verze pro tisk

Rok 1979

17. říjen 2013

Rok 1979 – předposlední rok 6 pětiletky. Hned v úvodu řekněme, že to byl rok, který způsobil našemu hospodářství mnohé potíže, neboť kalamita 1 dne nového roku 1979 byla příčinou velkých výpadků v energetice, v těžbě uhlí i v plnění plánů na závodech i  v celé naší vlasti.

V měsíci únoru jsme vzpomněli 31. výročí Února 1948, který uvolnil prostor pro výstavbu naší republiky na pokrokových principech. O měsíc později, 15. března jsme vzpomněli 42. výročí fašistické okupace a mnichovské zrady, kdy tehdejší naši spojenci Francie a Anglie odmítli plnit své závazky a naši republiku nechali na pospas Hitlerovi. V listopadu celý náš národ vzpomněl 40. výročí uzavření českých vysokých škol, což bylo počátkem likvidace české inteligence. Obě tak smutná výročí mají jednu společnou skutečnost: směřovaly k postupné likvidaci všeho, co bylo české a k vymazání všeho, co bylo české a nakonec k vymazání naší republiky z mapy světa.

V měsíci květnu jsme si připomněli 34. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a ukončení strašné 2. světové války. 9. květen a další květnové dny znamenaly záchranu života každého našeho občana.

V listopadu bylo vzpomenuto 62. výročí vzniku Velké říjnové revoluce v Rusku, která položila základy a dala impuls k životnímu pokroku bez válek a strachu. Její idee dnes podněcují zaostalé národy Asie, Afriky i Ameriky k osvobození se od nadvlády. Zaostalé národy využívají svého přírodního bohatství pro svoji potřebu. Jsme toho svědky v Iránu, Afganistánu, Vietnamu, Laosu i jinde. V těchto zemích teče krev a bylo zavražděno několik miliónů nevinných lidí a to mnohdy horším způsobem než to dovedl fašismus....

V září tohoto roku byly z podniku Sovětského svazu podány důležité návrhy na snížení stavu ozbrojených sil, což v různých variantách probíhalo celý uplynulý rok. Proč socialistické státy tolik usilují o zastavení stálého zbrojení a vyloučení válek ze života národů celého světa ? - Je to proto, že socialistické státy poznaly a nesly největší tíhu druhé světové války a nemají žádné útočné plány vůči druhým státům. Dále si plně uvědomují, jak velké prostředky vynakládány na obranu, a co by se tyto prostředky mohlo v národním hospodářství vybudovat.

Koncem minulého roku ( tedy za rok 1979 ) bylo našimi nejvyššími orgány provedeno hodnocení plnění národohospodářského plánu, při čemž jsme se všichni dověděli, že výsledky, nejsou uspokojivé. Ve zprávě předsednictva ÚV KSČ na 14. plenárním zasedání ÚV KSČ uvedl s. Hůla, že naše strojírenství, jako nejdůležitější odvětí národního hospodářství, zůstalo plánu dlužno zboží za 11 miliard Kčs.

Naše zemědělství, jako 2 nejdůležitější odvětví zůstalo plánu dlužno výrobky za 9 miliard Kčs. S úkoly národohospodářského plánu se nevyrovnala další odvětví našeho národního hospodářství. Celkem do splnění plánu chybí 23,5 miliardy Kčs a to není jistě zanedbatelná částka....

Ještě nás mrzí skutečnost, že některé naše výrobky nemají potřebnou kvalitu a technickou úroveň... Přesto bylo dosaženo dalších nesporných úspěchů, které mohly být jistě mnohem větší, kdyby.....

Každý náš občan si musí uvědomit, že jedině svojí každodenní poctivou a svědomitou prací musí dokázal přednosti našeho socialistického zřízení i celé naší společnosti.

Rok 1979 hned od samého počátku, pokud se počasí týká, se vyřádil až až a z působil tak našemu národnímu hospodářství nemalé starosti a trápení....

Silvestr 1979 – večer pršelo – přes noc klesla náhle teplota na- 25°C a vznikla tak kalamita nemající u nás obdoby. Vznikly obrovské potíže v těžbě uhlí, k vypínání elektrického proudu ( nedostatečné předzásobení elektráren uhlím ).

Mrazy kolem – 20°C trvaly celou 1 polovinu měsíce ledna. Proto byly i prodlouženy zimní prázdninách na školách do 26. ledna. 29. ledna se šlo tedy opět do školy a hned byla obleva.

