verze pro tisk

Rok 1982

17. říjen 2013

I rok 1982, stejně jako léta předcházející byl velmi bohatý na významné politické a mezinárodní události. U nás byl ve znamení 65 výročí vzniku VŘSR, 60 výročí SSSR a X. všeodborového sjezdu.

K významným událostem patřil i 3 sjezd SSM, který zhodnotil podíl naší mladé generace na výstavbě naší společnosti. Tohoto vrcholného rokování se zúčastnila stranická delegace vedena generálním tajemníkem KSČ a presidentem republiky s. Gustavem Husákem, který vysoce hodnotil práci naší mladé generace.

O tom, že ve 20. století jsou porušována zásadní lidská práva se můžeme denně přesvědčovat v Salvadoru, Guatemale, Chile i v Libanonu. Zde teče krev proto, že lid těchto zemí se chce osvobodit od cizí nadvlády a vykořisťování a pro sebe využít boha.

Sovětský svaz vyvinul obrovské úsilí o zastavení závodů ve zbrojení. USA však tuto iniciativu maří a snaží se dosáhnout vojenskou přesahu. Jednání o odzbrojení jsou zdlouhavá a nekonečná a je třeba veliké trpělivosti….

Ve všech západních kapitalistických státech ( s výjimkou Japonska ) rapidně stoupá nezaměstnanost a objevují se vážné ekonomické problémy.

Leden:

M. Koivista byl zvolen novým finským presidentem. Mimořádný sjezd KS Rakouska schválil nový program strany. Předsedou strany opět zvolen Franz Muhri.

Únor:

XXIV. sjezd Francouzské KS zvolil opět generálním tajemníkem FKS G. Marchaise. Československu bylo vráceno 18, 4 tuny.

Březen:

L. I. Brežněv na 17 sjezdu sovětských odborů vyhlásil jednostranné moratorium SSSR na další umísťování jaderných zbraní středního doletu ve evropské části SSSR. L. I. Brežněv v Taškentu prohlásil, že SSSR je ochoten kdykoli zahájit s Čínou bez předběžných podmínek jednání o zlepšení vzájemných vztahů.

Duben:

Mezi Argentinou a Británií začala válka o Malvínské ostrovy trvající 72 dní. Sinajský poloostrov navrácen po 15 leté izraelské okupaci Egypta. V ČSSR byla na oficiální přátelské návštěvě stranická a státní delegace PLR v čele s generálem W. Jaruzelským.

Květen:

Na zasedání ÚV KSSS schválen potravinový program SSSR na období do roku 1990. Španělsko se stalo 16 členem paktu NATO.

Červen:

Stranická a vládní delegace v čele s. G. Husákem na oficiální a přátelské návštěvě v SSSR. Izraelská armáda vtrhla do Libanonu.

Na druhém zvláštním zasedání Valného shromáždění OSN o odzbrojení A. Gromyko přednesl poselství L. I. Brežněva, v němž se SSSR slavnostně zavazuje, že nepoužije jaderních zbraní jako první.

Argentinské síly na Malvínských ostrovech kapitulovaly. R. Reagan vyhlásil nové embargo na dodávky zařízení pro stavbu plynovodu ze SSSR do západní Evropy.

Červenec:

G. Husák se sešel na Krymu s. L. I. Brežněvem, aby projednali důležité otázky zajímající obě strany.

Srpen:

Zahájen odsun palestinských bojovníků ze západního Bejrútu do několika arabských zemí.

Září:

Masakr v palestinských táborech Sabra a Šatíla v západním Bejrútu, při němž přišlo o život 3 200 lidí.

Říjen:

VNSR jmenována nová koaliční vláda CDU/CSU a FDP v čele s Helmutem Kohlem. Přijetím nového zákona o odborech zrušil polský Sejm „Solidaritu“. V parlamentních volbách ve Španělsku zvítězila dělnická socialistická strana.

