verze pro tisk

Rok 1977

25. září 2013

Rok 1977 proběhl ve znamení plnění náročných úkolů druhého roku šestého pětiletého plánu, který přes svoji náročnost a velmi složité ekonomické problémy při hospodářských stycích naší republiky s kapitalistickými státy byl úspěšně splněn a v některých ukazatelích překročen. Tím byly také vytvořeny předpoklady pro plnění náročných úkolů třetího roku nynějšího pětiletého plánu, jehož plnění budou doprovázet opět ekonomické problémy při hospodářských stycích s kapitalistickými státy, kde je hluboká hospodářská krize, snižuje se výroba, rapidně se zvyšuje a prohlubuje se znehodnocování měny. Nezaměstnanost v kapitalistických státech podle vlastních údajů dosáhla již 12 miliónů lidí.

Začátkem uplynulého roku jsme byli svědky mimořádně intenzivní kampaně proti naší republice, obsažené v tzv. Chartě 77, kterou zkoncipovali domácí i zahraniční nepřátelé, čímž chtěli znovu, jako v roce 1968, zhanobit zásady a program naší strany. Z toho plyne pro nás poučení, že stále trvá nutnost ostražitosti a třídního způsobu řešení politických i ekonomických otázek.

V tomto rove jsme byli svědky vysoké aktivity a širokého soutěžního hnutí našich lidí na počest 60 výročí vzniku Velké říjnové revoluce, která zahájila epochu přechodu lidstva od kapitalismu k socialismu. Světový vývoj v uplynulých šedesáti letech potvrdil, že Říjen byl mezníkem v dějinách lidstva. Velký Říjen je zdrojem všech osvoboditelských myšlenek, všech revolučních a demokratických hnutí a sil, jež určují společenský pokrok v současné epoše.

I naše vlast, Československá socialistická republika – jako pevná součást rodiny socialistických zemí – kráčí cestou, kterou lidstvu otevřela Říjnová revoluce.

Od 1. – 4. 1. řádila skutečná vichřice, bouře, vítr dosahoval rychlosti 120 km za hodinu. Vichřice přešla v déšť z 5. na 6.ledna, kdy pršelo celou noc.

Celý měsíc leden byl ve znamení bouřek, bouřkových větrů, vichřic, deště a sněhu. Vytvořily se záplavy – prostě bylo nevlídno.

V dnech 25. a 26.ledna byly noční mrazíky -5°C. přes den sněžilo při 0°C. do 30.ledna dosáhly noční mrazíky -12°C.

Dne 14. února napadlo 10 cm nového sněhu a byla to najednou „alšovská zima“, která však trvala jen 2 dny, neboť 16. února nastala náhlá obleva.

První týden v březnu byly noční mrazíky -4°C až -10°C a trvaly až do poloviny března.

18 a 19.března mrholilo, pršelo a bylo opravdu sychravé počasí.

První aprílový den byl jako ze zlata. Teploměr naměřil 23°C. Teprve po 1. polovině se začalo se setím.

Osmého dubna napadl sníh, který vytvořil opět souvislou pokrývku, aby 24., 25. a 26. dubna konečně zapršelo. Ještě 28. a 29.dubna poletoval sníh a vytvořil poprašek.

Od 6. až 9. května bylo nádherné počasí, teplota 24 až 27°C. Lidé se již koupali! Ráno však byly malé mrazíky, které postihly třešně, které při květu pomrzly. Hrušně a jabloně u nás dobře odkvetly.

Bylo stále krásné počasí, ale nepršelo…. Zdálo se, že úroda bude velmi ohrožena. Objevil se velký nedostatek zeleného krmení i vody. Konečně 30. května nastala průtrž mračen a pršelo 2 dny.

Začátek června bylo opět krásné počasí, které trvalo do konce tohoto měsíce.

Dne 18. července konečně po 31 dnech pršelo! Obilí černá, brambory se zmlazují. Zdá se, že úroda bude vážně ohrožena.

Celý srpen byl ve znamení častých přeháněk. Noci byly velmi chladné.

Podzim byl pro zemědělské práce velmi příznivý. Vybírání brambor nepůsobilo potíží.

Dne 23. listopadu napadlo 10 cm sněhu. Hned druhý den však sníh roztál, pršelo a „čerti se ženili“.

Třináctého prosince napadlo 15 cm sněhu, sněžilo i 14. prosince a vytvořila se „klouzačka“.

Vánoce byly na blátě.

