verze pro tisk

Pod zelenohorskou vrchností

8. únor 2008
Pod zelenohorskou vrchnostíPod zelenohorskou vrchností

Pod vládou zelenohorské vrchnosti

Zánik kláštera v r. 1420 ukončil jedno z důležitých údobí historie kraje i Vrčeně. A začíná nový, 400 letý úsek dějin kraje, kdy je tu pánem feudální vrchnost, pět šlechtických rodů, které se na Zelené Hoře vystřídaly do revolučního roku 1848, kdy zrušením poddanství a roboty jejich panství končí.


Byly to tyto šlechtické rody:

  • Švamberkové (1420 - 1464),
  • Šternberkové (1464 - 1726),
  • Martinicové (1726 - 1784),
  • Colloredo - Mansfeldové (1784 - 1822),
  • Anerspergové (1822 - 1931).

O Vrčeni nemáme dlouho zpráv. Až ze 16. století se dovídáme o prvním velikém požáru Vrčeně r. 1565, po němž toho z obce mnoho nezbylo, protože chalupy byly dřevěné, pokryté snadno zápalnou doškovou střechou.

Dovídáme se také, že r. 1583 bylo zelenohorské panství rozděleno mezi děti Ladislava ze Šternberka a Kateřiny z Lokšan (4 synové a 1 dcera). Zápis o tom v Deskách zemských prozrazuje, že Vrčeň jako větší obec byla rozdělena mezi dva sourozence. Aby bylo jasno, co komu z obou dědiců ve Vrčeni patří, byli v zápisu uvedeni jednotliví vrčeňští poddaní s uvedením, kterému dědici patří a jaké jsou jeho povinnosti. Tak se mnozí z nás dovídáme vůbec první jména svých dávných předků z doby před 400 lety. Tak je v Deskách zemských k r. 1583 uveden i praděd pisatele Josef Krzyzstan s povinností vedle robot dávat vrchnosti vánočního platu 8 českých grošů a 2 denáry. Víme také, že v té době byl ve vrčeňském kostele kněz podobojí, i to, že náš kostel sloužil podobojím až asi do Bílé hory. V kostelní sakristii máme i památku z té doby. Je tu žulová náhrobní deska s epitafem:


LETHA 1584 VMRZEL KNIEZ JAN CHRIZOSTOM ZLATOVSSHI TVTO GEST POLOZIEN

Léta 1584 umřel kněz Jan Chrizostom Zlatoústý Tuto jest položen

Připomíná asi jednoho z kněží podobojích, který působil na vrčeňské faře za luteránky Kateřiny z Lokšan.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!