verze pro tisk

Rok 1974

25. září 2013

Podívejme se, co nového, kladného nebo záporného přinesl lidstvu celého světa uplynulý rok. Jedním z hlavních kladných faktorů uplynulého roku je udržení a zachování světového míru. Na tom má největší zásluhu světová socialistická soustava se Sovětským svazem v čele, jehož zásadová leninská politika dobývá krok za krokem nových úspěchů. Znamená to, že již 30 roků nebyl svět zachvácen světovým válečným požárem, což jistě nejlépe docení lidstvo a národy, které prožily hrůzy války. Také naše republika, jako pevná a důležitá součást světové socialistické soustavy, k této příznivé mírové situaci ve světě vydatně přispěla. To proto, že úspěšně plníme a překračujeme úkoly státního plánu jak v průmyslu, tak i v zemědělské výrobě. Zvláště zemědělství dosáhlo v poslední době výrazných úspěchů. Naše vlast je soběstačná ve spotřebě vajec, mléka, másla a v podstatě i masa. V roce 1974 bylo sklizeno téměř o 50% obilovin více než v roce 1970 a to ještě za velmi nepříznivého počasí. Z toho je možno usoudit, že jsou u nás předpoklady, abychom byli soběstačný i ve spotřebě obilí, které se na světových trzích obtížně a draho nakupuje.

I naše družstvo splnilo a překročilo plánované úkoly a zařadilo se na přední místa mezi JZD našeho okresu. Tento úspěch je tím výraznější, že jej bylo dosaženo po sloučení s JZD Klášter a Mohelnice, kde hospodářská situace nebyla růžová.

Zápornou skutečností, kterou lidstvu uplynulý rok přinesl, je prohloubení krize ve všech kapitalistických státech, která zapříčinila hlubokou inflaci a nezaměstnanost, což vede k citelnému snížení životní úrovně dělníků a rolníků těchto kapitalistických států. Krize postihla nejcitelněji Francii, Itálii, západní Německo, Anglii i Spojené státy. Nespokojenost v těchto zemích byla vyjadřována stávkami. Stávkovali dělníci, rolníci, poštovní a železniční zaměstnanci, filmoví a televizní pracovníci, učitelé a profesoři – stávka postihla všechny vrstvy. Krize postihla i takové státy, jako jsou Norsko. Rakousko a Švédsko.

Ovšem ani socialistické státy nezůstaly ušetřeny vlivu této krize. Naše republika dováží ze západních kapitalistických států 20% surovin a zboží z celkové potřeby. Zvýšení cen na západních trzích bude stát naši státní pokladnu 20 miliard Kčs. To si vyžádá  přísnou hospodárnost materiálem i prostředky a hlavně plnění a překročení plánu výroby na všech úsecích.

Začátkem ledna bylo krásné počasí. Sníh napadl, hned však lezl dolů. V druhé polovici ledna byly i mlhy a nikdo by neřekl, že je leden. Ani v únoru to nebylo jiné – jaro se neustále neodbytně hlásilo. To vše uspišovaly časté deště. Stromy začínaly rašit a bylo nebezpečí zmrznutí. V té době se objevily na televizní obrazovce i plody lesních jahod! To nemá pamětníka. Únor i březen byly stále bez sněhu.

Začátkem března nastaly deště a koncem tohoto měsíce dosáhly denní teploty až 23°C. I v první polovině dubna bylo krásně, slunečno. Ukazuje se, že nedostatek sněhu se projeví nedostatkem spodní vody.

Patnáctého dubna napadl sníh a nastalo nevlídno. Ranní mrazíky byly -4°C. Ani konec dubna nebyl lepší – déšť se sněhem, chladno. Svátku práce počasí nepřálo. Bylo chladno a nevlídno. Ani začátek května nebyl lepší chladno, zataženo – deště však málo. Konečně 5. a 6. května se usmálo sluníčko. 11. a 12. května pršelo celou noc a den. 15/5 (Žofie) – tradiční počasí s častými přeháňkami – zima.

