verze pro tisk

Rok 1972

25. září 2013

Rok  1972 byl velmi bohatý na události jak v naší republice, tak i ve světě. Naše republika a její hospodářství se po krizových letech dále upevnilo, což bylo možné pozorovat na každém úseku, při každé návštěvě našich obchodů, i  v tom, že naše ústřední orgány mohly na základě těchto dobrých výsledků přistoupit k citelnému zvýhodnění sociálních požitků mladých rodin s dětmi.

Také mezinárodní postavení naší vlasti se upevnilo a v mezinárodních vztazích bylo dosaženo značných úspěchů. Nejvíce je si třeba vážit zachování míru, posílení mírových sil, které 28 roků od ukončení 2. světové války bojují za odzbrojení a úplné ukončení válek, které jsou nejhroznějším utrpením lidstva.

Všichni jsme uvítali s radostí svolání přípravné konference o bezpečnosti v Evropě, konané v Helsinkách ve Finsku. Stejně radostně vítáme podepsání prvé dohody o vzájemném respektování práv obou německých národů mezi NDR a NSR. S pohnutými city jsme všichni přijali zprávu o podepsání dohody o vzájemném respektování práv a zastavení války ve Vietnamu, kde USA 12 roků bránila vietnamskému lidu, aby si uspořádal správu státu podle svých zájmů a práv. Nepodařilo se však nastolit mír na Středním východu, kde izraelská agrese je velkým a nebezpečným ohniskem válečného požáru.

V uplynulém roce oslavovala největší socialistická velmoc světa a s ní všechen pokrokový svět dvě velká výročí: 55. výročí VŘSR a 50. výročí vzniku SSSR

Také naše národy vzpomínaly 29. výročí podepsání smlouvy o vzájemné pomoci a spolupráci mezi ČSSR a SSSR, která je zárukou naší samostatnosti a suverenity.

Jsme hrdi na to, že naše vlast stojí na straně těch národů, které hájí a podporují mírové soužití mezi národy jako nejušlechtilejší zásady všeho lidstva, což dokazujeme i našimi společenskými a ekonomickými výsledky.

I náš okres Plzeň-jih přispěl k dobrým výsledkům našeho národního hospodářství. Všechny průmyslové podniky v okrese splnily a překročily úkoly státního plánu a vyrobily zboží za 30 miliónů Kčs navíc. V okrese bylo opraveno a zmodernizováno 2015 bytů, nově postaveno 8 obchodních prodejen. Bylo provedeno 34 km nových bezpečnostních vozovek a 48 km silnic bylo opraveno.

Také naši družstevní zemědělci v rámci okresu vysoko překročili úkoly státního plánu nákupu a zařadili náš okres na jedno z předních míst v republice. Nad státní plán bylo dodáno 91 vagónů masa, 1 250 000 litrů mléka, přes 7 mil. ks vajec, 348 vagónů obilí a 594 vagónů brambor.

Také naše sloučená obec dosáhla ve všech svých částech značného rozvoje a velmi dobrých výsledků při plnění volebního programu, který před rokem po volbách byl přijat a schválen. Za první rok plnění volebního programu byla ve všech částech obce vytvořena hodnota za 285 400 Kčs, na kterou bylo z prostředků MNV vynaloženo 173 700 Kčs, což činí 60% hodnoty díla.

Od voleb uplynul rok a náš národní výbor se za tuto dobu může pochlubit četnými úspěchy. Byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vrčeni, Srbech a Tojicích. Byla též provedena úprava místní komunikace na bezprašný povrch v části obce Srby, část ve Vrčeni, vnitřní úpravy ve škole, dokončení vodní nádrže v Sedlišti a bylo pokračováno na zřízení hřiště v této části obce. Pozornost byla věnována úpravě veřejného prostranství, výsadbě zeleně, demoliční práce, úpravu hřišť, údržbu požárních zbrojnic i techniky a práce se sběrem odpadových surovin.

Vše závisí na tom, jak jednotlivé společenské organizace rozvíjejí v řadách svého členstva aktivní činnost a to jak zájmovou, tak i kulturně výchovnou. V tomto směru v uplynulém roce byla základní organizace Svazarmu v Sedlišti, které rada NV udělila čestné vyznání.

