verze pro tisk

Rok 1980

17. říjen 2013

Rok 1980 byl velmi rušný zvláště na mezinárodním politickém kolbišti. V našem státě jsme v závěru roku přistoupili k hodnocení a bilancování posledního roku pětiletky. V únoru 1980 bylo vzpomenuto 32 výročí Února 1948. 15. března si všechen náš lid připomněl 43 výročí fašistické okupace a mnichovské zrady. V květnu jsme oslavili 35 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. O oslavách v naší obci se zmíním později. V listopadu jsme vzpomněli 63 výročí vzniku Velké říjnové revoluce.

Pokud se týká zajímavých světových událostí zmíním se alespoň o některých. 8. května se konal v Bělehradě pohřeb zemřelého jugoslávského presidenta a předsedy Svazu komunistů Jugoslávie Josipa Broze Tita. Pohřbu se zúčastnili většinou představitelé mnoha zemí světa. Naši delegaci vedl president republiky s. Gustav Husák, sovětskou delegaci pak Z. J. Brežněv.

Předsedou presidia STRJ na jednoroční funkční období zvolen Cvijetin Mijatinovič, který v presidiu zastupuje Socialistickou republiku Bosnu a Hercegovinu.

Mnoho vzruchu způsobilo zadržení 52 členů zastupitelského úřadu USA v Teheránu ( Irán ). Po dlouhých jednáních pravděpodobně dojde k dohodě mezi Iránem a USA. Rukojmí budou propuštěni za předpokladu, že USA splní předložené finanční podmínky.

Tam, kde je ropa – tam teče krev. Toho dohledu je vojenský konflikt mezi Irákem a Íránem, když Irák vojensky obsadil část území Iránu při svých hranicích.

Bojuje se stále v San Salvadoru. Na pomoc vládnoucí juntě přispěchal sousední Honduras a Guatemala.

Nejvíce starostí nám dělají události u našich sousedů v Polsku. Tam již delší dobu nebyla dobrá hospodářská situace. Oficiálně bylo oznámeno, že Polsko dluží bankám západních zemí 23 miliard dolarů.

V Polsku se již delší dobu projevuje nedostatek zboží a potravin. Vytvořily se nové odbory „Solidarita“, které organizují četné masové stávky , vznášejí těžko splnitelné požadavky a tak v zemi je chaos mlhavé perspektivy na brzké urovnání hospodářské situace a poměrů v zemi.

Také Afghánistán, který požádal vládu SSSR o vojenskou pomoc, aby čelil kontrarevoluci, rozvířil politickou hladinu světa. Představitel nového vedení tohoto státu Bahak Karmal navštívil v závěru roku 1980 naši republiku, aby projednal ještě užší spolupráci mezi oběma zeměmi.

Událostí bylo jistě daleko více. Proto možno říci, že rok 1980 byl velice rušný, a že se mezinárodní situace přiostřila….

 

Počasí:

Počátkem roku ( 4/1 ) klesla teplota až na – 15°C. od 9. ledna mrazy ještě zesílily, napadlo 10 – 15 cm sněhu. Pěkná zima trvala až do poloviny ledna.

Celý týden od 4/2 – 10/2 lilo jako z konve. Pěkná zima se opět vrátila od 22. 2. do konce měsíce, kdy bylo hrozné počasí s nočními mrazíky.

Začátek března uhodil mráz, byl silný vichr se sněhem. Pravé aprílové počasí bylo od 31/3 do 6/4. Byl to opravdu hrozný týden: vítr, přeháňky, slunce, mráz, prostě apríl.

 

Události:

26/1 se konal v hostinci Jednoty u Brabců tradiční a velmi dobře připravený ples Čestného svazu žen ve Vrčeni, který byl pěkně navštíven a měl velmi dobrou společenskou úroveň.

28/2 se konala v Hotelu ve Dvorci výroční schůze JZD Doubrava ve Vrčeni. Večer byla lidová veselice.

15/3 jako novinka byla ve spolupráci s ČSŽ a pionýrskou skupinou ZŠ ve Vrčeni uskutečněna „burza dětského odívání“, která měla velký úspěch. Nepotřebné  dětské oblečky byly soustředěny ve školní družině a uvedeného dne zájemcům za výhodné ceny prodány.