Špatné počasí trvalo do poloviny června. Vždy bylo 1 den hezky a hned následovalo několik škaredých dnů – přeháňky, průtrže, denní teplota 7°C. Lepší nebyla ani druhá polovina června, často však pršelo. Zelenina (cibule, jahody) hnila. Červenec se od předcházejících měsíců nelišil. Srpen byl ve znamení střídavého počasí. Žně se o 3 týdny opozdily. Od poloviny srpna bylo pěkné počasí (vedra až 33 – 35°C). Také začátek září bylo nádherné počasí, což umožnilo zvládnout žně v rekordním čase. Celkem pěkné počasí bylo i v říjnu. Listopad byl sychravý, přepršky, nevlídno, bláto, ale teplo. V první polovině prosince stále pršelo, denní teploty až 10°C. Objevila se voda ve sklepích a byly hlášeny zátopy.

Vánoce byly na blátě, po sněhu ani památky. Poslední týden v prosinci lilo jako z konve, byly denní bouřky. Denní teploty stále 8 – 10°C. Takové počasí nikdo nepamatuje!

21/2 byla vánoční schůze JZD Doubrava v hotelu ve Dvorci. O výsledcích hospodaření viz kapitola JZD.

8/3 byla uskutečněna oslava MDŽ v hotelu ve Dvorci. Pořadatelem bylo JZD Doubrava ve Vrčeni. V kulturní vložce vystoupili žáci naší školy a k tanci i poslechu hrála oblíbená „Lesanka“ z Plzně.

15/3 ustavena v JZD závodní organizace KSČ, jejímž předsedou byl zvolen ekonom družstva a kandidát OV KSČ s. inž. Jan Syrový.

24/4 bylo dokončeno bagrování rybníka ve Vrčeni, což si vyžádalo náklady ve výši 899 000 Kčs. Zemina byla vyvážena na louky směrem k mlýnu v „Lukách“. Toho dne byla také provedena kolaudace.

26/4 navštívila obec opět sovětská delegace z družstevního okresu Suchoj Log. Hosté navštívili místní JZD, kde byla v jídelně beseda, MNV, školu a hrob rudoarmějců na místním hřbitově.

29/4 byl po vybagrování poprvé napuštěn rybník ve Vrčeni. Hloubka u hráze je 4 m. Pro vrčeňské děti je zde proto velké nebezpečí jak při houpání, tak i bruslení.

U příležitosti 29 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byl náš občan Vratislav Kotěšovec za úspěšnou práci vyznamenán „Za vynikající práci“, které mu udělil president republiky. Tak v obci máme již 4 občany, kteří obdrželi státní vyznamenání. Jsou to: Ladislav Chodora, předseda NV, Bohumil Burda a Tomáš Chodora, kteří obdrželi vyznamenání „Za zásluhy o výstavbu“ a Vratislav Kotěšovec.

8/5 položen jako každý rok věnec na hrob rudoarmějců na místním hřbitově. Ve 12 hodin vyšel průvod od školy. Projev měla s. uč. Zdeňka Švojgrová.

19/6 zemřel po těžké nemoci předseda NV s. Ladislav Chodora, dlouholetý pracovník a funkcionář KSČ a MNV, kterého jsme měli rádi pro jeho mírnou a klidnou povahu. Jeho pohřbu v plzeňském krematoriu se zúčastnilo mnoho našich občanů. Jménem rady ONV se se zesnulým rozloučil místopředseda s. Josef Bek, za radu MNV s. Karel Motejzík a za vrčeňské občany předseda MV NF Jaroslav Knára.

Novým předsedou NV byl 26. 7. 1974 zvolen s. Miloslav Jirka ze Sedliště, dosavadní místopředseda NV, který do uvolněné funkce nastoupil 5. 8. 1974.

19/11 byla v kinosále uskutečněna přednáška generála Inlia Nosko, bývalého náčelníka štábu SNP v Baňské Bystrici.

Na poslední chvíli tohoto roku byla zasfaltována silnice od Tomáše Chodory až k Josefu Kuchynkovi. Chybí ještě jeden potah jemnou drtí. Navážel se také kámen na spojovací cestu Tojice – Vrčeň (asi z 1/3 ). Nepodařilo se však provést bezprašný povrch protože nebyly finanční prostředky, a také proto, že se nenašel podnik, který by tuto práci povedl.

