verze pro tisk

Rok 1984

17. říjen 2013

Rok 1984 prožilo lidstvo naší planety v napjaté mezinárodní situaci. Agresivní plány mezinárodního imperialismu v čele s vojenskoprůmyslovým komplexem Spojených států amerických pokračovaly ve své nebezpečné politice s cílem dosáhnout vojenskostrategické převahy a diktovat světu své podmínky. Proto všem mírumilovným lidem leží na srdci především obrana míru před vystupňovaným jaderným nebezpečím. Sovětský svaz i další socialistické země soustavně usilují o zastavení zbrojení, o odvrácení hrozby nukleární války a prosazují politiku uvolnění mírového soužití a řešení mezinárodních problémů na základě konstruktivního jednání.

Již v lednu se v západním Berlíně sešlo předsednictvo Světové rady míru za účasti zástupců 80 zemí všech kontinentů. Předmětem tohoto setkání byla rovněž nebezpečná situace, vzniklá rozmísťováním amerických jaderných raket v Evropě. Byla přijata výzva k zastavení dalšího rozmísťování útočných jaderných zbraní v Evropě, má-li býti zabráněno zničení lidstva.

Ve švédském hlavním městě Stockholmu proběhlo v průběhu roku několik kol konference o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti a o odzbrojení v Evropě, i zde přicházel Sovětský svaz s tím, aby hájil mírové pozice a za hlavní hrozbu míru označit agresivní zahraniční politiku USA.

Členské státy Varšavské smlouvy předložily členským státům NATO návrh uspořádat jednání, jak odstranit chemické zbraně z Evropy. Přesto již v únoru byly na italskou vojenskou základnu dopraveny prvé americké jaderné rakety s plochou dráhou letu, které jsou namířeny především na evropské social. země. počátkem února byla v Ženevě zahájena konference v odzbrojení , této konferenci byl Sovětským svazem předložen návrh smlouvy o zákaze použití síly v kosmickém prostoru. V USA se neustále prosazuje velké úsilí o militarizaci kosmu a vývoj nových systémů útočných kosmických zbraní.

Ve světě jsou konána mírová shromáždění, mohutné protesty jsou vyvolávány proti plánům na rozmísťování dalších ničivých jaderných zbraní v Evropě a jejich uvádění do bojové pohotovosti na základnách v NSR, Velké Británii a Itálii.

Proto i ze strany Sovětského svazu jsou činěna odvetná opatření. Ku konci roku 1984 zůstává mezinárodní situace stále nebezpečná.

9. 2. 1984 zemřel ve věku 69 let generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, předseda presidia Nejvyššího sovětu SSSR Jurij Vladimírovič Andropov. Dne 13. 2. 1983 byl zvolen generálním tajemníkem ÚV KSSS Konstantin Ustanovič Černěnko a v dubnu pak byl s. Černěnko zvolen předsedou presidia Nejvyššího sovětu SSSR.

Dne 31. 10. 1984 ukončily výstřely ze samopalu a pistole násilně život indické ministerské předsedkyně Indíry Gándhiové, vynikající ženy, vůdkyně indického lidu.

V USA byl znovu zvolen 73 letý Ronald Reagan presidentem na druhé čtyřleté období. V roce 1984 konány 2 olympiády: XIV. Zimní olympijské hry v Sarajevu, kde získali českoslovenští representanti 6 medailí, což byl velký úspěch. V Los Angeles byly konány letní olympijské hry, národní olympijské výbory SSSR i dalších socialistických zemí se po zhodnocení situace, která se vytvořila při přípravách těchto her, rozhodly o neúčasti svých sportovců.

Sovětský svaz podle programu výzkumu kosmického prostoru ( techn. experimenty , astrofyzikální výzkumy ) vypustil v průběhu roku kosmickou loď  Lojuz T11 a T12.

Rok 1984 vyhlášen rokem české hudby ( 160 let narození a 100 let od úmrtí Bedřicha Smetany, 80 let úmrtí Antonína Dvořáka, 130 leté výročí narození Leoše Janáčka i další výročí významných hudebních skladatelů ).

V tomto roce začíná období, ve kterém si postupně připomínáme významné mezníky našich národů proti fašismu, za národní svobodu až k 40 výročí vyvrcholené národně osvobozeneckého boje a osvobození Československa Sovětskou armádou.

Uplatňovány zkušenosti robotizovaných pracovišť. V oravském závodě započato v roce 1984 s výrobou barevných televizních obrazovek.

Dosaženo významného úspěchu transplant. chirurgie: v lednu byla v našem státě zdařile provedena transplantace srdce.

V březnu 1984 byl Federálním shromážděním schválen a od 1. 9. 1984 uplatněn nový školský zákon, dle kterého dochází k přechodu na desetiletou povinnou školní docházku – tím bude u naší mládeže dosaženo středního vzdělání.

Dne 23/6 se vrátilo posledních 20 mužů po těžké zkoušce únosu a zajetí z Angoly. Koncem roku byla uplatněna další nová opatření v sociálním programu: zvýhodnění nároku na dovolenou u mladších lidí, zvýšení nemocenských dávek.

Dne 24/4 oslavili pionýři v celém státě svůj svátek – při příležitosti 35 výročí založení pionýrské organizace.

Ve dnech 19. a 20/5 se konal sjezd Českého svazu žen v Hradci Králové, ve dnech 16. a 17/6 se konal sjezd Československého svazu žen v Paláci kultury v Praze. Závěry: přispívat k upevnění míru, k ekonomice a sociálnímu programu, k upevňování socialistickému charakteru rodiny.