Listopad:

Zemřel generální tajemník ÚV KSSS s. L. I. Brežněv. Na mimořádném zasedání ÚV KSSS zvolen generálním tajemníkem ÚV KSSS Jurij Andropov. R. Reagan nucen odvolat embargo na dodávky zařízení pro plynovod ze Sibiře do západní Evropy.

R. Reagan také oznámil své rozhodnutí zařadil do výroby 100 nových mezikontinentálních raket MX.

Prosinec:

Američtí lékaři poprvé na světě provedli operaci, při níž zaměnili lidské srdce srdcem umělým. V PLR byl pozastaven výjimečný stav.

 

24/1 se konal tradiční ples místní organizace ČSŽ, který byl velmi dobře připraven a byl pěkně navštíven.

V únoru byl ve spolupráci se SPOZ, MNV a ČSŽ pořádán „večer pro důchodce“. Ani jsme nevěděli, kolik důchodců žije ve Vrčeni….

27/2 se konala v hotelu ve Dvorci výroční schůze JZD Doubrava. Téhož dne se konal pod patronací pionýrské skupiny a ČSŽ ve Vrčeni dětský karneval. Je dobře, že se udržují a obnovují staré pěkné tradice…

9/3 zahájen kurs šití, který vedla Jiřina Šůsová. Kurs měl velmi dobrou úroveň a všem se líbil. Byla to delší zdařilá akce ČSŽ ve Vrčeni.

10/4 uspořádal ČSŽ zájezd do Komorního divadla do Plzně na operetu J.Strausse: „Netopýr“.

26/4 byla za velmi pěkného počasí tradiční vrčeňská vojtěšská pouť. Taneční zábava však nebyla. Ukazuje se, že chuť pořádat zábavy není, protože hudba je drahá a finanční efekt žádný.

Vyznamenání k životnímu jubileu od OV KSČ obdržela s. Marie Kozáková. Medaili za obětavou práci pro socialismus předal jmenované vedoucí tajemník OV KSČ Plzeň – jih s. Vladimír Fara 1. 4. 1982.

5/6 byl uskutečněn zájezd do Prahy do Paláce kultury a do Průhonic. ČSŽ patří v naší obci mezi nejagilnější složky NF.

6/6 byly provedeny oslavy MDD ve spolupráci s VO SSM a ČSŽ. Děti shlédly loutkové představení „Kouzelné galoše“.

Povodně po trvalých deštích 18., 19., 20. 8., způsobily povodně škody i starosti. Protože hrozilo nebezpečí protržení hráze biologického rybníka ve Dvorci, byli povoláni hasiči. V Srbech musela být babi Arnoštů evakuována.

19/8 o posvícení bylo velmi pěkně. O posvícení byla taneční zábava. Pěkná nebyla.

Počasí po celý rok bylo tak rozmarné jako mezinárodní situace a politické klima ve světě. Sníh napadl v listopadu 1981 a sníh držel… Byla to opravdová ladovská zima. Začátkem ledna klesla teplota až na – 30°C, přes den – 12°C.

23/1 za teploty – 15°C vytvořila příroda křišťálovou pohádkovou krásu. Začátek února byla obleva, druhý týden v únoru již byla zase tuhá zima.

1/3 napadl nový sníh, ale hned byla obleva, aby 10/3 bylo po sněhu a lilo jako z konve.

21. a 22/3 bylo krásné již jarní počasí, denní teplota 16°C. Krásné počasí bylo i v dubnu a začátkem května. Vše raší o 3 – 4 týdny dříve – obava o úrodu ovoce. Ta však byla zbytečná, protože kromě třešní bylo tolik ovoce, že není pamětníka. Zelenina nestačila jablka po 0, 70Kčs za 1 kg vykupovat. Jak vidět, ranní mrazíky v 2 polovině dubna až – 6°C neuškodily…

Výsledek této spolupráce se velmi kladně projevil při zajišťování brigád na výstavbu mateřské školy.