Za uplynulý rok měl výkonný orgán NV – rada 26. schůzi. Schůzovala pravidelně každých 14 dní. Plenární zasedání NV trpí ve Vrčení malou účastí občanů. Proto jsou konána střídavě i v Srbech a Sedlišti, kde účast na těchto zasedáních se pohybuje kolem 80 – 90 občanů. Také komise pracují podle plánu a scházely se pravidelně. Podařilo se doplnit stávající volební program o výstavbu mateřské školy (na farské zahradě). Potíže má NV v plnění volebního programu na úseku komunikací, protože vládou byly kráceny finanční prostředky na tyto účely.

Úroveň práce společenských organizací se v tomto roce znatelně zlepšila. MV –NF koordinuje činnost společenských organizací a má nemalý podíl na uvedeném zlepšení práce téměř všech společenských organizací. Tak např. největšího zlepšení dosáhla místní organizace SSM, která se dostala na 2. místo v okrese. Základní organizace ČSŽ ve Vrčeni také patří mezi nejlepší na okrese a obdržela od OV ČSŽ děkovný dopis. I DV Jednoty patří mezi nejlepší DV na okrese. Obdržel čestný diplom a peněžitou odměnu. Úspěšnou činnost vyvíjí i ZO Českého červeného kříže, která pořádá zdravotnické přednášky, získává dobrovolné dárce krve a započala s organizováním pečovatelské služby.

Méně se daří T. J. Sokol ve Vrčeni, která trpí nedostatkem cvičitelů.

Narození 1974:

22/1 Richard Chodora - Vrčeň 104;   31/1 Petr Mašek - Vrčeň 18;   11/2 Petr Michálek – Vrčeň 93;   13/2 Eva Vavriková - Vrčeň 127;   16/4 Ivana Turková – Vrčeň 127;   23/5 Petr Kotlan - Vrčeň 127;   27/5 Karel Heřman – Vrčeň 90;   17/7 Růžena Valentová – Vrčeň 125;   5/8 Ladislav Chodora – Vrčeň 121;   20/10 Martin Zdvořáček - Vrčeň 108

23/1 Monika Krosnařová - Srby 20;   7/4 Daniel Trhlík - Srby 102;   21/5 Romana Pflegrová - Srby 81;   30/9 Pavlína Sládková - Srby 64;   9/12 Renáta Třebíková – Srby 58

14/5 Miloslava Říhová - Sedliště 60;   28/8 Jiří Sedláček – Sedliště 71

26/3 Milan Balík - Tojice 14; 2/8 Hana Mašková – Tojice 3

Úmrtí 1974

12/1 Anna Ronešová - Srby 40;   19/2 Miloslava Burdová - Sedliště 60;   29/3 Marie Kutišová - Tojice 1;   23/3 Marie Silovská  - Vrčeň 5;   12/4 Františka Klausová - Srby 53;   8/6 Marie Kadlecová - Vrčeň 4;   19/6 Ladislav Chodora - Vrčeň 121;   23/6 Růžena Markvartová - Srby 5;   16/9 Karel Brabec - Srby 19;   7/10 Václav Mařík - Sedliště 25;   9/10 Vojtěch Šůs - Vrčeň 40;   5/10 Václav Janoch - Srby 39;   4/11 Barbora Maříková - Sedliště 25

Sňatky:

17/1 Jan Mašek a Milena Dudková – Brno;   2/3 Václav Pacanda a Václava Šlajerová – Sedliště;   27/4 Jaroslav Hrouda a Marie Šneberková – Ždírec;   22/6 Zbyněk Třebín a Jitka Skalová - K. Vary;   6/7 Miloslav Český a Marie Kohoutová - Starý Plzenec;   6/7 Jan Palacký a Libuše Velíšková – Nepomuk;   13/7 Václav Šmíd a Milada Zahradníková - Sedliště;   2/8 Jaroslav Burda a Zdeňka Honsová – Srby;   3/8 Pavel Zdvořáček a Eliška Valešová – Plzeň;   14/8 Zdeněk Šimáně a Marie Nová – Sedliště;   24/8 Petr Rataj a Anna Voblizová – Plzeň;   5/10 Stanislav Vohrna a Irena Janouchová – Koslavice;   6/10 Jiří Chaloupek a Emilie Ševců – Gottwaldov;   14/12 Karel Berkovec a Marie Shánilová - Nepomuk

Zlatá svatba

9. 11. Augustin a Marie Moravcovi - Čečovice

Vítání novorozeňat

Vítání bylo provedeno 3x a přivítáno bylo 21 občánků

Životní jubilea

6.8. Josef Skřivan Sedliště 18 oslavil 80 let;   5.9. Anežka Palacká Vrčeň 48 oslavila 85 let;   14.6. Marie Čmolíková Sedliště 21 oslavila 85 let

Do 80 let posílá NV jubilantům blahopřání.

V tomto roce byly splněny tyto akce zařazené do volebního programu:

Vrčeň:

Vyčištění rybníka  - 899 000 Kčs

Bezprašný povrch „Draha“  - 70 000 Kčs

Srby:

Rekonstrukce veřejného osvětlení  - 15 000 Kčs

Sedliště:

Dokončení prací na hřišti  - 15 000 Kčs

Kanalizace v části „Kolna“  - 50 000 Kčs

Autobusová čekárna  - 15 000 Kčs

Tojice:

Oprava požární zbrojnice  - 5 000 Kčs

I ve školním roce 1974/75 byla škola organizována jako pětitřídní. Dnem 1. září 1974 byla zrušena škola v Čížkově. Od toho dne děti ze Zahrádky docházejí do zdejší školy a děti z Čížkova docházejí do Dožic.

Přehled žactva ke dni 1. 9. 1974

Třída Ročník Počet žáků Vyučující
I. 1. 17 Šmeráková
II. 2. 19 Knára
III. 3. 20 Sedláková
IV. 4. 21 Hokešová
V. 5. 23 Švojgrová
Celkem 100

Obsazení školy doznalo změny v tom, že s. uč. Jaroslava Hrubá byla přeložena od 1. března 1974 do Blovic a na její místo ustanovena s. Jarmila Sedláková, rozená Brožová z Blovic, která bydlí u svého dědečka Jaromíra Ceplechy ve Vrčeni. Na škole jsou 3 oddíly Po a skupinovou vedoucí je s. uč. Eva Hokešová. Zájmové kroužky byly rozšířeny o kroužek zahrádkářský, který vedou členové organizace zahrádkářů ze Dvorce.

V tomto roce byl zahájen nácvik skladeb na CS. Mladší žáky (2 x 8) vede s. uč. J. Sedláková, mladší žákyně s. Eva Hokešová.

Provozovna plán splnění
Samoobsluha 1 397 000 Kčs 1 389 762 Kčs
Pohostinství (náves) 156 000 Kčs 145 299Kčs
Pohostinství (Stará hospoda) 275 000 Kčs 294 427Kčs

Pohostinství na návsi (u Brabců) bylo od ledna do konce června 1974 uzavřena. Po stavebních úpravách bylo znovu otevřeno dnem 1. srpna 1974.

Samoobsluha (prodejna) vykoupila:

19 360 ks vajec;   130,50 kg malin;   40,20 kg angreštu;   41,50 kg šípků a 21,70 kg bezinek

Členové Jednoty v tomto roce odpracovali:

409, 5 hod. na 2 okresních směnách;   1011 hod. na svépomocných pracích;   123 hod. na úklidu návsi;   3837 hod pomoc zemědělství (nečleni JZD)

Jednota odvedla do sběru 525 kg starého papíru.

DV  Jednoty ve Vrčeni byl za 1. pololetí 1974 vyhodnocen jako nejlepší ze 195 DV Jednoty Plzeň-jih.

Hospodaření JZD Doubrava bylo zaměřeno v r. 1974 na plnění velmi náročného plánu, který po sloučení s JZD v Mohelnici předpokládal rychlé řešení problematiky ve výrobě a rychlý rozvoj odvětví, která zastávají. Náročnost plánu je zřejmá z plánovaného přírůstku hrubé zemědělské produkce, kdy plán předpokládal její přírůstek v r. 1974 ve srovnání se skutečnosti v r. 1973 o 15%, t. j. tempo růstu 3x až 4x rychlejší jak předpokládají plánovací ukazatele.