Ve dnech 29/11 až 1/12 se konal v Paláci kultury v Praze X. sjezd JZD při příležitosti 35 výročí založení JZD. Podle hodnocení, provedeného na 11. zasedání ÚV KSČ a X. celostátním sjezdu JZD, jsou dosažené výsledky celého zemědělsko-potravinářského komplexu velmi dobré. Naše zemědělství si od posledního sjezdu udrželo vysokou dynamiku a tím úspěšně plní významnou úlohu při celkovém rozvoji národního hospodářství a zajišťování životní úrovně všeho pracujícího lidu. Zemědělská výroba se proti pětiletce zvýšila o 8, 5% , z toho rostlinná o 11, 5% . V roce 1984 bylo sklizeno v celé republice 12 milionů tun obilí, nejvíce v historii našeho zemědělství. Tím se řadí československé zemědělství ve výrobě na 1 ha ve světovém měřítku na jedno z předních míst.

Takovéto dobré výsledky přináší radost všem občanům!

 

Počasí:

Začátkem ledna bylo teplé počasí – teplota cca 5°C, někdy déšť, pokud napadl sníh, hned roztál. 2/1 bylo počasí velmi pěkné: sníh, slunce, teplota 8°C. dne 8. a 9/1 napadlo poprvé za zimní období 83/84 asi 5 cm sněhu, 10/1 napadl další, avšak 13/1 byla již opět pole bez sněhu, dokonce u Tojic se oralo.

16/1 napadlo asi 10 cm mokrého sněhu, ten však brzy sešel, takže druhá polovina ledna a ještě prvá dekáda února byla bez sněhu. 9/2 napadlo asi 10 cm sněhu.

Od 11/2 pak teprve začalo mrznout – zprvu se noční mrazy pohybovaly okolo – 10°C až – 12°C, od 15/2 -16°C, 17/2 poklesly teploty dále až na mínus 20°C, později až -26°C, 18/2 opět -20°C, 20/2 bylo – 10°C a ve třetí dekádě února mrazíky slábly.

Měsíc březen již byl bez mrazu a sněhu. 14. a 15/3 se projevilo počasí s klesavým tlakem ( infarktové počasí ). Dne 25/3 byl zaveden letní čas, 27/3 započato se setím jařin. Koncem března padal sníh s deštěm a takovéto počasí převládalo až do 4/4, kdy napadlo 10 cm mokrého sněhu, který brzy sešel, pak nastalo již jarní počasí, které potrvalo i přes měsíc květen – celkově velmi sucho. V měsíci květnu celodenně pršelo pouze 12/5 a 21/5. Počátkem června krásné slunné dny, započato se senosečí. Dne 8/6 ( na Medarda ) pršelo a byla zima a v průběhu II. dekády června střídavě pěkné a špatné počasí, ve III. dekádě převládalo počasí deštivé, takže se špatně sušily sena.

Počátkem července se počasí ustálilo, byly pěkné slunné dny, koncem druhé dekády července deštivo, třetí dekáda července velmi teplá, 29/7 celý den drobně pršelo.

Srpen byl v první dekádě slunný, již se sušily otavy, 11. a 12/8 deštivé dny, po 20. srpnu byly parné dny a 26/8 večer přišla bouře a prudký liják.

Od počátku do poloviny září časté deště, od 18/9 se počasí zlepšilo a koncem září rostlo hodně hub.

V říjnu, a to 17/10 a 21/10 se objevily první mrazíky ( - 1°C ). Na podzim byla dobrá úroda ovoce, zvláště jablek a hrušek.

Dne 23/11 ráno se přihnala silná vichřice, která nadělala mnoho škod v západních Čechách, ale zvláště na Nepomucku. Mezi obcemi Zhůř, Měcholupy, Novotníky, Nepomuk zůstalo po vichřici přelámáno asi 17 železných konstrukcí – věží vysokého napětí. Padaly tašky ze střech, v Klášteře v parku pod Zelenou horou bylo vyvráceno asi 80 stromů. Rovněž v lesích došlo k velké kalamitě.

24/11 byl ještě silný vítr s deštěm i vichřice. Prosinec: počasí teplé, bez mrazíků, až 13/12 přišel první slabší mrazík a 15/12 napadlo asi 1 cm prvního sněhu.

A takovéto poměrně teplé počasí vydrželo celý prosinec – i přes vánoční svátky.

O velikonočních svátcích se opět rozešly věžní hodiny, ne samy – zásluhou mladých vrčeňských občanů Jirky Stroleného, Vojtěcha Kouby a Bohouše Skaly, kteří hodiny opravovali a od té doby je také pravidelně natahují. Je to skutečně záslužný čin.

V květnu se dožil dosavadní předseda MNV ve Vrčeni s. Jirka Miloslav 60 roků svého věku a tím nabyl nárok na starobní důchod. Dne 24/8 1984 byly provedeny doplňovací volby do místního národního výboru ve Vrčeni, při kterých byl jednohlasně zvolen jako poslanec MNV s. František Kuchyňka jednohlasně všemi poslanci odsouhlasen za člena rady MNV a současně do funkce uvolněného předsedy MNV. Tímto dnem s. Miloslav Jirka skončil svoji funkci předsedy MNV, zůstal však dále členem rady MNV.