MV NF se spolupodílel při oslavách 34. Vítězného února, 65 výročí VŘSR, 60 vzniku SSSR, i oslav prvního máje. 7/5 a 8/11 bylo ve spolupráci se ZŠ organizován pietní průvod věnců k uctění památky sovětských vojáků na místním hřbitově.

Hlavní činnost MV NF byla zaměřena na výstavbu nové mateřské školy. V roce 1982 bylo společenskými organizacemi odpracováno na této stavbě 3 813 brigádnických hodin zdarma. Za tyto práce udělil MV NF čestná uznání těmto organizacím: Jednota Vrčeň, MS Štědrý, ČSPO Tojice a ZO SSM Vrčeň.

6.2. 1982 byl na výroční schůzi zvolen do funkce předsedy ZO SSM s. František Brašna. Od té doby se zlepšila práce celé organizace. ZO má nyní 20 členů.

V tomto roce ZO SSM odpracovali členové celkem 177 brigádnických hodin hlavně při výstavbě mateřské školy. Při jarním úklidu bylo odpracováno 57 hodin. 27/4 spolu se ZO ČSPO byla uspořádána pouťová taneční zábava. U příležitosti MDD uspořádala organizace loutkové divadelní představení, stejně jako k 5. 12. 1982. Bylo také sebráno : 200 kg papíru, 3000 kg železného šrotu a 60 kg textilu.

V rámci politického vzdělávání byly uskutečněny 4 přednášky. Zde pomáhá i 20 KSČ ve Vrčeni. Nedostatkem je skutečnost, že organizace nemá vhodnou klubovnu.

Jednota ve Vrčeni má 160 členů, z toho 95 žen a 65 mužů. Zemřeli 2 členové: Josef Anton čp. 83 a Marie Markvartová čp. 19.

Životní výročí:

Anna Holá čp. 79 – 70 let

František Kulík čp. 23 – 80 let

Růžena Berkovcová čp. 71 – 85 let

 

50 let společného života oslavili manželé Kozákovi, Strakovi a Svobodovi. Všechny navštívily členky DV a s blahopřáním předaly i pozornosti od dohlížecího výboru.

O vánocích byla uskutečněna vánoční nadílka pro 12 členů dříve narozených a osamělých a pro 8 dětí předškolního věku členů Jednoty. Na konci školního roku věnoval DV 10 knih nejlepším žákům místní ZŠ.

Změna ve vedení Jednoty – smíšené zboží. Marie Přidalová požádala o uvolnění z funkce vedoucí. Novou vedoucí byla jmenována Eliška Košanová.

Také v pohostinství byly změny. Milada Šmídová byla uvolněna z funkce vedoucí dnem 1. listopadu. Novým vedoucím byl Antonín Ráb, který byl již 29/11 uvolněn a nastoupil Otto Bönisch. Na výstavbě MŠ odpracovali členové Jednoty 435 brigádnických hodin. Při úklidu obce pak bylo odpracováno 245 hodin. Proto právem se DV Jednoty umístil na 1 místě a od MV NF obdržel čestné uznání.

Činnost DV je tedy velmi bohatá a DV je stále vyhodnocován ZSD Jednotou Plzeň – jih na předním místě mezi DV v okrese.

ZO Čestného svazu žen ve Vrčeni měla v tomto roce 66 členek. Činnost ČSŽ je zaměřena na politicko-výchovné působení mezi ženami, k vyšší odpovědnosti při plnění úkolů na pracovištích, na myšlení a jednání žen zaměřené na hospodárnost se surovinami, elektřinou, na upevňování socialistického charakteru rodiny, hlavně její výchovné funkce.

 

ČSŽ měl v tomto roce velmi bohatou činnost:

-          23. 1. 1982 byl uspořádaný ples

-          V únoru se členky podílely na pořádání večera pro důchodce

-          27. 2. 1982 byl uspořádán ve spolupráci s PO při ZŠ ve Vrčeni dětský karneval

-          9. 3. 1982 byl zahájen kurs šití, který v 10 lekcích vedla s. Jiřina Šůsová

-          10. 4. 1982 byl uspořádán autobusový zájezd do Komorního divadla na operetu J. Strausse „Netopír“.