O tom, že malé děti potřebují stálý dozor dospělých jsme se opět přesvědčili 5/4 , kdy se ve čmelínském regulovaném potůčku utopil chlapeček Sýkorů a hned 8/4 pak ve Dvorci chlapeček Englerů.

28/4 byla tradiční vrčeňská vojtěšská pouť. Počasí jí nepřálo a znovu se ukázalo, že tato tradice pomalu patří již minulosti.

Tuto skutečnost dokázalo i posvícení 10. srpna, kdy ani nebyla taneční zábava a na návsi poprvé v historii obce nebyl ani kolotoč, ani střelnice. O pěkné pořádal taneční zábavu oddíl kopané při JZD Doubrava ve Vrčeni.

16. červen vše vynahradil. Za krásného horkého letního dne byly ve Vrčeni uspořádány oslavy 35 výročí osvobození naší vlasti rudou armádou, 790 let Vrčeně, 100 let naší školy, 90 let požárníků, 70 let včelařů a 60 let Sokola. Mohutný průvod se ve 13 hodin seřadil u vodárny, odkud s hudbou vyšel na náves do Vrčeně. Oslavy zahájil předseda VO KSČ s. Bohumil Burda. Slavnostním řečníkem byl pan Václav Hataj ( Úslavský ). Po slavnostním projevu vystoupili žáci místní školy s velmi pěkným programem. Na hřišti pod Starou hospodou probíhala okrsková soutěž 8 požárních družstev. Žákovské požární družstvo z Čečovic vystoupilo i na návsi. Ve všech třídách i ve školní družině místní školy byly instalovány výstavky prací a života společenských organizací, školy, MNV i jednotlivců.

V jídelně JZD vystavovali myslivci i samotné jednotné zemědělské družstvo se mělo čím pochlubit. V tělocvičně na faře vystavoval své práce lidový výtvarník Jan Markvart.

Všichni návštěvníci, kterých byl velký počet, vysoce hodnotili schopnost a nadšení vrčeňských. Já jen podotýkám, že takovou akcí, jejím vzorným provedením, aktivitou velkého počtu zapálených občanů, se nemůže pochlubit ani sousední města.

Proto poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu. Máme se čím pochlubit! 7/11 se konal tradiční průvod, stejně jako v Den vítězství 9/5 , na místní hřbitov od základní školy, kde na hroby rudoarmějců byly položeny věnce. Pionýři položili své kytičky jako dík našim osvoboditelům. Projev měl ředitel školy.

Od 11. dubna bylo krásné jarní počasí. Teplota vystoupila až na 22°C. 22/3 lilo, 24/4 napadlo 30 – 35 cm sněhu, byl silný vítr a důsledkem toho byly obrovské polomy a škody v našich lesích. Počátek května se nevyvedl – byly ranní mrazíky a zima. Vegetace se opozdila o 3 týdny. Teprve 1/6 u nás rozkvetl šeřík. Počátek června byl velmi studený, ranní teploty 5 – 7 °C – hrozné počasí. Celý červen byl velmi chladný, proto jahody téměř žádné, okurek málo a později. Teprve koncem června se počasí umoudřilo. Avšak od Medarda pršelo opravdu 40 dní. Bylo to počasí, které nikdo nepamatuje – denní teploty 16, 17°C. Hrůza. Však to také nejvíce pocítili naši družstevníci ( viz dále ).

Teprve od 27/7 bylo opravdu krásně, teploty kolem 30°C – nastalo pravé léto. Nádherné počasí bylo i v 2 polovině srpna ( 17. – 22. 8. ). Začátkem září klesala teplota na 3 až 4°C. Konec září i začátek října bylo slušné počasí, i když již začínaly ranní mrazíky.

8/10 bylo vybírání brambor v plném proudu. Jen občasný déšť způsobil přerušení těchto podzimních prací.

1/11 byl již ranní mráz -6°C. V polovině tohoto měsíce dosáhly mrazy až -9°C – mnoho jablek na stromech zmrzlo!

2/12 byl naměřen mráz -17°C. A jak říká lidová pranostika: Barbora na ledu – vánoce na blátě – to se do písmene splnilo.

