verze pro tisk

Rok 1967

25. září 2013

Rok 1967 byl pro zemědělství opravdu ideální. Úroda byla výborná, jak je možné se přesvědčit z připojených tabulek. Takový rok se vyskytne jednou za 20 let.

Podívejme se, jaké bylo v roce 1967 počasí:

Od 4. ledna nastala pravá zima. Napadlo 20-25 cm sněhu. Denní teploty -4°C, noční -9°C. Z 9. na 10. ledna byl mráz – 20°C.

Dne 13. ledna nastala obleva. Sníh slezl a od 16-21. ledna mrzlo „nasucho“.

V neděli 22. ledna náhlá obleva, v noci pršelo, ráno velké náledí. Lidé nemohli ani dojít do samoobsluhy pro mléko. V nemocnicích měli lékaři plné ruce práce pro velké množství úrazů. Také řidiči motorových vozidel si přišli na své. Auta bez rozdílu značek smutně trčela v příkopech či na střechách.

Od 1. února silně pršelo. Koryta řek a potoků nestačila pojmout tolik vody, vznikaly povodně. Avšak od 6. února již bylo krásné počasí, denní teplota 10°C.

Dne 13. února klesla noční teplota na -13°C a za 1 hodinu napadlo 10 cm sněhu.

První bouře s hromobitím byla 20. února.

Březen zastihlo pravé aprílové počasí.

První týden měsíce dubna byl deštivý, 2. týden se počasí zlepšilo. Vojtěšská pouť se nevydařila. Ráno 23. 4.  -1°C, sníh, déšť, hrozné počasí. Přeháňky trvaly 3 dni.

Prvního máje dopoledne bylo krásně. Odpoledne začalo pršet a pršelo 4 dny, aby 6. a 7. května bylo opět krásně až do 15. května. Stromy krásně odkvetly (denní teploty 26-28°C). 16. května byl první déšť po delší době.

Dne 21.5. (pouť v Nepomuku) bylo krásné počasí.

Dne 25.5. se strhl hrozný vichr, který rozlomil lípu na návsi. Protože ohrožovala bezpečnost chodců, musela být odstraněna. Stržení zavěšené poloviny lípy provedl Josef Běleja lany za pomoci Tatry 111.

Dne 30.5. ráno byla průtrž mračen.

Dne 12.6. ráno 3°C, kroupy, déšť. Ve škole se muselo topit 12. – 15. 6. včetně.

Od 22. června krásně.

V neděli 2. července v 19:40 hod. se náhle „zatemnilo“. Prudký vítr, průtrž, cesty se změnily v koryta řek. U Barochů v „Lukách“ se dostala voda až do obdobných místnostní. Veškerý provoz na silnicích ustal. Na návsi se lámaly větve z lip a nikde nebylo vidět „živáčka“.

Počasí se zlepšilo až ve 2 týdnu v červenci.

Léto bylo velmi pěkné: horko, sucho, srážky nepatrné. V srpnu i v září bylo velmi pěkně, pršelo málo. Ovoce však brzy dozrávalo a popadalo. Obilí krásně uzrávalo a vše se včas sklidilo.

Čtvrtého září byl první déšť po dlouhé době. 24.9. byla ještě denní teplota 25°C.

Osmnáctého října odpoledne padaly kroupy. Na horách již padal sníh. 19.10. ráno již se děti klouzaly na rybníčku, mráz – 5°C.

Před vánocemi napadl sníh a vše nasvědčovalo tomu, že budou pravé „ladovské vánoce“. Avšak 23.7. nastala obleva a vánoce byly na blátě.

Rok 1967 měl ve zdejších obcích klidný průběh. Svět upíral zrak k válce ve Vietnamu, kde již bojuje přes ½ milionů amerických vojáků a mír není stále v dohledu.

Ze společenských událostí stojí za zmínku ples požárníků a ples SRPŠ v únoru. Oba plesy měly dobrou společenskou úroveň a byly hojně navštíveny.

Dne 22. února v 18:30 hod. došlo v zátočině u Šimánků k havárii mladého motocyklisty (chodil s Alenou Chodorů). Zranění na první pohled vypadalo vážně, ale vše díky přilbě dobře dopadlo.

