verze pro tisk

Rok 1990

17. březen 2015

Vstupujeme do nového roku 1990. Jaký asi bude? Většina obyvatel naší vlasti touží, aby naděje, které se listopadovou revolucí probudily, se začly naplňovat, aby život nás všech se stal lepším.

Avšak ještě hodně občanů dává najevo svou nevůli s tím, co se stalo, a to i u nás na vesnici. V současných rušných dnech je často vzpomínáno významu a odkazu Jana Husa v našich dějinách, zejména jeho lásky k pravdě. Mezi lidmi je především potřeba vzájemné úcty, lásky, porozumění, odpovědnosti a spravedlnosti. Jen tak můžeme udělat rychlejší krok vpřed.

 

Ze světa:

Do mezinárodních událostí vstupuje v letošním roce velkou měrou již také Československo i ostatní východoevropské státy. Po mnohaleté diplomatické pasivitě začíná být náš stát ve světě populární. Vlivem prezidenta čsl. republiky V. Havla dochází k mnoha vzájemným návštěvám známých osobností světové politiky, ekonomie i kultury, o čemž svědčí i zápisy z některých zahraničních cest.

V prvém dnu nového roku si představitelé největších mocností – SSSR Michail Gorbačov a USA George Busch vyměnili pozdravná poselství lidu obou zemí a vyjádřili naděje, že společně přispějí k vytváření nového světa.

Ihned na počátku roku, 2. ledna, navštívil náš prezident V. Havel oba německé státy, jak Německou demokratickou republiku, tak Spolkovou republiku Německo. Ještě v lednu pak navštívil Polsko, Maďarsko, předseda vlády Marián Čalfa navštívil Rakousko.

2. února přicestoval do Prahy Jeho svatost – čtrnáctý tibetský dalajláma Tändzim Gjamecho jako osobní host prezidenta V. Havla. Proti této návštěvě protestovala Čína. ( viz příloha 5.26 ).

6.2. navštívil Československo ministr zahraničních věcí USA James A. Baker.

11.2. propuštěn na svobodu jihoafrický bojovník za lidská práva Nelson Mandela po 27 letech žaláře. Ve dnech 17/2 až 23/2 odletěl V. Havel na Island, do Kanady a Spojených států amerických. 21. února promluvil v Kongresu Spojených států amerických a jeho projev měl veliký ohlas. ( viz příloha č. 26 )

26. a 27. února vykonal V. Havel pracovní návštěvu v Sovětském svazu. 26.2. byla podepsána ministry zahraničních věcí J. Dienstbierem a E. Ševarnadzem dohoda o odchodu sovětských vojsk z československého území. 15.3. přiletěl do Prahy poprvé v historii prezident SRN Richard von Weizsäcker. Byl uvítán dle nového státního ceremoniálu v nových uniformách hradní stráže. 15.3. zvolen prvým sovětským prezidentem Michail Gorbačov.

19.3. odcestoval V. Havel do francouzského státu, kde se setkal s prezidentem F. Mitterandem.

21.3. odlétá československý prezident z Paříže do Londýna, kde je přivítán britskou královnou Alžbětou II. a jejím manželem vévodou z Edinburku. Toho dne se rovněž setkal s britskou minister. předsedkyní Margaret Thatcherovou. 12.4. navštívil Prahu prezident státu Palestina Jásir Arafat.

21.4. přiletěl do Prahy Svatý Otec – papež Jan Pavel II., který dopoledne vykonal pobožnost v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, odpoledne celebroval slavnostní mši svatou na Letenské pláni, druhý dne dopoledne sloužil slavnostní mši svatou v moravském Velehradě a odpoledne od 17 hodin další mši svatou na letišti Bratislava – Vajnory. Všude byl radostně vítán věřícími. Po ukončení mše svaté v Bratislavě odletěl zpět do Říma. To, že Svatý Otec přijal pozvání prezidenta V. Havla a políbil jako prvý papež v dějinách katolické církve půdu Československa, je velikou poctou, a to nejen pro křesťany, ale i pro celé Československo. ( viz příloha č. 27 )

27.4. odcestoval do Izraele náš prezident Václav Havel. 30.5. přiletěl prezident SSSR Michail Gorbačov se svou manželkou Reisou a doprovodem do Washingtonu na vrcholnou sovětsko-americkou schůzku. 31.5. se setkali s prezidentem USA G. Bushem a jeho manželkou Barbarou v Bílém domě. Ve svém jednání pokračovali v mírových snahách – za svět bez násilí a jaderných zbraní. 26.7. v rakouském městě Salcburku slavnostně zahájen 70. hudební festival za přítomnosti prezidentů ČSFR V. Havla, SRN Richarda von Weizsäckera a hostitelské země Kurta Waldheima. Zde přednesl V. Havel slavnostní úvodní projev.

2.8. obsadily irácké jednotky svůj sousední stát Kuvajt. Irácký prezident Saddám Husajn uzavřel irácké i kuvajtské hranice a vzdušný prostor obou zemí a vyhlásil výjimečný stav. Celý svět tuto invazi odsuzuje, OSN vydává několik výzev ke stažení vojsk z Kuvajtu. Do oblasti Perského zálivu jsou vysílána vojska a vojenská technika ze Spojených států amerických, Francie a Anglie. Rovněž Československo připravilo 180 mužů dobrovolníků jako speciální protichemickou vojenskou jednotku. Také prezidenti M. Gorbačov a G. Bush při svém setkání 9. září v Helsinkách ve společném prohlášení podpořili revoluce OSN a znovu vyzvali iráckou vládu ke stažení vojsk z Kuvajtu a propuštění rukojmích. 29.11.1990 schválila Rada bezpečnosti OSN revoluci, ve které je dáno Iráku ultimátum do 15.1.1991 stáhnout svoje vojska z Kuvajtu, jinak budou členské státy oprávněny přistoupit k ozbrojené akci.

V měsíci září navštívil Václav Havel Itálii. Belgický král vykonal návštěvu v Československu. 28.8. promluvil prezident V. Havel na mezinárodní konferenci v Oslu na téma „Anatomie nenávisti“. Všechny Havlovy projevy jsou přijímány s velkým ohlasem. 13.9. navštívil Československo prezident Francouzské republiky Francois Mitterand s manželkou a doprovodem. Hlavním předmětem jednání byly perspektivy vzájemné spolupráce a rozvoj jednotné Evropy. F. Mitterand promluvil také v našem parlamentu. 16.9. v podvečer přicestovala do Prahy na oficiální návštěvu Československa předsedkyně britské vlády Margaret Thatcherová s manželem. 17.9. probíhaly československo-britské rozhovory na vrcholné úrovni a následující den vystoupila M. Thatcherová se svým projevem též v našem parlamentu. Výňatek z jejích připomínek: „Lidé se musí naučit sebekázni; demokracie je diskuse, ale i disciplína“.

Koncem září se zúčastnil V. Havel v New Yorku dvoudenního jednání, kde více než 70 šéfů států a vlád podepsalo úmluvu o právech dítěte. I zde měl Václav Havel velmi pěkný projev. 2. 10. navštívil náš stát brazilský prezident Fernando Color.

Dne 12. 9. vyvrcholil sedmiměsíční dialog, zvaný „2+4“ historickým závěrem: ministři zahraničí obou německých států a Británie, Francie, SSSR a USA podepsali v Moskvě smlouvu o sjednocení Německa. I když přijetí ratifikačních listin bude uskutečněno až v příštím roce, sjednocení Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky bylo slavnostně uskutečněno 3. 10. 1990.

A tak o půlnoci z 2. 10. na 3.10. hlaholem kostelních zvonů, ohňostroji, koncerty, davy lidí v ulicích a slavnostním ceremoniálem u Braniborské brány v Berlíně vyvrcholila událost století. Do historie vstoupilo opět sjednocené Německo.

2/11 byl v Praze na několikahodinové pracovní návštěvě o rozvoji vzájemné spolupráce ministr zahraničí SRN Hans Dietrich Genscher.

17/11 navštívil Československo prezident USA Georg Bush s manželkou a doprovodem. Opět poprvé návštěva prezidenta USA v historii naší země. Jednáno o hospodářských problémech, potížích s ropou a situací na „Blízkém východě“. Prezident V. Havel otevřeně zdůraznil, že Československo potřebuje ekonomickou pomoc od „Západu“, zejména od Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Evropských společenství. Brzy odpoledne promluvil G. Bush ve Federálním shromáždění, kde sklidil bouřlivý aplaus poslanců. Před 15 hodinou začala tisková konference na rampě na Hradčanském náměstí, poté návštěva pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška. Vyvrcholením návštěvy prezidenta USA v ČSFR se stala jeho účast na manifestaci na Václavském náměstí, kde promluvil ke statisícovému shromáždění, uspořádanému ke vzpomínce na 17. listopad 1989 a 1939. Promluvil také prezident naší republiky a oba projevy vyvolaly výbornou atmosféru. Hned ráno odcestoval George Bush do Německa a odtud pak do Paříže, kde se konala od 19. 11. za účasti 34 států konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. (viz příloha č. 28)

Na této konferenci promluvil také prezident naší republiky (a oba projevy vyvolaly výbornou atmosféru). Václav Havel a za ČSFR podepsal závěrečný dokument. V říjnu obdržel sovětský prezident Michail Gorbačov Nobelovu cenu míru za rok 1990. Tímto byl oceněn Gorbačův přínos k vítězství reforem ve východní Evropě. Avšak v SSSR je po celý rok nedobrá a vážná situace (nedobré vztahy mezi Armény a Azerbájdžánci, mezi Moskvou a pobaltskými zeměmi: Litvou, Lotyšskem, Estonskem, které požadují svoji nezávislost). v Sovětském svazu se stále prohlubuje krize společenská i hospodářská. Dle rozhodnutí Evropských společenství bude poskytnuta Sovětskému svazu finanční pomoc, která by měla pomoci zlepšit politické klima a umožnit M. Gorbačovovi reformu, které tato země potřebuje: nastolit nový systém politických vztahů mezi republikami a ústřední vládou a nový ekonomický systém. O tom, že situace v SSSR není dobrá svědčí i to, že dlouholetý ministr zahraničí SSSR Eduard Ševarnadze podal 20. 12. demisi. 21. 11. převzal V. Havel mezinárodní cenu UNESCO za zásluhu o svobodu Československo.