 

Zemřelí:

Jméno a příjmení

Datum

Bydliště

Oldřich Kornhöfer

17. 1. 1980

Srby č. 12

Pavel Martínek

1. 2. 1980

Vrčeň č. 127

Marie Helmová

6. 2. 1980

Srby č. 17

Jan Vozka

26. 2. 1980

Sedliště 55

Václav Kolář

25. 3. 1980

Sedliště 37

Karel Pechan

3. 6. 1980

Sedliště 46

Vlasta Silovská

25. 6. 1980

Srby 31

Václav Čínovec

30. 6. 1980

Srby 77

Anna Skalová

8. 8. 1980

Sedliště 41

Marie Marešková

30. 8. 1980

Tojice 34

Emanuel Košan

1. 11. 1980

Sedliště 10

Jan Trhlík

19. 9. 1980

Sedliště 58

 

Narození:

Jméno

Datum

Bydliště

Václav Kapr

1. 1. 1980

Vrčeň 125

Josef Velíšek

14. 1. 1980

Vrčeň 30

Ivana Fialová

22. 1. 1980

Sedliště 11

Michala Harangová

26. 3. 1980

Vrčeň 127

Zdeněk Beránek

27. 3. 1980

Vrčeň 97

Veronika Koubová

5. 4. 1980

Vrčeň 100

Vlastimil Horník

15. 4. 1980

Sedliště 34

František Benedikt

17. 5. 1980

Srby 2

Antonín Beránek

27. 8. 1980

Vrčeň 116

Jana Mašková

18. 11. 1980

Tojice 3

 

Sňatky:

26. 4. 1980 Karel Šlajs, Sedliště 77 – Ladislava Švehlová, Dobrá Voda 78

26. 4. 1980 Milan Černý, Dvorec 124 – Jana Bahajsová, Vrčeň 106

12. 7. 1980 Václav Tafat, Měrčín 23 – Marta Melichinková, Mladá Boleslav

23. 8. 1980 Václav Horník, Chyně 27 – Ludmila Poislová, Ložiště 93

28. 10. 1980 Milan Panýrek, Rožmitál 104 – Milada Tafatová, Sedliště 53

 

Zlatá svatba:

Manželé Arnoštovi ze Srb č. 9 oslavili doma v rodinném kruhu ZLATOU SVATBU. Za MNV ve Vrčeni přišli blahopřát předseda MNV s. Miloslav Jirka, předseda občanského výboru v Srbech s. Boubel, dále s. V. Janoch a František Syrový.

Blahopřejeme!

Stalo se již tradicí, že naše společnost si váží občanů, kteří se dožili vysokého věku. MNV spolu se Sborem pro občanské záležitosti v roce 1980 blahopřál těmto našim spoluobčanům.

 

80 roků:

Barbora Klapková – Vrčeň

Vlasta Máňovcová – Vrčeň 42

Anna Skalová – Sedliště 41

Marie Markvartová – Vrčeň 19

 

81 – 90 roků:

Vojtěch Chejlava – Srby 73

Zikánová Marie – Srby 2         87 roků

Anna Chodorová – Vrčeň 32   87 roků

Anna Syrová – Srby 67            82 roků

Josef Chaloupek – Vrčeň 93    87 roků

Anna Barochová – Vrčeň 16    81 roků

Marie Růžičková – Srby 2       93 roků

Barbora Jirková – Srby 44       82 roků

Marie Palacká – Sedliště 5       82 roků

Marie Syrová – Srby 63           89 roků

Alois Hanzlík – Vrčeň

Marie Manová – Tojice 42       86 roků

Marie Mixová – Tojice 18       89 roků

Anna Šůsová – Vrčeň 40         89 roků

Julie Hofrichtrová – Vrčeň 39   89 roků

Vasil Florinskij – Srby 79       83 roků

Růžena Berhovcová – Vrčeň 71   83 roků

Jubilantům osobně blahopřáli a malou  pozornost přinesli střídavě ss.: Jirka, Skalová, Kozáková, Boubel, Motejzík, Chodorová, Janoch V. , Mašek Josef atd.

 

Přejeme ještě dlouhá léta!