Také občanské výbory, které byly po volbách ve všech částech obce (kromě Vrčeně) zvoleny, účinně pomáhají národnímu výboru zajišťovat a realizovat plnění volebního programu. Předsedou obč. výboru v Srbech je Václav Boubel, v Sedlišti Miloslav Jirka a v Tojicích Karel Motejzík.

MV NF, jehož předsedou je Jaroslav Knára sdružuje a koordinuje činnost 23 společenských organizací naší sloučené obce. Potvrdilo se, že MV NF provedl odpovědný výběr kandidátů na poslance NV. MV NF organizoval a zajišťoval uzavírání závazků k plnění volebního programu. Úroveň práce jednotlivých společenských organizací byla rozdílená. Největší nedostatky jsou v masově politické práci. Členské schůze se nekonají pravidelně, pracují jen výbory a to zase jen podle potřeby, když je nutné řešit naléhavé úkoly nebo neodkladně vyřídit agendu. O práci s mládeží, kromě T. J. Sokol a částečně požárníků a hlav ZO Svazarmu v Sedlišti, se organizace nezajímají. Politicko-výchovné práce je podceňována a je popelkou.

V polovině ledna uhodily noční mrazy -10°C až -15°C, přes den -5°C až -10°C, silný vítr, ale stále mrzlo nasucho. Ani koncem ledna nebyl sníh. Únor pokračoval v mírných mrazících, sněhu bylo stále velmi málo. Konec února byly mlhy, oblevy, mrholení, déšť, tma. 8/3 byl konečně první pěkný den. Sníh však nebyl ani na Šumavě. Od 11/3 však nastalo znovu velmi nevlídné počasí, silný vítr (v západních Čechách dosahoval vítr rychlosti 110km/h.). Ranní teploty -5°C až -6°C, přes den kolem 0°C. konečně od 14. do 17.března bylo krásně a slunečno. Pěkné a teplé počasí (jako v máji) trvalo do konce března. 1.dubna hustě po celý den pršelo a bylo pravé aprílové počasí. Počasí bylo nestálé a střídalo se krásné slunečné počasí s pravým aprílovým. To trvalo celý duben. Ještě koncem dubna byly ranní mrazíky -4°C. Ani začátek května se nevyvedl. Bylo často zataženo a přeháňky. Máj byl studený a „ledoví muži“ si zařádili na ovocných stromech (u nás zvláště na švestkách). Červen se také nevyvedl. Bylo chladně a podmračené počasí až do 16/6, kdy vlahý noční déšť způsobil změnu. Možno tedy říci, že květen i červen byl velmi nevlídný a studený. To mělo vliv i na úrodu… Prázdninové měsíce přinesly přece jen lepší počasí. V této době bylo počasí v Evropě velmi rozdílné (Moskva 32°C, Balaton 15°C). Konec července byl ve znamení bouřek, teploty se pohybovaly kolem 30°C. Ve 2 polovině srpna převládaly přeháňky, bylo pošmourno. Zato začátkem září bylo v pravdě pohádkové počasí. 2 polovina tohoto měsíce byla ve znamení přeháněk a bylo chladno. Houby začaly růst až v srpnu, dříve ani takový houbař, jako Václav Chval neměl žádný úspěch. Aprílové počasí si „zařádilo“ i v září, kdy noční teploty byly 2°C.

První podzimní mrazíky se ohlásily již počátkem října (-3°C). 7/10 konečně první krásný podzimní den. Říjen se vydařil a nebylo důvodu ke stížnosti. Začátkem listopadu nastalo pravé dušičkové počasí – mlhy a mrholení. První sníh, napadl 22/11 – ranní mrazíky -3°C. Toto sychravé počasí trvalo do konce listopadu. V prosinci byly menší mrazíky. Vánoce byly bez sněhu. Na horách bylo krásně a teplo a sněhu pramálo.

Pokud se počasí týká, rok 1972 se nám opravdu nevydařil. Objevil se nedostatek pitné vody.