9/12 byl zvolen v Polsku nový prezident Lech Walesa, dosavadní předseda odborného svazu Solidarita. Ve funkci od 22. 12., kdy složil slib.

22/11 pobývá Václav Havel ve Švýcarsku.

22/11 podává britská předsedkyně Margaret Thatcherová demisi. Je hodnocena jako nejúspěšnější politik poválečné éry.

Kromě četných zahraničních návštěv V. Havla bylo uskutečněno mnoho dalších zahraničních jednání ministrem zahraničí J. Dienstbierem a dalšími vládními představiteli.

Rozdílné zájmy máme s Kubou, náš stát nevyjadřuje podporu režimu Fidela Castra.

 

Z naší vlasti:

Nový rok 1990 zahájen novoročním projevem prezidenta republiky V. Havla, který dle pravdy zhodnotil skutečnou situaci v naší zemi. Ve svém obsáhlém projevu vyznal se o svých představách života v naší společnosti, v nové republice demokratické, samostatné, svobodné, hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé.

Rozhodnutím prezidenta Československé republiky ze dne 1. 1. 1990 byla vyhlášena poměrně široká amnestie. Z 24 tisíc vězňů bylo zhruba 17 tisíc propuštěno. Dostali šanci, aby mohli rozumným a slušným způsobem využít svobody, avšak mnozí z nich si tuto hned po propuštění zmařili. Pokračovali dále v trestné činnosti.

I v průběhu celého roku vzrůstá kriminalita. Důsledek neblahých uplynulých čtyřiceti let i opakované trestné činy propuštěných vězňů ukazují, že v našich zákonech a v soudnictví není zřejmě však zcela v pořádku. Již od počátku ledna je v našem politickém i společenském životě rušno. Naši zemi navštívil viceprezident Komise Evropských společenství F. Andressen. Počátkem roku ustaven přípravný výbor sdružení soukromých zemědělců. V lednu konána v Praze ustavující schůze Československé obce sokolské, která chce obnovit svoji činnost na základě Tyršových myšlenek.

13/1 konán ustavující sjezd Československé strany zemědělské, předsedou zvolen Ing. F. Trnka, bývalý ekonomický náměstek Agrokombinátu Slušovice. Ke dni 16. 1. byli zbaveni řídících funkcí na úrovni centra, krajů a okresů všichni příslušníci STB. Vláda národního porozumění ČSSR v zásadách svého programového prohlášení vytyčuje jako hlavní cíl v ekonomice zavedení tržních mechanismů.

Nezávislá vyšetřovací komise nad událostmi kolem 17. listopadu stále pracuje, je také ustavena komise pro objasnění událostí roku 1968. mnoho našich občanů, kteří odešli v uplynulých 40 letech do ciziny, se vrací, třebaže v mnoha případech pouze na návštěvu. Jsou odstraňovány sochy Klementa Gottwalda, znovu stavěny sochy našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka.

16. 1. uskutečněno poprvé svobodně pietní shromáždění k uctění památky studenta filozofické fakulty Jana Palacha. V závěru tohoto předal představitel Mezinárodního výboru na podporu Charty 77 se sídlem v Paříži francouzský herec a obhájce lidských práv Yves Montand cenu Jana Palacha představitelům Studentské stavovské unie.

1. 2. požádal o uvolnění z funkce dosavadní předseda české vlády František Pitra. 6. 2. jmenován novým předsedou české vlády Petr Pithart. V únoru byl jmenován Karel Schwarzenberk předsedou Sboru konsultantů při úřadu prezidenta republiky. Tento muž je potomek rodu Schwarzenberků, který měl u nás v Čechách veliké bohatství ; žije v Rakousku a k nám každý týden dojíždí. V Praze se před 53 lety narodil.

25/2 konána na Staroměstském náměstí pietní manifestace k uctění památky Jana Zajíce, který se před 21 lety na Václavském náměstí (dům čp. 39) upálil. Zde promluvil i Václav Havel a ve svém projevu se zmínil o tom, jaké neradostné dědictví 25. únor 1948 přinesl. 3. 3. při mimořádném všeodborovém sjezdu schváleno usnesení o skončení Revolučního odborového hnutí. Ve druhé části tohoto sjezdu byla již také schválena zakládající listina a statut vznikající Československé konfederace. 7.3. při příležitosti 140. výročí narození T. G. Masaryka konány po celé naší vlasti vzpomínkové akce. Toho dne byl uskutečněn u hrobu v Lánech pietní akt za účasti vnuček T.G. Masaryka Anny a Herberty a prezidenta V. Havla. Téhož dne navštívil V. Havel jížní Moravu, kde v Hustopečích u Brna položil kytici na hrob rodičů T.G.M. - Terezie a Josefa. Odpoledne promluvil na náměstí k hodonínským občanům o odkazu T.G.M. a k pomníku T.G. Masaryka, který zde hodonínští občané stavěli již po čtvrté, položil kytici. Toho dne byl navrácen mnoha místům naší vlasti původní název „Masarykovo“. V budově parlamentu odhalena deska „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“.

31/3 byl vysvěcen desátý českobudějovický biskup Msgre. Miloslav Vlk v kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Vysvěcení provedl pražský biskup dr. Antonín Liška za účasti biskupů dalších diecezí a církevních představitelů z Rakouska i Spolkové republiky Německo. Českobudějovická diecéze, pod kterou patří i farnost vrčeňská, má po osmnácti letech opět svého biskupa. 11. 4. se poprvé sešly vlády České a Slovenské republiky na zámku ve Lnářích. Zde přijaly návrh skupiny poslanců na změnu názvu státu, který byl po dlouhých jednáních v parlamentu dne 20. 4. odhlasován takto: Česká a Slovenská federativní republika. Dále schváleny státní symboly: státní znak, vlajka a standarta prezidenta republiky.

Po 42 letech v exilu navštívil svoji vlast 76 letý legendární dirigent Rafael Kubelík a zahájil „Pražské jaro 1990“. Prvomájové oslavy mají v letošním roce jiný ráz. Tradiční průvody vystřídány lidovými veselicemi.

4/6 odhalena v parlamentu pamětní deska M.R. Štefánikové. Důstojné oslavy 45. výročí osvobození vojskem americké armády prožil Západočeský kraj : dne 5. 5. odpoledne konány oslavy na náměstí Republiky za přítomnosti prezidenta republiky V. Havla a jeho choti Olgy, velvyslankyně USA Shirley Templeové – Blackové, našich i amerických veteránů i dalších hostů, za účasti cca 200 tisíc lidí. Dne 6. 5. dopoledne uskutečněna slavnostní přísaha nováčků v prostoru, kde dříve stávaly 35. kasárna – opět za přítomnosti prezidenta V. Havla, ministra národní obrany arm. gen. Mir. Vacka a předsedy České vlády P. Pitharta.

25/5 bylo zveřejněno, že největší zvýšení maloobchodních cen od roku 1953 očekává naše občany od 9.7. 1990. Současná vláda rozhodla o poskytování měsíčního kompenzačního příspěvku ve výši Kčs 140,- na osobu s platností od 1. 7. 1990.

Na den 8. a 9. 6. určen datum konání voleb do Federálního shromáždění a České národní rady. V naší republice bylo zaregistrováno 23 politických stran, koalic a hnutí. Na ukončení prvých svobodných voleb byl dne 9. 6. v odpoledních hodinách podle iniciativy mistra Rafaela Kubelíka a za jeho dirigence uskutečněn koncert na Staroměstském náměstí v Praze, při spojení 3 velkých hudebních těles z Čech, Moravy a Slovenska; byla předvedena skladba B. Smetany „Má vlast“. Na základě výsledků svobodných voleb připravil předseda Federální vlády Marián Čalfa sestavení nové vlády. Dosavadní vláda podala 27. 6. demisi a tentýž den jmenována vláda nová. Ze zvolených poslanců do České národní rady zvolena předsedkyní Dagmar Burešová. Předsednictvo ČNR jmenovalo novou českou vládu v čele s P. Pithartem. Dne 1. 7. vstoupila v platnost dohoda o zrušení vízové povinnosti mezi Spolkovou republikou Německo a ČSFR. Dne 5. 7. uskutečněna volba prezidenta republiky. V čele státu stanul opět Václav Havel. O půlnoci z 18. 7. na 19. 7. dochází ke zdražení automobilového benzinu (1l benzinu speciál na 12 Kčs, benzinu super na 13,50 Kčs, nafty na 9 Kčs).