První polovina ledna se vydařila. 14. ledna bylo krásně, svítilo slunce, byla jinovatka a noční teploty klesly na -14°C. 20. ledna napadlo 15. cm sněhu. I ve Vrčeni se vytvořily vhodné podmínky pro lyžování. Zimní pohádka však dlouho netrvala. Od 24. do 28. ledna byla značná obleva. 29. ledna však napadlo znovu 20 cm sněhu a nastala opět pohádková zima. Noční teploty klesly po -15°C.

5, 6. a 7.února pršelo, sníh roztál. Koncem března se ranní teploty pohybovaly pod bodem mrazu, poletoval sníh.

Od 11. – 17. dubna bylo pravé aprílové počasí s přeháňkami, větry a nočními teplotami -3 až -5°C. 18. dubna bylo krásně, ale 20 – 26/4 znovu zvítězil apríl se svým rozmary.

Konec dubna i 1. máje bylo pěkné pařivé počasí, avšak vítr. 2 polovina května byla studená (denní teploty 12 – 17°C, noční i pod bod mrazu). Pomrzly brambory i okurky. I ovoce špatně odkvetlo. Červen se tedy nevyvedl.

5. června byly velké přeháňky a déšť. Začátkem července již rostly houby! 30. a 31. července lilo 2 dni, stejně jako 21. a 22/8.

Podzim i přes všechny rozmary byl velmi příznivý pro podzimní zemědělské práce, hlavně pro vybírání brambor. Prvně bylo v našem družstvu použito kombajnů na brambory. Konec listopadu bylo velmi nevlídné počasí. V okolí Nepomuka se v ten čas vyskytla u dětí spála.

4 a 5.prosince napadla slabá vrstva sněhu, vytvořila se omrzalka.

Vánoce se nevydařily, byly na blátě a všichni jsme vzpomínali vánočních idyl dřívějších let.

 

Narození:

Jan 16/7 1977 Vrčeň 21;   Petr Kouba 30/8 1977 Vrčeň 117

Petra Krňoulová 19/4 1977 Srby 65;   Ilona Burdová 6/10 1977 Srby 70

Miroslav Škola 28/3 1977 Sedliště 18;    Marie Šimáňová 6/4 1977  Sedliště 1;   Jiří Říha                     31/5 1977 Sedliště 60;   Miloslava Štětková  14/7 1977 Sedliště 22

Úmrtí:

Barbora Mašková 14/3 1977 Vrčeň 46;   Alexandr Veličkin  25/5 1977 Vrčeň 119;   Marie Chouňová   27/2 1977 Vrčeň 14;   Eliška Bartošová 28/1 1977 Vrčeň 86;   Josef Dubský          14/3 1977 Vrčeň 3;   Bohumil Kvarda 20/8 1977 Vrčeň 6;   Marie Kuchynková 15/10 1977 Vrčeň 118

Anna Činovcová   26/2 1977 Srby 77;   Barbora Sládková 8/3 1977 Srby 80

Josef Bečvář 4/2 1977 Sedliště 17

Růžena Trhlíková 3/2 1977 Tojice 27;   Marie Šlajerová   8/10 1977 Tojice 10;   Anna Šlajerová   16/10 1977 Tojice 21

Sňatky:

Sňatek uzavřen 9. 4. 1977 - Josef Mečíř ze Ždírce a Marie Hanzlíčková Plzeň;   2. července - Jaroslav Cikán z Pačejova a Irena Fialová z Vrčeně;   10. září - Václav Trhlík Křimice a Marie Beránková Vrčeň;   1.října - Petr Hauer z Tlučné a Věra Bláhová Tlučná;   22. října - Vlastimil Fiala ze Zahrádky a Zdena Silovská ze Sedliště;   22. října - Jiří Strolený z Vrčeně a Marie Bečvářová ze Sedliště

Zlatá svatba:

Josef a Marie Antonovi z Vrčeně

Dne 19. 3. 1977 – vítáno 6 dětí – přítomno 10 rodičů

Dne 10. 9. 1977 – vítáno 12 dětí – přítomno 22 rodičů

Svaz pro občanské záležitosti ve Vrčeni v rámci sloučené obce provedl tyto akce:

Uctění stáří: 53x;   Odchod do důchodu: 6x;   Občanské pohřby: 8x;   Beseda s branci: 1x

Kulatá životní jubilea svých členů oslavují všechny společenské organizace.

Osvětová beseda ve Vrčeni hlavně zásluhou jejího vedoucího s. učitele Františka Křišťana patří mezi nejlepší OB na okrese. Podle výčtu akcí posuďte sami:

Počet přednášek:   8 (např. bytová kultura, cukrovka – její příčiny, historie a kultura Vrčeně, první předlékařská pomoc, nemoci stáří, stáří a mládí, přes 5 zemí k Himalájím).

Počet besed: 2 (obě k 60 výročí VŘSR: pek Šrámek: Pod rozstříleným praporem dr. J. Svoboda: Pod stíly Kavkazu).

Oslavy: 2 (oslava 60 výročí VŘSR, oslava osvobození ČSR Sovětskou armádou).

Zájezdy: 2 (oba: Po stopách odboje na Podbrdsku).

Průměrná účast byla 41 osob!

Osvětová beseda spolupracovala se všemi složkami a organizacemi v obci. V tomto roce o pracovních směnách, při odvozu slámy, odvozu skládky u hřbitova, úklidu návsi, požární zbrojnice, zabezpečení sklizně sena, při přípravných pracích pro výstavbu mateřské školy atd. odpracovali členové společenských organizací tyto počty brigádnických hodin v roce 1977.

VO KSČ pracovalo 18 členů 92, 5 hodin
Jednota prac. 153 členů 635, 5 hodin
ZO ČSŽ prac. 72 členů 299, 5 hodin
ZO ČČK prac. 30 členů 161, 5 hodin
ZO ČSPO 18 členů 157, 5 hodin
ZO SSM 20 členů 91, 5 hodin
ZO rybářů 10 členů 60 hodin
TJ SOKOL 10 členů 52 hodin
Myslivci 2 členi 18, 5 hodin
Včelaři 2 členi 7 hodin
Za JZD 5 členů 19 hodin
ZDŠ 37 členů 160 hodin
Celkem 377 pracovníků 1 755 hodin

Činnost DV Jednoty ve Vrčeni je velmi bohatá, hlavně zásluhou předsedkyně s. A. Kozákové. K 31. prosinci 1977 měla Jednota ve Vrčeni 171 členů. Během roku bylo získáno 7 členů. Na pracovních směnách, úklidu obce, přípravných pracích pro stavbu MŠ a pomoci zemědělství bylo členy Jednoty odpracováno 635, 5 hodin.

Přehled o plnění maloobchodního obratu provozoven:

Samoobsluha:  plán: 1 386 000,- | plnění: 1 347 000,-  | splněno na 97, 18%

Pohostinství: plán: 481 000,- | plnění: 457 000,- | splněno na 95, 01%

Samoobsluha vykoupila: 4 707 ks vajec, 154,50 kg angreštu, 26,10 kg malin, 191,60 kg bezinek, 25,70 kg šípků

Dohlížecí výbor uspořádal kurz šití pro členky Jednoty za vedení pí Heleny Průchové. Tento kurz, který trval 8 večerů navštěvovalo 21 členek DV.

Vzácného životního 90 let se 9/9 1977 dožil nejstarší občan Vrčeně, ale i nejstarší člen Jednoty Dominik Král, kterého členky DV navštívily, předaly mu dárek DV a zároveň mu předaly od ústřední Jednoty 200 Kčs.

Stejně bylo vzpomenuto i zlaté svatby Josefa a Marie Antonových, 85. narozenin K. Pavelce a osmdesátin Marie Skalové a Růženy Berkovcové.

Dne 18. prosince uspořádal DV tradiční vánoční nadílku pro děti předškolního věku členů Jednoty. Bylo podarováno a pohoštěno 15 dětí s maminkami a 11 starších Jednotářů.

Dobrá práce DV Jednoty byla oceněna. MV NF – čestné uznání k 60 výročí VŘSR za pracovní iniciativu a dosaž. výsledky. Představenstvo Jednoty – čestné uznání s finanční odměnou za úspěšné výsledky v soutěži DV v r. 1977.

DV Jednoty ve Vrčeni spolupracuje se všemi společenskými organizacemi v obci.

Český svaz žen – místní organizace ve Vrčeni patří mezi nejlépe pracující společenské organizace ve Vrčeni. Tato organizace sdružuje 62 členek, ve výboru pracovalo 8 členek v čele s předsedkyní s. Miladou Chouňovou. Za rok 1977 konala 10 výborových schůzí. 11. března uspořádala tato organizace u příležitosti MDŽ ples. Celá výzdoba (mnoho holubiček, citáty o ženách), kytičky sněženek při volence, cukrářské výrobky v tombole, sólo pro starší členky s dárečkem karafiátů a i průvodní slovo v průběhu slavnostního večera – vše vyznělo velmi působivě a opravdu krásným způsobem byl tak oslaven svátek všech žen MDŽ.

25/6 uskutečnil ČSŽ autobusový zájezd na operetu „Na tý louce zelený“ do Plzně. 7/5 uspořádána byla estráda, na které vystoupil soubor žen z Hradce u Stoda.

Členky ČSŽ pomáhaly místnímu JZD při sběru kamene a brambor, při přípravných pracích na stavbu mateřské školy, při úklidu sálu pro malování, při úklidu návsi i cesty na hřbitov. Nezapomněly ani na sběr odpadových surovin a sběr léčivých bylin. Na Fond solidarity věnovaly 100 Kčs.

V prosinci ve spolupráci se ZDŠ ve Vrčeni byla uspořádána vánoční besídka s pohoštěním.

To je krátký výčet bohaté činnosti místní organizace ČSŽ ve Vrčeni. Jistě to není málo.

Rada NV schůzuje pravidelně 2x měsíčně. Účast členů rady na těchto schůzích byla velmi dobrá. Většinu schůzí navštěvovala poslankyně ONV a členka rady ONV s. Ludmila Pešková. Instruktorkou pro zdejší MNV byla s. Ing. Marie Křížová, která je současně poslankyní MNV a předsedkyní školské a kulturní komise MNV ve Vrčeni.

Pravidelně jsou konána veřejná plenární zasedání NV, která měla velmi dobrou úroveň a konala se střídavě ve Vrčeni, Sedlišti i v Srbech. Dobře pracovaly i komise: finanční, školská a kulturní, komise výstavby i komise veřejného pořádku. Svoji práci zkvalitnily i všechny 3 občanské výbory:

Největší úsilí národního výboru bylo vynaloženo výstavbě mateřské školy a veškeré dokumentaci s touto akcí spojenou. Jinak v obcích se dělaly drobné práce, které byly zakotveny ve volebním programu.

Ve školském roce 1977/78 byla zdejší škola organizována jako škola trojtřídní s 5 postupnými ročníky, neboť třídy se naplňovaly do maximálního počtu žáků. Z toho důvodu byla přeložena s. uč. Jarmila Sedláková na ZOŠ do Nepomuka. Během školního roku odešla na mateřskou dovolenou s. uč. Horáková rozená Hokešová. Do konce školního roku 1976/77 ji zastupovala s. uč. Bláhová, učit. důch. ze Starého Plzence.

Na výuku náboženství se ani ve školním roce 1977/78 nepřihlásil ani jediný žák.

Zájmové kroužky na škole: zdravotnický vede s. uč. Danuše Šmeráková, dovedných rukou vede s. uč. Ráž z Vrčeně, zahrádkářský vede s. Červený ze Dvorce.

Od 1.září byla při zdejší škole zřízena školní družina. Vychovatelkou je s. Jana Petráňová ze Dvorce. Ta také vykonává funkci skupinové vedoucí P. skupina má 3 oddíly.

Stav žactva a obsazení tříd:

Ročník třída žáků hochů dívek vyučující
1. I. 7 1 6 s. uč. Švojgrová
3. I. 15 10 5 s. uč. Švojgrová
2. II. 19 10 9 s. uč. Šmeráková
4. III. 16 9 7 s. ř. Knára
5. III. 15 6 9 s ř. Knára
1.– 5. I.– III. 72 36 36

Od roku 1970 pracuje ve vrčeni Místní výbor NF, který sdružuje 23 společenských organizací. Za svoji činnost odpovídá VO KSČ ve Vrčeni. Předsedou MV-NF je Jaroslav Knára, ředitel místní školy.

Za velmi dobrou práci udělil MV-NF ve Vrčeni čestná uznání u příležitosti 60. výročí VŘSR těmto společenským organizacím:   ČSŽ – ZO Vrčeni;   DV – Jednoty ve Vrčeni;   Mysliveckého sdružení Štědrý.

I když četné události jsou zaznamenány v jiných kapitolách, uvedu ještě další.

V lednu a v únoru byly pořádány 2 plesy a to požárnický a místní organizace ČSŽ. Oba plesy byly hojně navštíveny.

O masopustu 26. února byl uskutečněn maškarní průvod obcí ve spolupráci s ČSŽ, SSM a dalšími společenskými organizacemi. Námětem průvodu byla „ježibaba s chaloupkou“, vezenou na valníku. Duchovním otcem této krásné staré tradice byl Jan Markvart, poštovní zaměstnanec. Večer masopust ukončen maškarním bálem pořádaným ZO SSM, který se opravdu vydařil. Hrála hudba ČSD za řízení s. Sládka ze Srb.

24. dubna (Vojtěch) byla poprvé pouť ve Vrčeni i u Vojtěcha bez jediného krámečku. Večer byla zábava, kterou pořádal SSM spolu s místními požárníky.

Posvícení již bylo s kolotoči a houpačkami. Večer byla opět taneční zábava.

V dnech 10.  a  11. září byly zahájeny zemní úpravy pro stavbu mateřské školy. Stále však celkový projekt byl ukončen a schválen až v listopadu 1977. V příštím roce čeká MNV mnoho práce a úsilí, protože nová budova mateřské školy se bude stavět v akci Z.

Při okresních a národních směnách bylo většinou pracováno na úpravách obce a dalších drobných pracích. Všichni šetřili síly i brigádnické hodiny na příští rok.

V budově fary byly skončeny adaptace, které si vyžádaly finanční náklad přes 100 000 Kčs. Uvolněné místnosti budov MNV od nového roku 1978 využily pro cvičení T. J. Sokol, pro MLK atd.

Letos se opět o vánocích rozzářil zásluhou SSM vánoční strom. To opět velmi působilo na doladění vánoční nálady.

Agitační středisko ve Vrčeni bylo vyhodnoceno v rámci okresu a odměna částkou Kčs 2 000.

Plán prodeje obilovin do státních fondů byl vysoko překročen a splněn na 105%. Bylo prodáno o 40 tun obilí více než stanovil plán, takže bylo celkem prodáno do státních fondů 790 tun obilí dobré kvality, díky nové výkonné sušce. Plán prodeje obilí do státních fondů naše družstvo splnilo jako jedno prvních v okrese. Průměrný ha výnos obilovin činil 35, 40q.

Také plán prodeje brambor do státních fondů byl vysoko překročen – byl splněn na 141%. Bylo prodáno o 740 tun brambor více než stanovil plán, takže celkově prodej brambor činí 2 540 tun na plán 1 800 tun! Největší množství brambor bylo předáno na průmyslové zpracování (splnění činí 212%!) pak brambory sadbové (splnění 127%) a plán výkupu konsumních brambor byl splněn na 118%. Letošní výnosy brambor ukazují, že agrotechnická péče se vyplácí a přináší užitek nejen družstvu, ale i celé společnosti. Průměrný ha brambor byl 226q.

Také plán prodeje živočišných produktů byl úspěšně splněn. Bylo prodáno 1 680 000 litrů mléka a plán tak splněn na rovných 100%.

Vajec bylo prodáno 3 550 000 kusů a plán byl splněn na 104%.

Masa celkem bylo prodáno 7 900q. Plán byl překročen o 30q. Průměrná dojivost na 1 dojnici za rok činí 2 810 tun.

Průměrná snáška na 1 slepici 273 ks vajec. Průměrný přírůstek masa ve výkrmně Klášter na kus a den činí 0,72 kg.

Kromě těchto jasných a dokazatelných úspěchů, má družstvo řadu nedostatků, které snižují hospodářské výsledky. Stále se překračují náklady na opravy strojů a zařízení a nákup náhradních dílů, což je zaviněno nedobrým a neodpovědným zacházením  se strojovým parkem. Také náklady na nákup krmiv jsou překračovány, přičemž druhá a třetí seč trav nebyla provedena ani sklizena.

Pro příští sklizeň byly všechny ozimé obiloviny včas a v plánované výměře zasety, byla připravena půda pod celou výměrou brambor a provedena orba všechny jařiny.

Od 1.ledna 1978 převezme naše družstvo do obhospodařování 350 ha zemědělské půdy od státního statku Přeštice, farma Borek. S touto půdou převezme také středisko živočišné výroby ve Dvorci s 260 kusy skotu, ovšem s velmi nepatrným množstvím krmiv i pracovních sil. Tato situace si vyžádá zvýšené úsilí celého kolektivu pracovníků a hlavně vedení družstva, aby vše bylo brzy uvedeno na patřičnou úroveň.

Zápis ukončen 31. 1. 1978

Jaroslav Knára, kronikář

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!