Další milou pozorností naší společností je vítání našich nejmenších občánků do života, které se v tomto roce konalo 2 x:

17/5 počet 14 – vítal s. Karel Motejzík, tajemník MNV

20/11 počet 5 – vítal opět s. K. Motejzík vždy v obřadní síni MNV ve Vrčeni.

 

Obec

narození

zemřelí

Odstěh.

Přistěh.

+ -

VRČEŇ

6

1

21

17

+ 1

SRBY

1

4

1

-

-3

SEDLIŠTĚ

2

6

1

-

-5

TOJICE

1

1

8

-

-8

CELKEM

10

12

31

17

-15

Zase je nás o 15 méně…….!

Veškeré úsilí bylo v tomto roce soustředěno na výstavbu mateřské školy. Je samozřejmé, že s tím jsou spojeny četné potíže, které musí MNV překonávat. V tomto roce bylo prostavěno cca 350 000 Kčs je hotova část hrubého zdiva. Potíže byly hlavně v nedostatku pracovních sil i stavebního materiálu. Novým vedoucím stavby je s. Václav Vavřík.

Práci velmi zpomalila hlavně ztížila voda, která se objevila v prostoru kotelny. Bylo proto třeba udělat 60 m dlouhý a 4 m hluboký odpad do veřejné kanalizace.

 

Srby: dokončení kanalizace na Batově – 100 m dokončení 300 m asfaltového povrchu

Sedliště: staví se kabiny na hřišti – hodnota díla 60 000 Kčs. Svazarm buduje střelnici.

Tojice: zbourání hasičské kůlny – příprava terénu pro úřadovnu NV

Vrčeň: kanalizace od Dubského do řeky

 

Všechny společenské organizace v obci řídí MV NF za prostřednictví s. MVDr. Otomara Máňovce. Tento MV také zajišťuje brigádnickou pomoc společenských organizací o sobotách a nedělích na výstavbě mateřské školy.

Jako nejlepší organizace v rámci sloučení obce byly na schůzi dne 21. února 1980 vyhodnoceny: DV Jednoty, ZO ČSŽ a TJ Sokol, Myslivecké sdružení Štědrý.

U příležitosti 35 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou udělil OV NF Plzeň – jih za dlouholeté plnění celospolečenských úkolů.

Čestné uznání

 

Předseda i členové MV NF se hlavně podíleli na úspěšných oslavách v obci 14. června tohoto roku.

 

 

ČSŽ je jistě jednou z nejlepších a také nejmasovějších organizací v naší obci. Za předsednictví s. Milady Chouňové dosáhl velmi pěkných výsledků. Jak již bylo uvedeno, byl uspořádán 26. 1. velmi zdařilý ples. 31/1 provedl dr. Miňka přednášku na téma „Citový život mládeže“. 14/3 provedla organizace oslavu MDŽ, na které účinkoval hudební soubor ZDŠ v Pačejově. 13/4 uskutečněn autobusový zájezd na operetu Země úsměvů do Velkého divadla v Plzni. Pro pohoštění při zmíněných oslavách 14/6 napekly členky 300 koláčků.

Pěkná byla také spolupráce s PO ZŠ ve Vrčeni: příspěvek 160 Kčs na ceny pro dětský karneval, úhrada částky za fotografie, vánoční besídka se 140 balíčky v hodnotě 1000 Kčs, několik představeních pro žáky zdarma atd. Organizace má také patronát nad mateřskou školou ve Čmelínech, které každoročně poskytuje příspěvek na zakoupení hraček, do školní kuchyně věnovaly ženy 30 kompostů.

Ženy se podílely i na sběru odpadových surovin a léčivých bylin. Členky odpracovaly celkem 427 brigádnických hodin.

DV Jednota patří právem mezi nejlepší DV na okrese.

 

1980

Plán                                 Plnění

Samoobsluha                1 444 000                            1 462 000 Kčs

Pohostinství                     465 000                               524 000 Kčs

 

Prodejna vykoupila:

5 324 ks vajec                 82 kg černého rybízu

160 kg červe. rybízu       69 kg angreštu

20 kg malin                     80 kg šípků

1 096 kg bezinek

 

Také DV spolupracuje s místní školou. Při slavnostním ukončení školního roku 1979/80 bylo 9 nejlepších žáků odměněno knihami. Podán příspěvek 100 Kčs. DV obdržel opět jediné čestné uznání OV NF. Plzeň – jih na slavnostním zasedání okresních orgánů ve Stodě. O to má zásluhu dlouholetá obětavá předsedkyně s. Anna Kozáková.