V druhém pololetí roku se začíná projevovat nezaměstnanost, zvláště u absolventů středních a vysokých škol. Podpora v nezaměstnanosti stanovena na 1200 Kčs měsíčně. Od 1.9. dochází ke zdražení hromadné osobní přepravy u ČSD o 100%, u ČSAD o 30%. 20.9. navštívil naši zemi předseda komise Evropských společenství Jacques Delors.

V září byly přechodně sníženy ceny dětského oblečení. 12. 10. přicestoval do Prahy hlavní ředitel Mezinárodního měnového fondu Michel Camdessus. V měsíci říjnu jsou zřizovány okresní úřady práce. Od 18. 10. zvýšeny ceny automobilů Favorit Š135L/ Š136L na 90 310 Kčs. Obdobně probíhá zvýšení cen i u dalších typů těchto osobních aut. 17. 10. odvolán z funkce dosavadní ministr národní obrany generál Miroslav Vacek a 18. 10. jmenován do této funkce Luboš Dobrovský. V souvislosti omezení dodávek ropy v některých dnech ze Sovětského svazu došlo k horečnatému nákupu benzinu a proto stanoven pro měsíc říjen limit 25 l pro dvoustopá a 7 l pro jednostopá vozidla. Nákup nad tento limit povolen za vyšší ceny. Odběr limit. benzínu značen do technických průkazů. Tato opatření byla vyvolána výkyvy v dodávkách ropy, způsobené jednak snížením těžby ropy v SSSR a jednak vzniklou krizí v Perském zálivu. Další odezvou na toto je nové zdražení pohonných hmot. Od 1. 11. zdražen benzin speciál na 16 Kčs / 1l , benzin super na 18 Kčs/ 1l. Nafta zvýšena již od 18. 10. na 15 Kčs/ 1l. Dnem 3. 11. zdraženo jižní ovoce ( citrony z 10,- na 17,- Kčs, pomeranče ze 14,- na 23,- /1 kg apod. )

Od 1. 10. 1990 zvýšeny důchody, získané před 1. 10. 1988, a to v rozmezí od 4-8%. K tomuto datu jsou také upraveny nízké starobní důchody, které jsou jediným zdrojem příjmu, na 1200 Kčs na jednotlivce, pro dvojici na 200 Kčs. V průběhu roku bylo vládou vypracováno mnoho návrhů nových zákonů, které pak byly na Federálním shromáždění projednávány a někdy až po velmi rušných diskuzích a po projednání pozměňovacích návrhů, přijaty. Bylo schváleno mnoho důležitých zákonů vyplývajících ze scénáře ekonomické reformy, např. o malé privatizaci, restituční, o nových sociálních opatřeních, i zákon o obcích. Dle tohoto je postavení obcí jako samosprávné územní celky s plnou právní subjektivitou, právem samostatně hospodařit s vlastním majetkem a širokou účastí občanů na rozhodování o místních záležitostech. Mezi jinými zákony byl např. zrušen trest smrti. Velké odezvy ze strany občanů byly k projednávaným platům poslanců, bouřlivé diskuze v parlamentu byly o názvu naší republiky, ozývaly se požadavky Slováků na jejich osamostatnění – nakonec všechny problémy byly zdárně dořešeny a zákony přijaty.

Na den 24. 11. stanoven datum konání voleb do městských a obecních zastupitelstev.

K 1. 12.1990 zvýšeny velkoobchodní ceny paliv, elektrické energie a tepla; energ. uhlí o 50% , koksov. uhlí o 44% , koks o 47% , elektrická energie o 53%, tepelná energie o 74% , zemní plyn a svítiplyn o 65% . 9.12. rozhodla česká vláda, že partnerem mladoboleslavské Škodovky bude německá firma Volkswagen.

Výsledky sociálního a ekonomického vývoje v ČSFR jsou poznamenány důsledky dlouhodobých nepříznivých tendencí minulosti a přeměnami, které v naší ekonomice v současné době probíhají. Problémy s uplatněním výrobků na vnitřním i zahraničním trhu, omezení některých výrobních programů, přivedly řadu podniků k platební neschopnosti. Ve druhé polovině roku vznikaly prvé problémy s umísťováním lidí do zaměstnání, ku konci roku bylo v České republice neumístěno 39 379 osob, při čemž však počet volných pracovních míst byl 57 tisíc. Nemálo problémů vzniká v zemědělství. Letošní teplé a suché léto způsobilo, že již v srpnu musili chovatelé a zemědělci krmit suchou píci. Suché počasí ovlivnilo samozřejmě i výnosy brambor, hlízy byly menší. Nižší úroda brambor, způsobená také vlivem nižších osázených ploch a i změněné ekonomické podmínky v zemědělských podnicích zkomplikovaly zásobování trhu. Na tržištích prodávali soukromníci brambory velmi draze (i 8,50 Kčs /1 kg) , ve státních obchodech nebyly vůbec. Pro objednané brambory k uskladnění stanovena cena 3,30 Kčs/1 kg . Nedostatek brambor na našem trhu kompenzován dovozem brambor z Polska. Ku konci roku se rovněž projevil naprostý nedostatek vajec na trhu. Občané před liberalizací cen, která vstoupí v platnost od Nového roku, skupují vše; obchody jsou vesměs vyprázdněné. Změny, ke kterým dochází (zdražení nafty, masa, mléka a jiných výrobků), vyvolaly napjatou situaci v odbytu. Tyto změny, a to nejen na úseku zemědělství, jsou sice bolestivé, ale jsou nutné. Nelze již hájit neefektivní způsob hospodaření. Ke konci roku 1990 bylo již v České republice zaregistrováno 370 tisíc soukromě podnikajících osob.

V závěru roku, 28. 12., se sjelo do Prahy cca 80 tisíc mladých lidí na Evropské setkání mladých. Program připraven ekumenickou křesťanskou komunitou z Taize a potrval do 2. 1. 1991. Václavské náměstí se stalo pro Pražany místem, kde si lze připomenout tolik historických událostí. A tak o letošním Štědrém večeru přišli na toto místo, aby byli přítomni České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, která zde byla hrána a zpívána. Závěr ukončen zpěvem starobylé písně „Narodil se Kristus Pán“. Rovněž příchod Nového roku oslavilo hodně Pražanů na Václavském náměstí v radostné atmosféře.

A jak šly měsíce...

Leden

Letošní leden byl mírný jako ostatně i celé zimní období. Počátkem měsíce teploty -1°C, od 4. do 7. 1. mrazíky silnější (od -5° do 9°C), dne 8. a 9. 1. ráno silný mráz -22°C) ; denní teploty mírně pod nulou. Od 10. do 15. 1. se ranní mrazíky zmírnily (-1° až -3°C), v druhé polovině měsíce ustaly a ranní teploty se pohybovaly kolem 0 nebo mírně nad nulou. Dne 5. ledna napadlo asi 5 cm sněhu, také 10/1 drobně sněžilo, ale sníh se záhy ztratil. V druhé polovině měsíce převládalo počasí s oblačností a občasným deštěm, přeháňkami, doprovázenými prudkým větrem. Bylo však i několik lednových dnů slunečných, jako jarních (20. až 22/1 a 29/1 ).

 

Únor

I v únoru byla zima mírná a dá se říci, že stále bez sněhu. Ranní teploty kolem 0 nebo mírně nad, pouze ve dnech 5. až 7. 2., dále 10/2, 17/2 a 24/2 byl mráz od -3° do -7°C. V těchto dnech pak bylo v odpoledních hodinách pěkně slunečno. Jinak některé únorové dny mlhavé, některé s větší oblačností. Srážky se projevily ve dnech: 10/2 sněhový poprašek, 14/2 v noci napadlo 9 cm mokrého a těžkého sněhu, který již odpoledne tál. Rovněž 15/2 napadlo asi 5 cm sněhu. Cesty jsou nepěkně rozbředlé. Dne 17. a 18. 2. bylo možno poprvé v letošní zimě na Šumavě lyžovat, u nás ve vesnici však děti neužijí ani sněhu, ani ledu vůbec. V poslední únorové dekádě byly krásné slunečné dny s ranními teplotami okolo nuly, odpoledne na slunci 19° až 24°C, 22. února se objevili již v zahradách špačkové. Koncem února se počasí změnilo: 26/2 oblačno, bouře, kroupy, prudký vítr, déšť. 27/2 napadlo 10 cm mokrého sněhu, 28/2 oblačno, silný vítr, k večeru déšť, v noci bouře s ukrutným větrem, který způsobil mnoho polomů.

 

Březen

Ještě ráno prvého březnového dne řádila vichřice. Na návsi vyvrátil vítr 2 staré lípy, jedna padla přes druhou a pak obě přes cestu, koruna dopadla na dům čp. 42 (Máňovců), naštěstí nezpůsobila škodu. Pracovníci JZD lípy pořezali a cestu uvolnili.

Také topoly u řeky Úslavy (v místě pod Růžičků) a na drahách u potoka veliké modříny byly silným větrem vyvráceny. Také v lesích napáchala vichřice mnoho škody. K večeru vítr trochu ustal. Od 1. do 12. 3. se pohybovaly ranní teploty stále nad nulou, převážně oblačno, časté větry; 2. března hustá chumelenice, 9. 3. opět vichřice. Od 13. do 19. 3. ranní mrazíky s teplotami -2° až – 3°C , mlhavo, větrno, denní teploty 12 – 16°C (kromě 18. a 19. března, kdy bylo krásné slunné počasí s teplotami až 29°C na slunci). Již se opět projevuje velké sucho, vždyť zima byla bez sněhu. V poslední březnové dekádě ranní teploty nad nulou (cca 4 – 5°C), 22. 3. večer bouře s deštěm, v dalších dnech spíše zataženo s chladným větrem. Poslední dva dny pěkné, teplé.