Po celý rok 1984 bylo vyvíjeno velké úsilí na stavbě mateřské školy, která měla být otevřena k 1. 9. 1984. Z řad organizací NF byly o sobotách a nedělích organizovány brigády zdarma, přes týden pracovali někteří důchodci za mzdu. Při předběžné kolaudaci stavby a zjištění nedodělků byl termín otevření mateřské školy přesunut na 1. 10. 1984. Tento den se stal skutečně slavnostním a velkým dnem ve Vrčeni. Slavnostní přestřižení pásky provedl tajemník OV KSČ s. Karmazín. Při této slavnostní příležitosti byli přítomni představitelé ONV Plzeň – jih: místopředseda s. B. Zbořil, vedoucí odboru školství s. B. Volná, školní inspektorka s. Hoppová, dále zástupci závodů a podniků, které se na výstavbě svou prací podílely, zástupci společenských organizací, samotní budovatelé i občané obce. Úvodní projev přednesl předseda VO KSČ s. B. Burda, byla oceněna dobrovolná práce brigádníků, kteří odpracovali přes 30 tisíc brigádnických hodin zdarma. Byla oceněna práce všech organizací Národní fronty, funkcionářů MNV a hlavně práce důchodců, kteří na stavbě odvedli velký podíl. Byli to: Josef Vobliza, František Kubík, Karel Růžička, Josef Honz, Václav Bouda, Josef Jiřinec, Josef Trhlík, Vojtěch Burda, Josef Sládek, Josef Vrátník, Stanislav Kubiš, Josef Eichler a Bedřich Houška, vedeni mistrem J. Populem. Bylo vystaveno poděkování stavebním technikům, Okresnímu národnímu výboru, zvláště jeho pracovníku s. Zahradníkovi, dále Okresnímu stavebnímu podniku, Okresnímu podniku služeb, JZD Doubrava Vrčeň, JZD Čížkov a Agrochemickému podniku, provoz Nepomuk.

A tak – v tento velký den – byly slavnostně převedeny s. ředitelkou J. Kvardovou a s. uč. Blankou Shánělovou děti, které až dosud chodily do mateřské školy ve Čmelínech, do nové krásné mateřské školy ve Vrčeni, která má hodnotu cca 4, 5 milionů Kčs.

V nově vybudované mateřské škole je rovněž zařízena jídelna pro žáky místní základní školy. A tak školní kuchyně, za vedení M. Křišťanové, započala vyvařovat obědy nejen pro děti z mateřské školy, ale také pro děti ze základní školy. Úklid v mateřské škole provádí s. Marie Strolená ml. , jako údržbář a topič v zimním období s. Šůs V. st. . podle projektu však nejsou dosud provedeny terénní úpravy, oplocení, zbourání bývalé farské stodoly a úprava bytu z vykoupené části fary. Brzy po otevření mateřské školy zjištěn nedostatečný zdroj vody!

V roce 1984 byl v obci proveden nový asfaltový koberec od lipiček do vsi, z mimořádné dotace ONV bylo za úpravu místní komunikace uhrazeno cca 300 tisíc Kčs.

 

Ve školním roce 1983/84 se vyučovalo ve 4 třídách, jak je uvedeno v zápise z minulého roku. Pro školní rok 1984/1985 však byla z důvodu snížení počtu žactva odvolána s. uč. Růžena Kohoutová a přeložena do školy v Milči. Z těchto důvodů byla výuka v ZŠ uspořádána takto:

1.třída sloučena se druhou třídou – celkem 24 žáků – vyučuje s. ředitelka Marie Volfová

3. třída – 21 žáků – vyučuje s. uč. Jarmila Sedláková

4. třída – 19 žáků – vyučuje s. uč. Vendula Chejlavová

 

Ve školní družině působí jako vychovatelka a současně skupinovou vedoucí pionýrské organizace zastává s. Vlasta Jankovičová. Činnost PO je velmi bohatá.

Také soudružky učitelky vyvíjí kromě svých učitelských povinností další činnost mimoškolní. Ve škole byl zaveden kroužek pěvecký, recitační, zdravotnický, dopravní a s. Jiří Strolený ml. vede kroužek požárnický.

 

Základní škola zabezpečila v roce 1984 mnoho akcí, z toho některé byly uspořádány spolu s PO.

19/1 – zápis žáků do 1. ročníku

15/2 – oslava Února 1948 – kulturní pásmo žáků

21/2 – beseda se zaslou. členy strany – s. Burdou, Markvartem

24/2 – beseda k Únoru 1948 – s příslušníky SNB

7/3 – oslava MDŽ – kulturní pásmo žáků

15/3 – schůze DV Jednoty – kulturní pásmo žáků

24/4 – oslavy 35 výročí PO v Blovicích ( ze ZŠ Vrčeň účast 50 pionýrů )

8/5 – průvod ke hrobu Rudoarmějců – básně, projev

1/6 – MDD – kresba dětí na chodníku, promítání filmů

15/6 – školní výlet Hluboká 1. a 2. ročník

17., 18/6 – školní výlet Šumava 3. a 4. ročník

3/9 – slavnostní zahájení školního roku

5/10 – den armády – návštěva VÚ Zelená Hora

24/10 – slavnostní skupinové shromáždění PO SSM

7/11 – školní oslava VŘSR,  průvod ke hrobu Rudoarmějců.

 

O vzornou čistotu ve škole se stará dále s. Marie Brašnová, vytápění základní školy je ústřední – vedením z kotelny v nově vybudované mateřské škole.

V roce 1984 se podařilo zabezpečit JZD Doubrava Vrčeň hrubou produkci v rostlinné výrobě na 111% : výroba obilovin byla splněna proti plánu na 138%, bylo dosaženo 50q/ha a celkem vyrobeno 5 026 t obilovin – toto je nejvyšší výnos v historii družstva. Výroba brambor byla rovněž splněna, a to na 103%, což představuje 200q/ha a celkem bylo vytěženo 3 673 t brambor. Byl splněn i plán výroby pícnin.

 

Mléko: Po celý rok 1984 při hodnocení mléčné ligy v okrese objevovalo se JZD Vrčeň vždy na předních místech. Plán prodeje mléka byl splněn již počátkem listopadu.

 

Za rok 1984 bylo docíleno dojivosti v průměru všech stájí 4 037 l/ 1 dojnici, což je opět nárůst proti roku 1983 o 372 litrů. Družstvo tak vyrobilo 2 747 tisíc litrů a tím splnilo plán na 114%. Výroba skotu byla splněna ve výši 371 t = 105%. Průměrné denní přírůstky 70 dkg, spotřeba jedrných krmiv na jednotku výroby 2, 05 kg proti plánovaným 2, 33 kg. Vysoce byla proti plánu přeplněna výroba brojlerů, bylo vyrobeno 290, 4 t, což je 140% k plánu. Rovněž výroba krůt byla přeplněna na 126%, bylo vyrobeno 131 t.

Tímto se JZD Doubrava Vrčeň umístilo ve výkrmu jatečné drůbeže: v rámci okresu na 1. místě a v rámci celé ČSR na 18. místě ve výkrmu jatečných brojlerů s průměrnou spotřebou směsi na 1 kg přírůstků 2, 42 kg, ve výkrmu krůt je v okrese na 1. místě a v ČSR na místě devátém s průměrnou spotřebou 2, 58 kg směsi na 1 kg přírůstků.

 

V roce 1984 bylo prostavěno:

1 200 000Kčs na teletníku ve Dvorci a 939 000Kčs na akci letiště v Tojicích.

 

Přidružená výroba, t. j. výroba mikrotenových sáčků různých velikostí, rovněž zajišťuje úspěšně svoje plánované úkoly.

 

Kulturní komise JZD se výborně stará o kulturu a rekreaci svých pracovníků, zajišťuje vstupenky na kulturní pořady, pořádané v hotelu Dvorec, 21 lidí se zúčastnilo výběrové rekreace, byl uskutečněn jednodenní zájezd na Špičák za účelem lyžování, v květnu dvoudenní zájezd do Orlických hor a Jeseníků a ve druhé polovině července se zúčastnilo 46 osob čtrnáctidenní zahraniční rekreace v Bulharsku, v srpnu uskutečněn dvakrát zájezd na výstavu

Země živitelka v Českých Budějovicích a v září zájezd na veletrh v Brně.

JZD vynakládá také značné finanční prostředky na politicko-výchovnou činnost svých pracovníků i na plnění svého sociálního programu.

 

V roce 1984 obhospodařovalo družstvo 2 481 ha zemědělské půdy, z toho 1 868 ha orné půdy a 613 ha luk a pastvin

 

Hrubá zemědělská produkce 37 066 000 = 112%

Z toho produkce rostlinné výroby 16 574 000 = 111%

Živočišné výroby 20 492 000 = 112%

 

Tržby z výrobních činností 46 166 000 = 103%

Nákup zvířat 3 299 000 = 99%

Celkové náklady 42 761 000 = 101%

 

Podíl celkových nákladů k výkonům = 87, 35% , zatímco v roce 1983 bylo 92, 14%

Mzdové náklady 8 133 000 = 100%

Podíl mzdových nákladů k výkonům = 16, 62 %, zatímco v roce 1983 bylo 18, 26%

Bilanční zisk 6 955 000 = 302%

Průměrný počet pracovníků 296 = 98%

Průměrný výdělek na pracovníka 2 439 Kčs = 102%

Vynikajícími výsledky, kterých JZD Doubrava v roce 1984 dosáhlo, byl zabezpečen a u některých ukazatelů vysoce překročen socialistický závazek, uzavřený na počest 35 výročí socialistického zemědělství a X. celostátního sjezdu JZD. K takovýmto výsledkům lze jenom upřímně blahopřát a vyslovit všem pracovníkům JZD Doubrava vřelé poděkování!

 

Již pro řadu let působí jako vedoucí Osvětové besedy ( od roku 1974 ) s. uč. František Křišťan a díky jemu je ve Vrčeni každoročně zabezpečována bohatá kulturní a osvětová činnost, o čemž svědčí přehled akcí, uspořádaných v roce 1984:

20/2 vzpomínka k 60 výročí úmrtí V. I. Lenina – přednášel František Křišťan v místním rozhlase

24/2 oslava 36 výročí Vítězného února – projev Františka Křišťana, recitační pásmo žáků ZŠ – místním rozhlasem

21/3 přednáška „ Za šťastný návrat“ – přednášel s. Vladař V. z Autoškoly

29/3 přednáška MUDr. Laněho z Plzně „Gynekolog hovoří se ženami“ – spolu s ČSŽ

6/4 oslava MDŽ – estráda žen ze Štěnovic spolu s ČSŽ

26/4 přednáška s. V. Červeného z Chválenic „V zemi biblického ráje“

23/6 zájezd na Šumavu – spolu s ČSŽ

28/8 oslava 40 výročí SNP – projev Františka Křišťana, pásmo písní a recitace žáků ZŠ – místním rozhlasem

12/9 přednáška pluk Jožko Pavel „ Bojoval jsem v SNP“ – spolu s VO KSČ a ČSŽ

24/10 přednáška s. V. Červeného „Od Eufratu k Šumavě“ – z Iráku přes Irán, Turecko, Balkán – domů

7/11 oslava 7 výročí VŘSR – místním rozhlasem projev s. Františka Křišťana, recitační pásmo žáků ZŠ

22/11 přednáška „Pěstujeme ovocné stromy“ – přednášel s. Ing. Kreuzmann ze St. Šlechtické stanice Lužany – pořádáno spolu s ČSŽ

13/12 přenáška „Za dveřmi zubařského ambulatoria“ – s ČČK s. MUDr. Luďka Šťastná

19/12 oslava 100 výročí narození Antonína Zápotockého – projev s. Františka Křišťana, recitační pásmo žáků ZŠ – místním rozhlasem

 

V roce 1984 bylo tudíž uspořádáno 14 kulturně-výchovných akcí, za dobu působení s. Františka Křišťana ve funkci vedoucího Osvětové besedy bylo již uspořádáno 134 akcí! Za tuto bohatou osvětovou činnost patří s. uč. Františkovi Křišťanovi upřímné poděkování!

 

Český svaz žen Vrčeň patří v obci mezi aktivní organizace s bohatou činností na úseku kulturním i brigádnickém. Tak tomu bylo i v roce 1984.

3/2 byl pořádán ples – opět velmi pěkný a veselý

5/2 ve spolupráci s PO při ZŠ byl pořádán dětský karneval

7/3 uskutečněna členská schůze, spojená s oslavou MDŽ, na tuto oslavu přišli pionýři s kytičkou přáníček a drobných dárečků

29/3 přednáška doc. V. Laněho „gynekolog hovoří se ženami“ – spolu s Osvětovou  besedou

6/4 se konala estráda, ve které vystoupily členky ZO ČSŽ Štěnovice, tento večer se přítomným velmi líbil – program byl sestaven z oblíbených lidových písní i písniček a scének humorných.

24/4 byly v naší obci pořádány oslavy 35 výročí založení pionýrské organizace. Deset členek ZO ČSŽ vypomohlo při organizaci tohoto pionýrského svátku a z pokladny ČSŽ byl poskytnut finanční příspěvek 300Kčs.

23/6 byl uskutečněn velmi pěkný zájezd na Šumavu po trase: Klatovy – galerie Klemová, Železná Ruda, Špičák, Černé jezero, Pancíř, Čertovo jezero a zpět. Průvodem byl ženám s. uč. Křišťan, který zájezd obohatil slavným doprovodem.

22/11 byla členská schůze ZO ČSŽ a současně uskutečněna přednáška s. Ing. Kreuzmanna ze šlechtické stanice Lužany z oboru ovocnářství.

2/12 pořádaná dětská besídka s nadílkou – ve spolupráci se ZO SSM loutkové divadlo a pak Mikuláš s čertem rozdávali dárky.

 

V průběhu roku, zvláště v prázdninových měsících, zabezpečovaly členky ČSŽ poměrně častou brigádnickou pomoc na stavbě mateřské školy a na úklidu této před jejím uvedením do provozu. Bylo celkem odpracováno 466 hodin na akci „Z“ 265 hodin na úklidu veřejného prostoru, 48 hodin vybírání brambor celkem 779 hodin.

Měly tudíž i vrčeňské ženy zásluhou na otevření mateřské školy v pravém lesku. Členky ČSŽ pomáhají národnímu hospodářství také sběrem léčivých bylin a odpadových surovin.

V roce 1984 odevzdaly:

5 kg květu lípy

75 dkg květu divizny

7, 53 kg různé natě, vše sušené

138 kg bezinek

99 kg šípků

712 kg papíru

72 kg starých textilií

9 kg kostí

440 ks králičích kožek

15 kg ovčí vlny

1, 70 kg angorské srsti

452 ks vajec

 

Pro obohacení zeleně a zkrášlení životnímu prostředí vysázeno 89 stromků a 10 ks růží. Na fond solidarity odesláno Kčs 100 a do fondu sdružených prostředků na podporu spartakiády zasláno rovněž 100Kčs.

Z přehledu akcí, které byly členkami ZO ČSŽ vykonány, lze pravdivě usoudit, že jejich činnost je v obci znát!

 

Jednota, spotř. družstvo Plzeň – jih – Vrčeň

Měla ku konci roku 1984 153 členů, z toho 90 žen a 63 mužů, věkový průměr členů Jednoty je velmi vysoký.

Dohlížecí výbor se schází pravidelně 1 x za měsíc, vzhledem ke zdravotnímu stavu dosavadní předsedkyně s. Anny Kozákové byla při jarní schůzi roku 1984 zvolená novou předsedkyní DV s. Anna Müllerová, která se velmi dobře zhostila této funkce. Členky DV prováděly pravidelně dvakrát do měsíce kontrolu, jak v prodejně, tak v pohostinství. V prodejně, kde zastávala vedoucí s. Košanová, bylo vždy vše v naprostém pořádku. Horší situace byla v pohostinství, kde zastávala vedoucí pí Jírová, zde došlo během zimního období k závadám ( topení, zamrzlé WC ) , ke kterým při trošce snahy a zájmu dojít nemuselo.

V roce 1984 došlo k jednání se zástupci Jednoty Plzeň – jih o provedení nutných oprav v pohostinství ( ústřední topení, podlahy ) , avšak bez jakéhokoliv vyjádření nebyly tyto slíbené akce do plánu pro rok 1985 zařazeny. Dohl. výbor se ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti podílel dárkovými balíčky při jednom výročí zlaté svatby, dvou výročích 70 let jubilea a dvou výročí dožití 80 let svých členů. Pro dříve narozené a osamělé členy Jednoty byla připravena vánoční nadílka, byla předána 21 členům.

Plán maloobchodního obratu za rok 1984 byl jako v prodejně, tak v pohostinství vysoce překročen. Na základě splnění a překročení plánovaných úkolů v programovém plánu za rok 1984 byl dohl. výbor vyhodnocen na celookresním aktivu předsedů DV čestným uznáním za úspěšné výsledky.

 

Český svaz požární ochrany se řadí k nejdůležitějším a nejpočetnějším organizacím Národní fronty v naší obci. Výborové schůze jsou konány pravidelně měsíčně a v roce 1984 bylo uskutečněno 5 členských schůzí. Již 1/1 byla uskutečněna slavnostní členská schůze, na níž bylo vzpomenuto založení vrčeňského požárního sboru, tehdy prvého sboru v širokém okolí ( 94 let ), bylo též vzpomenuto zakládajících členů, kteří s velkou obětavostí, houževnatostí a láskou překonávali počáteční obtíže, aby naplnili ušlechtilé poslání požárního sboru.

Během roku byly vykonány 2 preventivní prohlídky ve všech obytných domech a jedna prohlídka v provozovnách JZD. Prohlídky byly konány třemi skupinami, složenými ze členů: Kovařík, Skala, Šůs, Chodora Jan čp. 60 , Zdvořáček Fr. , Šimánek. Při těchto prohlídkách byly vlastníkům domků a uživatelům bytů připomenuty nejdůležitější požárně – bezpečnostní zásady. Prověrka zdatnosti a připravenosti požárních družstev, která se každoročně provádí při okrskových soutěžích, se v roce 1984 uskutečnila v Sedlišti. Soutěž probíhala dle nových pravidel, a to: v překážkové dráze jednotlivců, v pořadovém cvičení a v požárním útoku, prováděným na vodu. Naše družstvo ve složení Kovařík, Eichler, Chejlava, Skala, Mařík, Šůs ml., Chodora Vratislav a Strolený Jiří ml., obsadilo pěkné 4. místo Za družstvy Zahradka, Srby, Tojice. Do požární zbrojnice ve Vrčeni byl v polovině roku umístěn nový požární automobil CAS 25, který je majetkem JZD a má hodnotu 250 tis. Kčs. Podle dohody s JZD bude tento vůz sloužit také ZO ČSPO Vrčeň. V srpnu bylo na několika nácvicích seznámeno celé družstvo s obsluhou tohoto nového automobilu a na praktických ukázkách si každý člen vyzkoušel, co tato nová technika dokáže. V září byla provedena oprava fasády požární zbrojnice, takže je zase jako nová. ZO ČSPO provedla také brigádu na sběr kovového odpadu. Akcí, které organizace v roce 1984 uskutečnila, se zúčastňovali převážně stejné členové. Organizace ČSPO zůstává pro budoucí období úkol zaktivizovat všechny členy k práci a přijmout nové mladé členy, aby vrčeňské soutěžní požární družstvo se omladilo, neboť v současné době patří věkovým průměrem mezi nejstarší v okrsku.

Ve spolupráci se ZO SSM pořádala organizace dvě pouťové zábavy. Členové ČSPO také vydatně pomáhali při plnění volebního programu – výstavbě mateřské školy.

ZO ČSPO v současné době vlastní: ( kromě žebříků, hadic a dalších předmětů, nářadí a stejnokrojů ) motorovou stříkačku se 4 mi savci v hodnotě 45 161 Kčs, druhou motorovou stříkačku za 7 329Kčs, auto GAZ v převod. hod. 6 490 ,- a výstr. rozhlas. zařízení za 11 285Kčs , celkový majetek ZO ČSPO má hodnotu víc jak 100 tis. Kčs.

 

Myslivecké sdružení Štědrý je velmi aktivní společenskou organizací, má 33 členů z deseti různých obcí.

V roce 1984 byla se strany členů této organizace věnována pozornost zejména ochraně a péči o zvěř – v této činnosti bylo členy MS odpracováno celkem 1 240 hodin. V mysliveckém zařízení – bažantnici – bylo odchováno 620 bažantů k vypuštění do volné přírody. Pro vývoz bylo odchyceno celkem 16 zajíců.

Členové mysliveckého sdružení pečují rovněž o naše lesy. Při výsadbě nových stromků odpracovali v tomto roce 290 hodin.

Záslužná je činnost i při plnění volebního programu. Na akci Z – výstavbě mateřské školy bylo odpracováno členy MS dalších 260 hodin.

 

ZO ČČK ve Vrčeni patří rovněž mezi aktivní společenské organizace. K 31. 12. 1984 má tato organizace 55 členů, z toho 33 žen a 22 mužů a 7 členů v dorostu. Věkový průměr členstva je vysoký, nedaří se získávat mladé členy.

V roce 1984 uskutečnila tato organizace 9 výborových a 2 členské schůze. Činnost je zaměřena na službu pečovatelskou ( donáška nákupu a jiné ) , na tomto úseku má ZO ČČK evidováno v naší obci 6 pečovatelů ( Marie Chodorová, Marta Hakenová, Tomáš Chodora, Marie Kubíková, A. Holá a Marie Antonová ). Tito pečovatelé se starali především o paní Pavelcovou, Josefa a Anežku Frühaufových, R. Berkovcovou a Františka a Boženu Frühaufových.

ZO ČČK dbá také na zdravotní výchovu svých členů i všech občanů, byly uskutečněny 2 přednášky s ČSŽ a Osvětovou besedou:

29/3 MUDr. Laně „Gynekolog hovoří se ženami“

13/12 MUDr. Šťastná „Za dveřmi zubní ordinace“.

 

Člen ČČK Jiří Urban školil mladé zdravotníky v ZŠ. Velmi významnou složkou činnosti ZO ČČK  je získávání bezplatných dárců krve. V současné době je z řad vrčeňských občanů 8 dárců krve, při čemž Mil. Bartoš, František Brašna a Bohumil Skala jsou držiteli Janského plakety.

Členové ZO ČČK  pomáhali také vydatně při brigádách na stavbě mateřské školy, v roce 1984 odpracovali 126 hodin, od počátku výstavby, t. j. od roku 1977, odpracovali celkem 1035 hodin.

Významný podíl má ZO i v boji proti kouření, kde zvláště předseda ZO s. Vratislav Kotěšovec neúnavně agituje a prosazuje zákaz kouření na veřejných schůzích – zatím se toto podařilo prosadit při schůzích VO KSČ a při pořádaných přednáškách.

 

Tělovýchovná jednota Sokol má v současné době 32 členů a 7 žáků. Z členstva je 8 žen, 18 mužů a 6 důchodců. Přibylo 5 nových členů.

V roce 1984 bylo konáno 6 výborových schůzí a jedna výroční členská schůze. Tato organizace má již několik let potíže – není tělocvična, takže základní tělesná výchova se v tomto roce vůbec neprováděla. Činnost je zaměřována více na spolupráci s jinými organizacemi při pořádání akcí pro děti, např. s PO a Mysliveckým sdružením byl pořádán v červnu – měsíci myslivosti – dětský den u bažantnice, kde se uskutečnily různé hry a soutěže. V březnu byl uskutečněn zájezd dětí na Špičák za účelem lyžování a sáňkování. Dále byla uspořádaná beseda při táboráku s 26. pionýrskou skupinou z Plzně, která měla již několikrát na hřišti v lesíku letní tábor.

Jako každá společenská organizace, i TJ Sokol zabezpečovala z řad svých členů brigády na výstavbě mateřské školy: zde bylo odpracováno 102 hodin a při úklidu návsi a zlepšení životního prostředí 43 hodin.

Ve druhém pololetí roku 1984 byl ustaven oddíl ledního hokeje, který má 20 členů, z toho je 5 členů TJ Sokol Vrčeň, 9 členů TJ Dvorec, 3 z TJ Nepomuk, 1 TJ Blovice, 1 TJ Klášter a 1 TJ Záhoří. Členové jiných TJ mají od své mateřské jednoty souhlas k hostování. Tento oddíl byl v pololetí po dohodě se Slavojem Dvorec a JZD Vrčeň převeden do Sokola Vrčeň a nese název Oddíl ledního hokeje Sokol JZD Vrčeň. Stalo se tak proto, že JZD Vrčeň tento oddíl finančně doluje. Oddíl ledního hokeje si vede velmi dobře, od druhé poloviny září družstvo trénovalo na zimních stadionech v Sušici, Klatovech, Rokycanech i Vimperku, z hokejového družstva se stal velice silný a herně vyspělý kolektiv. Předsedou oddílu ledního hokeje je s. Běle L., zástupci oddílu ve výboru TJ Sokol Vrčeň jsou s. Běle a Bárta. Oddíl ledního hokeje se umístil v turnaji VŘSR na 3. místě, v okresním kole na pěkném druhém místě. Členové oddílu se zapojují do veřejně prospěšné práce v místech bydliště i při pomoci zemědělství. Je naděje, že tento oddíl velice posílí činnost TJ Sokol.

 

ZO včelařů Vrčeň měla v roce 1984 59 členů – včelařů, kteří ošetřovali 454 včelstev. Nejstarší včelařkou je Marie Sedláčková ze Dvorce, která ošetřovala ve svých 80 letech 8 včelstev. Pro včelaře to byl velmi úspěšný rok – bylo získáno od 1 včelstva v průměru 8, 81 kg medu.

Také osvětová činnost této organizace byla bohatá. Byly pořádány 4 přednášky pro zvýšení vědomostí včelařů. V únoru se konal v Čečovicích včelařský ples s krásnou tombolou z medového pečiva, které upekly manželky včelařů.

Zatím naše včelstva nezasáhla nemoc včel „varróza“ která se šíří po celých Čechách.

 

Sbor pro občanské záležitosti při MNV

Vrčeň, jejímž předsedkyní je s. Chodorová M., vykonává velmi záslužnou činnost při významných událostech občanů, žijících v naší obci i ve všech dalších obcích, které jsou sloučeny pod MNV Vrčeň. Především dbá na to, aby bylo uctěno dožití se kulatého jubilea, při čemž šedesátníkům je blahopřáno buď písničkou v místním rozhlase nebo písemně, sedmdesátníkům a pětasedmdesátníkům jsou zasílána písemná blahopřání a od 80 let výše jsou občané navštěvováni vždy nejméně dvěma členy SPOZu. Při smutečních obřadech jsou zajišťovány řečníci pro rozloučení se zemřelým občanem nebo občankou. Na tomto úseku obětavě pracuje zvláště Josef Mašek, někdy zastoupí MUDr. Máňovec, s. Motejzík nebo s. Burda.

V roce 1984 oslavili v rodinném kruhu Josef a Anežka Frühaufovi, Vrčeň 61 zlatou svatbu. Zástupci MNV navštívili manželé s blahopřáním a i v čsl. rozhlase bylo jmenovaným blahopřáno písničkou.

Dne 30. 6. 1984 se konalo v obřadní síni MNV vítáni občánků. Při zahájení školního roku byla uskutečněna s rodiči nastávajících prvňáčků beseda. Dne 19. 12. 1984 byla uspořádána beseda s branci. Zástupci SPOZu se zúčastňují také všech slavnostních příležitostí, jak školních, tak PO, např. zahájení a ukončení školního roku, šátkování pionýrů apod.

 

V roce 1984 dosáhli svých životních jubileí tito občané:

60 let:

6/5 Roneš Jan, Srby

9/5 Jirka Miloslav, Sedliště

15/5 Punčochář St., Tojice

17/5 Kotěšovec Vratislav, Vrčeň

31/5 Krpejš K., Sedliště

13/6 Pflegrová Marta, Srby

26/6 Holý Jaroslav, Sedliště

30/6 Viktora Jaroslav, Tojice

22/7 Janoch Josef, Srby

30/7 Skřivan Ladislav, Sedliště

13/8 Zahradníková Helena, Sedliště

17/11 Šeflová Julie, Vrčeň

4/12 Růžičková Božena, Vrčeň

25/12 Strolená Božena, Vrčeň

31/12 Kohoutová Marie, Vrčeň

 

70 let:

7/1 Arnoštová Marie, Srby

25/2 Lukáš Josef, Tojice

1/4  Křeček František, Srby

18/4 Lavrinčiková Ant., Vrčeň

20/4 Tesař J., Srby

16/6 Fialová Anna, Sedliště

7/7 Vlková Anna, Srby

12/7 Mašek Vojtěch, Srby

23/7 Palacký Václav, Vrčeň

12/8 Houšková Anna, Srby

22/8 Trhlík František, Tojice

10/9 Gorzyza František, Tojice

30/10 Polívková Růžena, Vrčeň

30/11 Sládková Filomena, Srby

16/12 Arnošt Josef, Srby

 

75 let:

12/2 Beránek Václav, Vrčeň

31/3 Čekanová Barbora, Vrčeň

30/5 Špeta František, Srby

17/6 Kozáková Anna, Vrčeň

5/7 Bečvářová Růžena, Sedliště

16/8 Rnasdorfová Růžena, Vrčeň

 

80 a více let:

14/1 Manová Anna, Vrčeň - 80 let

19/1 Florinskaja Anežka, Srby – 80 let

30/1 Modračka Václav, Sedliště – 80 let

11/2 Hanzlík Alois, Vrčeň – 86 let

19/2 Janochová A., Srby – 86 let

5/4 Barochová Anna, Vrčeň – 85 let

17/4 Brabcová Božena, Vrčeň – 81 let

28/5 Martínková Růžena, Vrčeň – 80 let

3/6 Boubelová Marie, Srby – 82 let

23/6 Sýkora Augustýn, Srby – 80 let

26/6 Vaňková Karolina, Sedliště – 81 let

10/7 Antonová Marie, Vrčeň – 81 let

22/8 Ransdorf František, Vrčeň – 80 let

24/8 Klapková B., Vrčeň – 83 let

1/10 Beránek V., Vrčeň – 80 let

28/10 Máňovec Vlasta, Vrčeň – 84 let

28/10 Kubík František, Vrčeň – 82 let

30/10 Pružincová Marie, Sedliště – 82 let

8/11 Pavelcová Růžena, Vrčeň – 83 let

16/11 Sýkorová A., Srby – 80 let

15/11 Motejzíková M., Tojice – 81 let

18/11 Arnoštová B., Srby – 80 let

20/11 Rutrlová B., Srby – 82 let

24/11 Kozák František, Vrčeň – 83 let

8/12 Honzová M., Srby – 83 let

11/12 Šroub František, Tojice – 80 let

25/12 Vokáčová A., Sedliště – 84 let

 

90 a více let:

2/2 Zikánová Anna, Srby – 91 let

8/2 Chodorová Anna, Vrčeň – 91 let

21/4 Růžičková M., Srby – 97 let

9/11 Šůsová Anna, Vrčeň – 93 let

 

Narození:

29/1 Kovařík Michal, Vrčeň 127

23/5 Chodorová Jana, Vrčeň 24

22/5 Reisinger Roman, Vrčeň 125

11/12 Herout Jakub, Vrčeň 128

 

2/1 Vrátník Bohuslav, Srby 40

15/9 Král Pavel, Srby 90

27/9 Silovská Veronika, Srby 107

 

10/1 Kolář Václav, Sedliště 37

22/3 Mašek Jaroslav, Sedliště 58

 

S upřímnou radostí vítáme nové občánky!

 

Úmrtí:

15/2 Modračka Josef, Vrčeň 8

21/2 Přidal Jan, Vrčeň 115

27/3 Florinskij Vasil, Srby 78

27/3 Klausová Alžběta, Srby 71

18/6 Hanzlík Ladislav, Tojice 26

12/7 Fialová Anna, Sedliště 66

17/8 Frühauf Josef, Vrčeň 61

17/8 Berkovcová Růžena, Vrčeň 71

1/9 Chejlavová Marie, Srby 73

5/9 Chodora Vratislav, Vrčeň 24

6/10 Chodorová Filomena, Sedliště 75

9/10 Zdvořáček František, Vrčeň 75

22/11 Burda Vojtěch, Vrčeň 96

25/11 Holý Václav, Sedliště 50

15/12 Šroub František, Tojice 47

 

Svatby:

14/4 v Sušici -  Fux Vladimír, Vrčeň 125 a Weberová Václava, Sušice II , Uralská 878

21/4 ve Starém Plzenci – Šlajer Pavel, Tojice 37 a Prusíková Jitka, Starý Plzenec

28/4 ve Strakonicích – Silovský Josef, Srby 107 a Hlaváčová Marie, Katovice, Mnichov 15

26/5 v Plzni – Viktora Jiří, Tojice 9 a Techlová Bohumila, Plzeň 3, Borská 35

2/6 v Oselcích – Palacký Milan, Tojice 43 a Rašková Hana, Oselce 17

15/9 v Žinkovech – Bárta Václav, Sedliště 54 a Kohoutová Hana, Neurazy 84

6/10 v Blovicích – Janoch Jiří, Srby 67 a Mrázová Zdeňka, Blovice 439

20/10 v Blatné – Vobrouček Miroslav, Tojice 29 a Hošková Anna, Oselce 75

3/11 v Blovicích – Bouzek Václav, Plzeň, Železničářská 58 a Vaňková Dana, Vrčeň

 

Novomanželům blahopřejeme!

Všem občanům přejeme pevné zdraví, aby nový rok, rok 40 výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, byl šťastný, krásný, mírový!

 

Zapsala Milada Chouňová.

 

 

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!