Od 4. února opět přituhlo a sněžilo. Co všechno příroda dovede, dokazuje počasí 7. února: ráno – 15°C , 8. února: ráno 4°C !11. února náledí a závěje. 20. března napadlo 15 – 20 cm někde až 30 cm sněhu a nastala druhá kalamita: zvláště borovice se lámaly jako sirky. Ani takovou spoušť lesáci nepamatují.

7.a 8. dubna bylo opravdové aprílové počasí sníh, déšť, vítr. Od 21. dubna a května do 5. června nastala tropická vedra 29. - 32°C. Teprve 7. června byla bouřka a konečně pršelo. a 18. června pršelo 2 dny a citelně se ochladilo. Červenec i srpen byly celkem solidní měsíce. To umožnilo dobře zvládnout žně. Od 21. do 25. září stále pršelo – zemědělské práce se proto pozdržely.

17.listopadu napadly 2 – 3 cm sněhu, který se však dlouho neudržel, protože koncem listopadu a začátkem prosince byla teplota až 14°C – stromy a keře raší a kvetou...

8.- 13. prosince byl opravdu hrozný čas: průtrž, sníh, led, déšť.

20.prosince napadlo 15 – 20 cm sněhu. Vánoce však byly na blátě. Celý rok byl aprílový, což mělo nemalý vliv na skutečnost, že plánované výnosy obilí nebyly splněny ( viz kapitola JZD ) a proto budeme obilí dovážet a nebude levné.

 

Události:

6. 1. byl myslivecký ples. Zvláště výzdoba byla velmi pěkná a vkusná. Ples se velmi vydařil.

13. 1. uspořádala místní organizace včelařů společenský ples v sedlišti.

Od 29. ledna se opět učilo na školách. To znamená, že zimní prázdniny byly prodlouženy do  26.ledna včetně.

27. 1. uspořádal Český svaz žen ve Vrčeni pěkný společenský ples. 24. února ženy provedly „staročeské šibřinky“ a dříve narození si zavzpomínali na zašlé časy, které se nikdy nevrátí….

26. 2. beseda o Únoru 1948 se školními dětmi s. Antonií Poláčkovou ze Ždírce, předválečná a zasloužilá členka KSČ.

10. 4. provedl s. František Šimánek se skupinou požárníků z ČSD v Plzni ukázku hasební techniky žákům vrčeňské školy.

18. 4. byla vyhodnocena soutěž „Zlatá zebra“ ve znalosti dopravních předpisů. Žákům 3. ročníku předali odznaky příslušníci VB z Nepomuka.

29. 4. vykonali  žáci naší školy pionýrský slib v památníku ve Vítkově. Zážitek, na který nikdo nezapomene.

Toho dne byla tradiční vrčeňská pouť s taneční zábavou.

29. 6. bylo tradiční ukončení školního roku na návsi za účasti rodinných příslušníků žáků, zástupců patronátních závodů. Nejlepší a nejpilnější žáci byli odměněni.

14. 7. uspořádal AMK v Sedlišti první automobilovou soutěž „pravou“ „Podbrdská rally“, která se těšila velkému zájmu veřejnosti, zvláště příznivců automobilového sportu – netěšila se však přízni počasí.

12. 8. došlo o posvícení k vážnému zranění 4 letého dítěte automobilistou. Nakonec všechno dobře dopadlo a dítě po hospitalizaci a operaci je zdravé.

10. 11. byl stejně jako 9. 5. tradiční průvod na místní hřbitov, kde na hrob rudoarmějců byly poleženy věnce a kytičky žáků. Projevy měli učitelé vrčeňské školy.

V tomto roce byly pracovní soboty tyto dny: 22. 3. , 12. 4. , 20. 9. a 11. 10.

Tyto dny se na školách vyučovalo.

 

DOBROVOLNÁ BRIGÁDNICKÁ PRÁCE 1979

 

Organizace

odpracovalo

 

Z toho na MŠ

 

členů

hodin

členů

hodin

VO – KSČ Vrčeň

57

363

47

317

DV JEDNOTA

160

943

65

431

ČSČK

47

247

27

173

SSM

28

136

27

133

ČSŽ

93

355

31

110

T. J. SOKOL

15

108

12

81

MS ŠTĚDRÝ

41

228

41

228

ČSPO

35

193

34

186

SVAZ DRUŽST. ROL.

12

98

12

98

PŘEHLED PODLE OBCÍ:

 

 

 

 

VRČEŇ

506

2744

313

1823

SEDLIŠTĚ

51

426

51

426

SRBY

22

150

22

150

TOJICE

31

239

31

239

CELKEM

610

3559

417

2638

 

Místní výbor NF ve Vrčeni sdružuje k dnešnímu dni 23 společenských organizací z obcí: Sedliště ( 6 ) , Srby ( 6 ) , Tojice ( 2 ) , Vrčeň ( 9 ). V roce 1979 byla nově zapojena do MV NF, základní organizace Českého svazu včelařů ve Vrčeni. V roce 1979 konal MV NF, jehož předsedou je MUDr. Otoman Máňovec, 6 schůzí.