Dne 23. února zasáhla naši republiku silná vichřice (vítr dosahoval rychlosti 180km/hod.), která vyvracela stromy v lesních porostech. Velké škody byly způsobeny ve Štědrém a v Oboře (směrem od nádraží k Zelené hoře). K likvidaci této kalamity přijeli lesní dělníci ze Slovenska, kteří byli lesní správou ubytováni u Kováříků (tam, kde byla dříve kancelář JZD). Koně měli ustájeny u Polívků (Housků).

Dvanáctého března byla provedena oslava Mezinárodního dne žen v hostinci u Brabců. V pestrém a bohatém programu vystoupily školní děti. Toho dne byl zvolen nový výbor Svazu čsl. žen místo dřívějšího „Výboru žen“ při MNV. Předsedkyní byla zvolena Anna Zdvořáčková a členkami výboru Marie Chvalová, Kateřina Štroblová, Olga Knárová, Helena Markvartová, Anna Šimánková, Marie Chodorová a M. Chodorová (ze Drah), Marie Zahradníková.

O tom, že pro motocyklisty je zatáčka u „vily“ velmi nebezpečná, svědčí četné auto a motohavárie (poslední 12.3., kdy se těžce zranili 2 mladíci). MNV i stranická organizace se zatím marně snaží prosadit průkop a vyrovnání silnice kolem Růžičků. Důvody, proč dosud tato plánovaná akce nebyla realizována, jsou velký finanční náhled (téměř 2 miliony Kčs) a příliš velké stoupání.

Totéž se týká i rybníka. Jeho dno je tak zanesené, že největší hloubka je asi 50 cm. Jako nádrž rybník tedy sloužit nemůže a hrozí nebezpečí zatopení domů v jeho blízkosti (Tomáš Chodora, Trühauf). Proto je rybník stále vypuštěn. O jeho osudu se vede dalekosáhlé jednání. Protože je plánovaná přes rybník přímá silnice na Příbram, bude jistě velmi těžké prosadit vybudování vodní nádrže, hřiště a kluziště.

Pouť 23.3. se nevydařila. Počasí bylo hrozné: zima, sníh, déšť. Zábava byla jen ve Staré hospodě.

V týdnu od 28. 4. do 4. 5. byla instalována v obřadní síni MNV výstavba žákovských prací a výstavba zápalkových nálepek filumenistického kroužku při OB, který vede na zdejší škole p. Václav Chval, důchodce, čp. 55. Ten se také zasloužil o uskutečnění uvedené výstavy, kterou navštívilo celkem 247 lidí.

Dojíždění do zaměstnání je příčinou vylidňování vesnice. Aby alespoň těm, kteří zůstávají vesnici věrni se cestování zpříjemnilo, vybudoval NV u autobusové zastávky ve Vrčeni čekárnu. V Tojicích byl vybudován přístřešek a v Sedlišti se buduje čekárna. Ve Vrčeni již v polovině srpna sloužila pěkná čekárna svému účelu.

Letošní veliké sucho způsobilo nedostatek vody ve studních. Na Slovensku se dovážela voda až 18km. Ovoce na stromech ani nedozrálo a padalo.

Předposlední došková chalupa ve Vrčeni změnila krytinu. Na podzim vyměnil František Modračka doškovou střechu za eternitovou krytinu.

Dne 21.9. zúčastnilo se 40 studentů Pedagogické fakulty z Plzně exkurze na zdejší škole, kde byli přítomni vyučování a seznámili se s dokumentací vedení školy.

Dne 28.9. v ranních hodinách došlo v zatáčce u Staré hospody k srážce motocyklu řízeném Mil. Jirkou ze Sedliště, který pracuje na pile ve Dvorci s koňským potahem místního JZD řízeném Václavem Markvartem. Motocyklista byl odvezen do nemocnice. 1 kůň utrpěl tržnou ránu, kterou musel obvodní veterinář MVDr. Máňovec sešít. Příčinou srážky byla velmi špatná viditelnost pro velkou mlhu. Bez vlivu není ani nepřehledná zatáčka u Voblizů. O tom, že silnice a nepřehledné zatáčky ve Vrčeni neslouží plynulosti dopravy svědčí četné další havárie: 30.9. srazili k zemi 80 letého starce Dominika Krále 2 mladíci jedoucí na motocyklu na hrázi rybníka. 2. října na mostu poškodil nakládač státních silnic protijedoucí MB 1000.

