Nalezený pejsek 2022-07-05

[úterý, 5. červenec 2022]

Dnes byl ve Vrčeni nalezený tento pejsek. Informace na telefonu 602 592 072.Svatba na lesním hřišti

[sobota, 2. červenec 2022]

Dnes v sobotu 2. 7. 2022 řekli své ANO novomanželé Tomáš Brudna a Lenka Pospíšílová, dnes již Brudnová. Svatební obřad proběhl ve Vrčeni na lesním hřišti. Obec Vrčeň přeje novomanželům vše nejlepší a hodně štěstí na společné cestě životem.


vložil: Chodora 22:33 [Přidat komentář]


Blahopřání

[čtvrtek, 30. červen 2022]

V měsíci červnu 2022 oslavily své životní jubileum naše spoluobčanky: Paní Jaroslava Kvardová, Vrčeň č.p. 6, paní Anna Lavrinčíková, Vrčeň č.p. 41. Zastupitelstvo obce přeje oslavencům k jejich narozeninám hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.


Blahopřání Zvětšit obrázek

vložil: Chodora 15:13 [Přidat komentář]


Povodeň 27.-28. června 2022

[úterý, 28. červen 2022]

V noci z pondělí 27. června 2022 na úterý 28. června 2022 zasáhla naši obec povodeň. Během krátké bouřky, kdy nejdříve padaly kroupy, napršelo nebývalé množství vody, které nestačilo pobrat koryto Čečovického potoka ani Opatský rybník. Nejvíce zasažená oblast byla část obce zvaná „Draha“. Zde se voda prohnala zahradami, ale i několika obytnými staveními. Povodeň měla takovou sílu, že utrhla i část průtahové silnice II třídy č. 191 i s chodníkem. Dále také poničila poměrně dlouhý úsek místní komunikace vedoucí od konce zastavěné oblasti k obecnímu vodojemu. Komplikace nám způsobily i uložené soukromé panely nedaleko břehu potoka, které prudká vody strhla s sebou a postupně ucpávaly odtok potoka až ke stavidlům rybníka. Děkujeme všem za pomoc při odstraňování bezprostředně vzniklých škod. Jedná se zejména o několik členů výjezdové jednotky naší obce a konkrétně i o Lukáše Fremra ze Sedliště, který nám velmi pomohl se svojí mechanizací.

Vyhlášení poplachu jednotce: 28. 06. 2022 v 00:03 hod. Ukončení výjezdu: 28. 06. 2022 v 04:20 hod. Pokračování na odstraňování vzniklých škod: 28. 06. 2022 v 08:00 hod. Celkové ukončení výjezdu 28. 06. 2022 ve 14:00 hodin.

Více...Činnost dobrovolných hasičů za měsíc květen 2022

- Úterý 10. 5. 2022 Doprava PS12 po opravě zpět do HZ. Překontrolování její funkčnosti a doseřízení na místě. (3)

- Čtvrtek 19. 5. 2022 Brigáda na zalévání stromků v aleji k "Barochovu mlýnu" (kondiční jízda, nácvik nasávání). (6)

- Pátek 27. 5. 2022 Schůze výboru SDH.


Činnost mladých hasičů za měsíc květen 2022

- V sobotu 7. 5. 2022 jsme se tradičně zúčastnili soutěže v Chlumu v disciplínách štafeta požárních dvojic a požární útoky. Zde jsme v kategorii starších obsadili 16. místo. Ve stejný den se Karolína účastnila Českého poháru v Třebíči závodu na 100 m překážek, kde ve své kategorii obsadila krásné 14. místo. 

- V sobotu 14. 5. 2022 se konal Memoriál Vendulky Fránové, kde náš sbor reprezentovala mladší dorostenka Karolína Strolená v disciplínách výstup na věž a 100 m překážek. V disciplíně výstup na věž pro ní byl premiérou. Vybojovala krásné druhé místo. V závodu na 100 m překážek ve své kategorii po rozběhách suveréně vedla, ale bohužel po druhém pokusu přišlo zranění a nemohla nastoupit do finálových rozběhů. Svým časem však dosáhla i tak na medaili a to bronzovou. 

- V neděli 15. 5. 2022 se konala soutěž v Žákavé, kterou jsme vypustili, aby děti měli volno a užili si pouť. 

- Víkend 21. - 22. 5. 2022 probíhalo Okresní kolo hry Plamen ve Stodě, kam jsme poprvé za dobu působnosti neodjeli. Bohužel jsme nedali dohromady soutěžní družstvo sedmičlenné. Na soutěž odjeli tedy jen rozhodčí Lenka a Karolína Strolená, Milda Chouň. Věřím, že v příštím roce už na Okresním kole chybět nebudeme. 

- V sobotu 28. 5. 2022 jsme odjeli se dvěma závodníky na přebor jednotlivců v disciplíně 60 m překážek. Mladší kategorii reprezentoval Petr Sýkora, který se umístil na 3 místě s postupem na Krajské kolo. Ve starších obsadil Jindra Strolený 6. místo.

- V sobotu 28. 5. 2022 účast na noční soutěži v Přešíně, 7. místo.