24/2 se konala u Brabců výroční členská schůze JZD Doubrava. Na této schůzi byly učiněny první kroky ke sloučení s JZD Klášter. Kulturní vložku provedla místní škola. Předsedou družstva byl opět zvolen Ing. Jiří Dubský.

23/4 se konala u Vojtěcha pouť za velmi pěkného počasí. Pouťová taneční zábava se konala jen u Brabců.

8/4 byla pracovní sobota. Pracovalo se ve všech částech obce hlavně na úklidu veřejného prostranství a pokračovalo se v rozdělaných pracích. Další pracovní sobota byla 6/5, 13/5 a 11/11 (nahrazovaly se dny pracovního volna připadající na pondělí či úterý).

23/6 byly labutě, které se usadily na rybníku převezeny na biologický rybník do Dvorce, protože vrčeňský rybník byl suchý a labutě se přemístily do bouře u Růžičků, odkud nemohly vzlétnout. Na rybníku se vylíhlo 5 malých labutí, 2 uhynuly. Pracovník ornitologické stanice v Plzni převeze ve svém novém embéčku za asistence pisatele těchto řádků najednou labuťáka (měl zlomenou nohu), labuť a 3 mladé. Jak auto po skončení transitu vypadalo, netroufání si ani popsat… co člověk neudělá pro svého koníčka a pro věc, pro níž je zapálen.

25/7 si u „Hlavsů“ (Fialů) budou do smrti pamatovat. Toho dne došlo v rodině k prudké otravě houbami. Na návštěvu do Vrčeně přijeli manželé Pečenkovi z Kladna (provdaná dcera Marie). Na hrázi rybníka u Blatné našli krásné „žampióny“ (ve skutečnosti to byla muchomůrka hlízovitá – bílá (albín) – smrtelně jedovatá houba. Oba manželé byli odvezeni do klatovské nemocnice, kde po kritických stavech (zvláště Evžen Pečenka) byli po několika týdnech propuštěni a mohou děkovat péči lékařů za záchranu svých životů.

11/8 zemřel v Plzni na rakovinu žaludku Josef Chodora, bratr šenkýře ze Staré hospody.

14/8 bylo posvícení. Počasí přálo a taneční zábava stejně jako „pěkná“ byla jen u Brabců.

14/8 převrátil při sjíždění z pole obilný kombajn řidič Jan Valenta, který část škody musil hradit.

2/9 bylo zahájeno v našem družstvu vybírání brambor, kterých se letos hodně urodilo. Na pomoc našim družstevníkům jako léta předcházející přišly školy a brigády ze závodů.

31/10 zemřela po těžké a celkem krátké nemoci (nádor pod kolenem) Ivanka Kubišová ze Sedliště, ve věku 11 let. Do školy chodila ve Vrčeni a 6. třídu v Nepomuku, chudák, ani neviděla. Pohřeb 4/11 byl velkolepý. Všichni se snažili rodičům zmírnit jejich veliký žal.

Koncem roku se dělaly přípravy na bagrování vrčeňského rybníka. Práce si vyžádají náklady přes 700 000 Kčs. Tím bude vyslyšeno volání našich požárníků i občanů bydlících v blízkosti rybníka (zátopy).

Hospodaření JZD Doubrava v tomto roce byla podřízena cíli splnit uložené úkoly státním plánem, které byly zakotveny v CUFP družstva. Hlavním cílem bylo maximální zvýšení zemědělské výroby a vytvoření dostatečných zdrojů pro zabezpečení rozsáhlé investiční výstavby pro samotné družstvo i pro kooperační výstavbu. Ještě výrazněji byla prohloubena specializace živočišné výroby, nebylo opomenuto zvyšování produktivity práce a intenzifikace zemědělské výroby. Hrubá zemědělská produkce dosáhla částky 12 060 Kčs na 1 ha zemědělské půdy. V absolutní částce vzrostla oproti roku 1971 o 1 711 000 Kčs, což představuje nárůst o 16%. Ve srovnání s předešlými léty má hrubá zemědělská produkce trvalý růst a ve srovnání s rokem 1965 vyrostla o 89%.