Třicátého října zúčastnili se honu na zajíce a bažanty 3 hosté z Itálie. Večer byla u Brabců hostina pro všechny členy mysliveckého sdružení Doubrava. Hosté celou útratu zaplatili. Pro zajímavost uvádím, že střelení 1 zajíce nebo bažanta platí zahraniční turisté Čedoku 30 Kčs, tento obnos dostávají příslušná myslivecká sdružení.

Desátého listopadu uspořádalo vedení místního JZD spolu s VO KSČ ve Vrčeni v sále ve Staré hospodě ekonomickou konferenci, které se zúčastnilo přes 80 domácích a hostů, mezi nimiž byl zemědělský tajemník OV KSČ Ing. František Galatík a předsedové JZD Mohelnice, Čížkov, Čečovice.

Vylidňování vesnice trochu ustává. Letošní stav je lepší loňského (viz stranu 8), jak ukazuje následující přehled:

Obec Přihlášení k pobytu Odhlášení k pobytu Přírustek + úbytek
Vrčeň 8 8 -
Srby 3 5 -2
Sedliště - 2 -2
Tojice - 3 -3
Celkem 11 18 -7

Přihlášeni k pobytu:

Vrčeň: Růžička Karel, nar. 21.12.1913 – čp. 86;   Růžičková Božena,  4.12.1924 – čp. 86;   Vesecká Božena, 1.1.1924 – čp. 49;   Maršalík František, 12.1.1943 – čp. 93;   Kubík Zdeněk, 23.1.1944 – čp. 26;   Kubíková Marie, 4.5.1946 – čp. 26;   Růžičková Božena, 6.9.1952 – čp. 86;   Rychlík Vladimír, 18.3.1965 – čp. 51

Srby: Tyspekl Václav, 30.10.1941 – čp. 5;   Štádler Karel, 27.8.1943 – čp. 28;   Štádlerová Marie, 24.8.1943 – čp. 28

Odhlášení z pobytu:

Vrčeň: Modračka Václav, nar. r. 1907, Vrčeň 26;   Bouše  Josef, 1907, Vrčeň 49;   Boušová Emilie, 1907, Vrčeň 49;   Modračková Marie, 1909, Vrčeň 26;   Jedlička Václav, 1923, Vrčeň 92;   Oklešťková Jindřiška, 1933, Vrčeň 7;   Bouše Josef ml., 1939, Vrčeň 49; Kolář Rudolf, 1943, Vrčeň 8

Srby: Sládková Terezie, 1905, Srby 12;   Boubelová Marie, 1935, Srby 47;   Sládek Vlastimil, 1944, Srby 66;   Boušová Jiřina, 1945, Srby 70

Sedliště: Chodora Václav, 1924, čp. 75; Kovář Vojtěch, 1946, čp.  6

Tojice: Duda Václav, 1946, Tojice čp. 8;   Jirková Miluše, 1946, Tojice čp. 13; Ditrich Josef, 1946, Tojice čp. 20

V tomto roce jsme mezi námi přivítali tyto nové občánky:

Vrčeň: Kotíková Jaroslava, 28.1.1967, čp. 48;   Brožovský Jindřich, 12.2.1967, čp. 78;   Endlerová Marie, 17.7.1967, čp. 45;   Brašna Milan, 5.8.1967, čp. 22;   Kvardová Martina, 18.8.1967, čp. 6;   Běloch Josef, 24.8.1967, čp. 113;   Kolář Petr,   21.11.1967, čp. 8

Srby: Velíšek Miroslav, 3.1.1967, čp. 1;   Stiebrová Hana, 27.9.1967, čp. 98

Tojice: nikdo

Sedliště: Bečvářová Jindřiška, 4.2.1967, čp. 17;   Skala Milan, 27.3.1967, čp. 41;   Krpejšová Marie, 28.6.1967, čp. 77;   Kovář Jan, 5.11.1967, čp. 29