Děkuji za podklady Lence Strolené, vedoucí MH

Více...Od pondělí 20. 6. bude pošta Partner ve Vrčeni opět otevřena. 

Více...


vložil: Chodora 13:05 [Přidat komentář]


Narozeniny Jaroslava Kvardová

[pátek, 17. červen 2022]

Dnes 17. 6. 2022 oslavila své významné životní jubileum paní Jaroslava Kvardová. Přejeme vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví a spokojenosti do dalších let.

/download/848-narozeniny-kvardova

Více...


vložil: Chodora 12:59 [Přidat komentář]


Ceník palivového dřeva platný pro rok 2022

aktualizace od 1. 7. 2022

(ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH)


Cena paliva (délka 2 m) na odvozním místě v lese 352,- Kč / prostorový metr.

 

Zbytky po těžbě: cena dohodou dle charakteru 0 – 50,- Kč / běžný metr, součástí úklid klestu.


Ceník samovýroby (ceny za m3) 

dřevina

Průměrná hmotnatost

do 0,09

do 0,19

do 0,29

do 0,49

do 0,69

do 0,99

nad 1,00

souše SM, BO

 

50

50

100

150

200

250

jehličnaté

50

100

200

250

350

400

450

listnaté měkké

50

100

150

200

250

300

350

listnaté tvrdé

50

100

200

300

350

400

500

  

Dopravu dřeva si zákazník zajistí sám ve vlastní režii.

Po dohodě s hajným je možná doprava palivového dřeva kamionem.

  

Objednávky prosím podávejte v úředních hodinách na OÚ. Vaše požadavky pak bude po dohodě průběžně vyřizovat obecní hajný Ing. Milan Kotlan.

  

Vysvětlivky:

jeden prostorový metr = 0,64 m3

SM – smrk

BO – borovice

souše  - souše, kůrovcové dřevo

  

Ing. Vratislav Chodora

      starosta obce

Více...


vložil: Chodora 12:49 [Přidat komentář]


VRČEŇ-náves

čtvrtek 9. 6. 2022 od 19:00 hodin

17. Malé folklorní slavnosti „Pod vrčeňskou lípou“


Jiskra 58 SOKOL Valcha, Plzeň

Tuna Derecho de Valencia, Španělsko

FS Poľana, Slovensko

Sveti Sava, Zvornik, Bosna a Hercegovina


Poděkování patří MFF CIOFF® PLZEŇ 2022 (24. ročník) - pod jehož záštitou se zdejší slavnosti konají. Speciální poděkování patří zejména paní ředitelce organizačního výboru Mgr. Michaele Vondráčkové, která nám krásný večer osobně odmoderovala. Děkujeme majitelce firmy ELITEX NEPOMUK, a.s., paní Ing. Šárce Kotrbové, za tradiční finanční sponzorování našich slavností, kterého si velmi vážíme. Občerstvení na návsi opět zajistil Jiří Mařík, nájemce z obecního hostince Na Faře.

Dále si poděkování zaslouží ZŠ Vrčeň za otevření školy pro zázemí souborů, MŠ Vrčeň (zejména kolektiv školní jídelny), za náročnou přípravu spojenou s občerstvením všech souborů. Samozřejmě děkujeme také všem ostatním, kteří se na úspěšné akci podíleli, např. přípravou a následným úklidem.

Příště rok se budeme těšit opět na viděnou.


Profily souborů, které jsme měli možnost vidět u nás ve Vrčeni:


Jiskra 58 SOKOL Valcha Plzeň

V roce 2000 zahájil činnost soubor Jiskra 1958 složený z bývalých členů Souboru písní a tanců Jiskra z Plzně. Jedná se o muzikanty, zpěváky a tanečníky, kteří v souboru Jiskra působili v rozmezí let 1970 – 1990 a po 10 letech se rozhodli svoji aktivní činnost oživit. Soubor vystupuje s lidovými tanci a písněmi z jihozápadních Čech (Plzeňska, Žinkovska, Chodska), které jsou nezaměnitelně výrazově podtrženy a prezentovány především s cílem pobavit sebe i diváka. Od roku 2016 je soubor organizačně součástí TJ Sokol Valcha Plzeň.