-          5. 6. 1982 konán autobusový zájezd do Prahy

-          6. 6. 1982 uspořádáno v rámci oslav MDD spolu se ZO SSM loutkové představení „Kouzelné galoše“.

-          26. 11. 1982 uskutečněna velmi zdařilá přednáška krajského pomologa s. M. Langa

-          5. 12. 1982 to bylo opět loutkové divadlo.

 

Také brigádnická pomoc byla příkladná: 195 hodin na výstavbě mateřské školy, 417 hodin na úklidových a zvelebovacích akcích, 58 hodin na sbírání v místním JZD.

Členky také sklízely seno z těžko přístupných ploch ( 55 q sena ).

 

Tato organizace patří podle členů k největší. Činnost však by mohla být pestřejší. Během roku 1982 bylo konáno 10 výborových a 2 členské schůze. Během roku provedli členové 2 preventivní protipožární prohlídky ve spolupráci s MNV i JZD Doubrava. Prohlídky konaly tito členové ČSPO : s. Kovařík, Skala, Šůs, Vavřík, Zdvořáček a Šimánek .

Okrskové soutěže jsou prověrkou zdatnosti jednotlivých požárních sborů. V tomto roce se tato soutěž konala v Srbech.

Tato soutěž skončila pro náš sbor neslavně, protože se nepodařilo načerpat vodu, bylo naše družstvo ze soutěže vyřazeno.

Na slavnostní schůzi 2/1 bylo vzpomenuto, že před 92 roky – 6/1 byl ve zdejší obci slavnostně založen požární sbor…

Během roku byly konány 2 taneční zábavy.

Před 5 lety dala organizace slib, že její členové odpracují každý rok 1000 brigádnických hodin. Na každého člena připadlo tedy 16 brigádnických hodin. Letos však členové organizace odpracovali jen 654 hodin. Nejlepší byli: B. Burda 106 hodin, MVDr. O. Máňovec 74 hodin.

 

Za velmi pěkné výsledky v myslivosti hodnocení brigádnických hodin na pomoc akce Z ( stavba mateřské školy ) a práci jednotlivých členů ve veřejné činnosti bylo myslivecké sdružení „Štědrý“ v roce 1982 jako nejlepší myslivecké sdružení v okrese. Posuďte sami.

V dubnu, který je měsícem myslivosti provedl s. Stanislav Brožovský besedu s dětmi v místní ZŠ. V Srbech byl uskutečněn dětský den, kde pro děti byly připraveny různé hry, dotované pěknými cenami a po seznámení s odchovem bažantů bylo pro všechny děti připraveno pohoštění u táboráku.

Členové MS ( 30 členů a 3 adepti ) odpracovali na stavbě mateřské školy 480 brigádnických hodin. Dále každý člen odpracoval 8 hodin pro zemědělství a 8 hodin pro lesy.

První sobotu v lednu pořádali MS tradiční myslivecký ples ve Vrčeni. Sdružení usušilo pro zvěř 54 q sena. Protože trvá nízký stav drobné zvěře byl počet plánovaných 6 honů redukován na 4. I odchyt byl úspěšný. 13 zajíců ( plán 12 ) , 32 bažantů.

V tomto roce byl udělen s. Aloisu Strakovi stříbrný odznak za dlouholetou a obětavou práci ve výboru základní organizace ČSČK ve Vrčeni. Odznak byl jmenovanému udělen na doporučení OV ČSČK Plzeň – jih ústředním výborem ČSČK.

OV udělil na návrh naší organizace odznak vzorná pečovatelka s. Marii Chodorové za její dlouholetou pečovatelskou službu.

Na výroční schůzi včelařů ve Vrčeni bylo usneseno, že se na včelařských schůzích nebude kouřit. Zásluhou s. Kotěšovce Vratislava dostali se včelaři mezi organizace, které přijaly usnesení na svých schůzích nekouřit.