Tržby z výrobních činností dosáhly v absolutní částce objemu 11 704 000 Kčs. Proti plánu byly vyšší o 619 000 Kčs, t. j. o 55% a ve srovnání s rokem 1971 je to 1 491 000 Kčs, t. j. o 14% více. Největší měrou ovlivnily přírůstek tržeb tržby za brambory, kterých družstvo ve srovnání s rokem 1971 prodalo o 56 vagónů více. Tržby za maso proti plánu byly vyšší o 60 000 Kčs. Proti plánu nebyly splněny tržby za vejce o 467 000 Kčs a tržby z přidružené výroby o 31 000 Kčs.

Růst produktivity práce podstatně ovlivňují stavby pro živočišnou výrobu hlavně pro drůbež a mléčné telata. Např. na hale „Bios“ (klecový chov nosnic), kde je možno dosáhnout výkonů za rok na 1 pracovníka za 1 100 000 Kčs, u mléčných telat za 540 000 Kčs, na „malé hale“ za 400 000 Kčs. Za 2 roky bude podobný stav u výkrmu skotu v Klášteře, kde 1 pracovník bude ošetřovat 300 – 350 ks skotu.

Odměna za práci má v družstvu rovněž vzrůstající tendenci. Za existence družstva se nestalo, že by na odměnách bylo vyplaceno v kalendářním roce méně než v předešlém. O tom hovoří jasně tabulky a přehledy, které níže uvádím.

V rostlinné výrobě bylo dosaženo nejlepších výsledků za existence družstva ve výrobě brambor, kterých bylo ze stejné plochy vyrobeno o 106 vagónů více než loni. U obilovin nebylo docíleno loňských výsledků. Přesto, že sklizňová plocha byla o 20 ha větší, sklizeň byla o 30 vagónů nižší. Na nižší produkci obilí nepříznivě působily špatně klimatické podmínky, které způsobily vysokou polehlost obilí a tím pomalou a pozdní sklizeň. Dobrých výsledků bylo dosaženo ve výrobě siláže, které bylo zhruba o 100 vagónů více než v roce 1971. Podařilo se zabezpečit dostatek zelené píce přes letní období a tento stav velmi příznivě ovlivnil výrobu mléka a hovězího masa.

Výroba mléka byla ve společném chovu proti plánu překročena o 9 000 litrů a zvýšila se proti roku 1971 o 62 000 litrů mléka. Dosáhla 906 000 litrů. Užitkovost na 1 dojnici za rok byla 2 705 litrů mléka; proti roku 1971 došlo ke zvýšení o 201 litrů na kus a rok. Družstvo ve výrobě mléka v okresním žebříčku postoupilo ze 40. na 20. místo.

Ve výrobě mléka nebyl plán splněn. Na úkol 2 100 000 ks vajec bylo vyrobeno 1 692 000 ks vajec. Vinu na neplnění výroby měl stav na hale „Bios“, kde byla stará technologie a velká poruchovost.

Ve výrobě hovězího masa byl plán splněn na 104% a bylo vyrobeno 787 q masa (proti roku 1971 přírůstek 146 q = 23%). Zvýšení výroby bylo dosaženo pouze zvýšením užitkovosti. Průměrný denní přírůstek u státního skotu se pohyboval okolo 62 dkg denně, u žíru skotu pak 95 dkg denně. Družstvo provádí zkrmování drůbeží podestýlky a tato skutečnost podstatně ovlivňuje zvýšení výroby.

Výroba vepřového masa byla pouze v prvním čtvrtletí byla za toto období splněna.

Výroba telecího masa oproti roku 1971 byla vyšší o 61 q a dosáhla 626 q. Prodej telecího masa však nebyl splněn v důsledku nízké váhy posledního zástavu (a tento zástav byl ponechán na zásobě).

Ve výrobě drůbežího masa došlo v tomto roce k podstatnému rozvoji. Tato výroba nahradila úbytek výroby vepřového masa. Družstvo chová masná kuřata a krůty. V tomto roce bylo vykrmeno 40 000 kuřat a 7 000 krůt.

Na úseku mechanizace a opravárenství dokončilo družstvo výstavbu a zařízení haly dílny v Sedlišti. Družstvo má možnost i dostatečné prostory pro provádění oprav. Zvětšením opravárenských prostorů je možno řešit zaměstnanost traktoristů v zimním období. Počet stálých opravářů se zvýšil z 5 na 7.

Letos družstvo nakoupilo strojů za 883 000 Kčs, což je o 546 tis. více jak v roce 1971.

Investiční výstavba byla největší za celou existenci družstva. Byla provedena rekonstrukce haly „Bios“ pro slepice na klecový odchov v celkové hodnotě 885 000Kčs. Dále bylo vyasfaltováno nádvoří a odstavné plochy v mechanizačním středisku v Sedlišti za 121 000 Kčs. Nejrozsáhlejší investicí bude jistě výstavba výkrmny skotu v Klášteře, která je prováděna svépomocí v kooperaci s JZD Klášter, Vrčeň a Mohelnice. Na stavbě v tomto roce došlo ke zpoždění, neboť místo 1 800 000 Kčs bylo prostavěno pouze 930 000 Kčs. Ke zpoždění došlo pozdním zahájením i pozdním povolením stavby.

Zúrodnění půdy věnuje družstvo velkou pozornost. Odvodnění pozemků bylo provedeno v Sedlišti na 16 ha, Tojicích na 4 ha a ve Vrčeni na 1 ha. Rekultivací bylo upraveno 30 ha pozemků.

Na úseku kulturní a společenské činnosti spolupracuje družstvo s „Klubem přátel kultury“, který za svoji tříletou existencí měl přes 30 vystoupení. 10 dětí družstevníků se zúčastnilo dětské rekreace a 1 dětské zahraniční rekreace. 28 družstevníků a příslušníků jejich rodin se rekreovalo prostřednictvím Svazu družstevních rolníků. 4 družstevnice byly na lázeňském léčení. 2 družstevníci byli na na zahraničním zájezdu v NDR a SSSR. Byly uspořádány 3 hromadné zájezdy, z nich jeden na výstavu „50let vzniku SSR“.

Družstvo spolupracuje a nadále udržuje styk s družstevním kolchozem Iljiča v okrese Suchoj Log ve Sverdlovské oblasti.

Získávání pracovních sil a jejich udržení je věnována stálá pozornost. V tomto roce družstvo obsazovalo 6 nových bytových jednotek, zakoupilo v Tojicích usedlost č. 44 pro pracovníka JZD. Poprvé se stalo, že do družstva bylo více lidí přijato než odešlo.

Na většině pracovišť živočišné výroby má družstvo zaveden dvousměnný provoz.

 

kronika
kronika

 

Narození 1972

Iva Kotlanová 13/2 1972, Vrčeň 127;   Jana Syrová 15/3 1972, Vrčeň 12;   Pavlína Lavrinčiková 21/4 1972, Vrčeň 41;   Václav Valenta 6/5 1972, Vrčeň 125;   Ladislav Vavrik 25/2 1972, Vrčeň 127;   Radek Folk 22/5 1972, Vrčeň 127;   Jaroslav Vavřík 20/7, Vrčeň 28;   Petr Vejvoda 27/11, Vrčeň 46

Petr Janoch 28/1, Srby 25;   Jana Kohoutová 13/4, Srby 104;   Slavomír Zeman 16/10, Srby 53;   Štěpánka Bezděková 4/12, Srby 38

Pavel Noháček 22/12, Sedliště 76

Martina Skalová 8/9, Tojice 24

Úmrtí

1/1 1972 Vavřinec Vozka, Sedliště 21;   26/1 1972 Oldřich Ceplecha, Vrčeň 33;  27/1 1972 Václav Vlk, Srby 42;   24/2 1972 Anežka Šabatová, Tojice 11;   9/6 1972 Anna Vozková, Sedliště 58;   23/10 1972 Václav Voráček, Tojice 45;   23/10 1972 Josef Neruda, Tojice 36;   2/11 1972 Ivanka Kubišová, Sedliště 70;   10/11 1972 Marie Skalová, Sedliště 65;   27/11 1972 Jana Trhlíková, Srby 7;   11/12 1972 Božena Balíková, Tojice 7