V r. 1974 došlo k rozšíření plochy obilovin i ke zvýšení ha výnosů. Na osevní ploše 982 ha bylo vyrobeno 33 059 q obilí. Do splnění plánů, který předpokládal ha výnos 36 q chybělo vyrobit 1 600 q obilí. Nesplnění plánu, výroby způsobily nepříznivé sklizňové podmínky, ale také rozdílné výnosy na jednotlivých honech a také sklizňové ztráty. Také ve sklizni brambor nebylo dosaženo plánovaného výnosu (210 q) – 162 q. O nesplnění plánovaných výnosů se nejvíce „zasloužila“ střediska Mohelnice a Klášter. Pro velmi špatné sklizňové podmínky nabyla splněna také výroba suché píce.

V tomto roce byly pro sklizňové práce v rostlinné výrobě velmi nepříznivé podmínky, což mělo značný vliv na nesplnění plánu rostlinné výroby. Ovšem byly odhaleny i značné nedostatky v organizaci práce i v připravenosti strojů s ohledem na současnou velikost družstva.

Potíže působily i podzimní práce. Ozimy byly zasety na plánované ploše. Velkou překážkou byla nesklizená sláma, která způsobila zpožďování podzimních prací. Příznivá zima však umožnila provádění orby pod jařiny a hnojení.

Živočišná výroba

Státní plán dodávky mléka byl překročen o 22 000 litrů mléka. Na státní nákup bylo dodáno 1 712 000 litrů mléka. Plán družstva však předpokládal rychlejší růst výroby mléka (splněn na 95, 16%).

Výroba vajec je v družstvu prováděna poměrně ve velkém rozsahu. Bylo vyrobeno  3 287 000 kusů vajec. Při stejném počtu nosnic je to proti roku 1973 zvýšení o 486 000 ks vajec.

Výroba masa

Plán dodávky byl mírně překročen a bylo dodáno 6 144 q masa, z toho 2 286 q masa hovězího (107%), 903 q masa vepřového (95%), 935 q masa telecího (89%) a 2 020 q masa drůbežího (102%).

Pokud se týká živočišné výroby jako celku, je třeba poznamenat, že dosahuje značné intenzity a v živočišné výrobě řadí družstvo na přední místo v okrese. Ve spotřebě krmiv na jednotku výrobku dosahuje družstvo poměrně dobrých výsledků. Jsou využívaná i náhradní krmiva jako syrovátka (skot), drůbeží podestýlka a různé krmné odpady.

Opravárenství a mechanizace

Družstvo má poměrně rozsáhlý strojový park. Letos bylo nakoupeno nových mechanizačních prostředků za 1 603 000 Kčs.

Stále se projevuje nedostatek náhradních dílů jako je těsnění, což zhoršuje provozuschopnost strojů. Z toho důvodu musí být kupovány celé agregáty. Spotřeba náhradních dílů o 288 000 Kčs a PHM téměř o 200 000 Kčs. Na tento stav měli vliv nepříznivé povětrnostní podmínky a také zhoršená úroveň prováděných oprav i zacházení se svěřenými stroji.

Výstavba

Byla v tomto roce rozsáhlá. Byla dokončena výkrmna skotu v Klášteře, dokončena rekonstrukce garáže a bytovek v Klášteře. Výrobní náklady jako celek byly překročeny, což mělo vliv i zvýšení cen některých druhu stavebního materiálu.

Odměňování

Ve srovnání s rokem 1973 vzrostla měsíční odměna 1 pracovníka o 80 Kčs. Je tedy o měs. mzdě 1 624 Kčs. V péči o pracující bylo rozšířeno závodní stravování o středisko Mohelnici. Byly vybudovány bezprašné komunikace v Mohelnici, u dílny v Mohelnici a u výkrmny skotu v Klášteře, budou uvolněny stáje družstevníků a tím se zlepší i životní prostředí.

V r. 1974 vyslalo družstvo na rekreaci 25 družstevníků, uspořádalo 3 kulturní zájezdy, pořádá samostatné oslavy MDŽ. Družstvo má družbu s kolchozem Iljiča v okrese Suchoj Log – pracovníci se vzájemně navštěvují. Ve spolupráci se Svazarmem v Sedlišti uspořádalo družstvo pionýrský tábor pro děti družstevníků v Železné Rudě.