Toto usnesení jež přijaly tyto organizace: Dohlížecí výbor Jednoty, ZO ČSŽ, ZO KSČ, ZO ČSČK, Osvětová beseda a nyní i včelaři.

I když se tato opatření jistě neobejdou bez živé diskuze, není pochyb o tom, že jsou naprosto správné!

Knihovníkem naší MLK je již řadu let s. Václav Chval, který svoji práci dělá dobře, i když knihovna je v naprosto nevyhovujícím prostředí ( v Kovaříků chalupě ) . počet čtenářů celkem je 84, do 14 let: 12 , od 15 – 19 let : 20 , počet výpůjček 3 401.

Počet výpůjček periodik ( květy, 150 + 1 , Praha – Moskva, čtenář, Sovětská literatura ) : 645.

Knihovna provedla ve spolupráci zejména s OB v tomto roce 3 akce, kterých se zúčastnilo 128 návštěvníků.

Bylo by již skutečně načase, aby místní lidová knihovna se dočkala lepšího umístění, protože stávající je pod úrovní a člověk se podivuje Václavovi Chvalovi, že za takových podmínek dociluje pěkných výsledků. Byl proto právem mnohokrát odměněn.

Dlouholetým obětavým vedoucím osvětové besedy je s. František Křišťan, bývalý ředitel školy v Žinkovech. Většinu akcí zajišťuje sám:

5/2 Šťastný návrat ( pro motoristy ) – účast 52 občanů

26/2 oslava 34 výročí Února – účast 48

26/3 na slunném Jadranu – účast 26

3/3 oslava MDŽ s vystoupením – účast 56, souboru LŠU z Nepomuka – spolupráce s ČSŽ

27/5 upevňujeme socialistickou rodinu ( s ČSŽ ) – účast 28

5/6 zájezd do středních Čech – účast 45

28/10 historie 28. října – účast 32

5/11 oslava 65 výročí VŘSR – účast 72

26/11 pěstujeme ovoce a zeleninu – účast 23

3/12 jména – svědkové minulosti ve Vrčeni – účast 33

 

Za to všechno patří Františkovi Křišťanovi upřímné poděkování!

Od 1. 9. 1982 se opět vrátily děti bydlící nad tratí ve Dvorci do své kmenové školy – do ZDŠ Nepomuk. V tomto školním roce ( 1982/83 ) byla škola organizována jako škola čtyřtřídní. S. uč. František Šindelář odešel 1. ( listopadu ) dubna 1982 na vojnu. Za něho vyučovala jeho třídu s. učitelka Ilona Krpejšová ( sestra s. uč. Jarmily Sedlákové ) , která učila v Nepomuku, kam se opět 1/9 1982 vrátila.

Soudružka učitelka Věra Nováková – Marešová odešla do ZDŠ Žinkovy. Nově nastoupila soudružka učitelka Vendula Chejlavová ( manželka Ing. Josefa Chejlavy z Vrčeně ).

Pionýrská skupina, v jejíž čele je skupinová vedoucí vychovatelka Vlasta Jankovičová má 7 pionýrských oddílů. I o letošních hlavních prázdninách naše pionýrská skupina zajišťovala poslední běh pionýrského tábora v Přebudově, kde však byly velké problémy hygienického charakteru se měl z příkazu OHES Plzeň – jih uzavřít, protože vytahal obsah septiku ( jímka propouštěla ). Nakonec vše dobře dopadlo, když si veškerou odpovědnost vzala na svá bedra vedoucí tábora s. Jankovičová. Tohoto běhu se opět zúčastnili pionýři ze Žinkov a z Dožic. JZD Čížkov, jako už tradičně, darovalo prase.

 

Počty žáků a obsazení tříd k 1. 9. 1982

Třída

Ročník

Hoši

Dívky

Celkem

Vyučující

I.

1.