ČČK  má 78 členů a v čele se svým předsedou s. Vratislavem Kotěšovcem vyhlásil boj proti kouření. Bylo docíleno toho, že i za stravických schůzích se nekouří, i když se to nesetkalo vždy s patřičným pochopením. Několik členek pracuje jako dobrovolné pečovatelky. Soudruh František Křišťan, učitel dostal od Federálního ÚV ČSČK  stříbrný odznak, který se dává zvláště zasloužilým funkcionářům.

SSM po předchozí stagnaci opět oživuje svoji činnost. Za rok bylo konáno 10 výborných a 5 členských schůzí. V březnu bylo uspořádáno loutkové divadlo, v dubnu pouťová taneční zábava. 30/4 byla na návsi postavena tradiční máj. Členové organizace 160 brigádnických hodin na stavbě mateřské školy. Celkem bylo odpracováno 300 brigádnických hodin. 24/12 byl opět na návsi postaven vánoční strom.

TJ Sokol již několik let zápasí se svojí existencí. Kromě nepravidelné dobrovolné tělesné výchovy, která na podzim úplně ustala, protože místnost sloužící za tělocvičnu na místní faře byla zbourána, uspořádala jednota pěkný turnaj ve stolním tenisu v tělocvičně místní školy pro děti i dospělé. Celkem se zúčastnilo 16 závodníků.

Již řadu let dosahuje naše osvětová beseda skutečně vynikajících úspěchů. Snad to bereme jako samozřejmost a ani si neuvědomujeme, že je to jen a jen zásluhou vedoucího OB, obětavého a skromného pracovníka, učitele v. v. s. Františka Křišťana, který zastává všechny funkce v OB sám….

 

Jak bohatá to byla činnost, posuďte sami

31/1 přednáška – citový život mládeže

19/2 přednáška – socialistické zdravotnictví – přednosti

29/2 oslava – 32 výročí Vítězného února

14/3 oslava – MDŽ pásmo hudby a recitace

18/4 přednáška – Lenin a dnešek

8/5 přednáška – 35 let svobodného Československa

5/6 přednáška – dědičné choroby prevence

14/6 oslava – 35 výročí osvobození

14/10 přednáška – výchova k rodičovství

23/10 přednáška – Čína a svět 1980

6/11 přednáška – Střední Asií k Bajhalu

18/11 přednáška – léky, drogy, narkomanie

25/11 přednáška – ideologická diverze a náš kraj

21/12 koncert – akordeonový koncert žáků LŠU Nepomuk

30/10 beseda – na silnici nejsi sám

 

Jistě kousek úctyhodné a záslužné práce!

 

Od školního roku 1980/81 na přechodnou dobu chodí všechny děti ze Dvorce do zdejší školy, protože nepomucká škola je v havarijním stavu. Proto od tohoto školního roku máme 4 třídy, z toho 2 první, jak ukazuje následující přehled.

 

Třída

 

Ročník

 

Hoši

 

Dívky

 

Celkem

 

Vyučuje

 

I.A

1.

13

14

27

Sedláková

I.B

1.

4.

10

1

7

5

17

6

Šmeráková

II.

2.

15

9

24

Švojgrová

III.

3.

11

10

21

Knára

Celkem

 

50

45

95

 

 

Na školu se opět vrátila s. učitelka Jarmila Sedláková, která učila v Nepomuku. Jinak zůstalo obsazení školy i školní družiny beze změny.

Skupinová vedoucí PO SSM je opět s. Vlasta Jankovičová. Skupina má 5 oddílů.

O hlavních prázdninách zorganizovala pionýrská skupina 1 běh pionýrského tábora v Přebudově ve spolupráci se ZDŠ a pionýrskou skupinou v Nepomuku. JZD v Čížkově opět našim pionýrům do tábora dovezlo prase. I ostatní patroni jako JZD Doubrava ve Vrčeni, západočeské mlékárny ve Dvorci pomohli.

28/10 1980 odešla do důchodu s. učitelka Danuše Šmeráková, která však bude učit do konce školního roku 1980/81.