Sňatky

22/4 Řeba J., Železný Újezd a Miloslava Burdová, Sedliště 60;   3/6 Jedon František, Moravské Bránice a Jaroslava Šůsová, Vrčeň 40;   24/6 Velvoda Pavel, Plzeň a Eva Mašková, Vrčeň 46;   12/8 Šaba František, Žinkovy a Hana Kováříková, Čečovice 29;   23/9 Michálek Pavel, Záhoří a Milada Burdová, Vrčeň 93;   6/10 Šlesinger František, Úlice a Jiřina Špetová, Srby 60;   25/11 Reitmajer Jan, Skelná Huť a Věra Berdychová, Čížkov 78

Životní jubilea

25/1 1972 se dožil 80 let Matěj Markvart, Vrčeň 19;   31/1 1972 se dožila 80 let Anna Markvartová, Vrčeň 21;   9/3 1972 se dožil 80 let Václav Roneš, Srby 40;   21/4 1972 se dožila 85 let Marie Růžičková, Srby 35;   12/6 1972 se dožila 80 let Růžena Chaloupková, Vrčeň 93;   20/6 1972 se dožila 80 let Anna Beránková, Vrčeň 67;   8/9 1972 se dožila 75 let Marie Skalová (hospodyně Vrčeň D. Krále);   9/9 1972 se dožil 85 let Dominik Král, Vrčeň;   7/10 1972 se dožil 80 let Karel Pavelec z Vrčeně;   11/12 1972 se dožila 80 let Anna Punčochářová, Srby 61

Zlaté svatby

14. 2. 1972 oslavili zlatou svatbu Matěj Markvart a Marie Markvartová;   22. 7. 1972 oslavili zlatou svatbu Jan Černý a Růžena Černá, Čečovice

Sbor pro občanské záležitosti pečuje o slavnosti vítání novorozeňat do života, které se provádí 2x do roka. Zajišťuje také vzpomínky a oslavy k uctění stáří a životních jubileí a spolupůsobí při svatebním obřadu. Tento sbor vede s. B. Skalová, administrativní pracovnice MNV.

Stejnou formou se provádí za účasti předsedů občanských výborů oslavy v jednotlivých částech obce.

 

kronika

Školní rok 1972/73 byl zahájen v pondělí 4/9 1972. Škola je organizována opět jak trojtřídní. Učitelé se nezměnili. Při škole jsou tyto zájmové kroužky: Filumenistický – vede s. Václav Chval;   Zdravotnický – vede s. uč. Šmeráková;   Přátel přírody – vede s. Kotěšovec;   Oddíl jisker – vede Vlasta Járová ze Dvorce;   2 oddíly PO -  vede Ladislav Sedláček ze Dvorce, Des. abs. Zdeněk Komorous ze Zahradky. Schůzky všech oddílů jsou vždy v sobotu.

Stav žactva a obsazení tříd:

Třída Ročník chlapců dívek celkem vyučuje
I. 1. 10 9 19 Šmeráková
II. 2. 8 5 13 J. Knára
4. 8 10 18
III. 3. 11 9 20 Z. Švojgrová
5. 6 5 11
43 38 81

O prázdninách byla provedena oprava střechy školní budovy a na podzim svépomocí odizolována (betonování, přizdění izolační příčky atd.) 1 třída v přízemí. Na souvislé praxi byli na zdejší škole 3 praktikanti (vlastně praktikantky).

Na náboženství se ve škole přihlásilo 8 žáků. Vyučovalo se 1 hodinu týdně a to v pátek od 13 – 14 hod. Tam spravuje i nadále děkan Josef Novák.

Z kostela byly odstraněny postranné oltáře (červotoč), bylo zavedeno zářivkové osvětlení. Funkci kostelníka vykonává již řadu let Alexandr Veličkin, bývalý major čs. armády, jeho manželka hraje na varhany. Ve sboru zpívají pí. Chvalová, Zdvořáčková, Veličkinová a Veličkin. Hrobaři jsou: Jan Chouň a Ryska.

Ve dvou obcích naší sloučené obce byl založen Svaz socialistické mládeže. Zatím, co ve Vrčeni mladí vyvíjejí jen malou činnost, jsou v Srbech čilejší, budují si klubovnu, kde odpracují 800 brigádnických hodin.