 

Duben

Prvý aprílový den začal mrazivě, silná mlha, přes den jasno s teplotou 18°C , východní vítr. Jinak se ranní teploty pohybovaly převážně nad bodem mrazu (2 až 5°C ), ve dnech 13. až 18. 4. (tj. o velikonočních svátcích) pod nulou (-2 až -3°C). Dubnové dny byly spíše chladné vlivem častých a studených větrů, v poslední dekádě několik deštivých dnů. Hezká teplá odpoledne byla na Zelený čtvrtek, Velký pátek i Bílou sobotu a slunečné dny s denními teplotami 15 až 20°C byly 20. a 22. 4. a pak v závěru měsíce, tj. 29.4. ( o vojtěšské pouti ) a 30. 4. , kdy byl volný nepracovní den.

 

Květen

V letošním roce se vyznačoval měsíc květen již od samého počátku krásnými slunečnými a teplými, spíše horkými májovými dny. Ranní teploty kolem 8 – 10°C, odpolední 26°C i více. Stromy krásně rozkvetly, horké dny však způsobily velké sucho. Dne 9. 5. konečně trochu zavlažilo, večer ve 22 hodin se přihnala bouře s deštěm. Ještě 14. 5. ráno trochu pršelo a 16. 5. v noci bouře s deštěm, 24. 5. večer drobný děšť – v ostatních dnech horko a sucho. Ve dnech 18. až 20. 5. vál chladný vítr. 27 5. klesly ranní teploty na nulu, 29. 5. dokonce pod bod mrazu (-4°C, někde i více) a tento přízemní mráz způsobil škody na zahrádkách i polích, neboť pomrzly brambory i rajčata.

 

Červen

Tento měsíc se projevil sice častějšími dešti, avšak málo vydatnými, takže z celostátního hlediska je konstatováno, že v západních Čechách stále klesá voda. Ranní teploty v prvé polovině měsíce byly v rozmezí 7 – 12°C , v druhé polovině od 12 – 16°C; denní teploty v prvé polovině do 20°C, často větrno, ve druhé polovině měsíce byly dny horké, parné, zvláště pak 20. 6. a ku konci měsíce (od 25. 6.) byl vzduch horký teploty přes 30°C , i 37°C). Den 13. 6. byl bouřkový, avšak velmi silná a nebezpečná bouře se přihnala 20. 6. večer. Byla doprovázená prudkým lijákem, který vymílal cesty a vyplavoval půdu. Ještě celou noc vzdáleně bouřilo a pršelo. I když tento déšť byl vydatný, nastalé horké dny půdu opět rychle vysušily.

 

Červenec

Měsíc červenec byl abnormálně suchý. V prvé dekádě několik slabých dešťových přeháněk, ranní teploty kolem 15°C, denní do 20°C. Ojediněle se objevily v lese houby. Ve druhé dekádě nastaly opět horké dny s teplotami od 25°C až přes 30°C , které potrvaly do konce měsíce. Někdy větrno, což velké sucho ještě podpořilo. Zem nemá vláhu, zahrady i louky žloutnou a vysychají, žádná otava nebude.

 

Srpen

Horké letní počasí pokračovalo, v některých dnech dosahovaly denní teploty přes 30°C, na slunci i 40°C. Ranní teploty počátkem měsíce kolem 14 – 17°C, od 8. do 11. 8. ráno 7°C, další dny 12 – 15°C, ve dnech 14., 15. a 26. 8. bylo ráno i 18°C. Občas přišly i dešťové přeháňky, avšak málo vydatné, které nikterak spodním vyschlým pramenům nepomohly. V posledním srpnovém dnu přišla bouře s deštěm.

 

Září

Nástupem měsíce září se změnilo i počasí. V prvé polovině měsíce bylo spíšě zataženo, občas dešťové přeháňky, někdy s větrem, ranní teploty od 6 do 12°C, odpoledne do 15°C. Ve dnech 14. a 15. 9. ráno silná mlha, po rozplynutí této slunečno, odpolední teploty cca 20°C. 17. 9. byl prvý šedý mráz (- 4°C), který zničil v zahrádkách ještě dozrávající rajčata i kvetoucí jiřiny. V dalších dnech až do konce měsíce byly noční teploty opět nad nulou, převážně oblačno. Dne 22. 9. přes den drobně pršelo, k večeru déšť zesílil a světrem od severovýchodu se déšť proměnil skoro v průtrž mračen. Hezké dny s teplotou nad 20°C byly 23., 29. a 30. 9. Ze dne 29/9 na 30/9 se změnil letní čas na čas středoevropský. Trochu rostou houby.

 

Říjen

Tento podzimní měsíc se v prvé dekádě vyznačoval dosti střídavým počasím: prvý den oblačno s prudkým a vydatným deštěm, druhý den krásně, slunečno i teplo. Ranní teploty 6 – 8°C , přes den 12 – 14°C ; 10/10 ráno klesla teplota na bod mrazu, přes den jasno, slunečno s teplotou přes 20°C. Tímto dnem se počasí trochu ustálilo: ráno cca 6°C, mlhavo, po rozplynutí mlh slunečno. Od 20/10 se ochladilo, polojasno, ostré studené větry. Od 22/10 do 25/10 ranní mrazíky od nuly až do -5°C a časté ostré studené větry. Od 26/10 do konce měsíce již nemrzlo, dny však byly chladné s teplotou do 10°C, mlhavo oblačno a stále silné větry.

 

Listopad

Počátkem listopadu ranní teploty ještě nad nulou (ráno cca 4 až 5°C, denní kolem 8°C) a ve dnech 4. a 5. 11. již přišly sněhové přeháňky. Od 6. do 11. 11. ranní teploty kolem nuly, mlhavo, studené větry. Od 12. 11. ranní teploty cca 3° až 5°C, mlhavo, převážně zataženo, často deštivo a větrno, tudíž velmi nepěkně. Koncem měsíce (28.11.) napadl mokrý sníh, druhý den padal sníh s deštěm a 30. 11. večer rovněž padal sníh.

 

Prosinec

Letošní prosinec byl od samého počátku mrazivý. Největší mrazy se projevily hned prvé dva dny (-6°C) a pak od 5. do 9. 12., zvláště pak 7.12. (- 17°C) a 8. 12. (-20°C). V těchto dnech bylo také přes den převážně jasno a slunečno, pravá jiskřivá mrazivá zima. 4. a 5. 12. napadlo cca 13 cm sněhu. Ve dnech 9. a 10. 12. foukal velmi silný a ostrý jihovýchodní vítr. 11. 12. přes den slunečno, sníh roztával, přes noc znovu umrzl a druhý den na zledovatělé cesty napadlo cca 10 cm nového sněhu. Ve dnech 14. a 15. 12. připadlo cca 5 cm nového sněhu. Ve druhé prosincové dekádě byly klidné sluneční dny, teploty se pohybovaly kolem nuly, někdy i mírně nad nulou. 20.12. znovu padal sníh, cesty jsou zledovatělé, pokryté novým sněhem, tím pro jízdu i chůzi nebezpečné. Ve dnech 22. a 23. 12. se teploty zvýšily (cca 3°C), zataženo, mlhavo a z mlhy drobný déšť. Na Štědrý den i o vánočních svátcích mrzlo, navíc foukal ostrý mrazivý vítr. Od 27. 12. zataženo, ranní i denní teploty 4 až 7°C, 29/12 a 30/12 občasný drobný déšť a na Silvestra pěkně (6°C) , chvílemi i slunečno.

 

Z naší obce:

I v naší obci plyne den za dnem, a tak 5. 1. konána valná hromada požárníků, 6. 1. uspořádán v pohostinství ve Vrčeni myslivecký ples; 16. 1. konána prvá schůze Občanského fóra ve Vrčeni.

Návštěva občanů byla dosti velká, schůzi řídil Ing. Josef Chejlava a Ing. Vladimír Růžička. Hovořil také p. děkan Novák a Ing. Vl. Chodora. Občané byli seznámeni s pravidly dialogu.

27/1 uspořádala ZO Českého svazu žen pěkný ples.

15/2 konána výroční schůze TJ Sokol.

23/2 se konala výroční schůze Zemědělského družstva v hotelu.

1/3 proběhla v místním pohostinství výroční schůze Dohlížejícího výboru Jednoty.

7/3 konána druhá schůze Občanského fóra, spojená s oslavou 140. výročí narození T.G. Masaryka. Schůzi řídil opět Ing. Chejlava spolu s Ing. Růžičkou a byly hodnoceny připomínky z prvé schůze OF, zvláště rekonstrukce školy (osvětlení) a projekčně připravovaná akce „Vodovod Vrčeň“ . Vzpomínku na prvého prezidenta naší republiky T.G. Masaryka přednesl p. uč. Křišťan.

17/3 uspořádala ZO ČSŽ spolu s požárníky oslavu MDŽ. Ve velmi pěkném pásmu účinkovaly děti z mateřské i základní školy.