8

10

18

s. Růžena Kohoutová

II.

2.

13

11

24

s. Vendula Chejlavová

III.

3.

15

16

31

s. Jarmila Sedláková

IV.

4.

16

9

25

s. Jaroslav Knára

 

 

52

46

98

 

 

Práci školnice již 9 rok k plné spokojenosti vykonává s. Marie Brašnová z Vrčeně.

 

Na výroční schůzi JZD Doubrava se konala v pátek 25/2 1983 v kulturním domě v Klášteře. Ze zprávy předsedy JZD s. Vladimíra Jílka vyjímán.

Vývoj rostlinné výroby na počátku jarních prací nepříznivě ovlivnily zavrávky pšenice ( 27 ha ) , krmné plodiny na 21 ha a jetelů na 179 ha. Velmi náročnou prací je sběr kamene, kde pomohli brigádníci ze společenských organizací, z přidružené výroby, THP i vojáci.

Se sklizení bylo započato 25. května. Plně se osvědčila senážní linka ve dvousměnném provozu.

Sklizeň obilovin byla zahájena 10. července. Počasí bylo velmi příznivé, takže žně skončily 24/8.

Bylo sklizeno 904 ha obilovin o ∅ výnosu 3, 29 t. v okresním měřítku se naše JZD umístilo na 10 místě z 20 podniků.

 

Výnosy jednotlivých plodin:

Žito ( 68 ha ) – výnos 37 q/ha – plán 34 q/ ha , pšenice ( 173 ha ) – výnos 40, 9 q/ ha – plán 38 q , ječmen ( 428 ha ) – výnos 28, 9 q – plán 38, 4 q , oves ( 235 ha ) – výnos 33, 6 q – plán 33 q.

Plánovaná produkce nebyla splněna o 54 vg obilí. Na nesplnění se plně podílelo sucho, které mělo rozhodující vliv na to, že nákup průmyslových brambor byl splněn jen na 68%. Ještě hůře dopadla výroba zelené píce ( jen na 76% ).

 

Je velmi radostné, že dodávka mléka byla překročena o 195 000 litrů.  Bylo dosažena roční užitkovost 3 025 l na 1 dojnici. Nejlepší bylo středisko Vrčeň, které splnilo plán na 113%. Pokles užitkovosti byl zaznamenán v kravíně Třebčice – 92 l , Dvorec – 103 l.

Plánovaná výroba hovězího masa 330 t splněna na 90 %. Dobrých výsledků bylo dosaženo při plánované pastvě chovných jalovic ve Dvorci.

Úspěšný byl výkrm krůt ve Vrčeni. Bylo vyskladněno 30 770 ks krůt o celkové váze 183 t o průměrné váze 6 kg.

Ve výkrmu jatečných kuřat je výsledek ještě příznivější. Naše družstvo je nejlepší v rámci ZDZ Klatovy. Bylo prodáno celkem 89 000 kuřat o celkové váze 166 t ∅ váha 1 kusu byla 1, 87 kg. Úhyn činil jen 2, 71%.

Chov prasat byl v roce 1982 v našem družstvu ukončen. Zde bylo dosaženo 64 dkg denního přírůstku – maso splněno na 110%.

Bez stále dokonalejší a početnější mechanizace si dnešní zemědělství nedovedeme představit. Přes veškerou snahu a výzvy dochází stále ke zbytečným škodám na svěřených strojích a zařízení. V porovnání s okolními družstvy jsou u nás náklady na opravy a nákup náhradních dílů značně vyšší. Snad příčinou jsou nevyhovující dílny a nedostatek pracovníků potřebných opravářských profesí.

Suchý rok se kladně projevil ve sníženém počtu poruch. Jarní práce i sklizeň obilí byly provedeny včas a za ideálního počasí. Úspěšně byly zvládnuty i podzimní práce a hlavně sklizeň brambor.

Jen pro zajímavost z plánované částky 1 950 000 na nákup náhradních dílů bylo čerpáno 1 812 000Kčs.

