Od 10. dubna 2019 po dobu úprav nádraží  (do 30. října 2019) ve Dvorci (a jeho okolí) bude, bohužel, parkování problematické.

Po schůzce dotčených firem a orgánů došlo k dohodám o úpravách takto: autobusové zastávky budou přesunuty po dobu výstavby do prostoru před COOP /konzum/.
Okraj prostoru této parkovací plochy směrem do kolejiště bude osazen na hraně tzv citybloky, čímž vznikne jasně viditelná hrana a ta umožní motoristům zde parkujícím využít i prostor vpředu, který dnes zbývá volný /zhruba 2 metry/. Při rozumném parkování pod úhlem 45 stupňů lze dle norem tato šířka použít pro dvě řady vozidel a středovou výjezdovou část.

Parkovací místa, která ubydou v této lokalitě a v lokalitě u manipulace, budou nahrazena plochou v zadní části manipulace /dnes u firmy SPOLTEX/ s možností příjezdu z ulice Lesnické, kde bude vytvořena prozatimní komunikace do tohoto prostoru.

Firma Berdych na základě dohody vytvoří na staveništi koridor pro pěší směrem k nádražní budově, pro nástup do vlaků.Prodej slepiček

[pondělí, 8. duben 2019]

Prodej slepiček v pátek 12. 4. 2019 od 15:45 u pošty.

/down/letak.docxBlahopřání

[pondělí, 1. duben 2019]

V měsíci březnu 2019 oslavily své narozeniny a svá životní jubilea naše spoluobčanky: paní Josefína Barochová, paní Kateřina Štroblová a paní Vlasta Matasová.
Zastupitelstvo obce blahopřeje všem oslavencům k jejich narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.


Blahopřání Zvětšit obrázek

Smuteční oznámení

[úterý, 19. březen 2019]

Oznamujeme smutnou zprávu, že 12. března 2019 nás navždy opustil náš občan, pan Josef Martínek, Vrčeň čp. 135, ve věku 65 let. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a blízkým hlubokou soustrast. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Více...


Smuteční oznámení Zvětšit obrázek

Smuteční oznámení

[úterý, 19. březen 2019]

Oznamujeme smutnou zprávu, že 8. března 2019 nás navždy opustil náš občan, pan František Maršalík, Vrčeň čp. 140, ve věku 76 let. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a blízkým hlubokou soustrast. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Více...


Smuteční oznámení Zvětšit obrázek

Hasičský bál okrsku Čížkov 2019

[neděle, 17. březen 2019]

Hasičský bál okrsku Čížkov se uskuteční v hostinci Pod rozhlednou v Železném Újezdu v sobotu 23. března 2019 se začátkem od 20:00 hodin. Vstupenky budou k dostání i na místě. Odjezd autobusu z Vrčeně v 19:00 hodin. 

Více...Informace o plánovaných akcích

[úterý, 5. březen 2019]

  1. Pouťové atrakce k nám přijedou na Velikonoce, tj. víkend 20. - 21. 4. 2019.

  2. Dětský den obci Vrčeň, Srby, Sedliště se uskuteční ve Vrčeni na návsi v sobotu 1. 6. 2019.

  3. Folklorní slavnosti budou 6. 6. 2019, je to opět ve čtvrtek, od 19:00 hodin. (Předběžně se můžeme těšit na soubory ze Slovenska, Mexika, Rumunska, Lužického Srbska - SRN, možná z Číny).

  4. Sraz rodáků a přátel Vrčeně se uskuteční v sobotu 10. srpna 2019 (na posvícení).

  5. Různé: K oslavám 830 let chystáme vydání velké knihy o obci (snad se to podaří), tištěných prospektů (např. brožury o sakrálních památkách v obci, apod.), drobných reklamních předmětů a samozřejmě celého doprovodného programu na tento den. Do oslav chceme zapojit co nejvíce spolků, sdruženích a dalších fyzických osob. Každý je srdečně vítán. Přístavba ZŠ se nám trochu opozdí, a to díky poměrně rozsáhlým archeologickým nálezům, které začínají proslavovat naši obec. V této souvislosti také chystáme malou stálou expozici (žádost o dotaci již byla podána). Na konci května uděláme sběr plastů a někdy v průběhu května také sběr nebezpečných odpadů (přesný termín ještě nevíme, nezáleží na nás, probíhá jednotně po celém okrese PJ, na základě vypsané soutěže). Dále plánujeme opravu havarijního stavu části MK Na Drahách (žádost o dotaci podána, nyní se finišuje na projektové dokumentaci). Pracujeme na dokončení nového územního plánu obce (jeho veřejné projednání se uskuteční v pondělí 15. 4. 2019 od 16:00 v salónu hostince Na Faře, Vrčeň č.p. 44 – Farní úřad). Dále budeme pořizovat profesionální konvektomat do MŠ (do max. ceny 240.000,-Kč, což je opravdu nezanedbatelná položka), také chceme dovybavit jednotku SDH obce o nové PS II a kompatibilní radiostanice (z dotace). Další věci dle finančních možností naší obce.