23/3 konáno plenární zasedání MNV

24/4 zorganizována jarní brigáda na úklid a úpravu návsi i prostranství u kaple sv. Vojtěcha v Chlumci. Sešlo se dosti občanů, takže před poutí byl úklid dobře proveden. 29/4 se konala pouť u sv. Vojtěcha. Po dlouhých letech byla sloužena panem děkanem Novákem v kapli mše svatá za velké účasti lidí. V prostoru pod kaplí měla Jednota postaven stánek, kde byly prodávány opékané vuřty, vrčeňští mladí požárníci točili pivo, paní Vlasta Jankovičová prodávala zdobené perníčky různých tvarů. Počasí bylo pěkné a tak pouť u sv. Vojtěcha přilákala dosti návštěvníků. Na návsi však žádná pouťová atrakce nebyla.

30/4 oslavil vrčeňský farář, důstojný pán Josef Novák, 50 let svého kněžství. Při té příležitosti sloužil v odpoledních hodinách slavnostní mši, při které bylo přítomno 6 dalších kněží z okolí a tři dospělí ministranti. Velmi pěkné kázání se vzpomínkou na svého kolegu ještě z dob studií a se životopisem našeho děkana Nováka měl dp. vikář blovický. Slavnostní „Ave Maria“ zazpívala při této slavnostní mši zpěvačka DJK Tyla v Plzni slečna Eva Urbanová, vrčeňská občanka.

8/5 uspořádán ve Vrčeni průvod z návsi na vrčeňský hřbitov, kde byl u pomníku rudoarmějců položen věnec k uctění památky osvobození v roce 1945.

11/5 zasedala na MNV volební komise, určená pro volby do Federálního shromáždění a České národní rady, které se uskuteční 8. a 9. června t. r.

13/5 konána v Nepomuku pouť. V 10:30 hodin sloužil mši v kostele sv. Jana Nepomuckého českobudějovický biskup dp. Msgre Miloslav Vlk za veliké účasti věřících. Náměstí bylo plné pouťových atrakcí, prodejní stánky stály v dlouhé řadě od „Zeleného stromu“ až ke kostelu a pak k poště.

22/5 proběhla ve Vrčeni v jídelně Zemědělského družstva schůze Čs. strany zemědělské od 19 hodin a od 20 hodiny v sále pohostinství předvolební schůze Občanského fóra, kde se představili osobně 3 kandidáti: do České národní rady Oldřich Váca ze Skočic u Přeštic, do Sněmovny lidu Federálního shromáždění PhDr. Ivan Rynda z Prahy a PhDr. Pavla Tišerová ze Stoda. Účast i atmosféra byla velmi pěkná, schůze ukončena zpěvem národní písní.

7/6 došlo v novostavbě u p. Ing. Vladislava Růžičky ke krádeži. Byly odcizeny peníze a šperky, pachatel nebyl vypátrán.

 

Volby:

8/6 a 9/6 uskutečněny volby do Federálního shromáždění a České národní rady. V naší obci je volební místnost v budově MNV, další volební místnost otevřena v Tojicích, v Srbech a v Sedlišti. 8. 6. ve 14 hodin byly otevřeny volební místnosti, dne 9.6. ve 12 hodin byly tyto uzavřeny.

Každý občan, který má právo volit, dostal již několik dnů předem hlasovací lístky (každý občan obdržel 41 hlasovacích lístků, z toho 15 do Sněmovny lidu, 14 do Sněmovny národů, 12 do České národní rady). Kandidáti na hlasovacích lístcích jsou ustaveni dle politických stran a hnutí, takže každý volič rozhoduje svobodně o tom, kterou stranu bude volit a do urny odevzdává 3 hlasovací lístky: 1 do SN, 1 do SL, 1 do ČNR.

Volby jsou prováděny tajně. Vzhledem k tomu, že výsledky voleb z obce Vrčeně, Tojic a Srb byly sice zveřejněny, ale nebyly na MNV písemně zachovány a nebyly tudíž kronikářce poskytnuty, nemohou být v kronice uvedeny. Jak je ale známo, nejvíce hlasů získalo č. 7 = Občanské fórům.

Zachovány zůstaly výsledky obce Sedliště (jsou založeny v příloze č. 30 k tomuto dílu kroniky. Koncem června dostavěn a zkolaudován rodinný dům manželů Františka a Květy Maršalíkových ve Vrčeni, přiděleno číslo popisné 140. V letošním roce byly nově stanoveny dny 5.7. (Cyrila a Metoděje) a 6. 7. (upálení M.J. Husa) státními svátky.

Od 9.7. dochází ke zdražení potravin ( cca 30 tisíc položek ). Jelikož toto zdražení bylo oznámeno veřejnosti již ku konci května, projevily se všude v průběhu června velké nákupní horečky.

17/7 se tvoří dlouhé fronty aut před benzinovými čerpadly, jelikož od půlnoci z 18. na 19.7. je benzin zdražen (již na str. 243).

2/8 měl pohřeb vrčeňský rodák Josef Bartoš z Blatné. 12. 8. konána pouť vavřinecká ; na návsi opět žádná atrakce, v sále pohostinství odpoledne diskotéka pro mladé. 13.8. večer uspořádali požárníci „pěknou“ zábavu, která se skutečně vydařila.

29/8 se uskutečnilo šetření se strany ONV, zástupců školních odborů a odborů pro životní prostředí, dále zástupců MNV, mateřské školy a školní jídelny ohledně nedostatku vody v budově mateřské školy.

21/9 uskutečněna schůze Občanského fóra, kde byli představeni kandidáti za Občanské fórům do komunálních voleb. V měsíci září byla angažována do Národního divadla v Praze vrčeňská občanka, sopranistka Eva Urbanová.

5/10 uskutečněno poslední plenární zasedání MNV.

24/11 proběhly komunální volby do obecního zastupitelstva.

 

Jelikož obec Srby i Sedliště požádala ve stanoveném termínu o svoji samostatnost, byly v těchto obcích již konány volby samostatně, i když ke skutečnému odloučení po stránce hospodářské dochází až od 1. 1.1991 . V okrese Plzeň-jih vzniklo takto 32 nových obcí. Pro uskutečnění volebního aktu otevřeny 2 volební místnosti: ve Vrčeni a v Tojicích, a to od 8 do 20 hodin.

Do poloviny října podaly politické strany a hnutí své kandidátní listiny do obecního zastupitelstva a příslušné volební komise je zaregistrovaly. Seznamy voličů zveřejněny v úřadovně MNV. Volební kampaň započala 30. 10. t. r. Nejpozději 3 dny před konáním voleb jsou voličům až do domu doručeny hlasovací lístky s informačním letákem, vysvětlujícím postup při volbách. Volit lze jen v místě trvalého bydliště.

Ve sloučené obci Vrčeň – Tojice podaly svoje kandidátní listiny 3 strany a hnutí: Československá strana zemědělská, Občanské fórům a Sdružení nezávislých kandidátů Tojice. Přesné výsledky voleb jsou založeny v příloze k této kronice. Pro sloučenou obec Vrčeň – Tojice bylo zvoleno 11 členů obecního zastupitelstva. 27. 11. večer konána schůze ZO ČČK, při které měl velmi pěknou přednášku MUDr. J. Liška, dětský lékař. 5. 12. uvedeno v místním pohostinství dětské představení plzeňského souboru, nazvané „Pohádkoviny“ - organizovala mateřská škola a „pionýr“.

6/12 schůze obecního zastupitelstva (příprava veřejného zasedání)

8/12 se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Byli představeni zvolení členové, a to jednotlivě:

 

Obecní zastupitelstvo:

Mašek František, Tojice 3 – za Československou stranu zemědělskou

Harangová Emilie, Vrčeň 127 - -“-

Chodora Jan, Vrčeň 104 – za Občanské fórům

Beránková Eva, Vrčeň 116 - -“-

Ing. Chejlava Josef. Vrčeň 138 - -“-

Ing. Růžička Vlad., Vrčeň 139 - -“-

Černá Jana, Vrčeň 106 - -“-

Balíková Marie, Tojice 7 – za Nezávislé kandidáty Tojice

Trhlík Jaroslav, Tojice 27 - -“-

Noha Karel, Tojice 49 - -“-

Kříž Jindřich, Tojice 39 - -“-

 

Členové obecního zastupitelstva si ze svého středu zvolili za starostu obce p. Karla Nohu, za zástupce p. Ing. Vlad. Růžičku. Zvolení zástupci budou svoje funkce vykonávat po pracovní době za stanovenou odměnu. Nebude již placen uvolněný starosta. Na obecním úřadu bude nadále pracovat jedna administrativní pracovnice (paní Sluková) dle dohody 3 dny ve Vrčeni, 1 den v Srbech a 1 den v Sedlišti ( v týdnu ). 13. 12. došlo u Kotouně ke srážce lokálky s fekálním vozem Zemědělského družstva Vrčeň. K smrtelnému úrazu nedošlo, avšak řidič lokálky byl vyprošťován 1,5 hod.

Vánoční svátky prožili naši občané v pohodě. Na Štědrý večer ve 21 hodin konána bohoslužba v kostele – půlnoční mše svatá, která byla početně navštívena.

V posledních dvou dnech roku se v místní prodejně Jednoty provádí přeceňování zboží, neboť od 1. 1. v souvislosti s liberalizací cen dochází k silnému zdražení potravin i průmyslového zboží. A tak žijeme nyní v napjaté době.