S národními výbory mělo družstvo uzavřené dohody o spolupráci na akcích „Z“. Hodnota vytvořená družstvem pro NV činila 96 655 Kčs, z toho pro NV ve Vrčeni 57 609 Kčs převážně na čištění rybníka. Družstvo má uzavřeny patronátní smlouvy se ZDŠ v Nepomuku, Vrčeni a Čmelínech, se Svazarmem v Sedlišti, SSM v Srbech a mysliveckých sdružením v Mohelnici.

Závěrem lze uvést, že přes nepříznivé sklizňové podmínky došlo v družstvu k dalšímu rozvoji zemědělské výroby. V tomto roce došlo k prověření organizačních schopností vedoucích pracovníků, byla odhalena slabá místa, na něž bude upřena veškerá pozornost. Zásluhou širokého kolektivu pracovníků, z nichž většina obětavě a odpovědně plnila svěřené úkoly, bylo zajištěno plnění státního plánu a vytvořeny tak podmínky pro další rozvoj ekonomického celku.

 

kronika

 

kronika
kronika
kronika
kronika

 

Z jara bylo pracováno na dokončení kanalizace v části obce „Kolna“ od Bečvářů k hájovně. Podle volebního programu chybí ještě dokončit povrch cesty, která je v desolátním stavu a je oprávněným předmětem kritiky občanů, kteří tuto cestu požívají.

Do provozu byla dána nově adaptovaná provozovna pohostinství Jednoty. Byla upravena celá budova, včetně provozních místností. Nynější stav odpovídá kulturním potřebám a tak několikáté přání zdejších občanů bylo splněno.

T. J. Sokol ustavila fotbalový oddíl, který již na podzim vstoupil do okresní soutěže. Prozatím je na posledním místě. Chybí mu systematický trénink a odborné vedení. V oddíle kopané hrají většinou chlapci z jiných obcí. V zimě bylo opět zahájeno cvičení žáků.

V ČSPO rezignoval na funkci předsedy s. Václav Herejk i jednatel s. Rojík. Do funkce předsedy byl nově zvolen s. Andrž a jednatel s. Miloslav Jirka.

Myslivecké sdružení uspořádalo tradiční závod na asfaltové holuby nazvaný „Memoriál Antonína Bárty“ za velmi dobré účasti závodníků. Pěkný rámec závodům dal i měsíc květen. Pro myslivce byl rok 1974 jedním z nejslabších, protože vlivem špatného počasí během roku, intenzivní chemizací a mechanizací došlo velkému snížení stavů drobné zvěře. Odstřel drobné zvěře proti minulým rokům byl 50%.

Špatné počasí bylo také příčinou toho, že na polích zůstalo velké množství nesklizené slámy po kombajnech. Rovněž otavy nebyly usušeny a byly sklizeny do siláže a krmeny „nazeleno“. Sklizeň brambor navzdory špatnému počasí probíhala dobře a beze ztrát za veliké pomoci brigád, které byly ubytovány v bývalé škole. Jako brigádníci pracovali učňové a studenti z Plzně i vojáci.

ZO Svazarmu v tomto roce obsadil 2. místo o nejlepší brannou organizaci v okrese. Pr vému uniklo o pověstný vlásek. Mladí svazarmovci získali 3 přebornické tituly okresu v branných závodech. Krajským přeborníkem v DZBZ se stal Karel Krpejš. Tento mladý talentovaný závodník se zúčastnil celonárodního finále na podzim v Mladé Boleslavi, kde velmi čestně obstál. Svazarm se plně věnuje mládeži a spolu s T. J. Sokol k zajištění své činnosti má přidělenu budovu bývalé školy. Na podzim byl uspořádán 2. ročník družstevního poháru ve střelbě sportovní malorážkou. Vítězem se stal s. Kovář ze Sedliště. Tento závod je určen jen občanům sloučeného NV ve Vrčeni. Putovní pohár věnovalo JZD Doubrava ve Vrčeni, ostatní ceny dotovala ZO Svazarmu v Sedlišti.

Na jaře byla provedena rekonstrukce stávající elektrické sítě i výměna instalace v obytných domech. Rovněž bylo předěláno veřejné osvětlení a osazeno výbojkovými světly. Elektřina byla do obce zavedena v roce 1927 a toto byla téměř po 50 letech prvá generální rekonstrukce.

Zapsal: Jaroslav Knára

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!