Složitá situace byla v čerpání PHM, hlavně motorové nafty. Limit byl 299 700 litrů. V roce 1983 však bude situace svízelnější…

V tomto roce byly dány do provozu 2 důležité stavby. Byl to seník na píci v Mohelnici a třídírna brambor ( jen strojové vybavení linky si vyžádali částku 530 000Kčs ).

Uskladnění mechanizačních prostředků je stále nedostatečné. Výhledově bude nutné počítat se stavbou garáží pro traktory ve středisku Vrčeň.

Středisko autodopravy mělo v roce 1982 17 nákladních a speciálních automobilů a 2 nákladní přívěsy. Z toho bylo 6 vozidel sklápěcích a 1 valníkové.

Doprava pro cizí se zredukovala pouze na drobné služby obyvatelstvu a příležitostnou dopravu MNV Vrčeň. Příčinou tohoto opatření bylo sníženo limitu motorové nafty.

Stálým problémem je nedostatek náhradních dílů. Jedná se hlavně o automobily IFA. Nezbude nic jiného, než auta uvedené značky prodat a nahradit je vozidly domácí výroby…

 

Plán výkonů pro přidruženou výrobu byl stanoven ve výši 4 200 000Kčs. Splněno bylo 3 830 000Kčs , protože nebyl nedostatek svařovacích strojků a plánovaný stav pracovnic byl naplněn až ve 3/4  1982. Pracovnice PV odpracovaly v rostlinné výrobě 641 pracovních dní převážně při sběru kamene a třídění brambor. Přidružená výroba je soustředěna v adaptovaném domě po dentistovi Karlu Duchoňovi v Nepomuku.

 

Hrubá zemědělská produkce dosáhla částky 29 401 000Kčs a byla splněna na 92%. Na nesplnění se největší měrou podílejí výpadky v rostlinné produkci ( ta byla splněna jen na 84%! ). Ve finančním vyjádření to činí 2 072 000Kčs především nesplněním plánované výroby obilí, brambor a pícnin.

V živočišné výrobě byla hrubá produkce splněna na 97%. Plán tržeb v ŽV byl splněn a dosáhl částky 24 815 000Kčs. Tržby za mléko byly překročeny o více než 1 milion Kčs.

Tržby za jateční krůty byly vyšší o 348 000Kčs. Tržby z výrobních činností družstva dosáhly částky 37 705 000Kčs ( plán tržeb splněn na 103% ).

Náklady celkem dosáhly 38 125 000Kčs. Materiálové náklady dosáhly částky 17 933 000Kčs!

Na jejich překročení se podílely jednotlivé druhy následovně:

-          Nakoupená osiva o 12 000Kčs

-          Nakoupena hnojiva o 319 000Kčs

-          Nakoupená krmiva o 1 300 000Kčs

-          Ostatní materiál o 91 000Kčs

 

Celkový hospodářský výsledek družstva příznivě ovlivnilo přiznání náhrady z fondu nepojistitelných škod v částce 796 000Kčs. Na základě přiznání této náhrady dosáhl bilanční zisk 1 117 000Kčs.

V roce 1982 pracovalo v družstvu 314 přepočtených pracovníků. Na mzdách bylo vyplaceno 8 250 000Kčs. Celková průměrná měsíční odměna činila v tomto roce 2 189Kčs.

Že se vesnice vylidňuje potvrzuje i tato skutečnost v tomto roce se v naší sloučené obci narodilo 6 dětí ( z toho 4 ve Vrčeni, 1 v Srbech, 1 v Tojicích a žádné dítě v Sedlišti! )

Václav Beránek 30. 1. 1982 – Vrčeň 97

Jan Čief 9. 2. 1982 – Vrčeň 27

Hana Bártová 26. 7. 1982 – Vrčeň 131

Veronika Černá 28. 10. 1982 – Vrčeň 106

Jana Benediktová 17. 12. 1982 – Srby 2

Pavel Jirka 6. 11. 1982 – Tojice 13

 

Všem přejeme jen to nejlepší!