Také i letos bylo provedeno na návsi slavnostní ukončení školního roku za účasti četných rodinných příslušníků a zástupců lidosprávy a patronátních závodů.

Ze zprávy předsedy JZD Doubrava ve Vrčeni, přednesené na výroční schůzi družstva, kde se bilancoval rok 1980, vyjímán.

Rostlinná výroba

Rok 1980 byl z hlediska klimatických podmínek velmi nepříznivý pro rostlinnou výrobu. Téměř celý rok byl teplotně podnormální s minimálním slunečním svitem a s nerovnoměrně rozdělenými srážkami. V obdobích, rozhodujících pro výši výnosů bylo značně chladno a vlhko ( květen, červen ). K tomu se v některých případech přidala i slabší organizace práce, nedůsledně prováděná agrotechnika, nedostatek vhodných mechanizačních prostředků i náhradních dílů. Z těchto důvodů nebylo dosaženo plánovaných výnosů a výsledky rostlinné výroby nebyly právě nejlepší….

 

Několik čísel z hospodářství:

Hektarové výnosy:

Obiloviny – 31, 8 q                              seno z luk – 39 q

Brambory – 121 q                                kukuřice – 209 q

Pícniny – 87 q

 

Zemědělská výměra:

Zemědělská půda 2 542 ha

Z toho orná půda  1 894 ha

Intens. louky a pastviny 548 ha

 

Oseté  plochy: celkem: 1 894 ha

Obiloviny – 982 ha

Luštěniny – 55 ha

Brambory – 180 ha

Pícniny – 677 ha

 

Hrubá zemědělská produkce RV: 11 450 000 Kčs

 

Žně byly zahájeny 18/8 a skončily přesně za měsíc, t. j. 18/9. Procento ztrát bylo zvláště na některých honech poměrně vysoké, což bylo způsobeno hlavně polehlostí porostů a příliš vysokou pojezdovou rychlostí kombajnů i přezrálostí některých porostů. Ha výnosy na jednotlivých honech silně kolísaly vlivem rozdílné půdní úrodnosti, kvality přípravy půdy a kvality agrotechniky.

Průměrný ha výnos byl 3, 18 t.

Sklizeň brambor byla zahájena 15/9 , ukončena 24/10. Po celou dobu sklizně bylo k dispozici kolem 100 brigádníků z řad učňů a studentů.

Ke zlepšení obsahu organické hmoty v půdě a tím i úcudnosti, chce družstvo využít zelené hnojení na ploše 150 – 200 ha.

Pozornost družstva byla zaměřena na chov skotu a zajištění krmivové základny.

Chov skotu:

Dosažená dojivost na dojnici a rok je na úrovni roku 1979. Plán dodávky mléka byl na státní nákup beze zbytku splněn. Výrazného zlepšení bylo dosaženo v jakosti mléka.

Dobrých výsledků bylo docíleno v reprodukci a odchovu skotu. Na plán 746 ks narozených telat narozeno skutečně 778. Porážková váha u brakovaných dojnic klesla během posledních 3 let o více jak 60 kg. Porážková váha u býků za stejné období poklesla o 35 kg.

Chov prasat:

Oproti plánu bylo dosaženo vyšší výroby o 49 tun. Docilované výsledky ve výkrmu prasat jsou na velmi dobré úrovni. Odchov prasat byl o 2 selata vyšší než v roce 1979. Stavy prasnic se podařilo zajistit až závěrem roku.

Chov drůbeže:

V druhé polovině roku vznikly těžkosti z hlediska odbytu a nebylo ani docilováno do té doby tradičně dobrých výsledků při realizaci jatečních kuřat. To bylo způsobeno někdy až 30% výskytem akutní Markovy choroby, ať již postihovala orgány nebo kůži. Tím byl zvýšen i úhyn v průběhu výkrmu a zvýšila se i spotřeba krmných směsí.

Plán výkrmu drůbeže byl splněn.

Pro zlepšení uvedené situace bude nutné zvýšit náročnost na zoohygienické podmínky v odchovnách a zejména v jejich okolí. To bude vyžadovat dostatečnou ventilaci a dořešení zásobování vodou. Toto jsou rozhodující podmínky pro úspěšný odchov kuřat.

Aby nedocházelo k negativnímu vlivu stájové únavy, budou část roku kuřata odchována v náhradních prostorech.

 

Několik čísel a údajů ze živočišné výroby:

Docílená výroba:

mléka v tisících l:  1 904 000 l

vajec v tisících kg:  chov zlikvidován

hovězího masa v q:  2 752 q

telecího masa v q:  428 q

vepřového masa v q:  922 q

drůbežího masa v q:  4 544 q

 

Stavy:

Skot celkem:   2 064 kusů

Z toho krávy:   711 kusů

Prasata celkem:  452 kusů

Z toho prasnice:  70 kusů

Drůbežího celkem:  36 900 kusů ( slepice se nechovají )

 

Užitkovost:

Průměrná denní dojivost 7, 15 l

Denní přírůstek skotu celkem 0, 61 kg

Denní přírůstek žírných prasat 0, 69 kg

 

Mechanizační prostředky jsou bezesporu rozhodujícím článkem na všech úsecích zemědělské výroby. Stále se však nedaří, aby všichni členové dbali o svěření stroje tak, jak je potřeba. Často dochází k poruchám zaviněných špatnou obsluhou nebo údržbou. Uplynulý rok nadělal mnoho starostí v použití mechanizace na polích. Problém byl s kultivací brambor, se sklizní píce a také podmínky při sklizni obilovin nebyly nejlepší. Kombajny pro nepřízeň počasí prostály mnoho hodin.

Velké problémy připravila sklizeň brambor, kde nebylo možné nasadit bramborové kombajny. Proto bylo k vyvorávce použito 6 vyorávěčů, které jeden za druhým odpadávaly a pro nedostatek náhradních dílů je nebylo možno opravit.

Ještě větší pozornost musí vedení družstva věnovat spotřebě pohonných hmot. Bude nezbytné upřesnil evidenci a dbát spotřebních norem.

Hlavními akcemi roku 1980 byl seník Mohelnice, 4 řadové domky ve Vrčeni a silážní jáma v Klášteře. Seník v Mohelnici bude uveden do provozu v roce 1981, aby zde již mohla být uskladněna píce z úrody v tomto roce.

4 řadové domky ve Vrčeni jsou před dokončením. Akce bude dokončena v 1 pololetí 1981. Silážní jáma v Klášteře bude dokončena do 15/9 1981.

Kromě uvedených akcí byly během roku provedeny další práce jako: sklad pilin, osazení výparníků na hale BIOS, dokončení krytiny na sušce ve Vrčeni, vybudování sociálního zařízení na středisku Mohelnice, přeložení krytiny na kravínu ve Vísce, úprava mléčnice ve Dvorci, opravy na vepřínech a porodnách prasnic, provedení bezprašných vozovek kolem kravína v Třebčicích. Součástí prací bylo i zajištění a dodavatelské provedení pernetrační vozovky Srby – Sedliště.

 

Letos byli vyznamenáni tito pracovníci:

Jaroslav Houška ze Srb – zasloužilý pracovník MZVž

Miloslav Vokáč z Tojic -     -„-

Václav Herejk ze Sedliště -  -„-

Zdeňka Ronešová ze Srb -  -„-

 

Během roku bylo přijato 34, odešlo 15 pracovníků. 11 pracovníků odešlo do důchodu. V roce 1980 absolvovalo kurs a získalo výuční list 12 traktoristů. Každoročně jsou pořádána školení řidičů, traktoristů, svářečů, bezpečnosti práce.

Na provoz mateřské školy při JZD ( ve Čmelínech ) poskytuje družstvo ročně částku 137 000 Kčs. Kromě toho přispělo družstvo na výstavbu mateřské školy ve Vrčeni částkou 100 000Kčs a vypomáhalo mechanizačními prostředky a brigádnickou pomocí.

Průměrná měsíční mzda za rok 1981 činí

2 229 Kčs

 

Hrubá zemědělská produkce: 30 413 000 Kčs byla splněna na 87%! Na čemž se nejvíce podílí rostlinná výroba. V živočišné výrobě byla HP splněno na 99%.

Zpeněžování zemědělských výrobků je na velmi dobré úrovni. Ve vysoké jakosti je prodáváno obilí a vzhledem k úpravě normy brambor byly v tomto roce dobře zpeněženy i brambory.

 

Náklady dosáhly částky: 31 348 000 Kčs – roční plán byl překročen o 0, 4%. Největší částkou byly překročeny náklady na nakoupená krmiva o částku 725 000Kčs. Spotřeba průmyslových hnojiv nepřináší předpokládaný efekt. Zásoby průmyslových hnojiv stále rostou a při nevhodném skladování vznikají velké ztráty. Stále neuspokojivá situace je u spotřeby náhradních dílů, kde zásoby dosáhly částky 1 790 000Kčs!

 

Již několik let běží při JZD přidružená výroba ( igelitové obaly ). Nedostatek materiálu na počátku roku 1980 se nepříznivě odrazil v plnění plánu za 1 pololetí. Od 2 pololetí se tento stav zlepšil a středisko začalo plán plnit. Do konce roku splnilo předpokládaný plán výroby 1, 5 milionů Kčs.

V současné době pracuje v přidružené výrobě 20 žen, z toho jsou 4 ženy se sníženou pracovní neschopností.

Pracovnice přidružené výroby v období polních prací odpracují každá během roku 40 hodin v rostlinné výrobě.

Tak přidružená výroba pomáhá účinně řešit sezónnost v rostlinné výrobě. Vedoucím této přidružené výroby je soudruh Müller.

 

Výroba hovězího masa:

Strolená, Vrčeň – přírůstek ks/den kg:  0, 57 kg

Rojíková, Sedliště -  -„-                     : 0, 52 kg

Lukášová, Třebčice -  -„-                   : 0, 55 kg

Vokáčová, Třebčice -  -„-                   : 0, 60 kg

Skalová, Tojice -  -„-                         : 0, 49 kg

Vaňourková, Tojice -  -„-                   : 0, 58 kg

OMD Mohelnice -  -„-                         : 0, 52 kg

Výkrmna Klášter -  -„-                       : 0, 65 kg

Benešová, Sedliště -  -„-                    : 0, 65 kg

Klíma, Tojice -  -„-                             : 0, 50 kg

Teletník Dvorec -  -„-                         : 0, 58 kg

Výroba vepřového masa:

Batovcová, denní přírůstek: 0, 69 kg

Ježková,  -  -„-                   : 0, 64 kg

Divišová, -  -„-                   : 0, 60 kg

 

Když se chce, tak to jde!

Přehled výroby mléka:

Kravín Dvorec – užitk. na ks a den : 6, 05 l

Klášter -  -„-  : 6, 99 l

Sedliště -  -„- : 8, 31 l

Srby -  -„- : 7, 10 l

Třebčice -  -„- : 7, 18 l

Vrčeň -  -„- : 6, 60 l

Mohelnice -  -„- : 5, 52 l

Víska -  -„- : 7, 63 l

 

Celkový průměr 7, 15 l je hluboko pod okresním průměrem!

 

Výroba telecího masa v q :

Klášter , kravín : 39 q  Vrčeň, kravín : 53 q

Sedliště, -„-  : 89 q  OMD Mohelnice: 9 q

Srby,  -„- : 57 q  Víska, kravín : 63 q

Třebčice, -„- : 67 q Dvorec, kravín : 51 q

 

Můj spolupracovník pan Krofta ze Sedliště pro rok 1980 připravil. Během tohoto roku se v naší obci konal maškarní ples na konci masopustu, který pořádali místní požárníci. Druhý den na to byl konán dětský maškarní ples. Pouťovou zábavu pořádal Svazarm, posvícenskou zábavu v srpnu konala T. J. Sokol. Oddíl kopané T. J. Sokol sehrál 12 mistrovských zápasů doma a 12 venku. Jsou rozestavěny kabiny na fotbalovém hřišti. Svazarm má zase rozestavěnu střelnici. Automotoklub uspořádal 19/7 „Podbrdskou rally“ , na které startovalo 110 posádek.

Vojenskou presenční službu nastoupili: Kolář M. a Bárta V. Z vojny se vrátil Jiří Herejk. Na poslední cestu jsme vyprovodili: V. Koláře, K. Pechana, J. Trhlíka, M. Skalovou a E. Košana.

 

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!