I když je pravdou, že poměrně hodně mladých lidí zůstává nebo se stěhuje na vesnici, stále se naše vesnice vylidňuje, aniž si to uvědomuje. Jaké následky to však bude mít za 10,20 … 50 let? Nechme mluvit čísla, která jsou nesmlouvavá.

obec přihlas. k pobytu narození odhlas. z pobytu úmrtí rozdíly
Vrčeň 18 8 18 1 +7
Srby 5 4 5 2 +2
Sedliště 1 1 9 4 -11
Tojice - 1 4 4 -7
Celkem 24 14 36 11 -9

DV Jednoty vyvíjí stále velmi dobrou aktivitu. Předsedou tohoto výboru je Václav Markvart, jednatelkou Anna Kozáková, pokladníkem Marie Chodorová, členy B. Burdová a V. Poslušný.

V pohostinství I (u Brabců) se během roku vystřídalo několik vedoucích. Do 31. července vedla provozovnu s. Brettlová. Do 21.srpna zůstalo pohostinství zavřeno. Od 21.srpna „působil“ jako vedoucí s. Frič do 11. prosince, kdy nastupuje s. Pospíšil ze Dvorce. Častým střídáním vedoucích poklesla tržba z dřívějších 240 000 na 170 000 Kčs ročně. Nynější vedoucí je důchodce, tudíž je oprávněná naděje, že zůstane v místě déle, protože není odkázán výlučně na mzdu z pohostinství.

Pohostinství II. – vedoucí Chodora Vratislav, plán roční tržby 210 000 Kčs překročen na 257 000 Kčs, neboť se zákonitě projevilo střídání vedoucích a uzavření pohostinství.

Národní výbor má 1 provozovnu – holičství a kadeřnictví. Tržba za rok činila 32 000 Kčs, mandl 1200 Kčs. Vlivem módy (dlouhé vlasy u mužů) provozovna vegetuje (v jánském). Vedoucí odchází 1.května do důchodu (1973).

Samoobsluha Jednoty splnila plán 1 350 000 Kčs. Počet i složení zaměstnanců se několikrát během roku změnila. Nejčastější stížnosti se týkaly kvality rohlíků a někdy i chleba.

V tomto roce bylo pokračováno na vodních stavbách. Bylo dokončeno koupaliště a proveden výkop pro poležení rour průměr 30 cm v délce 284 m pro přítok vody. Tak dlouhý přítok byl volen proto, aby se předešlo znečištění vody do koupaliště z jiné vodoteče.

V letních slunných dnech bylo nové koupaliště navštěvováno hlavně mládeží, ale i staršími v průměru 50 – 60 lidí denně. Všichni byli spokojeni a velebili toto dílo. Dík patří všem, hlavně JZD, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili. Na této akci odpracovali zdarma požárníci 1 778 hod., Svazarm 1 688 hod., myslivci 1 224 hod., Jednota 1 520 hod., Sokol 764 hod., VO KSČ 506 hod. Celkem bylo odpracováno 7 480 hod.

V tomto roce byl dohotoven most přes regulaci potoka nedaleko koupaliště. Vybagrován byl potok u zastávky autobusů tekoucí do regulace potoka.

Celá část pozemků od vsi až ke Kaštanům byla zmeliorovaná. Na podzim byla pole mezi silnicí a regulací zoraná. Druhá strana zatím zůstala nedokončena.

Pod kravínem byla vybudována nová silážní jáma, která již na podzim byla naplněna kukuřicí.

Domek č. 8 změnil majitele. Byl prodán p. Holým Janu Soškovi, který je zaměstnán v Přerovských strojírnách.

V říjnu 1972 byl pořádán v Mělníku celostátní branný závod zdatnosti, kterého se zúčastnili mladí  svazarmovci ze Sedliště: Hanzlík Václav, Kolář Václav, Krpejš Karel, Skala Vlastimil a Žák Josef a obsadili čestné 4. místo. Svazarmovce vedl předseda ZO Svazarm v Sedlišti Modračka V.

Zapsal: Jaroslav Knára

 

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!