Vedoucí souboru: Jana Bísková

Web: www.jiskra58.cz


Tuna de Derecho de Valencia, Španělsko

Folklorní soubor Tuna de Derecho představuje tradiční typické písně španělské školy. Ve svém repertoáru zpracovává také širokou paletu jihoamerických písní (bolera, flamenga, rumba atd.). Zpěv je vždy doprovázen hrou na kytary. Největším zážitkem je chorálový zpěv všech zpěváků a muzikantů. Soubor tvoří následující nástroje a postavy: džentlmen “Chiquillop” s kytarou; “Cabras” - první kytara a vedoucí souboru; the “Ceja” - druhá kytara; “Don Pedro Carioca” - zpěvák, který píše vlastní písně; “Don Maruja” " - harmonický "slavík"; “Don Jose Fernando” - operetní baronet a “Mr. Saint” - bariton hrající na tamburínu. Celkově tvoří skupinu až dvacet hudebníků. V roce 1212 založil král Alfonso VIII ve městě Palencia první „Studium Generale“, první ze španělských univerzit. Kastilské silnice byly brzy svědky tisíců mladých mužů na jejich cestě z domova na tuto první univerzitu, kde chtěli získat vzdělání. Nejchudší z nich a ti, kteří příliš brzy promrhali svoje prostředky v hospodách, využívali zastávky u hostinců, aby zde zahráli své písničky s kytarou a nalezli přístřeší. Získali jméno „sopistas“, protože své hudební umění předvádějí za jedinou odměnu – misku polévky a/nebo nepříliš pohodlné ale teplé místo na spaní. Písně těchto “sopistas” a jejich celkový obraz v historii a vývoji španělských měst a nové městské společenské třídy daly vzniknout velké hudební i společenské tradici, z které čerpá právě folklorní soubor Tuna de Derecho z Valencie.


FS Poľana Zvolen, Slovensko

Folklorní soubor Poľana pracuje při Technické univerzitě ve Zvolenu od roku 1956. Už při svém založení na přelomu let 1955 - 1956 si vzal soubor do vínku rozvoj lidových tradic především regionu Podpoľania a podle majestátního vulkánu dominujícího celému kraji přijal jméno „Poľana“. Jako v minulosti, tak i dnes jsou členy souboru mladí lidé, převážně studenti a zaměstnanci univerzity, ale také mládež ze Zvolena, pro kterou se stal tanec a zpěv zálibou. V současnoti je v souboru skoro 50 členů, kteří pracují v pěvecké mužské, pěvecké ženské, hudební a taneční složce souboru. Repertoár souboru je sestaven z tanců a písní regionu Podpoľania (Detva, Čerín, Hrochoť, Očová), Horehronia (Šumiac, Pohorelá), Čierneho Balogu, Gemera a Pliešoviec. Jak obě pěvecké složky tak i hudební složka mají ve svém repertoáru také písně z celého Slovenska. V rámci jejich programu se divácí setkají s tradičními nástroji jako fujary, píšťalky, foukací harmoniky, heligónka a drumbľa. Během svého působení se folklorní soubor Poľana zúčastnil stovek vystoupení doma i v zahraničí (například Bulharsko, Francie, Maďarsko, Ukrajina, Portugalsko, Řecko, Turecku, Sýrie, USA, Mexiko a Čína).

Vedoucí souboru: Ing. Pavel Gejdoš, PhD.
Umělecký vedoucí a choreograf: Ing. František Chudý, CSc.


Sveti Sava, Zvornik, Bosna a Hercegovina

Folklorní soubor "Sveti Sava" Zvornik byl založen 24. dubna 1995. Tvoří jej skoro 200 členů v taneční, hudební a pěvecké složce. Zřizovatelem je Vidovdanský parlament. Účastní se pravidelně mnoha vystoupení a festivalů jak doma tak i v zahraničí (Istanbul, Makedonie, Slovinsko, Maďarsko, France a další) a natáčí také televizní programy a pořady. Byl oceněn řádem "Orgenom Third Order of St. Sava". Zpracovává bohatovou folklorní tradici regionu okolo města Zvornik.

Vedoucí souboru: Dragan Golic
Web: https://svetisavazvornik.org


Pod záštitou:

Mezinárodní folklorní festival
CIOFF® Plzeň
8. - 12. června 2022

http://www.mffplzen.eu/profily-souboru

Více...Svoz plastů 06/2022

[pondělí, 6. červen 2022]

I N F O R M A C E O B Č A N Ů M
S V O Z  P L A S T Ů

__________________________________________________________________________________________

ZAVÁZANÉ PYTLE S  PLASTOVÝMI OBALY


 

UKLÁDEJTEOD PÁTKU 10. 6. 2022


DO NEDĚLE 12. 6. 2022NA HORNÍ ČÁST NÁVSI K  FARNÍ ZDI !


__________________________________________________________________________________________

 

- POLYSTYREN DÁT ODDĚLENĚ DO PYTLŮ -!! NEUKLÁDAT TVRDÉ PLASTOVÉ OBALY !!

 

Více...


vložil: Chodora 19:34 [Přidat komentář]


Uzavření pošty ve Vrčeni - změna

[pondělí, 6. červen 2022]

Vážení spoluobčané, pošta ve Vrčeni bude uzavřena do středy 8. 6. 2022, slečna pošťačka je stále v pracovní neschopnosti. Děkuji za pochopení.

Více...


vložil: Chodora 14:22 [Přidat komentář]


Dětský den v Srbech 2022

[sobota, 4. červen 2022]

V sobotu 4.6. se konal po dvouleté přestávce opět dětský den, tentokráte v Srbech na hřišti. Dnem nás provázelo příjemné polojasné počasí. Akce se velice vydařila, cestu si našlo mnoho dětí. Největší odměnou pro pořadatele bylo nadšení a smích dětí.

Více...


vložil: Chodora 19:46 [Přidat komentář]


Strana 6 z 151
«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»