Občané sledují pozorně televizní obrazovky: události v Perském zálivu, nepěkná situace v Sovětském svazu, chystané zvýšení životních nákladů, očekávaná inflace, nezaměstnanost – to vše vyvolává velké obavy a nejistotu. Připravované změny v našem státě nejsou jednoduché, avšak jiné cesty není. Budeme muset překonávat tyto problémy trpělivě, ve víře, že pravda, poctivost a zodpovědnost nám přinese život šťastnější. Cesta k tomuto cíli bude asi velmi dlouhá a budeme muset překonávat mnoho překážek, které navíc vyvstávají a vytýčenou ekonomickou reformu v našem státě velmi komplikují.

 

Činnost MNV:

V roce 1990 se v obcích mnoho práce neudělalo. Postupně stagnovaly organizace Národní fronty v obcích, které dosud zajišťovaly velkou část činnosti. Jedině požárníci a TJ Srby si stále plnili své úkoly. U mnoha poslanců MNV byl zřetelný nezájem o činnost v obcích. Také v radě MNV poklesla aktivita v souvislosti s očekávaným osamostatnění obcí a vznikajícími nedostatky a nejasnostmi s budoucí činností.

Hlavní činnost byla zaměřena na zajištění voleb do státních orgánů a do obecního zastupitelstva. Celkový pokles aktivity se odvíjel od činnosti ONV, která byla rovněž pasivní. Přes všechny potíže a problémy, které v tomto roce vznikly zvláště v hospodářské sféře, se některé akce podařilo zajistit.

Ve Vrčeni byla dokončena celková fasáda fary dle smlouvy s českobudějovickou diecézí z roku 1975, čímž byl splněn dluh vůči církvi. Po mnoha jednáních byly obci přiděleny prostředky na rekonstrukci osvětlení v základní škole, část potřebných finančních prostředků získala obec až po rozpuštění rezerv KNV. Práci zabezpečoval Okresní stavební podnik Blovice, ale pouze práci odbornou. Pomocnou práci zajišťovali brigádnicky rodiče školních dětí.

Za pomoci rodiny Brašnů byla práce provedena v době prázdnin. Současně s rekonstrukcí osvětlení započata rekonstrukce hromosvodů, která zůstala nedokončena. Za provedení práce bylo vyfakturováno 160 tisíc Kčs.

Od řadových domků dolů „na draha“ byla vybudována kanalizace v délce cca 200 m. Rovněž odstraněny některé závady ve svodu dešťových vod u bytovek.

Po schválení všemi kompletními orgány bylo zajištěno zpracování projektové dokumentace na vodovod ve Vrčeni v hodnotě 54 tisíc Kčs. Práci prováděli opět pracovníci ZVAK jako v roce předešlém. Vzhledem k současné situaci, tj. naprostému nedostatku finančních prostředků, nelze vůbec předpokládat, že akce vodovod ve Vrčeni by mohla být zahájena.

Projekty na víceúčelové zařízení v Tojicích nebyly zadány k vypracování, a to z toho důvodu, že členové rady MNV došli k názoru, že tato akce je nerealizovatelná. Okresní národní výbor také požadované prostředky v částce 25 000 Kčs neposkytl.

V Srbech byla přivedena ve spolupráci s melioracemi pitná voda od lesa Chejlavy až do části obce Batov, kde byl často její nedostatek. Dle předběžných rozborů lze předpokládat, že se jedná o velmi kvalitní vodu. Dále provedena rekonstrukce budovy Národního výboru v Srbech, elektrických rozvodů a byly zabudované dvoje akumulační kamna.

TJ Sokol dokončila práci na šatnách a sprchách v areálu tělocvičny. V Sedlišti dokončen svod vody od Doubravy do rybníčku a dokončeny terénní úpravy, takže by už nemělo docházet ke škodám na soukromém i obecním majetku. Mimo těchto akcí byly provedeny různé úklidové práce ve všech sloučených obcích.

 

Sbor pro občanské záležitosti:

Také v roce 1990 bylo mnoho příležitostí k tomu, aby členové Sboru pro občanské záležitosti přispěli blahopřáním k významným výročím našich občanů.

60 letým jubilantům popřáli v místním rozhlase a potěšili písničkou. Toto výročí oslavili:

15/1 Ronešová Zdeňka, Srby 40

22/1 Čmolík Václav, Sedliště 79

9/2 Okleška Miroslav, Vrčeň 7

13/2 Šabat Stanislav, Tojice 11

17/2 Velíšek Josef, Srby 50

4/3 Kolář Vojtěch, Sedliště 44

4/4 Velíšek Jaroslav, Sedliště 24

23/4 Strolená Marie, Vrčeň 117

18/5 Čechranová Anna, Srby 55

22/6 Motejzík Karel, Tojice 22

27/6 Chodorová Růžena, Sedliště 75

1/11 Beránková Marie, Vrčeň 67

8/11 Haken Jiří, Vrčeň 101

 

70 letým jubilantům byla odeslána písemná blahopřání, jsou to:

 

9/1 Houška Jaroslav, Srby 4

28/2 Šůs Václav, Vrčeň 40

26/3 Chodorová Marie, Vrčeň 104

2/4 Herejk Václav, Sedliště 28

10/5 Vokáč Miroslav, Tojice 14

16/6 Pflegr Stanislav, Srby 99

28/6 Peterová Anna, Sedliště 3

2/8 Lukášová Barbora, Tojice 16

20/9 Trhlíková Anna, Sedliště 58

 

75 letým jubilantům byla zaslána rovněž písemná blahopřání. Toto jubileum oslavili:

1.2. Chvalová Marie, Vrčeň 55

5/2 Barochová Anna, Vrčeň 52

6/2 Skalová Anna, Sedliště 73

24/2 Křišťanová Marie, Vrčeň 57

25/3 Markvartová Helena, Vrčeň 76

26/4 Sládek Jaroslav, Vrčeň 37

30/5 Markvartová Barbora, Srby 5

24/6 Šlajerová Marie, Tojice 33

23/9 Vlková Barbora, Vrčeň 124

5/10 Šlehubrová Blažena, Tojice 17

23/10 Silovská Marie, Srby 50

1/11 Palacký Bohumil, Tojice 43

5/12 Novák Josef, Vrčeň 44

10/12 Kvardová Anežka, Vrčeň 6

 

80 leté a starší občany navštívili členové SPOZu osobně. Toto vzácné jubileum v letošním roce oslavili:

80 let 6/1 Junek Antonín, Tojice 29

80 let 12/6 Punčochářová Anna, Tojice 6

80 let 24/8 Punčochářová Marie, Sedliště 69

80 let 30/10 Syrová Anna, Srby 23

82 let 5/2 Berkovec Vojtěch, Srby 13

82 let 9/2 Syrový Jan, Srby 23

81 let 12/2 Beránek Václav, Vrčeň 15 – žije v DD Rožmitále

82 let 12/3 Svoboda Václav, Vrčeň 92

84 let 18/3 Vobliza Josef, Vrčeň 110

81 let 31/3 Čekanová Barbora, Vrčeň 101

82 let 2/5 Skalová Marie, Sedliště 74

83 let 25/5 Modračková Anna, Sedliště 19

86 let 28/5 Martínková Růžena, Vrčeň 99

85 let 20/6 Veličkinová Anna, Vrčeň 119

86 let 23/6 Sýkora Augustin, Srby 41

81 let 5/7 Bečvářová Růžena, Sedliště 17

82 let 26/7 Sládková Božena, Srby 34

82 let 31/8 Velíšek Jaroslav, Srby 1

83 let 12/10 Kovář Vojtěch, Sedliště 6

82 let 20/10 Kábová Marie, Vrčeň 107

88 let 30/10 Pružincová Marie, Sedliště 77

89 let 8/11 Pavelcová Růžena, Vrčeň 64

87 let 15/11 Motejzíková Marie, Tojice 22

86 let 16/11 Sýkorová Alžběta, Srby 41

86 let 18/11 Arnoštová Barbora, Srby 9

84 let 23/11 Skalová Ludmila, Sedliště 42

82 let 27/11 Straková Anna, Vrčeň 79

83 let 10/12 Houška Jan, Srby 14

83 let 13/12 Voblizová Anna, Vrčeň 110

82 let 13/12 Tesařová Josefa, Srby 2

 

Velmi vzácného jubilea 90 let dožila se 25. 12. paní Anna Vokáčová, Sedliště 13

 

Zlaté svatby:

V letošním roce oslavili významné výročí 50 let společného života – zlatou svatbu manželé:

30/4 Jan a Marie Chodorovi, Vrčeň 104

7/9 Bohumil a Květa Burdovi, Vrčeň 93

5/10 František a Marie Křišťanovi, Vrčeň 126

 

Všechny manželské páry oslavily svoji zlatou svatbu v rodinném kruhu za přítomnosti gratulantů – členů Sboru občanských záležitostí a zástupců společenských ooragnizací.

 

Vítání občánků:

Členové Sboru občanských záležitostí uskutečnili dne 4.8. v občanské síni MNV slavnostní vítání občánků; byli přivítáni tito naši nejmladší občané: Růžička Miroslav, Vrčeň 73, Průchová Andrea, Vrčeň 12, Batovec Milan, Srby 83, Janochová Hana, Srby 67, Špeta Zdeněk, Sedliště 50, Tatar Tomáš, Tojice 50, Trhlík Michal, Tojice 35, Jaguláková Eva, Srby 106, Sommerová Zuzana, Sedliště 77, Junger Václav, Sedliště 33, Brudna Tomáš, Vrčeň 125, Blovský Libor, Tojice 44. Při tomto slavnostním obřadu vystupovaly s připraveným pásmem recitace děti z mateřské školy a maminky nejmenších občánků obdržely květiny.

 

Narození:

Nejmladší občánkové, narození v roce 1990:

4/5 Brudna Tomáš, Vrčeň 125

6/9 Müllerová Martina, Vrčeň 133

20/10 Houlíková Ivana, Vrčeň 93

12/11 Běloch Jakub, Vrčeň 127

27/12 Šímová Michaela, Vrčeň 127

26/4 Sommerová Zuzana, Sedliště 77

22/5 Junger Václav, Sedliště 33

23/4 Blovský Libor, Tojice 44

8/11 Kříž Jan, Tojice 39

29/12 1989 Batovec Milan, Srby 83

7/2 1990 Janochová Hana, Srby 67

9/4 Jaguláková Eva, Srby 106

 

Úmrtí:

Pozemskou pouť v letošním roce ukončili:

5/2 Tafat Václav, Sedliště 49 – pohřben žehem bez obřadu

8/4 Horník Jaroslav, Sedliště 34 – v krematoriu Blatná

14/6 Prchalová Anna, Tojice 32 – v krematoriu Blatná

30/8 Berkovec Vojtěch, Srby 13 – bez obřadu

4/10 Svoboda Václav, Vrčeň 92 – do rodinné hrobky

8/10 Gorczyca František, Tojice 41 – bez obřadu

30/11 Hanzlík Václav, Sedliště 69

7/12 Chodora Jan, Vrčeň 104 – v krematoriu

 

Přistěhovalí:

V průběhu roku 1990 se přistěhovali: Do Vrčeně:

14/2 Šíma Antonín, Vrčeň 127 – z Mnichu – Mirotín

21/2 Průcha Josef, Průchová Markéta, Průchová Andrea – Vrčeň 112 z Kláštera

23/4 Bělochová Ludmila, Vrčeň 127 – ze Dvorce

2/5 Konvářová Marcela, Vrčeň 35 – z Plzně

20/6 Schaffer Roman, Vrčeň 130 – ze Životic

30/7 Maršalíková Květa, Vrčeň 140 – z Plzně

10/9 Maršalíková Radka, Vrčeň 140 – z Plzně

29/10 Běloch Josef, Bělochová Ludmila, Vrčeň 126 – z Horní Blatné

19/11 Svoboda Pavel, Svobodová Anna, Pavel a Martina, Vrčeň 127 – ze Dvorce

21/11 Šašek Václav, Vrčeň 125 – ze Žihle

10/12 Vokáč Josef, Vrčeň 14 – z Nepomuka

27/12 Popová Ilona, Vrčeň 128 – z Jihlavy

 

Do Sedliště:

29/1 Matoušek Jiří, Sedliště 50 – z Plzně

20/8 Vaňková Karolína, Sedliště 23 – z Teplic

26/9 Přerostová Marie, Sedliště 49 – ze Starého Plzence

 

Do Tojic:

28/3 Trhlík Vladimír, Tojice 47 – z Dolní Lukavice

30/5 Vaňourek Vladislav, Vaňourková Dagmar, Andrea, Jana a Dagmar, Tojice 44 – ze Dvorce

 

Vystěhovalí:

Z našich obcí se v roce 1990 vystěhovali:

Z Vrčeně:

15/1 Brašna Milan, Vrčeň 22 – do Nepomuka

25/4 Brejchová Jana, Vrčeň 82 – do Nekvasov

21/5 Antonová Marie, Vrčeň 83 – do DD Plzeň 3 – Bory

23/5 Valentová Růžena, Růžena a Valenta Jaroslav, Vrčeň 125 – do Trhanova

18/6 Běloch Josef a Bělochová Ludmila,Vrčeň 127 – do Horní Blatné

27/8 Kuchynka František, Monika, Monika a Michala, Vrčeň 118 – do Plzně

3/9 Šmejkalová Martina, Vrčeň 6 – do Plzně Bolevec

30/10 Průcha Josef, Průchová Markéta a Andrea, Vrčeň 112 – do Kláštera

12/11 Schaffer Roman a Schafferová Jana, Vrčeň 130 – do Oselec

21/12 Houlíková Marcela, Ivana a Houlík Jan, Vrčeň 93 – do Oselec

 

Ze Srb:

15/1 Sládek Jaroslav, Srby 68 – do Plzně

9/7 Černá Helena, Srby 11 – do Holubice

4/9 Mašek Vojtěch, Srby 27 – do Kasejovic

4/9 Stiebrová Ilona, Srby 98 – do Plzně

 

Ze Sedliště:

17/5 Matoušek Jiří, Jiří a Matoušková Věra, Sedliště 50 – do Blovic

5/6 Bultmanová Jaroslava, Iveta a Bultman Miloslav, Sedliště 24 – do Nepomuka

Z Tojic:

28/2 Popp Zbyněk, Tojice 40 – do Aše

10/4 Jirka Josef, Tojice 13 – do Nepomuka

17/5 Cimflová Jana, Tojice 27 – do Dolní Roveně

19/9 Vaňourek Vladislav, Vaňourková Dagmar, Andrea, Jana a Dagmar, Tojice 44 – do Zavlekova

 

Počet obyvatel:

 

 

Stav k 31.12. 1989

Nar.

Úmrtí

Přist.

Odst.

Stav k 31.12. 1990

Z toho

 

mužů žen

Vrčeň

333

5

2

18

21

333

166

167

Srby

190

3

1

-

4

188

88

100

Sedliš.

166

2

3

3

6

162

78

84

Tojice

105

2

2

6

8

103

53

50

Celk.

794

12

8

27

39

786

385

401

 

 

Sňatky:

V roce 1990 uzavřeli manželství:

27/1 v Nepomuku Špeta Radek, Srby 62 a Miroslava Klímová, Srby 105

24/3 v Aši Popp Zbyněk, Tojice 40 a Ladislava Balíková, Aš, Palackého 1

14/4 v Nepomuku Tafat Luboš, Srby 42 a Jitka Sládková, Čečovice 30

14/4 v Lázních Bohdaneč Cimfl Milan, Dolní Roveň a Jana Trhlíková, Tojice 27

21/4 v Nepomuku Brejcha Miroslav, Nekvasovy 115 a Tuháčková Jana, Včeň 82

21/4 v Nepomuku Müller Jan, Vrčeň 133 a Baková Martina, Vrčeň 128

28/4 v Kasejovicích Schaffer Roman, Životice 34 a Pešková Jana, Vrčeň 130

11/8 v Nepomuku Novák Maruan, Praha 4 a Konvářová Marcela, Vrčeň 35

1/9 v Mostě Šíma Antonín, Vrčeň 127 a Hrebíčková Renata, Most

8/9 ve Zbirohu Boltík Pavel, Vrčeň 109 a Jarošová Drahoslava, Mlečice

22/9 v Blovicích Hataj Luboš, Měcholupy 78 a Procházková Štěpánka, Vrčeň 127

6/10 v Plzni Braun Josef, Dvorec 212 a Stiebrová Monika, Srby 98

15/12 v Jihlavě Pop Miroslav, Vrčeň 128 a Komůrková Ilona, Jihlava

 

Osvětová beseda:

V osvětové činnosti i v tomto roce pokračoval v naší obci p. uč. Křišťan. V rozhlasových relacích vzpomenul nejen významných osobností našeho národa, ale i občanů, kteří v naší obci dříve žili a rozvíjeli kulturní život. Vzpomenul i významných historických událostí. Byly tudíž uskutečněny tyto rozhlasové relace:

 

6/1 90. výročí narození Jaromíra Kramla

8/1 50. výročí úmrtí K.V. Kuttana

9/1 100. výročí narození Karla Čapka

13/1 140. výročí narození Ladislava Stroupežnického

26/1 60. výročí úmrtí Emy Destinové

2/2 170. výročí narození Boženy Němcové

7/2 120. výročí narození Leopolda Měchury

28/2 70. výročí založení Sokola ve Vrčeni

1/3 205. výročí narození J.V. Sedláčka

7/3 140. výročí narození T.G. Masaryka

12/3 60. výročí úmrtí Aloise Jiráska

6/4 225. a 175. výročí narození a úmrtí Jakuba Jana Ryby

26/4 45. výročí úmrtí J. Kovaříka

7/5 45. výročí osvobození našeho kraje

18/5 120. výročí narození p. děk. K. Vondrušky

28/5 106. výročí narození prezidenta dr. Edvarda Beneše

29/9 100. výročí založení hasičského sboru ve Vrčeni

27/10 72. výročí vzniku ČSR

16/11 1. výročí událostí 17. listopadu

 

Na výroční schůzi požárního sboru dne 5. ledna uskutečnil p. uč. Křišťan přednášku k 50. výročí úmrtí Hynka Mikeše, zakladatele Sboru dobrovolných hasičů ve Vrčeni a 27/11 zabezpečil pro ČČK zdravotnickou přednášku p. MUDr. J. Lišky „O nemocích dětského věku“.

P. uč. Křišťan se staral o osvětovou činnost v naší obci již dlouhou řadu let (od roku 1974), v letošním roce se rozhodl skončit. Za těchto uplynulých 16 let uskutečnil 288 akcí. Kromě relací to bývaly v dřívějších letech i pěkné večery s připravenou zajímavou přednáškou, nebo i celodenní zájezdy, kdy jako průvodce rozdával svoje velké vědomosti. Za tuto záslužnou činnost patří upřímné poděkování.