Úmrtí zde platí, že „starý musí, mladý může“:

Vrčeň: Chodorová Marie, * 2.3.1879 – + 10.10.67, Vrčeň 24;   Netušilová Anna, * 3.4.1886 -  + 26.5.67, Vrčeň 89;   Vavřík Vojtěch, * 18.12.1888 - +  8.5.67, Vrčeň 34;   Špetová Anna,   * 20.4.1889 – + 31.7.67 Vrčeň 76;   Průcha Jan, * 18.8.1892 -  +  1.6.67 Vrčeň 108;   Průchová Růžena, * 21.10.1895 – + 14.7.67 Vrčeň 108

Srby: Špeta František, * 17.10.1874;   Pták Vlastimil, * 22.10.1906

Sedliště: Moravec Václav, * 18.9.1896 - + 29.8.1967

Tojice: Prchal Václav, * 16.6.1911 - + 16.5.1967;   Velíšek František, * 24.6.1920 - + 27.4.1967

Do manželského stavu vstoupili:

Vrčeň: Baroch Jaroslav, Vrčeň 52 a Josefa Němcová, V. 52;   Čurdová Jana, Vrčeň 113 a Josef Běloch, Nepomuk

Srby: Černý Jiří, Srby 11 a Helena Markvartová, Srby 26;   Holý Miroslav, Sedliště 50 a Dana Tesařová, Srby 6;   Panc Miroslav, Přeštice a Zdeňka Populová, Srby 98

Sedliště: Opl Josef, Plzeň a Hana Žáková, Sedliště 51

 

Zdejší škola na 1. září 1967 pro školní rok 1967/68 organizována pro malý počet dětí jako škola trojtřídní. Počty dětí jednotlivých ročníků jsou následující:

1. ročník 11 žáků
2. ročník 12 žáků
3. ročník 12 žáků
4. ročník 15 žáků
5. ročník 19 žáků
celkem 69 žáků

V tomto škol. roce jsou na škole zřízeny tyto zájmové kroužky:

Filumenistický: vede Václav Chval

Požárnický: vede Josef Běleja

Dovedných rukou: vedou učitelé Zdeňka Švojgarová a Danuše Šmeráková

Škola uspořádala v týdnu od 28. 5. do 4. 6. výstavu žákovských prací, o které píši na straně 28. této kroniky.

Na katolické náboženství se přihlásilo ve škole v Sedlišti 6 dětí, ve Vrčeni 3 děti od 2. do 5.ročníku.

V červenci 1967 měl ve vrčeňském kostele primici novosvěcenec Václav Chodora. Na jeho první mši se sešlo velké množství věřících i zvědavců, že se ani do kostela nevešli. Náves byla plná aut a lidi přivezlo i několik autobusů. Duchovní Václav Chodora je rodák ze Sedliště.

Ekonomický celek Doubrava dokončil v tomto roce správní budovu na návsi uvnitř, kde je prostorná jídelna, velká moderní kuchyně, několik kancelářských místností, 2 byty (bydlí zde Ing. Syrový a stavební technik Kotík) a několik svobodáren (Ing. Brudna, kočí Adamec). K původní budově bylo přistavěno 2 poschodí. Do všech místností je zavedeno ústřední topení.

Za vsí vlevo, směrem na Tojice jsou 2 bytovky po 4 bytech. První budova byla do konce roku zastřešena.

V tomto roce byla dokončena a dána do provozu velkokapacitní hala na nosnice pro 5500 kusů, kde je provoz úplně mechanizován.