Byly uspořádány oslavy Února 1948 a to : v Sedlišti 20. 2. a ve Vrčeni 22. 2.

Oslavy MDŽ byly konány: ve Vrčeni 9/3 a v Sedlišti 16/3

Od prosince zajišťuje MV NF svoz členů výboru z obcí Tojice, Srby a Sedliště autem ČSPO Tojice.

Na schůzi MV NF 19/4 1979 bylo provedeno vyhodnocení činnosti jednotlivých společenských organizací za rok 1979.

Vyhodnoceny byly tyto společenské organizace:

Sedliště – DV Jednota ZO ČSPO

Srby – DV Jednota ZO SSM

Tojice – DV Jednota ZO ČSPO

Vrčeň – ZO ČSČK, ZO ČSPO, ZO SDR

 

Za brigádnické pomoci odpracováno celkem ve Vrčeni 3 559 hodin ( viz předcházející přehled o počtu odpracovaných brigádnických hodin ).

 

Narození:

Michal Šůs – 21. 2. 1979

Kateřina Koudelková – 29. 3. 1979

Andrea Skalová – 26. 5. 1979

Jaroslav Valenta – 8. 6. 1979

Eva Kopáčková – 9. 7. 1979

Jana Eichlerová – 25. 8. 1979

 

Petra Boubelová – 29. 6. 1979 Srby

Daniel Král – 3. 10. 1979 Srby

 

Jiří Škola – 7. 2. 1979 Sedliště

Pavel Říha – 21. 2. 1979 Sedliště

Roman Láryš – 20. 4. 1979 Sedliště

Luděk Zvířecí – 14. 12. 1979 Sedliště

 

Josef Balík – 28. 4. Tojice

 

Narozeno celkem 13 dětí

 

Zemřelí:

 

Jméno a příjmení

Rok narození

Datum úmrtí

Bydliště

Karel Pavelec

1892

16. 5. 1979

Vrčeň 64

Jaromír Ceplecha

1899

18. 11. 1979

Vrčeň 33

Božena Hanzlíková

1901

6. 7. 1979

Vrčeň 59

Josef Svoboda

1903

25. 6. 1979

Vrčeň 102

Alois Křišťan

1904

8. 3. 1979

Vrčeň 57

Jaroslav Polívka

1905

7. 9. 1979

Vrčeň 29

František Kuchynka

1907

31. 1. 1979

Vrčeň 118

Marie Dubská

1909

14. 3. 1979

Vrčeň 3

Růžena Kuchynková

1915

28. 1. 1979

Vrčeň 50

Miloslav Baroch

1926

8. 3. 1979

Vrčeň 16

Petr Procházka

1974

9. 3. 1979

Vrčeň 127

Eva Máňovcová

1932

23. 12. 1979

Vrčeň 42

Anežka Tesařová

1896

4. 12. 1979

Srby 65

František Silovský

1897

27. 5. 1979

-„- 31

Václav Chodora

1914

13. 8. 1979

-„- 36

Tomáš Silovský

1910

12. 8. 1979

-„- 59

Marie Radová

1903

22. 8. 1979

-„- 82

Jan Černý

1901

6. 12. 1979

-„- 11

Jan Štětka

1910

8. 11. 1979

Sedliště 22

František Procházka

1902

6. 10. 1979

Tojice 40

 

 

Zvláště tragická smrt 5 letého chlapečka Petra Procházky, který u bytovek JZD Doubrava spadl do nedostatečně zajištěného septiku a utopil se, vybudilo to v celé obci značný rozruch a účast nad tragédií tak malého chlapečka. Osudy lidské jsou různé a nevyzpytatelné!

Děkujeme všem, zemřelým za jejich práci, lásku a obětavost!

Svatby:

12. 1. 1979 Tomáš Koudelka, České Budějovice – Olga Štroblová, Vrčeň

3. 3. 1979  Karel Hlína, Zamlýní 10 – Jarmila Kadlecová, Liškov

28. 4. 1979 Miloslav Chodora, Zahrádka – Dagmar Neužilová, Frýdek Místek

21. 7. 1979 Rudolf Zikmund, Starý Plzenec – Miroslava Oklešťková, Vrčeň

1. 9. 1979 Antonín Beránek, Věšín – Eva Chouňová, Vrčeň

27. 10. 1979 Vojtěch Kouba, Vrčeň – Zdenka Chouňová, Vrčeň

24. 11. 1979 Václav Dobiáš, Čížkov – Ludmila Česalová, Čížkov

 

Blahopřejeme – ať Vám to vyjde!

Zlaté svatby:

27. 1. 1979 Josef a Anna Voblizovi, Vrčeň

29. 5. 1979 Vasil a Anežka Florinských, Srby

Ze srdce Vám blahopřejeme!

Stalo se chvályhodnou tradicí, že naši nové občánkové jsou vítáni v obřadní síni MNV do života. Během roku byla 2 vítání:

19. 5. 1979: uvítáno 9 nových občánků: Petra Cikánová, Robert Kouba, Josef Berka, Kateřina Koudelková, Michal Šůs, Jiří Škola ze Sedliště, Jan Černý, Lukášová z Čečovic

24. 9. 1979: Josef Balík z Tojic, Petra Boubelová ze Srb, Roman Láryš ze Sedliště, Andrea Skalová a Jaroslav Valenta z Vrčeně.

 

Uctění stáří:

14. 1. Manová Anna, Tojice 42, 75 roků

19. 1. Florinskaja Anežka, Srby79, 75 roků

30. 1. Modračka Václav, Sedliště 19, 75 roků

31. 1. Čínovec Václav, Srby 77, 84 roků

2. 2. Zihánová M., Srby 2, 86 roků

8. 2. Chodorová Anna, Vrčeň 32, 86 roků

11. 2. Hanzlík Alois, Vrčeň 59, 81 roků

16. 2. Ceplecha Jaromír, Vrčeň 33, 80 roků

19. 2. Janochová Anna, Srby 45, 80 roků

25. 2. Chaloupek J., Srby 78, 80 roků

27. 2. Markvartová Nat., Srby 7, 80 roků

11. 3. Tesařová Anežka, Srby 65, 83 roků

12. 3. Helmová Marie, Srby 17, 82 roků

5. 4. Barochová Anna, Vrčeň 16, 80 roků

21. 4. Růžičková M., Srby 2, 92 roků

3. 5. Jirková Barbora, Srby 44, 81 roků

14. 5. Chodorová Filomena, Sedliště 74, 83 roků

15. 6. Palacká Marie, Sedliště 5, 81 roků

20. 8. Syrová Marie, Srby 63, 88 roků

26. 9. Vozka Jan, Sedliště 55, 85 roků

4. 10. Manová Anna, Tojice 42, 84 roků

 

Jubilanty navštívili členové Sboru pro občanské záležitosti MNV ve Vrčeni, blahopřáli jim a předali dárky.

Žijte ještě dlouhá léta !

 

2. 11. Čejková Emilie, sedliště 51, 84 roků

2. 11. Mixová Marie, Tojice 18, 88 roků

8. 11. Chaloupek Josef, Vrčeň 93, 86 roků

9. 11. Šůsová Anna, Vrčeň 40, 88 roků

28. 11. Hofrichtová Julie, Vrčeň 39, 87 roků

14. 12. Berkovcová Růžena, Vrčeň 71, 82 roků

29. 12. Florinskij Vasil, Srby 79, 82 roků

 

Kolik máme obyvatel?

Vrčeň: 377

Srby: 246

Sedliště: 191

Tojice: 119

CELKEM : 933

V roce 1979 odhlášeno z pobytu: 52 členů

-„- -„- přihlášeno k pobytu: 17 členů

Tedy za jediný rok ( r. 1979 ) se počet obyvatel naší obce zmenšil o 35!

To by mělo být varovným signálem pro MNV i JZD Doubrava. Měli bychom učinit vše, aby odliv obyvatel z vesnice do měst ustal!

Jak dlouho to ještě potrvá?

 

Z činnosti společ. organizací NF

Mezi nejlepší společenské organizace MV NF právem patří ZO Českého svazu žen ve vrčeni, hlavně zásluhou předsedkyně této organizace soudružky Milady Chouňové. I v rámci okresu se řadí tato organizace na přední místo. Činnost v roce 1979 byla velmi bohatá. Posuďte sami!

27. ledna uspořádaly ženy vydařený ples. 25. února byl uspořádán dětský maškarní karneval.

9. března členská schůze spojená s oslavou Mezinárodního dne žen.

16. dubna návštěva plzeňského komorního divadla. Téhož dne uzavřela organizace patronátní smlouvu s mateřskou školou ve Čmelínech a věnovala této škole 300 Kčs na zakoupení hraček.

19. května byla zorganizována v JZD brigáda na přebírání brambor pro sadbu. Bylo opracováno 143 hodin.

25. května uskutečněn zájezd do Brna na prodejní trhy spotřebního zboží. Zúčastnilo se 40 osob a autobus poskytlo JZD Doubrava zdarma.

8. prosince bylo sehnáno pro děti loutkové divadlo. Jak Honza vyzrál na princeznu. Pro děti bylo vstupné zdarma. Při této příležitosti byla připravena pro děti nadílka.

Členky ČSŽ odpracovaly v roce 1979 celkem 383 brigádnických hodin, z toho 138 hodin na stavbě mateřské školy, 102 hodin při úklidu na návsi a již zmíněných 143 hodin na zemědělských pracích. Na fond solidarity odvedeno Kčs 100. Členky odevzdaly 230 kg odpadových surovin, 10 kg sušených bylin a 395 kg šípků, bezinek  malin.

Tato činnost zaslouží jistě veřejného ocenění a pochvaly!

Jednota, spotřební družstvo Plzeň – jih má v naší obci 2 provozovny: samoobsluhu č. 154 a pohostinství – ZVS č. 767.

Tyto provozovny plnily plán MO následně:

 

plán

skutečnost

samoobsluha

 

1 413 000 Kčs

 

1 420 000 Kčs

ZVS

440 000 Kčs

454 000 Kčs

Prodejna vykoupila:

5 183 kusů vajec                  182 kg angreštu

72, 50 kg černého rybízu       27, 60 kg červeného rybízu

335, 50 kg malin                   175, 50 šípků

189 kg bezinek

K 31. 12. 1979 má Jednota 167 členů. V tomto roce zemřelo 8 členů.

DV, jak již je tradicí, vzpomněl životních jubileí svých členů. 80 roků: Jaromír Ceplecha a Markvartová Matylda. 70 roků: Václav Beránek, Barbora Čekanová a Anna Kozáková. Jubilantům byla předána blahopřání s pozornostmi.

V prodejně samoobsluhy byla instalována dvoje akumulační kamna. 16. prosince byla uspořádána vánoční nadílka pro děti předškolního věku, stejně jako pro členy dříve narozené ( od 75 let ).

Členové Jednoty odpracovali celkem 943 hodin.

Z toho na výstavbě MŠ431 hodin

Při úklidu obce 188 hodin

Při opravě stavidel 48 hodin

Na pomoc zemědělství 276 hodin

Velmi agilní předsedkyní DV je s. Anna Kozáková, která stejně aktivně pracuje i v MV NF ve Vrčeni. Za dlouholetou a vzornou práci obdržela s. A. Kozáková 14.6. 1974 čestný odznak Jednoty Plzeň – jih a 27. 9. 1979 v Praze od ČSSD čestný odznak Českého svazu spotřebních družstev.

Blahopřejeme! Je to důkazem toho, že sedmdesátka není žádný věk!

Mezi nejstarší společenské organizace vůbec, a tedy i ve Vrčeni patří požárníci. Dne 8. března na den, kdy všechny ženy slavily svůj svátek, zemřeli 2 zasloužilý požárníci Miloslav Baroch z č. 16, který byl po 2 volební období předsedou organizace a Alois Křišťan, který byl v pořadí třetím velitelem po známém zakládajícím členu a veliteli Hynku Mikešovi.

Tento rok přál požárníkům, protože nehořelo doma ani v okolí, takže nemuseli zasahovat i letos uspořádali požárníci tradiční průvod masek s hudbou obcí a večer pak požárnický maškarní ples ( masopustní úterý ).

Koncem roku zemřel obětavý a příkladný hasičský funkcionář Jaromír Ceplecha z č. 33, bývalý zaměstnanec ČSD v Plzni.

Nynějším předsedou požárníků je Josef Mašek, který pracuje v Obzoru v Nepomuku.

Vesnická organizace ČSČK ve Vrčeni má 66 členů, z nichž 2 členové: s. Miloslav Bartoš a Karel Kotík dostali „ Janského bronzovou plaketu“ , protože dali více než 10 x svoji krev zdarma.

Organizace se usnesla nadále bojovat proti kouření, zvláště na schůzích. Posuďte výsledky: Nekouří se na schůzích ČSČK, výboru žen, osvětové besedy, DV Jednoty a od prosince 1979 i na schůzích VO  KSČ, která k tomu přijala usnesení.

Na návrh VO ČSČK byly uděleny odznaky vzorné pečovatelky ČSČK s. Hakenové, Svobodové a Barešové. S. Anně Kozákové byl udělen stříbrný odznak ČSČK za dlouholetou a obětavou i záslužnou práci. Toto vyznamenání jí předal zástupce OV ČSČK k jejím 70. narozeninám.

Letos prvně v historii organizace vybrány za obětavou práci na 14 denní rekreaci na Šumavě s. Kozáková a Svobodová, kterým se tam velmi líbilo.

Nejmladší společenskou organizací je ZO včelařů ve Vrčeni. Podle slov předsedy VO ČSČK a známého včelaře s. Vratislava Kotěšovce – tam, kde nebyla řepka – nebyl ani med. Pokud pak včelaři v létě nepřikrmovali – hynuly včely. Jinými slovy: Doplatil na to ten, kdo říkal: „ Ať se napasou!“

Kdo tedy přikrmoval v létě, měl v září plné medíky. Velká medovice byla na jedlích, dubech a modřínech. Takový med byl tmavý, černý a těžko se dal i vytočit. Tuto výhodu využilo jen málo jednotlivců. Otázkou je, zda medovice nebude osudná v této zimě pro včely – zda neuhynou.

V tomto roce, po dlouhé době, měli včelaři svůj bál a to 15. ledna v Sedlišti, který se velmi vydařil.

Osvětová beseda ve Vrčeni, zavedení s. uč. Františka Křišťana, dosáhla i v tomto roce velmi dobrých výsledků, což bylo hodnoceno i v rámci okresu. Pro zajímavost uvádím výčet akcí, které pořádala nebo zajišťovala OB.

24. 1. Přednáška s. Fořtové ze Starého Plzence „Cesta do Španěl – s diapozitivy“

22. 2. Oslava 31. výročí Února – s. dr. Šůma

9. 3. MDŽ – pásmo recitací a hudby

21. 3. Ochrana proti požárům – s. F. Šrámek

30. 3. MUDr. Rudolvský – prevence cévních a srdečních chorob

24. 4. s. red. Dvořák – ve stínu sekyry ( odboj proti německým fašistům )

5. 6. Dtk. – po stopách brdských partyzánů

7. 6. MUDr. K. Rek – boj proti dětským chorobám

6. 10. V. Hataj – po stopách vrčeňské školy ( k 100 výročí )

20. 11. Večer k 40 výročí 17 listopadu 1939 s. inž. Martínek z Plzně

16. 12. Vánoční besídka ve spolupráci s DV Jednoty ve Vrčeni

 

Průměrná účast 40 – 50 občanů.

Přednášky se konaly buď v místním pohostinství nebo v jídelně JZD Doubrava.

 

Škola:

Zdejší škola byla ve školním roce 1979/1980 opět organizována jako škola trojtřídní s 1 oddělením školní družiny s tímto obsazením:

Tř.

Ročník

Hoši

Dívky

Celkem

Vyučující

I.

1.

15

8

23

s. Zdeňka

29 Švojgrová

3.

1

5

6

II.

2.

11

11

22

s. Knára

III.

4

10

9

19

s. Šmeráková

Celkem

37

33

70

 

 

Novou vychovatelkou školní družiny od 1. ledna 1979 je s. Vlasta Jankovičová, Járová ze Dvorce, bývalá žačka zdejší školy. Do ŠD je přihlášeno přes 30 žáků a její provoz byla uvolněna i 3 místnost bývalého bytu ředitele školy.

Skupinovou pionýrskou vedoucí byla s. Vlasta Jankovičová, vychovatelka ŠD. Skupina má 3 oddíly.

O hlavních prázdninách pionýrská skupina zorganizovala 1 běh pionýrského tábora v Přebudově ve spolupráci ze ZDŠ v Nepomuku, kterého se zúčastnilo 50 pionýrů. JZD v Čížkově věnoval pionýrům 1 prase o váze 80 kg, JZD Vojovice 200 Kčs, drůbežárna Xaverov vejce, Zpč. mlékárny sýry a JZD Doubrava pak podnikovým autobusem zajistilo dopravu pionýrů a materiální do tábora i z tábora.

Také letos bylo provedeno slavnostní zakončení š. r. 1978/79 na návsi za účasti zástupců VO KSČ, MNV, patronátních závodů a veřejnosti. Hlavní projev měl ředitel školy. Nejlepší a nejpilnější žáci byli patronátními závody a organizacemi ( DV ) odměněni knihami s věnováními. Někteří žáci dostali pochvalné listy.

Několik let se volalo po stavbě mateřské školy. Přání, zvláště mladých manželů, bylo vyslyšeno. Již samotné vyprojektování mělo neobvyklé zdržení. V roce 1978 na podzim se konečně začalo. Letos se práce rozběhly a samozřejmě přinesly četné potíže. Starosti má národní výbor, okres i další instituce, protože práce nejdou předpokládaným tempem. Příčin je několik. Tak např. nebyly odpovědně provedeny terenní sondy. Muselo se hodně střílet. Když se podle plánu vystřílelo – něco se zase zabetonovalo. V prostoru pro kotelnu je rybník, který se bude musit odvodnit v délce 78 m. v sobotu jsou na staveništi brigády společenských organizací. Přes týden pracují na mateřské škole 2 – 3 důchodci ( s. Popule ze Srb jako vedoucí stavby, s. J. Vobliza atd. ).

Několik čísel:

Finanční čerpání: 370 000 Kčs – plnění 100%

Plánovaná hodnota díla: 400 000 Kčs – plnění 100%

Na trhací práce spotřebováno 90 kg výbušnin. Vrtáno celkem 245 děr.

Zdarma odpracováno 417 občany 2 638 hodin. Proplaceno bylo celkem 4 428 hodin. Na navážení základů bylo potřeba 540 m ( krychlových ) materiálu.

Na stavbu se spotřebovalo 158 q cementu a 200 q štěrku, písku a kamene.

 

JZD:

Výroční schůze JZD Doubrava se konala ve čtvrtek 28. února v hotelu ve Dvorci. Z referátu předsedy družstva s. Vladimíra Jílka uvádím.

Rok 1979 nebyl příznivý pro hospodaření hlavně ze dvou hledisek: nepříznivé klimatické podmínky a nezabezpečení základních agrotechnických podmínek na konci roku 1978. Na plán měli být vyrobeno 3 962 t obilí. Skutečná výroba dosáhla jen 3 175 t. sklizeň obilovin byla plynulá. Během sklizně se podařilo vyexpedovat 50 vagónů sladovnického ječmeně. Naše družstvo se tak stalo největším dodavatelem sladovnického ječmene v okrese. I přes uvedené nedostatky umístilo se naše družstvo v soutěži plnění plánu obilovin na 2. místě v okrese.

Plán výroby brambor byl splněn jen na 69 %, nákup brambor na 97, 9%. Malý výnos brambor zapříčinilo malé množství srážek v letních měsících.

Produkce pícnin byla a stále je nejslabším článkem výroby. V tomto roce bylo vyrobeno o 304 vagónů píce méně než v roce 1978. Na tom se podílí i záplava a zničení sena na ploše 50 ha. Letos družstvo doplatilo na nezvládnutí podzimních prací v roce 1978 – jmenovitě orby pod kukuřici. Produkce kukuřice byla o 100 vagónů nižší než bylo plánováno.

Výroba mléka byla splněna na 93, 6%, dodávka mléka byla splněna na 91 %.

Užitkovost na 1 dojnici klesla v průměru o 168 l. Pokles dojivosti v jednotlivých kravínech je 30 l na dojnici a rok v Klášteře až do 336 l na kravíně Dvorec. V jediném případě a to v prvotelkové stáji v Sedlišti byl nárůst dojivosti o 200 l a byla tak dosažena nejvyšší užitkovost 3 300 l mléka v družstvu.

Hynutí telat z narozených je 3, 5%. Dobrých výsledků bylo docíleno v kategorii telat do 6 měsíců a to přírůstku 74 dkg na kus a den. Je to o 7 dkg více než v roce 1978.

V chovu prasat se nepodařilo splnit plánovaný úkol prodeje 125 t. Nedostatek selat k výkrmu z vlastního chovu se nepodařilo nahradit nákupem mimo družstvo. Schodek činil 200 kusů selat!

V loňském roce byl v družstvu ukončen chov slepic. Na plán 1 300 000 ks vajec bylo dodáno 1 730 000 ks. Toho bylo docíleno prodloužením snáškového období na hale BIOS před rekonstrukcí pro výkrm drůbeže.

Úkolem investiční výstavby v roce 1980 je dokončil výstavbu 4 řadových domků včetně příjezdové dokumentace. Bude se pokračovat na výstavbě seníku v Mohelnici. V roce 1980 je plánovaná generální oprava stropní a střešní konstrukce kravína v Sedlišti. Bude provedena výstavba 2 silážních jam v Klášteře a oprava haly BIOS i haly OÚNZ Nepomuk i ve výkrmně v Kláštěře.

Podstatná část uvedených prací bude prováděna v akordní úkolové mzdě.

Mechanizace je rozhodujícím článkem prosperity družstva a plnění jeho úkolů. V této oblasti bude zaveden systém komplexní péče, který bude spočívat zejména:

-          Ve zvýšení péče o svěřené stroje

-          Ve snižování nákladů na opravy a ošetření náhradní díly

-          Na upřesnění evidence pohonných hmot

-          Na zvyšování kvalifikace  obsluhy strojů

-          V zimním období zařadit do dílen schopné traktoristy atp.

Ekonomika:

Hrubá zemědělská produkce dosáhla v tomto roce výše 24 139 000 Kčs a byla splněna na  85%!

Na jejím nesplnění se největší měrou podílí rostlinná produkce, která byla splněna jen na 71%. Vysoký výpadek byl ve výrobě siláže a brambor. V živočišné výrobě nebyla splněna výroba mléka, selat, vepřového a hovězího masa.

V živočišné výrobě byly plánované tržby mírně překročeny. Zpeněžování jatečních zvířat je poměrně na dobré úrovni. Nedostatky se vyskytly ve zpeněžování telat drobných chovatelů. Zpeněžování mléka podle kvality se mírně zhoršilo.

Na pokles produktivity práce neměly vliv pouze nepříznivé klimatické podmínky, ale také nedodržování pracovní doby a její nedostatečné využívání, nedostatečná kontrola kvality a množství vykonané práce i řada organizačních nedostatků.

Náklady dosáhly celkem částky 28 606 000 Kčs a plán byl překročen o 1, 26 %. Na tom se nejvíce podílí spotřeba náhradních dílů částkou 750 000 Kčs, t. j. překročení o 50%.

Vzhledem k překročení nákladů a nesplnění výkonů skončil hospodářský výsledek neplánovanou ztrátou Kčs 183 000. Ze státního rozpočtu z fondu nepojistitelných škod družstvu byla MZVž přiznána částka Kčs 1 645 000 , která podstatně zlepšila hospodářský výsledek. Přes toto opatření je rozdíl mezi plánovaným ziskem a dosaženou neplánovanou ztrátou 2 153 000 Kčs! V důsledku tohoto stavu nemohly být dotovány všechny fondy v plánovaném rozsahu a musel být použit reservní fond, který má družstvo poměrně dost nízký pro další období.

HLAVU VZHŮRU – PŘÍŠTÍ ROK BUDE JISTĚ LEPŠÍ!

I když základní organizace SSM nevyvíjela v tomto roce jako minulá léta, můžeme její činnost hodnotit kladně. Předsedou byl s. Bohumil Skala. Organizace prováděla během roku politické vzdělávání, za jehož úroveň zodpovídala za VO KSČ s. Milada Chouňová.

Svazáci odpracovali celkem 446 brigádnických hodin, z toho na výstavbě mateřské školy 113 hodin.

V únoru byl uspořádán masopustní maškarní průvod a večer taneční zábava. 30. dubna byla na návsi postavena máj a samozřejmě „patřičně hlídána“.

12. a 13. srpna pořádaná posvícenské taneční zábava. 8. 12. pořádáno loutkové divadlo pro děti a večer vepřové hody.

24. 12. postaven vánoční strom. Do řad SSM získán 1 člen.

 

Sedliště:

Tělovýchovnou činnost zajišťoval Sokol nepravidelnou dobrovolnou tělesnou výchovou a hlavně jeho oddíl kopané, který se 16/6 zúčastnil pohárového turnaje v Dolcích.

Okresní zemědělská správa uspořádala na hřišti v Sedlišti turnaj zemědělských družstev v kopané okresu Plzeň – jih.

11. srpna byl uspořádán turnaj v kopané za účasti oddílů z Nekvasov, Dolců a místních fotbalistů.

Požárníci uspořádali velmi pěkný maškarní ples s pochůzkou po obci. Pro děti byl místními společenskými organizacemi dětský maškarní bál – velice navštívený.

Toho roku zemřel Jan Štětka ve věku 78 roků.

 

Tojice:

Nejagilnější společenskou organizací v tomto roce byla MO ČSPO, která byla vybavena novou požární stříkačkou. Požárníci si svépomocí opravili vyřazené požární auto Praga 150. Za dlouholeté členství byl touto organizací naučen k vyznamenání s. Josef Honz.

Milan Jirka začal stavět rodinný domek. Pavel Šlajer se oženil. Zemřela Anna Procházková. Narodil se Josef Balík.

V obci je 1 barevný televizor ( Ladislav Hanzlík ). ČŠPO pracoval na výstavbě mateřské školy ve Vrčeni – odpracováno 224 hodin. Podílel se také spolu s občanským výborem na opravě mostu přes potok.

 

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!