Více...Blahopřání

[pátek, 1. březen 2019]

V měsíci únoru 2019 oslavila své narozeniny a své životní jubileum naše spoluobčanka: paní Eva Hubková.
Zastupitelstvo obce blahopřeje oslavenkyni k jejím narozeninám a do dalších let přeje pevné zdraví, hodně štěstí, radosti, pohody a spokojenosti.

Více...


Blahopřání

Oznámení se nachází na elektronické úřední desce OÚ.

ODKAZ

Více...Krátce po osmnácté hodině, v úterý 26. února 2019, byli povoláni profesionální hasiči ze stanice Nepomuk, dobrovolní hasiči z Nepomuka a také naše výjezdová jednotka, k záchraně koně, který pravděpodobně uklouzl na hrázi vrčeňského rybníka (zvaný Opatský), a sjel z ní až na úroveň hladiny, kde se probořil ledem a nemohl se dostat zpět. Hasiči využili nafukovací člun a k samotnému vyproštění zvířete požární hadice, které mu podvlékli pod tělem. Za pomoci mnoha rukou se pak kůň vytáhl zpátky na břeh. Valacha si poté převzal otec majitele, který ho nechal usušit a poskytl mu tepelný komfort. Od zahájení náročného zásahu do ustájení koně uběhla necelá půlhodina času.

Děkujeme všem za spolupráci.


Zdroj: Upraveno dle webových stránek www.hzscr.cz

Více...Smuteční oznámení

[čtvrtek, 21. únor 2019]

Oznamujeme smutnou zprávu, že 20. února 2019 nás navždy opustila naše občanka, paní Blažena Chodorová, Vrčeň čp. 56, ve věku 96 let. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a blízkým hlubokou soustrast. ČEST JEJÍ PAMÁTCE!

Více...


Smuteční oznámení

Místní poplatky 2019

[pondělí, 18. únor 2019]

Poplatek za SKO (směsný komunální odpad) lze rozdělit do dvou stejnoměrných splátek. (2. splátka do 31. 7. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků obecní úřad zvyšuje na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku). Poplatek za každého psa staršího 3 měsíců činí 100,-Kč – jednorázově. Majitel psa, který pobírá starobní nebo invalidní důchod platí platí za psa pouze 60,-Kč. (Osvobození a úlevy od poplatků jsou uvedeny v OZV č. 2/2015. Úlevy a osvobození od poplatků za psa jsou obsaženy v OZV obce č. 4/2010. Na webu k nalezení v odkaze: Obec Vrčeň - Vyhlášky).

 

Platby lze provádět rovněž bezhotovostně, pomocí bankovního převodu na účet obce:

č.ú. 0725635329

Kód banky: 0800 – Česká spořitelna, a.s.

Pro rozlišení druhu plateb je nutno uvádět variabilní symboly.

 

Za SKO: (600,-Kč/osobu v domácnosti; u nemovitostí sloužící k rekreaci 600,-Kč/rok)

Variabilní symbol: 1340

Konstantní symbol: 0378

Specifický symbol: Číslo popisné RD nebo číslo chaty.

 

Za PSA: (100,-Kč za každého psa staršího 3 měsíců. Důchodci platí 60,-Kč)

Variabilní symbol: 1341

Konstantní symbol: 0378

Specifický symbol: Číslo popisné RD nebo číslo chaty.

 

Pozn.: Platbu za SKO a za psa NELZE slučovat do jedné platby kvůli rozdílným VS.

 

Kdo platí převodem, vyzvedne si následně známku na popelnici na OÚ.

 

Místní poplatky za SKO a za psa se vybírají i v hotovosti, a to do konce března, v úředních dnech (pondělí-středa-pátek) na OÚ.

Více...Strana 8 z 124
«« « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » »»