verze pro tisk

Rok 1985

17. říjen 2013

Rok 1985 byl dalším mírovým rokem pro Evropu, avšak také rokem bojů pro Střední Ameriku, blízký východ i pro černošskou většinu v Jižní Africe. Byl to zároveň rok obnovování sovětsko-amerických jednání, jejichž průběh zákonitě ovlivňuje dění v celém světě.

Nejzásadnějším problémem, který před lidstvem stojí, je otázka války a míru. V době nahromadění zbraní hromadného ničení a vývoje zbraní stále ničivějších a tudíž nebezpečnějších může dojít k bodu, kdy se situace vymkne z kontroly a vyústí v jadernou katastrofu.

Aby k takové situaci nedošlo, je třeba jednat. Proto také z iniciativy Sovětského svazu se sešli v prvních lednových dnech v Ženevě ministři zahraničí SSSR a USA, z této schůzky bylo zveřejněno společné prohlášení, aby byly uskutečněny sovětsko-americké rozhovory o jaderných a kosmických zbraních s cílem odvrátit horečné zbrojení.

V březnu byly tyto rozhovory v Ženevě zahájeny a s přestávkami bylo v těchto pokračováno. Ve snaze přispět k pozitivnímu vývoji při těchto jednáních, na důkaz dobré vůle a ve snaze přimět USA k následování vystoupil Sovětský Svaz několikrát s mírovou iniciativou: vyhlásil jednostranné moratorium na rozmísťování svých raket raket středního doletu s platností až do listopadu. V červenci vydal SSSR nové prohlášení, že zastavuje dnem 6/8 ( při 40 výročí svržení první atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki ) veškeré jaderné výbuchy až do 1/1 1986.

O tom, že lidstvo touží po zachování míru, svědčí řada argumentů: V březnu schválena výzva Světové rady míru k národům světa, ve které se zdůrazňuje, že lidstvu hrozí strašlivé nebezpečí a je dokonce ohrožen i sám život na naší planetě, národy a vlády jsou vyzývány k tomu, aby spojily své hlasy v mohutné celosvětové kampani proti militarizaci vesmíru, pro zastavení plánů hvězdných válek.

V celé západní Evropě probíhaly i letos mohutné protiválečné demonstrace a tradiční velikonoční pochody, při kterých vyjadřovali účastníci vůli po životě v míru. Rovněž u příležitosti 40 výročí ukončení II. světové války se konaly v řadě západoevropských zemí mohutné mírové a protiválečné demonstrace. Sovětský svaz vydal při této příležitosti další provolání, ve kterém vyjádřil odhodlání učinit vše pro odvrácení horečného zbrojení.

Dne 10/3 1985 zemřel po těžké nemoci ve věku 74 let generální tajemník ÚV KSSS, předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR Konstantin Ustmovič Černěnko. Na mimořádném zasedání ÚV KSSS byl novým generálním tajemníkem zvolen Michail Garbačov. Do funkce předsedy prezidia. Nejvyššího sovětu SSSR byl 2/7 zvolen Andrej Gromyko, který dosud zastával funkci ministra zahraničních věcí.

Koncem července byl v Moskvě zahájen XII. světový festival mládeže. Z Československa odcestovala na festival 500 členná oficiální delegace a dalších 1200 mladých lidí navštívilo festivalovou Moskvu dvěma vlaky družby. Moskva hostila celkem 42 tisíc lidí z celé planety, ze 157 zemí. Tato nádherná přehlídka mládí trvala 8 dní.

V srpnu postihlo Mexiko dvakrát po sobě silné zemětřesení. Nejvíce byl postižen střed 18 milionového hlavního města, kde se zřítily téměř všechny výškové budovy. Při této živelné katastrofě zahynulo několik tisíc obyvatel a další tisíce lidí bylo zraněno.

V říjnu navštívil generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov první západní zemi Francii, kde v rozhovorech ukázal na konkrétních činech, že politika SSSR vychází z přesvědčení, že zlepšení mezinárodních vztahů lze dosáhnout. V tomto duchu jednal také politický poradní výbor Varšavské smlouvy, který se sešel v Sofii.

V listopadu vybuchla v Kolumbii 5 400 m vysoká sopka Nevado de Ruiz. Láva včetně bahna z rozpuštěných ledovců na okraji sopky zatopila město Armero. Při této přírodní katastrofě zahynulo přes 22 tisíc lidí, další tisíce byly zraněny a 50 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou.

Nejdůležitější událostí roku 1985 se stala sovětsko-americká schůzka na nejvyšší úrovni: ve dnech 19. – 21/11 se sešel generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov a prezident USA Ronald Reagan v Ženevě. Z několika jednacích schůzek vzešlo společné prohlášení, ve kterém dochází k přiznání, že jaderná válka je nepřípustná, že nesmí být nikdy rozpoutána, obě strany potvrdily, že se zasahují o všeobecný a úplný zákaz chemických zbraní a že upouští od úsilí dosáhnout vojenské převahy.

Ožehavým problémem zůstává kosmické zbrojení, přestože ze společného jednání nevzešly vinou neústupnosti USA v otázce militarizace vesmíru konkrétní plány na omezení zbrojení, ženevská schůzka umožnila jasněji pochopit charakter vzájemných rozporů, je důležité, že se otevřel prostor pro další jednání mezi oběma zeměmi, že byly vytvořeny předpoklady pro postup vpřed.

Počasí

Třeskuté mrazy, sněhové vánice a jinde přívaly dešťů nebo velká sucha přidělávají letos starosti obyvatelům mnoha zemí všech kontinentů. Zatímco v některých afrických státech strádají suchem, Jižní Amerika se topí v přívalech nekonečných dešťů a argentinské hlavní město Buenos Aires zaznamenalo největší lijáky od roku 1930. Východní část Spojených států zase zasáhlo prudké ochlazení, doprovázené silným větrem a sněžením. Silné mrazy zasáhly i Maďarsko. Na Dunaji se po mnoha letech pokryly ledem nejen zátoky, ale i řeka.

Také v našem kraji od samého počátku ledna nastaly kruté mrazy, které dosahovaly až – 28°C, pak nastalo krátké oteplení, avšak od 25/1 se mrazy vrátily a pohybovaly se okolo – 20°C. Takovéto mrazivé počasí potrvalo po celý měsíc únor, kromě 4 dnů, a to od 22. do 25/2, kdy nastalo oteplení. Rovněž měsíc březen byl chladný, dne 18/3 silně sněžilo, nastal velký vítr a došlo opět k značným škodám v lese, k polomům a vývratům.

Podle vědeckých měření v pražském Klementinu je uplynulá zima hodnocena celkově jako chladná a v naší klimatické oblasti je jevem normálním, zvykli jsme si totiž u nás na zimy mírné, někdy vysloveně teplé a zejména obvykle krátké a tak z tohoto pohledu byla tedy uplynulá zima přece jen výjimečná a za období uplynulých 22 let byla tato zima nejtužší. Poslední velká zima byla totiž v roce 1962 – 1963.

Prvá polovina měsíce dubna byla rovněž chladná, oteplilo se až v druhé polovině tohoto měsíce, kdy začaly jarní práce v polích. Ke konci dubna se však znovu ochladilo, bylo větrno a v noci 27/4 napadlo asi 5 cm sněhu, teplota klesla až na – 2°C a sníh zůstal ležet až do 29/4. Prvý květnový den – oslavy Svátku práce – byl rovněž chladný a chladné počasí potrvalo až do 9/5. Pak již bylo slunečno a teploty dosahovaly až 26°C. Po několika deštivých dnech nastoupilo velmi pěkné počasí, od 22/5 bylo hezky až do konce měsíce.

Počátek června byl deštivý, pršelo ještě na Medarda, v druhé polovině měsíce bylo teplo, střídavě i deštivé počasí. Také měsíc červenec začal deštivým počasím, po několika dnech se vyjasnilo a od 9/7 bylo teplo, slunečno, teploty se pohybovaly od 24 do 29°C, takovéto počasí trvalo až do 26/7, od 27/7 bylo zataženo, chvílemi polojasno, 31/7 dešťové přeháňky. Proměnlivé počasí potrvalo skoro celou prvou dekádu měsíce srpna, při čemž 6/8 a 7/8 bylo deštivo.

Dnem 9/8 se opět vyjasnilo, nastalo slunečno a teplo, ve dnech 12. až 15/8 bylo parno s teplotami 30° až 32°C. 17/8 – 20/8 zaznamenány přeháňky, od 21/8 do 24/8 opět horké slunečné počasí, 25. a 26/8 zataženo s přeháňkami a od 27/8 opět teplo až do konce měsíce. Dne 18/7 započato se sečením obilovin. V letním období začaly některé ovocné stromy následkem silných mrazů prosychat a uhynuly.

V měsíci září bylo zpočátku polojasno, teplo, od 5/9 do 10/9 deštivo, oblačno a větrno, od 11/9 opět teplo, střídavě polojasno – slunečno až do konce měsíce.

V měsíci říjnu pěkné ustálené počasí, ku konci měsíce ranní mlhy, dne 14/10 a 31/10 pršelo. Počátkem listopadu se již objevily prvé mrazíky.

4/11 bylo ráno – 6°C, přes den slunečno, v dalších dnech oblačno a celkem teplo. Dne 11/11 ( na Martina ) začal padat sníh, bylo zataženo a sněžilo až do 14/11 , takže sněhu napadlo hodně a držel, takže překazil zahrádkářům i pracovníkům JZD dokončení některých plánovaných prací.

Také prosincové počasí bylo chladné, v polovině měsíce se pohybovala teplota kolem 5°C, 20/12 zataženo a mírné dešťové přeháňky, následující den skoro jasno a 23/12 chladno a větrno. O svátcích vánočních až do konce prosince střídavě polojasno, oblačno, zataženo i větrno, se sněhovým popraškem.

 

Život občanů

Život občanů našeho státu nejlépe charakterizuje výňatek z novoročního projevu generálního tajemníka ÚV KSČ a presidenta ČSSR Gustava Husáka: „Bilance uplynulých 40 let je pro náš lid zdrojem národní hrdosti, vlasteneckého a internacionálního cítění. Upevňuje jeho přesvědčení, že jdeme správnou cestou, která – i když nebyla bez překážek, problémů a některých chyb – umožnila vyřešit spolehlivou budoucnost naší vlasti.

Své záměry můžeme uskutečnit jen za předpokladu zachování míru ve světě. Proto i v roce 1985 bude hlavní starostí zabezpečit mírový život, bezpečnost a nezávislost naší vlasti. Nejspolehlivější mezinárodní záruku naší národní svobody, státní svrchovanosti, naší budoucnosti vidíme v historicky prověřeném přátelství a spojenectví, ve všestranné spolupráci se Sovětským svazem a dalšími zeměmi socialistického společenství“.

Ve starobylém historickém Vladislavském sále Pražského hradu se dne 22/5 1985 uskutečnila volba prezidenta Československé socialistické republiky. Byl opět jednohlasně zvolen poslanci Federálního shromáždění ČSSR Gustav Husák.

Významnou politickou, společenskou událostí a také součástí oslav 40 výročí vyvrcholení národně – osvobozeneckého boje byla „Spartakiáda“. Po celé vlasti nacvičovali spartakiádní skladby přes 900 tisíc cvičenců. Ti všichni se zúčastnili okrskových, obvodních a okresních spartakiád a víc než 180 tisíc cvičenců bylo vybráno pro hromadná vystoupení na Strahovském stadionu v Praze.

I. programové odpoledne bylo uvedeno dne 27. a 29/6, II. programové odpoledne dne 28. a 30/6, při čemž v neděli 30/6 prošel Prahou velký spartakiádní průvod. Spartakiáda se stala věcí milionů našich občanů, skutečným svátkem všeho lidu. Ukázala vyspělost naší tělovýchovy, zdraví, zdatnost a nadšení cvičenců.

V sobotu 2/11 poprvé vyjely v Praze vlaky s cestujícími na třetí trasu metra s označením „B“, která spojila Karlín se Smíchovem. Byly nově obnoveny a upraveny rozsáhlé plochy středu města v ulici „Na příkopech“ na pěší zónu.

Koncem listopadu se konalo v Praze setkání nejvyšších představitelů členských států Varšavské smlouvy, kde generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov informoval o výsledcích ženevské schůzky. Nejvyšší představitelé členských států Varšavské smlouvy vysoce ocenili a podpořili postup Michaila Gorbačova k prosazování mírových stanovisek.

Ve dnech 28/11 až 2/12 se konalo v Paláci kultury v Praze zasedání rady Mezinárodní demokratické federace žen – při příležitosti 40 výročí založení této organizace.

Ku konci prosince bylo i u nás, a to na Chebsku a Karlovarsku zaznamenáno zemětřesení, asi v takovém rozsahu, že se chvěly – až zvonily hrnečky na policích.

 

Počátkem roku 1985, a to 7/1, došla do naší obce zpráva o tragické události, ke které došlo toho dne v časných ranních hodinách na Moravě při služební cestě pracovníků Závodů těžkého strojírenství, střediska Nepomuk do svého mateřského podniku v Banské Bystrici. V silném mrazu a mlze narazilo prudce osobní auto Nepomuckých do nákladního auta s vlekem a všichni byli na místě mrtvi.

V autě cestovali: vedoucí Nepomuckého střediska a současně řidič auta Václav Nový, Bedřich Krob, A. Sýkorová, Krista Klapková – všichni ještě mladého věku, ženy hodně mladé – maminky – každá dvou malých dětí a jako pátý byl Jaroslav Knára, důchodce, bývalý ředitel vrčeňské školy a kronikář obce Vrčeně, který v posledních letech bydlel v Nepomuku na nově vystaveném sídlišti a jako důchodce šel ještě do uvedeného závodu pracovat. Pohřeb všech tragicky zesnulých se konal postupně po sobě dne 10/1 v krematoriu města Blatná.

Dne 6/5 1985 se konal v Praze – Strašnice pohřeb p. Václava Hataje – Úslavského, který zemřel ve věku 74 let. Jmenovaný pocházel z obce Novotníky, zabýval se historií celého našeho kraje a byl známý všem občanům z mnoha přednášek, které byly jak v okolí, tak i u nás ve Vrčeni uskutečněny.

 

Činnost MNV Vrčeň vychází z volebního programu, vypracovaného na léta 1981 – 85, který je doplňován o úkoly, vyplývající z usnesení stranických a státních orgánů. Rada MNV je desetičlenná, schůze rady jsou svolávány 2 x do měsíce. Při MNV pracuje komise výstavby, veřejného pořádku, finanční, školská a kulturní a SPOZ.

Hlavním úkolem v obci bylo v roce 1985:

a)      Dokončit práce na MŠ Vrčeň, která je od 1/10 1984 v užívání

b)      Započítat novou akci „Z“ – adaptace prodejny Sedliště v hodnotě 423          tis. Kčs

 

Na dostavbu MŠ Vrčeň bylo Místnímu národnímu výboru Vrčeň přiděleno v červenci 312 tis. Kčs. Z těchto přidělených finančních prostředků byly financovány různé dokončovací práce v budově mateřské školy, postaveno oplocení mezi pozemkem fary a pozemkem okolo školky, což vycházelo ze závazku vůči církvi, v zimním období je upravována vykoupená část fary za pomoci stavební skupiny Jednotného zemědělského družstva.

Tyto práce byly zajišťovány brigádnicky a to jednak organizacemi NF obce Vrčeně, jednak rodiči dětí, umístěných v MŠ. Celkem bylo ve II. poletí odpracováno 1200 hodin.

S uspokojením je možno kvitovat zlepšení spolupráce mezi místním JZD Doubrava a MNV, příkladem toho je asfaltování  místních komunikací v Sedlišti a v Srbech a také ve Vrčeni – cesty ku hřbitovu a kolem školky, na kteréžto práce zapůjčilo JZD finanční prostředky. Provedené opravy místních komunikací si vyžádaly bez mála 1, 5 mil. Kčs nákladů a tyto peníze mohl Místní národní výbor vrátit Jedn. zem. družstvu „Doubrava“ až koncem roku. JZD rovněž zapůjčuje pro akce MNV různé mechanizační prostředky a vypomáhá též s dopravou. Za tuto dobrou spolupráci je nutno zvláště poděkovat předsedovi družstva s. Jílkovi.

 

To, že kulturní život v naší obci je na podmínky, které Vrčeň má, velmi bohatý, je velkou zásluhou vedoucího Osvětové besedy s. uč. Křišťana, školy, pionýrské organizace a i dalších společenských organizací NF, které aktivně pracují. Svědčí o tom řada uskutečněných akcí:

5.1. byla konána slavnostní výroční schůze ČSPO, při které předseda Jan Chodora z č. 60 předčítal některé úryvky z kroniky požárníků.

10.1. uskutečnil s. uč. Křišťan rozhlasovou relaci k 72 narozeninám prezidenta Gustava Husáka.

25.1. byl pořádán ZO Českého svazu žen společenský ples.

26.1. pořádaly členky ZO ČSŽ spolu s PO při ZŠ pro děti maškarní karneval, při kterém již tradičně vyhrávala domácí kapela „Kvítko“.

25.2. na počest 37 výročí únorového vítězství přednesl v místním rozhlase s. uč. Křišťan projev a školní děti předvedly k tomuto výročí připravené pásmo.

14.3. konána členská schůze DV Jednoty a při této příležitosti uskutečnil vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan vzpomínku na působení Boženy Němcové na Chodsku. Děti ze školy pak ženám při příležitosti MDŽ zazpívaly a předvedly recitační pásmo.

16.3. byl uspořádán SPOZ a všemi společenskými organizacemi ve Vrčeni – při příležitosti oslavy MDŽ a setkání s důchodci přátelský večírek. V kulturním pásmu vystoupily děti z mateřské školy, byl přednesen, při které zahrála místní kapela „Kvítko“.

27.3. se konala členská schůze ZO Českého svazu žen, spojená s besedou nad kronikou , na tuto byli pozváni všichni občané i členové ZO SSM. Po zahájení bylo předvedeno kulturní pásmo pionýrů ze ZŠ, zaměřené k oslavě míru, dále 6 členek ZO ČSŽ předneslo pásmo na téma 40 vítězných let a úloha žen v budování socialistické společnosti. M. Chouňová připravila výňatek z obecní kroniky z období válečných let a osvobození a vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan toto doplnil o mnoho dalších zajímavostí – jako pamětník tehdejších událostí. Do besedy se zapojili i někteří další občané a celkový vzpomínkový večer na období této národní historie byl opravdu pěkný.

7.4. uskutečnila ZO Českého svazu žen autobusový zájezd do plzeňského divadla na operetu „Poslední nápadník Madame Hussanové“.

16.4. byl vykonán v obřadní síni MNV slib pionýrů.

22.4. byla uskutečněna rozhlasová relace ke 115 výročí narození V.I.Lenina. Projev přednesl s. uč. Křišťan a školní děti předvedly k tomuto výročí kulturní pásmo.

26.4. se konalo plenární zasedání MNV, tentokráte v Srbech. Při této příležitosti opět promluvil s. uč. Křišťan k 40 výročí osvobození a děti ze ZŠ předvedly velmi pěkně nacvičené kulturní pásmo, zaměřené rovněž k výročí osvobození.

29.4 provedl vedoucí Osvětové besedy s. Křišťan v jídelně JZD pro členy místního JZD Doubrava přednášku na téma Osvobození a dnešek

27.4. se konala pouťová taneční zábava, pořádaná členy ČSPO a ZO SSM.

30.4. v předvečer prvního máje postavili členové ČSPO a ZO SSM vysokou májku.

1.5. byl organizován z naší obce – tak jako každý rok májový průvod. Čelo průvodu tvořily školní děti a i účast vrčeňských občanů byla hojná. Ve dvorci u nádraží se májový průvod znovu řadí a pokračuje do Nepomuckého náměstí, kde se vlastní oslava prvního máje koná. Domů jsou občané rozváženy autobusy.

5.5. byla uskutečněna rozhlasová relace: děti předvedly pásmo k 40 výročí osvobození a s. uč. Křišťan přednesl projev na téma „Květnová revoluce a osvoboditelská úloha sovětské armády“.

8.5. odpoledne byl tradičně konán průvod na místní hřbitov, kde byl položen věnec k památníku rudoarmějců a přednesen vzpomínkový projev. Tato akce byla organizována MV NF.

8.5. k večeru byla na vrčeňské návsi zapálena hranice, kterou připravili členové ZO SSM. Hlavním organizátorem této akce – „Ohně poděkování“ byla pionýrská skupina při ZŠ. Za hojné účasti zástupců MNV, MV NF, společenských organizací a místních i okolních občanů byla uskutečněna beseda, při které promluvil s. uč. Křišťan na téma: „Vrčeň ve válce a za dnů osvobození“.

18.5. byl uskutečněn zájezd, připravený vedoucím Osvětové besedy s. uč. Křišťanem a ZO Českého svazu žen. Zájezdu se zúčastnili též členové VO KSČ i ostatní občané. Název zájezdu „Po stopách brdských partyzánů“ vystihuje trasu, dále byl zájezd rozšířen o návštěvu „Koněpruských jeskyň“, hradu „Karlštejna“, při zpáteční cestě zastávkou u památníku u Milína, kde druhá světová válka skončila.

31.5. byla uspořádaná v obci PO, ZO SSM a za spolupráce ZO ČSŽ oslava Mezinárodního dne dětí. Na návsi před prodejnou soutěžily děti v jízdě na kolech a koloběžkách, předvedly kresby na asfaltu a pak všechny děti přešly na hřiště, kde pokračovalo mnoho různých pěkně připravených soutěží. Děti z mateřské školy i ze základní školy, které se soutěží zúčastnily, byly odměněny sladkostmi.

8.6. se konala v naší obci slavnost požárníků – při příležitosti 95 výročí založení této organizace a současně okrsková soutěž požárních družstev okrsku Čížkov. Slavnostní část se konala u pomníku padlých na návsi, slavnostní projev přednesl s. Burda B., zasloužilí členové Svazu požární ochrany byli odměněni medailí. Po slavnostním aktu se všichni požárníci odebrali na cvičiště, kde proběhla vlastní soutěž.

Tato akce vyzněla celkově velmi dobře, jak po sportovní, tak i po organizační stránce. Přípravě pomohly členky DV Jednota prodejem občerstvení pro návštěvníky, členky ZO ČSŽ úklidem před touto slavnostní akcí a vedoucí Osvětové besedy při zveřejnění plakáty. V soutěži se umístilo na prvním místě požární družstvo ze Srb, na druhém místě Tojice a na třetím místě Vrčeň, při čemž požární útok vrčeňských byl proveden v nejrychlejším čase v okrsku, trochu více pozornosti je třeba věnovat překážkové dráze jednotlivců.

Po skončení okrskové soutěže požárníků byla na cvičišti předvedena spartakiádní skladba mladších žákyň, kterou nacvičila ve škole s. Vendula Chejlavová. Cvičilo 16 dětí a tyto žákyně se zúčastnily též okrskové spartakiády v Chotěšově a okresní spartakiády v Blovicích.

Ve dnech 7.,8. a 9/6 byla v I. třídě základní školy instalována výstava prací žáků základní školy a i děti z mateřské školy zde měly vystaveny svoje ukázky.

24.6. byla uskutečněna členská schůze ZO ČSŽ , na kterou byli také pozváni členové ZO SSM i předsedové společenských organizací, které mají ve svých řadách mladé lidi. Tato schůze byla svolána v rámci Mezinárodního roku mládeže a hlavní náplní této akce byl projev předsedkyně ZO Českého svazu žen s. Chouňové Milady o mladé generaci.

27.7. byl uskutečněn autobusový zájezd do západočeských lázní po trase Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovi Lázně a Cheb, byl organizován Českým svazem včelařů a přiraven a řízen vedoucím Osvětové besedy s. uč. Křišťanem.

10.8. byla konána posvícenská taneční zábava – pořadatelé Český svaz požární ochrany a ZO SSM.

12.10. uskutečnila ZO Českého svazu žen v budově mateřské školy burzu dětského odívání a sportovních potřeb, toto je velmi užitečná akce!

28.10. přednesl vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan rozhlasovou relaci při příležitosti oslavy 67 výročí vyhlášení samostatného československého státu, 40 výročí znárodnění a 17 výročí vzniku čs. federace.

1.11. se konalo v Srbech plenární zasedání , při tomto přednesl s. uč. Křišťan projev k 68 výročí VŘSR a také žáci základní školy přednesly 7.11. připravené pásmo k tomuto výročí. Tohoto dne t. j. 7.11. v poledne se uskutečnil průvod k pomníku rudoarmějců na místní hřbitov, kde byl položen věnec. S. uč. Křišťan přednesl v místním rozhlase projev k 68 výročí VŘSR a žáci základní školy rovněž přednesly svoje pásmo.

14.11. byla konána členská schůze DV Jednoty. V kulturním vystoupení účinkovaly děti ze základní školy.

20.11. se konala slavnostní členská schůze ZO Českého svazu žen, která byla spojena s výměnou členských průkazů. Pionýři ze základní školy Vrčeň obohatili program schůze svým kulturním vystoupením. Po schůzi následovala beseda o Magdaléně Dobromile Rettigové, při které vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan vyprávěl o jejím životě a významu pro společnost v tehdejší době. Beseda byla konána při příležitosti 200 výročí jejího narození.

25.11. byla uskutečněna s. uč. Křišťanem rozhlasová relace při příležitosti 90 výročí narození presidenta Ludvíka Svobody.

28.11. byla v naší obci uspořádaná v rámci měsíce československo-sovětského přátelství pod záštitou VO KSČ cestopisná přednáška o Kavkaze – vyprávěl s. Ing. Jiří Tetzeli z Plzně a přednáška byla doprovázena barevnými diapozitivy.

8.12. bylo pro děti pořádáno loutkové představení „Není nad Ferdu“. Účinkoval soubor „Špalíček“ z Plzně. Toto dětské odpoledne bylo spojeno s mikulášskou nadílkou. Pořadatelé ZO SSM a ZO ČSŽ.

10.12. se konala členská schůze ZO Československého červeného kříže a při této akci byla uskutečněna zdravotnická přednáška MUDr. Indrové „Když zaklepe stáří na dveře“

24.12. postavili a před Štědrým večerem rozsvítili mládežníci na návsi vánoční strom – symbol vánočních svátků.

 

I když zápis kulturních akcí je proveden tak, jak časově za sebou byly uskutečněny s uvedením pořádajících organizací, neunikne pozornému čtenáři početnost akcí, které připravil a na kterých se podílel vedoucí Osvětové besedy s. uč. Křišťan František a díky jeho obětavosti je osvětová činnost v naší obci velmi bohatá, i když podmínky nejsou záviděníhodné. Tím je myšlena velmi zchátraná budova místního pohostinství, nepěkné prostředí v sále, špatně vytápěná schůzovní místnost, nedostatečné sociální zařízení i obsluha v místním pohostinství.

 

 

Prvé pololetí roku 1985 probíhalo v základní škole ve stejném obsazení učitelského sboru jako počátkem školního roku. V úzké spolupráci s pionýrskou organizací při základní škole byla uskutečněna řada dalších mimovýukových akcí:

22.1. uskutečněn zápis dětí do první třídy pro následující školní rok.

27.2. beseda s příslušníkem Lidové milice s. Soškou z Elitexu Dvorec

15.3. kulturní pásmo k MDŽ v patronátním závodě Západočeských mlékáren – byly předány dárečky

13.4. se konalo branné cvičení

26.4. přednáška o dopravní výchově pro žáky čtvrtého ročníku

6.6. uskutečněn školní výlet do Lidic a Terezína

14.6. uskutečněna beseda pro žáky o ochraně přírody

18.6. konáno další branné cvičení

28.6. byl za přítomnosti zástupců MNV, VO KSČ, patronátních závodů a společ. organizací NF školní rok 1984/1985 slavnostně uzavřen

 

V průběhu prázdnin bylo školským odborem ONV Plzeň – jih rozhodnuto, aby všichni žáci ze Dvorce byli přeřazeni do školy vrčeňské. Tím naše obec pomohla řešit městu Nepomuk neutěšenou situaci, neboť ve škole nepomucké by muselo dojít k vyučování na směny. A tak byly otevřeny v nově vybudované mateřské škole v prvním patře dvě třídy pro základní školu a proti minulému školnímu roku došlo v základní škole ve Vrčeni k dvojnásobnému nárůstu počtu žáků.

2.9. byl slavnostně, opět za přítomnosti zástupců MNV, VO KSČ, patronátních závodů, společenských organizací NF i za přítomnosti okresního školního inspektora Jaroslava Šrámka zahájen nový školní rok 1985/1986. Škola je v tomto školním roce šestitřídní se 134 žáky:

 

I.A – 18 žáků – vyučuje s. uč. Matasová z Blovic, důchodkyně

I.B – 18 žáků – vyučuje s. uč. Vendula Chejlavová

II. třída – 22 žáků – vyučuje s. ředitelka Marie Volfová

III. třída – 33 žáků – vyučuje s. Faktorová, přeřazena z Nepomuka

IV. A – 23 žáků – vyučuje s. uč. Sedláková Jarmila

IV. B – 20 žáků – vyučuje s. Gregoriadesová, přeřazena z Nepomuka

 

Třída I. B a III. třída jsou umístěny v budově mateřské školy. V novém školním roce proběhly další mimoškolní akce dětí:

3.10. oslava Dne armády – byla vykonána exkurze na posádku Zelená Hora

11.11. beseda s příslušníky veřejné bezpečnosti

15.11. branné cvičení

22.11. beseda pro žáky 3. a 4. ročníku o včelaření

25.11. kulturní pásmo na výroční schůzi KSČ v patronátním závodě Západočeských mlékáren Dvorec.

Kromě zde uvedených akcí zabezpečila základní škola u nás ve Vrčeni dalších 14 kulturních vystoupení při vzpomínkových akcích Osvětové besedy a společenských organizací, které jsou uvedeny vpředu, v přehledu vrčeňských událostí. Kulturní pásma dětí nacvičovala s. ředitelka Volfová.

Při základní škole je školní družina, kterou vede s. Vlasta Jankovičová a je také ustavena pionýrská skupina, ve které pracuje 12 oddílů. O vzorný úklid základní školy se stará nadále s. Marie Brašnová, dvě třídy základní školy, umístěné v mateřské škole, si vzal do péče o čistotu manžel František Brašna.

 

V roce 1984/1985 bylo v mateřské škole zapsáno 36 dětí, většinou dětí vrčeňských, ale také 2 děti ze Srb, 2 děti ze Sedliště, 2 ze Dvorce, 1 dítě z Třebčic, 4 děti ze Čmelín a 2 z Mohelnice. V roce 1985/1986 je v mateřské škole zapsáno 32 dětí. Děti z okolních vesnic sváží autobus JZD Vrčeň. Mateřská škola má uzavřeny dvě patronátní smlouvy: s pionýrskou organizací při ZŠ Vrčeň a s JZD Doubrava. Tyto plně vyhovují potřebám školy a jsou oboustranně plněny.

Po celý školní rok 1984/1985 byly děti účastny akcí v rámci systému Mládež a kultura: 6 divadelních představení, 1 filmového představení ve Vrčeni. Do výtvarné soutěže na téma „Náš dědeček – naše babička“ byly zaslány práce pěti dětí a Míša Šůs získal druhé místo ve své kategorii. Děti vystupovaly při oslavách MDŽ a tři děti se zúčastnily koncertu mateřských škol Plzně – jihu dne 27.4. 1985, který byl uskutečněn u příležitosti oslav 40 výročí osvobození.

Rodiče dětí se aktivně zapojili do brigádnických prací na úpravě zahrady, okolí před hlavním vchodem, jakož i na prováděném oplocení. Byly uskutečněny 2 schůze SRPŠ, při druhé schůzce byla uskutečněna přednáška dětského lékaře Dr. Reka na téma „Školní zralost“. Velmi se zkvalitnila spolupráce základní a mateřské školy, k tomuto přispěla blízkost obou škol, dochází často k vzájemným návštěvám, je známé prostředí obou škol.

Učitelky základní školy – prvního ročníku – předávají své poznatky o přípravě dětí z mateřské školy k přechodu na základní školu, ředitelka základní školy navštěvuje mateřskou školu a sleduje při zaměstnání přípravu nových školáků. Ředitelka mateřské školy předává charakteristiky školáků do ZŠ, děti z mateřské školy vykonaly návštěvu a prohlídku základní školy. Tato vzájemná úzká spolupráce je přínosem pro práci školy, ale zvláště pro samotné děti. Ve školním roce 1985/1986 tvoří pracovní kolektiv v mateřské škole: ředitelka Jaroslava Kvardová a učitelka Eva Beránková.

Školnici zastává Marie Strolená, která je pracovnicí Jednotného zemědělského družstva, jako topič – údržbář zde pracuje Václav Šůs st.

 

Žáci ze základní školy jsou již po druhý školní rok stravováni ve školní jídelně v budově mateřské školy. Školní kuchyně je krásná, prostorná, po stránce vybavení je nutno některé věci ještě doplnit. Vedoucí školní jídelny zastávala skoro po celý rok 1985 – až do listopadu s. Marie Křišťanová z Vrčeně 126, důchodkyně, která v tomto měsíci skončila a na její místo nastoupila s. Helena Černá z Čečovic.

Hlavní kuchařku zastává J. Jechurová ze Dvorce, která je pracovnicí Jednotného zemědělského družstva. Jako druhá kuchařka pracovala ve školní jídelně ve školním roce 1984/85 Jiřina Růžičková, která odešla v polovině roku na mateřskou dovolenou. Od 1/1 1985 pracuje zde na 4 hodiny pomocná síla Božena Růžičková, důchodkyně.

Ve školním roce 1985/1986 byl pracovní kolektiv vzhledem k nárůstu žáků rozšířen o další kuchařku, takže od 1/9 1985 nastoupily dvě nové pracovní síly, a to Zdeňka Koubová z Vrčeně a Třeštíková Jana ze Dvorce.

Velkým problémem pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu je voda, této je stále nedostatek a navíc je ještě závadná, pro děti použitelná až po patnáctiminutovém převaření. A tak pro Místní národní výbor započala s otevřením nové mateřské školy další velká starost – hledat nový zdroj zdravé vody.

Největší problémy s vodou překonává předseda MNV s. František Kuchynka, u kterého se všechny stížnosti, spojené s touto situací, soustřeďují a který musí uvážlivě, ale energeticky vzniklou situaci řešit – buď vypnutím Jedn. zem. družstva, který je na zdroj vody napojeno svou administrativní budovou a závodní jídelnou, nebo dovozem pitné vody.

Vyřešit a vybudovat dostatečný zdroj nezávadné vody bude jistě úkol nelehký, zvláště v současné době, kdy chemickým přehnojením zemědělské půdy se dostalo do pramenů velké množství škodlivin.

 

Při MNV pracuje dobře Sbor pro občanské záležitosti, spolupracuje při některých akcích, které jsou v naší obci pořádány, ale zvláště nezapomíná na přivítání nových občánků do života, na životní jubilea našich občanů, na oslavy vzácných výročí „zlaté svatby“, ale nejen to, zabezpečuje též rozloučení se zesnulými občany.

V roce 1985 se uskutečnilo vítání občánků dne 12. 10. Na MNV Vrčeň a kulturní pásmo při této akci zabezpečily děti z mateřské školy.

Životní jubilea v tomto roce oslavili:

60 let:

7/1 Chouň Miloslav, Vrčeň 116

19/1 Vavříková Jarmila, Vrčeň 28

21/2 Růžička Vladisla, Vrčeň 73

3/3 Janochová Růžena, Srby 63

4/4 Čínovec Jaroslav, Srby

15/4 Berkovcová Anna, Srby 95

20/4 Mašek Josef, Vrčeň 46

5/5 Helmová Marie, Srby 76

10/5 Barochová Věra, Vrčeň 16

11/6 Skalová M., Sedliště 65

1/7 Gorczycová Marta, Tojice 41

11/7 Trhlíková R., Srby 102

21/7 Jedlička Bohumil, Sedliště 40

10/11 Chejlavová Marie, Vrčeň 63

12/11 Zahradník Václav, Sedliště 43

24/12 Janoch Jaroslav, Srby

 

70 let:

1/2 Chvalová Marie, Vrčeň 55

5/2 Barochová Anna, Vrčeň 52

6/2 Skalová Anna, Sedliště 73

24/2 Křišťanová Marie, Vrčeň 57

25/3 Markvartová Helena, Vrčeň

26/4 Sládek Jaroslav, Vrčeň 37

30/4 Kouba Vojtěch, Vrčeň 123

30/5 Markvartová B., Srby 5

24/6 Šlajerová Marie, Tojice 33

23/9 Vlková Barbora, Vrčeň 124

5/10 Šlehofrová Božena, Tojice

23/10 Silovská Marie, Srby 59

25/10 Populová Anežka, Srby 98

1/11 Palacký Bohumil, Tojice 43

22/11 Palacká Marie, Vrčeň 48

5/12 Novák Josef, Vrčeň 44

10/12 Kvardová Anežka, Vrčeň 6

 

75 let:

6/1 Junek Antonín, Tojice 29

4/3 Man Josef, Vrčeň 69

9/3 Ciprová Julie, Srby 60

14/4 Šimáně Vojtěch, Sedliště 1

12/6 Punčochářová A., Tojice 6

24/8 Punčochářová M., Sedliště 69

30/10 Syrová Anna, Srby 23

 

80 a více let:

14/1 – 81 let – Manová A., Vrčeň 95

19/1 – 81 let – Florinskaja Anežka, Srby 79

30/1 – 81 let – Modračka Václav, Sedliště 19

11/2 – 87 let – Hanzlík Alois, Vrčeň

19/2 – 87 let – Janochová Anna, Srby 45

10/3 – 80 let – Průcha Josef, Vrčeň 35

2/4 – 80 let – Adamová L., Vrčeň 15

5/4 – 86 let – Barochová A., Vrčeň 16

17/4 – 82 let – Brabcová Božena, Vrčeň 30

28/5 – 81 let – Martínková R., Vrčeň 99

3/6 – 83 let – Boubelová M., Srby 47

17/6 – 80 let – Kotěšovcová Anežka, Vrčeň 80

20/6 – 80 let – Veličkinová Anna, Vrčeň 119

23/6 – 81 let – Sýkora Augustýn, Srby 41

26/6 – 82 let – Vaňková Karolína, Sedliště 33

30/6 – 80 let – Arnošt Emil, Srby 9

10/7 – 82 let – Antonová Marie, Vrčeň 83

22/8 – 81 let – Ransdorf František, Vrčeň 87

3/9 – 80 let – Hanzlíková M., Tojice 35

1/10 – 81 let – Beránek Václav, Vrčeň

28/10 – 85 let – Máňovcová Vlasta, Vrčeň 42

29/10 – 80 let – Šroubová Růžena, Tojice

30/10 – 83 let – Pružincová Marie, Sedliště

8/11 – 84 let – Pavelcová Růžena, Vrčeň

15/11 – 82 let – Motejzíková M., Tojice 22

16/11 – 81 let – Sýkorová Alžběta, Srby 41

18/11 – 81 let – Arnoštová Barbora, Srby 9

20/11 – 83 let – Rutrlová Barbora, Srby 84

24/11 – 84 let – Kozák František, Vrčeň 9

8/12 – 84 let – Marie Honsová, Srby 100

25/12 – 80 let – Frühaufová Anežka, Vrčeň 61

25/12 – 85 let – Vokáčová Anna, Sedliště

 

Zlatou svatbu oslavili:

27/4 manželé Josef a Anežka Populovi, Srby

23/11 manželé Jan a Anna Houškovi, Srby

 

Všem jubilantům do dalších let ještě hodně pevného zdraví!

 

Narození:

28/3 Bártová Václava, Vrčeň 132

10/5 Kovaříková Marie, Vrčeň 127

21/10 Růžička Josef, Vrčeň 73

29/12 Skala Václav, Vrčeň 125

 

V Srbech žádný nový novorozený občánek nepřibyl. V Sedlišti 24/1 Kolářová Věra, Sedliště 37, 9/8 Mašková Jana, Sedliště 58. V Tojicích 31/1 Palacká Libuše, Tojice 38.

 

Ať rostou ve zdraví všem pro radost!

 

Úmrtí:

2/1 Barbora Šroubová, Sedliště 61

27/1 Marie Chouňová, Vrčeň 38

17/2 Barbora Markvartová, Srby 26

10/3 Anna Janochová, Srby 67

20/3 Václav Chval, Vrčeň 55

20/3 Alois Hanzlík, Vrčeň 59

20/3 Barbora Klapková, Vrčeň 111

5/4 Barbora Nová, Sedliště 12

25/4 Růžena Ransdorfová, Vrčeň 87

16/5 Anna Svobodová, Vrčeň 102

11/6 František Kubík, Vrčeň 23

21/6 Václav Burda, Sedliště 60

23/7 Bohuslav Krofta, Sedliště 70

22/7 Jan Silovský, Srby 37

14/8 Božena Burdová, Vrčeň 96

20/8 Ludmila Boudová, Vrčeň 36

13/8 Antonín Sládek, Srby 34

8/10 Josef Velíšek, Vrčeň 30

19/10 Josef Zahradník, Sedliště 48

9/12 Josef Velíšek, Tojice 31

 

Svatby:

5.1. 1985 Ivana Silovská, Srby 107 a Ivo Chmelík, Chodov

26. 1. 1985 Věra Hofmanová, Sedliště 14 a Jan Kozák, Nová Ves

22. 6. 1985 Iveta Bártová, Sedliště 54 a Jozef Jarábek, Vištuk, Silard 449

29. 6. 1985 Miroslav Rutrle, Srby 109 a Anna Hasenöhrlová, Srby 109

20. 7. 1985 Václav Skala, Tojice 24 a Eva Roubalová, Vrčeň 125

21. 9. 1985 Jiří Šimánek, Vrčeň 129 a Vanda Hladíková, Pardubice

21. 9. 1985 Ivan Trhlík, Tojice 27 a Alena Hanzlíková, Tojice 35

 

Novomanželům hezké spolužití!

 

Činnost MV Národní fronty je zaměřena na důstojné oslavy a vzpomínky významných výročí, na pomoc národnímu hospodářství při sběru odpadových surovin, na zajišťování pomoci při pracích zemědělských a při organizování směn Národní fronty. MV NF spolupracuje úzce s Místním národním výborem. O úspěšnou činnost Místního výboru národní fronty jeví zájem všechny společenské organizace z Vrčeně, Sedliště i Tojic, až na obec Srby, kde se v roce 1985 jevila celoroční stagnace, což nepřispívá k dobré spolupráci. Předsedou MV NF je nadále MVDr. Otomar Máňovec.

 

Na veškerém dění v obci, na zdárném zabezpečování volebního programu, na řešení a překonávání vyskytnutých se problémů a i na docílených výsledcích se podílejí členové vesnické organizace Komunistické strany Československa. Předsedou této organizace je již po řadu let s. Bohumil Burda.

 

Jako každoročně, tak i v roce 1985 vyvíjela organizace Českého svazu žen bohatou činnost a splnila svůj plán kulturně-výchovné činnosti, tak i závazek, uzavřený na počest 40 výročí osvobození. Pořádané kulturní akce jsou uvedeny v chronologicky sestaveném přehledu, zapsaném vpředu kroniky.

Členky Českého svazu žen podle svého závazku plnily také tyto úkoly: odpracovaly 703 brigádnických hodin, z toho při sběru ošacení 28, na úpravě venkovních  prostorů mateřské školy 108, na úpravě návsi a u hřbitova 211 hodin a na úpravě veřejných prostranství kolem svých domů 356 hodin.

Zvláště jarní úprava záhonů na návsi velmi pěkně vynikla při květnových oslavách. Ve sběru odpadových surovin bylo odevzdáno členkami 175 kg textilu a 910 kg papíru, ve sběru léčivých bylin 1, 90 kg sušených květů a 7 kg sušených listů. Dále bylo odevzdáno 745 ks králičích kožek, 40 kg vlny a 3 310 ks vajec. V prostoru lesa i u svých obydlí vypomohly ženy s obnovou zeleně a vysázely 360 stromků a keřů.

Dne 30. 3. 1985 byl proveden v naší obci sběr šatstva a obuvi, určený pro palestinský lid. Tento sběr byl uskutečněn pod patronací OV ČSŽ Plzeň – jih a proto i v jednotlivých obcích se o zdařilost této akce staraly ženy, i když o příspěvek do sběru byli požádáni všichni občané a také děti ve škole. Materiální výpomoci předcházela osobní agitace členek výboru, rozdány letáčky, které věci se sbírají, tato akce se vydařila, bylo odevzdáno mnoho věcí.

Koncem března byl ZO Českého svazu žen odeslán na OV ČSŽ Plzeň – jih s určením pro sovětské přátele „Pozdravný list“ se závazkem organizace. Byl proveden na tvrdém rýsovacím papíře formátu A3 a přední strana byla vyzdobena velmi pěknou barevnou kresbou motivku Vrčeně, provedenou Janem Markvartem.

Členky výboru přicházejí ke starším členkám od 60 let výše v den jejich kulatého výročí s přáním a drobným dárečkem. ZO ČSŽ Vrčeň se pravidelně zúčastňuje soutěže vývěsních skříněk i soutěže za celkovou činnost, vyhlášenou mezi ZO v okrese.

Za rok 1985 byla v této soutěže ve druhé kategorii ( t. j. od 50 – 100 členek ) vyhodnocena na pěkném pátém místě.

 

Také v roce 1985 byly ve smyslu zákona č. 18/58 St. a dle stanov Svazu požární ochrany zajišťovány požárně – preventivní akce, a to v březnu, měsíci požární ochrany, dále „ochrana úrody před požáry“ a v podzimních měsících před topným obdobím. Tyto akce zajišťoval celý výbor ČSPO, avšak zejména prostřednictvím prohlídkových skupin, složený ze členů: Skaly Bohumila, Kovaříka Luďka, Jiřího Stroleného ml., V. Šůse, Františka Šimánka a Františka Zdvořáčka. V únoru provedli členové ČSPO nový rozvod elektřiny v požární zbrojnici pro topidla, která jsou určena k jejímu vyhřívání. Na teplotě závisí vetší akceschopnost požární techniky, zvláště požárního automobilu CAS 25. Byl proveden rovněž úklid požární zbrojnice, vyčištění sirény a tato byla opatřena ochranným pletivem.

Dne 24/3 ve 4 hodiny ráno bylo posláno družstvo k požáru domku p. Šlajera v Nepomuku u Špitál. rybníka, na místě byl pouze sbor PO Nepomuk a tak naše cisterna CAS 25 poprvé pomohla lokalizovat požár. V květnu vyjelo požární družstvo s automobilem ještě třikrát. Poprvé 10/5 k místnímu hřbitovu, kde některý nezodpovědný občan zapálil smetiště. Uhořela část hradby a doutnala spodní část lípy u studny. Druhý požár vznikl 24/5, a to v podniku Staveb silnic a železnic u Třebčic, kde hořely kancelářské buňky. Požár byl lokalizován společně s požárníky Nepomuk a JZD Maňovice, vyžádal si značného úsilí všech požárníků a kromě vody bylo použito také asi 120 litrů pěny. Poslední výjezd se uskutečnil 31/5 do Srb, kde hořely ve sklepě rodinného domku brikety. Zásah se již neprováděl, jelikož majitel brikety ze sklepa vyvážel.

8. června byla uskutečněna slavnost požárníků, o této je již zmínka v místních událostech. Dne 21. a 25/8 byly provedeny v rámci námětových cvičení dva kontrolní výjezdy požárního automobilu ke kombajnům, kde byly uskutečněny preventivní prohlídky a zkontrolováno požární zabezpečení žňových prací. V prázdninových měsících prováděli mladší požárníci žňové hlídky. Členové ČSPO provedli rovněž sběr šrotu, tohoto bylo odvezeno hodně a z výtěžku budou zakoupeny stejnokroje pro mladé požárníky. Po celý rok zajišťovali dva členové, a to s. Kovařík a s. Strolený pravidelný kroužek mladých požárníků v základní škole. Mladí požárníci se seznamují se základy požární prevence, disciplíny a učí se zacházet s požární technikou. Pro organizaci ČSPO Vrčeň je úspěchem také to, že se podařilo získat nové mladé členy, že se daří probouzet zájem mladých lidí o tuto krásnou a prospěšnou činnost a tak zajišťovat schopné nástupce. V červenci se zúčastnili mladí požárníci hry „Plamen“ v Oselcích.

 

Dohlížecí výbor Jednoty řeší problémy prodejny i pohostinství na základě prováděných kontrol členkami výboru, zabývá se připomínkami z řad členů na zlepšení zásobování a služeb.

Členská základna Jednoty Vrčeň má 152 členů, z toho je 94 žen a 58 mužů, dohlížecí výbor se schází pravidelně měsíčně.

V prodejně potravin byl za rok 1985 splněn maloobchodní obrat takto: plán 1 690 tisíc, skutečnost 1 684 611 ,- , v pohostinství byl stanoven plán 559 tisíc a docílená skutečnost 480 260 ,- .

Příčinou většího neplnění maloobchodního obratu v pohostinství je časté střídání vedoucích má hlavně špatný stav celé provozovny. Vraťme se ještě o rok zpátky: v únoru 1984 odešla dosavadní vedoucí pohostinství pí Jírová a nastoupil p. Rejšil, který zde působil pouze 6 měsíců. V srpnu roku 1984 odešel a nastoupila pí Matějovská, která končila v červnu 1985, pohostinství převzal V. Port, avšak i ten brzy skončil a v listopadu 1985 nastoupil další nový vedoucí Vladimír Šťovíček.

DV pracuje podle svého programového plánu. Podílí se brigádnickou prací na plnění volebního programu, kde odpracovali členové 56 hodin, na úklidu po malováni 12 hodin, na zlepšení životního prostředí 176 hodin. Ve sběru druhotných surovin odevzdáno 75 kg papíru, v prodejně bylo vykoupeno 6 300 ks vajec, 180 kg angreštu a 135 kg rybízu. Při životních výročích byly 9 členům předány dárkové balíčky. Za velké pomoci instruktorky s. Šaškové bylo zajištěno pro pohostinství 16 stolů a 30 židlí, byla rovněž zajištěna vrata ke vchodu do dvora. Ze sdružených prostředků členů byl zakoupen lis na ovoce v hodnotě 350 ,- , který je možné si vypůjčit. Při ukončení školního roku věnoval DV knihy pro nejlepší žáky v hodnotě 102Kčs , pionýrské organizaci poskytl příspěvek ve výši 100Kčs. Přestárlým 19 členům byly před vánočními svátky doneseny dárkové vánoční balíčky. Velkou starost DV dělají objekty, které byly převraty do socialistické péče. Budovy vyžadují značné opravy a Jednota požadavky na opravu odmítá s tím, aby byly ve Vrčeni provedeny vlastními silami, což zase není v silách DV. Proto bylo při listopadové členské schůzi usneseno zrušit smlouvu socialistické péče nad objekty prodejny smíšeného zboží i pohostinství.

Po několikáté stagnaci se činnost základní organizace Socialistického svazu mládeže opět plně rozvinula. V průběhu roku 1985 bylo přijato 13 nových mladých členů, z jiných organizací přestoupilo do ZO SSM Vrčeň 10 členů, 2 členové nastoupili vojenskou presenční službu, takže v současné době má tato organizace 33 členů, v čele organizace pracuje jako předsedkyně Marcela Vítková.

Celková aktivita členů se výrazně zvýšila a jejich činnost je zaměřena jednak na brigádnickou výpomoc, kde bylo odpracováno 514 brigádnických hodin, a to při dokončovacích pracích venkovních úprav, cest a oplocení mateřské školy, na úpravě návsi, úklidu památníku sovětských vojáků i pomníku padlých z prvé světové války, ale i na vyklízení klestu v Lesním závodě Spálené Pořičí. Členové SSM pořádají nebo se zúčastňují různých akcí sportovních, např. v lednu pořádán turnaj v ledním hokeji se ZO SSM Srby, v březnu se několik členů zúčastnilo dálkového pochodu na 15 km, v červnu konán turnaj se členy ČSPO v nohejbalu a v prosinci vánoční turnaj ve stolním tenise. Po celý rok se pravidelně scházeli mladí na hřišti a pořádali menší sportovní akce v rámci své organizace. Velmi účinná je pomoc v oblasti péče a při plnění náročných úkolů ve výchově mladé generace, která je zabezpečována na základě uzavřené dohody mezi PO při ZŠ Vrčeň a ZO SSM. Plnění tohoto úkolu se projevilo při přípravě těchto akcí: 8/5 – hranice l „Ohni poděkování“, příprava materiálu pro výrobky jisker na výstavbu prací, příprava MDD, zábavný program k táborovému ohni v letním pionýrském táboře v Přebudově, uskutečnění „Mikulášské nadílky“ a loutkového představení pro děti. Pět členů pracovalo v letním pionýrském táboře v Přebudově jako oddíloví vedoucí, devět členů pracuje jako oddíloví vedoucí při ZŠ Vrčeň.

Nechť zájem , chuť a elán našim mládežníkům vydrží!

Základní organizace Československého červeného kříže pracuje aktivně, schůzová činnost je pravidelná. V roce 1985 konáno 10 výborových a jedna členská schůze, při které uskutečněna zdravotnická přednáška ( již uvedeno v chronologickém přehledu akcí ). Základní organizace ČČK získává ročně 1 – 2 dobrovolné dárce krve, rozprodává 100 losů ČČK, spolupracuje se zdravotnickým kroužkem při zdejší základní škole, který vede s. Urban. Členové ZO pomáhají rovněž brigádnickou prací zabezpečovat úkoly, vyhlášené MV NF. Při prováděném oplocení a terénních úpravách kolem mateřské školy bylo odpracováno 95 hodin. O dobré práci této organizace svědčí i ta skutečnost, že za rok 1985 získala ocenění „Vzorná základní organizace ČČK“.

 

Hlavní náplní této organizace by mělo být zabezpečování základní tělesné výchovy – bohužel, tento úkol není zabezpečován vůbec. Ve Vrčeni není tělocvična a tak činnost byla i v roce 1985 zaměřena na uspořádání některých akcí pro děti, a to ve spolupráci s dalšími společenskými organizacemi: v březnu byl spolu s PO Vrčeň uskutečněn lyžařský zájezd na Šumavu – tato akce byla velmi pěkná, v dubnu turistická vycházka do okolí obce, v červnu v Srbech „u bažantnice“ sportovní odpoledne – spolu s PO a Mysliveckým sdružením – v rámci Mezinárodního dne dětí a k měsíci myslivosti.

V červenci se konal na pozemku TJ Sokol ve „Voblizovic lesíku“ letní pionýrský tábor 26. pionýrské skupiny Českého svazu protifašistických bojovníků v Plzni, Skupova ulice. Během pobytu pionýrů uspořádali dva členové organizace s pionýry besedu. Velmi dobře pracoval oddíl ledního hokeje a representoval naši tělovýchovnou jednotu a JZD Doubrava v okresní soutěži. V turnaji VŘSR skončil na druhém místě. Pravidelně trénoval na stadionech v Plzni a Klatovech. Zapojil se plně do brigádnické činnosti.

 

 

Základní organizace včelařů Vrčeň má 60 členů, kteří pečují o 382 včelstev. V roce 1985 nebyly dobré podmínky pro včelaření. Vlivem špatného počasí v červnu a v červenci nebyl medný výnos. Včelstva byla léčena proti nákaze varoaza, která se rozšířila i do našeho kraje. Byly pořádány tyto kulturní akce: včelařský ples v Čečovicích, zájezd do západočeských lázní, včelařská výstava v Brně byla rovněž navštívena.

 

 

Po ztrátě dosavadního knihovníka Václava Chvala, který ve vrčeňské knihovně pracoval řadu let, nastoupil na jeho místo Josef Mašek, který je již také důchodcem, a to od 1/5 1985. Knihovna má ku konci roku 1985: 458 knih literatury naučné, 1038 knih literatury krásné, 292 knih literatury krásné dětské, celkem 1788 ks. Počet výpůjček za rok 1985: 343 knih naučné literatury, 2 286 knih krásné literatury, 68 knih naučné literatury pro děti, 704 knih krásné literatury pro děti.

Knihovna má 56 čtenářů, z toho 5 dětí a 14 mladých lidí od 15 do 19 let. Počet návštěvníků 511.

 

Myslivecké sdružení „Štědrý“ Vrčeň provádí výkon práva myslivosti v honitbě, pronajaté od JZD Doubrava Vrčeň o výměře 1944 ha, z toho 1059 ha zemědělské půdy, 879 ha lesní půdy a 6 ha vodních ploch. Počet členů MS k 31. 12. 1985 je 33 a věrných pomocníků myslivosti – loveckých psů – vlastní členové MS sedm. S ohledem na výměru honitby pro rok 1985 jsou stanoveny tyto normované jarní kmenové stavy: srnčí 68 ve třetí honitní  třídě, zajíc 297, koroptev 45, bažant 450 – vše ve čtvrté honitní třídě. V rámci honitby je uznána bažantnice o výměře 181 ha s centrem srbská skála.

Rok 1985 byl pro myslivost celkem úspěšný. Bylo odchováno umělým odchovem 394 ks bažantů. Během lovecké sezony 1985 bylo uloveno celkem 50 ks srnčí zvěře, 14 ks černé zvěře ( divočáků ) , 94 kusů zajíců, 116 bažantů a 1 jelen. Předsednictvím Čedoku byl odprodán odstřel 3 ks srnců zahraničním hostům. Lovu se zúčastnil pan Vondrovec z Rakouska.

Ze zvěře škodné bylo uloveno 19 lišek, 4 kuny skalní, 3 tchoři, 2 lasičky, 11 vran, 4 straky a 2 sojky. Brigádnickou pomocí při budování akce „Z“ se umístilo MS jako jedna z předních organizací MV NF.

 

Podle zhodnocení dosažených výsledků v zemědělství ku konci roku 1985, t. j. ku konci sedmé pětiletky, byla zaznamenána řada úspěchů a dynamického nárůstu výroby, a to zvláště v posledních 2 – 3 letech, kdy naše zemědělství se stává ve výrobě potravin soběstačné. Také naše JZD Doubrava nemalou měrou těmto výsledkům přispělo.

V intenzifikaci ve výrobě obilovin se naše JZD umístilo v socialistické soutěži na druhém místě v západočeském kraji, v okresním měřítku pak na třetím místě.

Jestliže jsme v roce 1984 hodnotili jako nejvyšší výnosy obilovin v historii družstva ( = 5,- t / ha  ), pak v roce 1985 byly tyto ještě vyšší: bylo dosaženo 5, 13 t / ha. Rovněž u brambor bylo dosaženo nejvyšších výnosů, a to 23 t / ha. V roce 1985 bylo celkem vyrobeno 5 079 t obilovin, t. j. proti plánu 132% , 4 232 t brambor, t. j. 118%. V dalších plodinách bylo vyrobeno proti plánu: seno na 109%, senáž na 103%, siláž na 100% a zelená píce 109%.

V živočišné výrobě bylo dosaženo také dobrých úspěchů: výroba mléka 2 687 tisíc litrů, plán splněn na 103%, výroba skotu 378 t, splněno na 100%, výroba telat 76 t, splněno na 101%, výroba brojlerů 353 t, splněno na 103% a výroba krůt 127 t, splněno na 94%.

Jedině ve výrobě mléka při hodnocení průměrné dojivosti na 1 dojnici došlo proti uplynulému roku k poklesu ( v loni 4 037 litrů, letos 3 989 litrů = minus 48 litrů / doj. ). Na dojivost mělo nepříznivý vliv počasí, neboť brzy napadlo mnoho sněhu, což znemožnilo krmit zelenou píci, jak se předpokládalo.

Pro zajímavost: stavy skotu 2 071 kusů, z toho 681 krav.

Výroba obilovin za celou pětiletku splněna na 113, 8% , což představuje 19, 766, 5 t obilí. Výroba brambor splněna ve výši 16 540 t, t. j. 100%, výroba mléka ve výši 12 239 tisíc litrů, t. j. 104%, výroba masa bez drůbeže byla rovněž zabezpečena ve výši 2 249 t, dodávka masa byla splněna dle společné objednávky ve výši 2 228 t,  t. j. 103%, výroba drůbeže zabezpečena ve výši 2 175 t, t. j. 100%.

 

 

Na úseku přidružené výroby je zajišťována výroba mikrotenových sáčků, sáčků na tlačenku apod. Výrobna je umístěna v Nepomuku ( bývalý dům dentisty Duchoně ) několik žen zajišťuje tuto výrobu po domácku, celkem pracuje v přidružené výrobě asi 40 žen. Dosahované tržby činily za rok 1985: 5 856 tisíc, t. j. 122%.

 

 

Na úseku investiční výstavby byly realizovány plánované stavební akce: dokončena výstavba teletníku na 420 ks ve Dvorci, hala ve Vrčeni a zahájena výstavba mechanizovaného seníku ve středisku Vrčeň.

 

Celkový objem ( investičních prací ) činil za rok 1985 investic 6 743 tisíc.

Z toho stavební práce   4 515 tisíc, SZNR  2 228 tisíc a na zahájené výstavbě mechanizačního seníku ve Vrčeni bylo prostavěno 1 363 tisíc.

 

Plnění hlavních ukazatelů:

V roce 1985 obhospodařilo JZD Doubrava 2 476 ha zemědělské půdy, z toho 1 867 ha orné a 609 ha luk a pastvin.

 

Hrubá zemědělská produkce: 39 117 tisíc = 106%

Z toho rostlinné výroby: 17 454 tisíc = 117%

Živočišné výroby: 21 663 tisíc = 104%

Celkové výkony: 53 524 tisíc = 115%

Tržby z výrobních činností: 53 759 tisíc = 114%

Celkové náklady: 48 485 tisíc = 115%

Podíl nákladů k výkonům: 89, 93 = 99%

Mzdové náklady vč. FO: 9, 197 = 97, 4%

Nákladové mzdy: 8, 573 = 97, 2%

Podíl mzdových nákladů k výkonům: 16, 01 = 89, 99 %

Průměrný počet pracovníků: 302 = 101%

Průměrný výdělek na pracovníka: 2 534 = 102, 8%

 

Hospodářský výsledek = bilanční zisk:

Plán 4 600 tisíc, skutečnost 6 036 tisíc = 131%

Plněním plánovaných ukazatelů splnilo JZD Doubrava Vrčeň i socialistický závazek, vyhlášený na počest 40 výročí osvobození.

 

Za dobrou práci všem pracovníkům upřímné poděkování!

 

V obci Sedliště byla koncem července zahájena plánovaná akce „Z“ – adaptace prodejny. Před zahájením přestavby bylo zboží ze stávající prodejny přestěhováno do budovy školy, kde bude prodej zajišťován po dobu provádění adaptace. Práce byly zahájeny opožděně, ale velkým úsilím občanů ze Sedliště bylo v roce 1985 vybudováno dílo v hodnotě 225 tisíc Kčs.

Občané ze Sedliště odpracovali 2 349 hodin. Adaptace prodejny je rozpočtována v celkové hodnotě 423 tisíc Kčs a je plánována k dokončení k 1. 9. 1986. Je reálný předpoklad, že tato akce bude dokončena před termínem.

V Sedlišti byla dále provedena velká oprava cesty na návsi a k objektům JZD. V opraveném hostinci v Sedlišti nastoupil jako vedoucí Jan Kozák, který se přiženil z Nové Vsi.

V obci Sedliště aktivně pracují DV Jednoty, Svazarm a Svaz požární ochrany.

 

 

Tojice je obec velmi malá. Složky Národní fronty, které v obci pracují, nemohou pořádat žádné větší akce, neboť v obci není pohostinství ani žádná jiná vhodná společenská místnost.

Přesto v této obci velmi aktivně pracuje Svaz požární ochrany. Při okrskové soutěži ve Vrčeni obsadilo požární družstvo z Tojic druhé místo z deseti soutěžících družstev. Organizace SPO Tojice byla postižena ztrátou dvou členů: Františka Palackého, který zemřel v mladém věku 37 let a Josefa Velíška, dlouholetého člena SPO, který v padesátých letech zastával funkci velitele požárního družstva a tuto vykonával opravdu poctivě. Členové SPO Tojice odpracovali v roce 1985: 230 hodin při akcích Národní fronty, 200 hodin na úseku zabezpečení požární techniky a 50 hodin při pracích zemědělských.

V obci Tojice je také ustaven dohlížecí výbor Jednoty. Jednota Tojice má celkem 69 členů, kteří v roce 1985 odpracovali 652 brigádnických hodin, z toho 284 hodin na úseku ochrany životního prostředí.

Členové Jednoty Tojice odevzdali 80 kg papíru a 418 králičích kožek. V měsíci březnu pořádali oslavu MDŽ, v měsíci červnu úspěšnou akci k MDD.

V prvních srpnových dnech uskutečnili zájezd do Karlových Varů, Mariánských Lázní a Chebu. Účastníci zájezdu navštívili sklárny v Oloví, kde při zajímavé exkursi se seznámili s výrobou tabulového skla. Všem se tato akce velmi líbila. Za celoroční práci byl DV Jednoty Tojice odměněn LSD Jednota Plzeň – jih čestným uznáním a finanční odměnou.

 

V obci Tojice má dobrou činnost také Místní lidová knihovna, kterou vede s. Gorczyca. Asi třetina tojických obyvatel je evidována při výpůjčkách

 

Stav obyvatelstva k 31. 12. 1985

Vrčeň                                               368

 

Srby                                                 204

 

Sedliště                                            166

Tojice                                               101

 

Rok 1985 skončil…

 

Závěrem:

Na otázku, jaký byl uplynulý rok, můžeme dát prostou odpověď: pro náš lid, pro náš stát to byl další d

Autor: Veronika

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!