpad. Děkujeme

/download/888-svoz-objemneho-odpadu-podzim-2022

Více...


vložil: Chodora 19:43 [Přidat komentář]


Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, konaného ve dnech 30. 9. a 1. 10 2022:


V obci Vrčeň: 

Daniela Kovářová...................33 hlasů (66 %)

Karel Naxera..........................17 hlasů (34 %)


Volební účast: 50 oprávněných voličů (19 %)

 

Dle výsledků voleb v celém našem volebním obvodu č. 7 (Plzeň-město) v druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR zvítězila Daniela Kovářová se ziskem 54 % hlasů, Karel Naxera získal 46% hlasů.

Více...


vložil: Chodora 14:43 [Přidat komentář]


Svoz nebezpečného odpadu. Vyjmenované odpady ukládejte na dvůr OÚ v pondělí 3. 10. a ve středu 5. 10., viz odkaz:

/download/886-svoz-nebezpecneho-odpadu-podzim-2022/

Více...


vložil: Chodora 12:23 [Přidat komentář]


Milostivé léto II

[úterý, 27. září 2022]

Milostivé léto II, viz odkaz:

/download/882-milostive-leto-ii

Více...


vložil: Chodora 16:55 [Přidat komentář]


Oznámení o konání 2. kola voleb do SENÁTU:

/download/881-oznameni-o-konani-2-kola-voleb-do-senatu


Více...


vložil: Chodora 16:11 [Přidat komentář]


Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, konaného ve dnech 23. a 24. září 2022:

 

Václav Chaloupek...................39 hlasů

Josef Váňa............................33 hlasů

Daniela Kovářová...................27 hlasů

Karel Naxera..........................27 hlasů

Pavel Šrámek.........................18 hlasů

Jan Kůrka................................7 hlasů

Jiří Valenta...............................6 hlasů

 

Volební účast: 203 oprávněných voličů (76,6 %)

Platné hlasovací lístky: 157

Více...


vložil: Chodora 20:44 [Přidat komentář]


Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného ve dnech 23. a 24. 9. 2022:

 

PRO VRČEŇ:  796 hlasů

TRADICE, VIZE, PROSPERITA: 452 hlasů

 

Zvolení zastupitelé:

Jan Kuchynka (PRO VRČEŇ)................................................ 128 hlasů

Lenka Roušalová (PRO VRČEŇ)........................................... 123 hlasů

Ladislav Chodora (PRO VRČEŇ)........................................... 121 hlasů

 

Václava Chodorová (PRO VRČEŇ)........................................ 106 hlasů

René Skala (PRO VRČEŇ)...................................................... 95 hlasů

Tomáš Chouň (TRADICE, VIZE, PROSPERITA)..................... 78 hlasů

Miroslav Anton (TRADICE, VIZE, PROSPERITA)................... 74 hlasů

 

Volební účast: 203 oprávněných voličů (76,6 %)

Platné hlasovací lístky: 187

 

Nezvolení kandidáti:

Richard Chodora (PRO VRČEŇ) - 79 hlasů

Lukáš Piterka (PRO VRČEŇ) - 93 hlasů

Jaroslav Vavřík (PRO VRČEŇ) - 34 hlasů

Petr Kahoun (PRO VRČEŇ) - 17 hlasů

Petr Mašek (TRADICE, VIZE, PROSPERITA) - 72 hlasů

Michal Šůs (TRADICE, VIZE, PROSPERITA) - 57 hlasů

Petr Marek (TRADICE, VIZE, PROSPERITA) - 51 hlasů

Martrin Strolený (TRADICE, VIZE, PROSPERITA) - 62 hlasů

Jana Schaferová (TRADICE, VIZE, PROSPERITA) - 58 hlasů

Více...


vložil: Chodora 19:44 [Přidat komentář]


Výsledek hlasování v místním referendu v obci Vrčeň konaném ve dnech 23. a 24. září 2022:


Znění otázky:

Souhlasíte, aby obec Vrčeň učinila veškeré právní kroky k uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem Opatského rybníka se současným nájemníkem Spolkem Vrčeň, dle nabídky Spolku Vrčeň projednané Zastupitelstvem obce dne 11. 7. 2022?


Celkový počet oprávněných osob...............265 (100 %)

Počet odevzdaných úředních obálek...........190  (71,7 %)

Celkový počet platných hlasů....................184

Celkový počet platných hlasů pro ANO......147 (77,4 % osob, které se zúčastnily místního referenda)

Celkový počet platných hlasů pro NE..........37 (19,5 % osob, které se zúčastnily místního referenda)

Celkový počet osob, které se zdržely............6 


Dle výsledku referenda příští zastupitelstvo obce Vrčeň uzavře nájemní smlouvu na pronájem Opatského rybníka na dobu neurčitou se Spolkem Vrčeň.


K platnosti rozhodnutí v místním referendu je potřeba účast alespoň 35 % oprávněných osob (v našem referendu 71,7 %). Rozhodnutí občanů v místním referendu je platné a závazné pro příští zastupitelstvo obce.

Více...


vložil: Chodora 17:57 [Přidat komentář]


V období od  07.00 hodin dne 24.9.2022 do 17.00 hodin dne 25.9.2022 bude uzavřena silnice II/191 v úseku železničního přejezdu P1183 v obci Dvorec, ul. Rožmitálská.

Na železničním přejezdu bude po dobu uzavírky silnice probíhat rekonstrukce.

Proto je navržená objížďka po následující trase:

Na silnici II/191 v ul. Rožmitálská od železničního přejezdu P1183 v obci Dvorec  vlevo na silnici III/11745 v ul. V Huti v obci Dvorec až ke křižovatce se silnici III/11747, dále pak vlevo po této silnici do obce Klášter až k silnici I/20, poté po této silnici vlevo ve směru na obec Nepomuk k okružní křižovatce u čerpací stanice Benzina a.s. a dále výjezdem na silnici II/191 v ulici Nádražní v obci Nepomuk a po této až do obce Dvorec.


Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Martina Batovcová

vedoucí odboru dopravy

Městský úřad Nepomuk

Náměstí Augustina Němejce 63

335 01  Nepomuk

tel.371 519 758

e-mail: martina.batovcova@urad-nepomuk.cz

Více...


vložil: Chodora 17:11 [Přidat komentář]


Strana 6 z 152
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»