 

Úmrtí:

Dvojnásobný počet lidí zemřel než se narodil.

Marie Markvartová 8. 6. 1982 – Vrčeň 19

Josef Anton 24. 6. 1982 – Vrčeň 83

 

Barbora Jirková 4. 4. 1982 – Srby 44

Marie Syrová 6. 4. 1982 – Srby 63

Milan Křeček 13. 9. 1982 – Srby 46

Karel Sládek 4. 10. 1982 – Srby 64

Barbora Černá 31. 12. 1982 – Srby 11

 

Anna Kovářová 7. 12. 1982 – Sedliště 6

Václav Punčochář 22. 9. 1982 – Sedliště 69

Josef Skala 20. 10. 1982 – Sedliště 41

 

Marie Manová 22. 2. 1982 – Tojice 42

Josef Hanzlík 24. 6. 1982 – Tojice 35

 

Svatby:

6/2 1982 Stanislav Česal, Čížkov a Alena Kleisnerová, Liškov

3/4 1982 Miloslav Kolář, Sedliště a Dana Illová, Dožice

27/11 1982 Miroslav Zetek, Hedčany ( Plzeň – sever ) a Marie Arzbergerová, Vrčeň

 

Ať to všem vyjde!

 

Zlaté svatby:

23/1 1982 František a Anna Kozákovi z Vrčeně

3/2 1982 Alois a Anna Strakovi z Vrčeně

6/2 1982 Jan a Anna Syrových ze Srb

14/10 1982 Václav a Marie Svobodovi, Vrčeň 92

 

Blahopřejeme!

 

Je chvályhodnou tradicí, že SPOZ ( Sbor pro občanské záležitosti ) MNV navštěvuje starší občany, aby jim k jejich životnímu jubileu blahopřál.

 

2. 2. 1982 – 89 let – Anna Zikánová – Srby 2

8. 2. 1982 – 89 let – Anna Chodorová – Vrčeň 32

11. 2. 1982 – 84 let – Alois Hanzlík – Vrčeň 59

11. 2. 1982 – 80 let – Vojtěch Chejlava – Srby 73

19. 2. 1982 – 84 let – Anna Janochová – Srby 45

27. 2. 1982 – 83 let – Matylda Markvartová – Vrčeň 7

3. 4. 1982 – 82 let – Marie Markvartová – Vrčeň 19

5. 4. 1982 – 83 let – Anna Barochová – Vrčeň 16

21. 4. 1982 – 95 let – Marie Růžičková – Srby 2

14. 5. 1982 – 86 let – Filomena Chodorová – Sedliště 75

3. 6. 1982 – 80 let – Marie Boubelová – Srby 47

24. 8. 1982 – 82 let – Barbora Klapková – Vrčeň 111

6. 9. 1982 – 81 let – Josef Frühauf – Vrčeň 61

28. 10. 1982 – 82 let – Vlasta Máňovcová – Vrčeň 42

28. 10. 1982 – 80 let – František Kulík – Vrčeň 23

30. 10. 1982 – 80 let – Marie Pružincová – Sedliště 77

8. 11. 1982 – 89 let – Josef Chaloupek – Vrčeň 93

8. 11. 1982 – 81 let – Růžena Pavelcová – Vrčeň 64

9. 11. 1982 – 91 let – Anna Šůsová – Vrčeň 40

24. 11. 1982 – 81 let – František Kozák – Vrčeň 9

28. 11. 1982 – 80 let – Barbora Ruterlová – Srby 84

8. 12. 1982 – 81 let – Marie Honzová – Srby 100

14. 12. 1982 – 85 let – Růžena Berkovcová – Vrčeň 71

25. 12. 1982 – 82 let – Anna Vokáčová – Sedliště 13

29. 12. 1982 – 84 let – Vasil Florinskij – Srby 79

 

Všem ještě dlouhá léta!!!

 

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!