Ha výnosy jednotlivých farem:

Farmy: Pšenice: Žito: Ječmen: Oves: Brambory:
Vrčeň 22.50 16.20 21.30 25.90 146.-
Tojice 13.40 20.90 25.20 27.90 202.-
Sedliště 24.- 17.70 21.70 26.20 150.-
Srby 23.- 19.30 15.50 19.20 121.-
Doubrava 22.40 19.30 21.40 23.80 151.-

Přehled sklizně zrnin v létech:

JZD celkem 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Bez záhumen. 8960 8993 9813 8697 6754 6044 8523
Včetně záhumen. 6600 8964

Čísla jsou uvedena v q. Sklizeň brambor v jednotlivých létech:

JZD celkem 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Bez záhumen. 11694 12960 19683 24393 11098 14225 15561
Včetně záhumen. 16588 16433

Tržní produkce v q:

Druh Měr.jedn. 1963 1964 1965 1966 1967 1968
mléko l 478832 528607 534372 514158 576424 607250
m. vepřové kg 90689 103966 123424 122490 107900 95308
m. hovězí kg 61860 77435 88435 80320 84166 88942
m. drůbeží kg 8740 9141 6836 18390 15600 27059
vejce ks 553025 552760 532057 735600 1043415 1258455
obilniny q 2908 2863 2603 2585 2832 4209
brambory q 7633 7405 5662 6420 6191 7696

Odměny na 1 PJ v létech:

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
Vrčeň 20.74 20.41 21.49 22.78 22.- 22.- 23.-
Tojice 17.40 13.36

Další zemědělské tabulky z roku 1967 naleznete zde…

Po zajímavost uvádím tržby, které měly prodejny a provozovny ve zdejší obci v roce 1967.

Prodejny:

Samoobsluha: Tržba Kčs 1 169 481 (loni 1 083 468 Kčs)

Pohostinství I.: Tržba Kčs 254 740 (u Brabců)

Pohostinství II.: Tržba Kčs 141 806

Provozovny:

Truhlářství: tržba Kčs 34 952,35 , výdeje Kčs 33 973, 30

Holičství a kadeř.: tržba Kčs 33 349,70, výdeje Kčs 29 506,48

 

Zdejší samoobsluha v tomto roce vykoupila:

Vejce: 19 893 ks (od záhumenkářů a drobných chovatelů)

Maliny: 196 kg (velmi slabá úroda)

Šípky: 405 kg.

Pokud se týká obou pohostinství, mají obě provozovny vážné nedostatky v sociálním zařízení, které naprosto nevyhovuje a je nedůstojné 20 století. V provozovně u Brabců bude Jednota, protože dům je její, provádět příslušnou adaptaci.

O událostech v Sedlišti mne informuje p. Bečvář z čp. 17.

Při vichřici 22. února 1967 byly způsobeny v lesích kolem Sedliště místy až 90% vývraty a polomy. Ihned byly zahájeny těžební práce hlavně brigádníky z obce a okolí. To však nestačilo. Na zdolání kalamity byli povoláni lesní dělníci ze Slovenska. Přijelo 8 Slováků, kterým byly přiděleny 2 motorové pily. K přibližování dříví měli pracovníci ze Slovenska své 3 koně. Jejich výdělek na 1 koně a 1 pracovníka při 10-12 hod. pracovní době byl byl v průměru měsíčně Kčs 2500. Tak přiblížili 2200 tun většinou slabšího průměru. Zpracováno bylo celkem asi 16000 tun dříví. Přibližování bylo provedeno většinou traktory. Napadení kmenů škůdci se nerozmohlo díky včasnému zpracování.

Vichřicí byly poškozeny krytiny budov. V tomto roce byla provedena kanalizace na návsi na budovy čp. 14, kde nebyl odpad. Kanalizace byla vedena k budově J. Rojíka čp. 4, přes jeho dvůr a zahradu, až do potoka.

Ke konci roku se prováděla demolice čp. 9, protože není žádný dědic, neboť syn Miloslav Holý uprchl po roce 1948 za hranice jako voják i s výzbrojí.

Zprávy z Tojic jsem získal od Karla Motejzíka, předsedy občanského výboru v Tojicích.

V tomto roce byla opravena na návsi kaplička, obílená a vymalována. Také byl opraven pomník padlých. Hradbička byla natřena. Koruny lip byly prořezány. Na autobusové zastávce byl postaven pro cestující přístřešek, který je bude chránit před nepohodou. Celkem bylo odpracováno 239 brigádnických hodin.

Letos se započalo i s přestavbou prodejny a skladu Jednoty.

Život v Tojicích se sice pomalu, ale přece probouzí. Příčiny této letargie není ještě v současné době možné analyzovat.

Zapsal: Jaroslav Knára

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!