 

Základní škola:

22. ledna proveden zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 1990/91 ; bylo zapsáno 16 dětí, čtyřem dětem doporučen odklad školní docházky. 31. ledna obdržely děti pololetní vysvědčení a 1. a 2. února měly pololetní prázdniny. Od druhého pololetí školního roku, tj. od 5.2. byla přeložena na základní školu Blovice sl. učitelka Jaroslava Flajšmanová a na naši školu ustaven p.uč. Pavel Maršalík, který přestoupil ze školy v Milči. Od 5. do 9. března stanoveny jarní prázdniny a od 12. do 16. dubna velikonoční prázdniny. 19. června uspořádala základní škola školní výlet všech tříd na Chodsko. 30. června školní rok slavnostně zakončen.

Během prázdnin byla provedena rekonstrukce elektrického osvětlení a celá školní budova byla vymalována. V září prováděna oprava hromosvodů. 3. září byl slavnostně zahájen nový školní rok 1990/91. obsazení tříd je následující:

I. třída – 13 dětí – učí paní ředitelka M. Volfová

II: třída – 22 dětí – učí pí učitelka V. Chejlavová

III. třída – 27 dětí – učí pí učitelka I. Faktorová

IV. třída – 25 dětí – učí p. uč. Pavel Maršalík

 

Celkem je v základní škole 87 dětí. Podzimní prázdniny stanoveny na 1. a 2. 11., od 21.12. do 2.1. měly děti vánoční prázdniny.

 

Školní družina:

Školní družina má opět dvě oddělení, v prvém pracuje jako vedoucí vychovatelka pí Vlasta Jankovičová a ve druhém oddělení paní vychovatelka Hana Nová. Ve školní družině mají děti počítač, kde za dozoru vychovatelek si hrají různé hry dle programů.

 

Mateřská škola:

V mateřské škole ve Vrčeni došlo ke změně v obsazení učitelky. Za pí uč. Dagmar Batovcovou, která odešla koncem listopadu 1989 na mateřskou dovolenou, nastoupila na zástup pí uč. Hana Bártová z Vrčeně. Ve stejném obsazení pracuje školnice, tj. paní Marie Strolená a topič údržbář Jiří Běle.

Ředitelku zastává nadále pí Eva Beránková. Se změnami v naší společnosti po 17. listopadu 1989 nastaly určité změny i ve školství. Bylo ustaveno Občanské fórum učitelek mateřských škol okresu Plzeň-jih ; schůzky se konaly v MŠ ve Starém Plzenci.

Režim dne v mateřských školách se uvolnil a co nejvíce byl přiblížen přáním a potřebám dětí, formou hry je dbáno na rozvíjení dětí po stránce citové i mravní.

Po celý rok bylo využíváno nabídky kina Nepomuk, kde bylo každý měsíc promítáno pásmo pohádek. Střediskové kulturní zařízení v Nepomuku zajistilo i několik divadelních představení. Doprava do kina a divadla byla zajišťována podnikovým autobusem Zemědělského družstva. Zemědělské družstvo Vrčeň vyšlo ochotně vstříc a zabezpečilo dopravu dětí při zájezdu do Prahy ku konci školního roku. Zájezdu se zúčastnilo i několik maminek.

Byl navštíven Pražský hrad s chrámem sv. Víta a Vladislavský sál. Hezký zážitek měli všichni při střídání hradních stráží. Pak ještě procházka Zlatou uličkou a odpoledne strávily děti v zoologické zahradě. Děti byly hodné, spokojené a z celého výletu měly pěkné zážitky.

V posledním týdnu před ukončením školního roku konány tradičně vycházky do okolí, spojené s hledáním pokladu, opékáním vuřtů a byla uspořádána besídka, při které se loučily děti, které budou přecházet do základní školy.

Od jara využívaly děti ke svým hrám dřevěný zahradní domek, který postavil p. Jiří Strolený z Vrčeně. V listopadu byl zakoupen do MŠ černobílý televizor „Merkur“. Počátek roku 1990/91 byl zahájen s počtem 25 dětí. V prosinci byla uskutečněna vánoční besídka, kde kromě rodičů byl přítomen i pan děkan Novák a jeho hospodyně pí Barešová.

Poprvé v historii naší MŠ mohly děti zpívat krásné vánoční koledy u rozzářeného vánoční stromku a Betlému. Atmosféra této besídky byla vskutku sváteční. Všichni přítomní s dojetím hodnotili pěvecké výkony dětí.

 

Školní jídelna:

Také ve školní jídelně došlo ke změně v obsazení kuchařek. Počátkem roku se vrátila z mateřské dovolené paní Jarka Jechurová, která pracuje jako vedoucí kuchařka. Jako další kuchařky pracují Zdeňka Koubová, Jana Třeštíková a jako pomocná síla v kuchyni paní Růžena Hrachovcová. M. Velíšková odešla pracovat zpět do Zemědělského družstva. Brigáda sociální práce byla zrušena. Vedoucí školní jídelny zastává Helena Černá.

 

Pionýrská skupina:

V průběhu roku pracovalo 7 oddílů a 11 pionýrských pracovníků pod vedením Pavla Maršalíka.

30/5 uspořádán slib jisker

8/5 táborový oheň a uctění památky padlých ve válce

31/5 oslaven den dětí – s táborákem

Ve dnech 1. až 3.6. uskutečněna brigáda pionýrských pracovníků v obci Úterý v okrese Plzeň-sever.

26/6 proveden sběr papíru. Ve dnech 13. až 25. srpna uskutečněn letní pionýrský tábor v Úterý.

9/10 uskutečněno výroční shromáždění kolektivu pionýrských pracovníků.

13/10 uspořádán celoskupinový výlet na Radyni za účasti 40 dětí.

5/12 dětské divadlo k „Mikuláši“ - spolu s MŠ Vrčeň.

Pionýrská organizace SSM zanikla. Současná organizace je samostatná společenská organizace, která sdružuje děti i dospělé a má nový název „Pionýr“.

 

Knihovna:

Od počátku roku 1990 vede knihovnu ve Vrčeni paní Jatka Skalová, dcera bývalého knihovníka p. Josefa Maška. Je zaregistrováno 65 čtenářů, z toho 14 dětí. Za tento rok navštívilo knihovnu 415 čtenářů a bylo vypůjčeno celkem 2 956 knih, z toho:

20 společenskovědních

52 přírodovědeckých

27 zemědělských

50 technických

1088 ostatních naučných a časopisů

1189 beletrie pro dospělé

94 naučných dětských

436 krásné literatury dětské ( beletrie )

 

Ku konci roku činí stálý knižní fond 1788 výtisků a 280 ks výměnný soubor z nepomucké knihovny.

 

Ze společenských organizací:

V letošním roce, kdy dochází v naší společnosti k převratným změnám, u některých společenských organizací aktivita značně poklesla a některé organizace zrušeny vůbec, jako např. Socialistický svaz mládeže.

 

ČČK:

ZO Československého červeného kříže trvá, předsedkyni zastává A. Kopáčková. Ku konci roku uskutečněna výroční členská schůze, při které provedl MUDr. J. Liška zdravotnickou přednášku „O nemocích dětského věku“.

 

TJ Sokol:

ZO TJ Sokol rovněž trvá, předsedou je Ing. Bárta. Aktivní činnost je vyvíjena pouze u žáků, kteří tvoří fotbalový oddíl a trénují na hřišti pod vedením Ing. V. Růžičky. Žákyně vede Vendula Chejlavová a tyto cvičí v tělocvičně základní školy, neboť Sokol žádnou tělocvičnu nemá. Výroční členská schůze za rok 1990 nebyla vůbec uskutečněna.

 

Český svaz žen:

I organizace Českého svazu žen trvá, předsedkyní je L. Pešková. V lednu uspořádán pěkný ples, v březnu oslava MDŽ. Při vyhlášené úklidové brigádě v dubnu ženy rovněž vydatně pomohly. Výroční členská schůze neuskutečněna.

 

DV Jednoty:

DV Jednoty pracuje dále za předsednictví paní Anny Müllerové. Schůze členů spotřebního družstva Jednota jsou nyní svolávány jedenkrát ročně. Členky dohlížecího výboru pamatují na životní jubilea starších členů a osobně přicházejí k těmto výročím blahopřát s malou pozorností. V prodejně Vrčeň pracuje jako vedoucí nadále pí Eliška Košanová z Dožic a jako prodavačka pí Ivana Dušková ze Dvorce. V pohostinství ukončil v prvním čtvrtletí 1990 pracovní činnost p. Zdeněk Rožeň a nastoupil p. František Vavřička, kterého po dobu jeho poměrně dlouhé nemoci zastupovala paní Blažena Pavelcová a p. Ivan Růžička. Koncem roku 1990 skončil p. František Vavřička v místním pohostinství pracovní činnost.

 

Sdružení dobrovolných hasičů:

Sdružení dobrovolných hasičů Vrčeň je nový název ZO Svazu požární ochrany, která je skutečně nejaktivnější organizací v obci.

V roce ( 1989 ) 1990 oslavila organizace 100 let od svého založení. Hlavním iniciátorem byl tehdy p. Hynek Mikeš a prvé finanční prostředky byly získány sbírkou po vsi. Tyto sbírky prováděl p. řídící Kuška a p. Modračka, krejčí. Bylo vybráno prvých 66 zlatých.

Při svém založení měl sbor 24 činných členů. Do roka dokázal pro všechny členy zakoupit výzbroj. Pořádal prvé cvičení s námětem na školu. V následujícím roce od svého založení započal hrát ochotnicky divadlo. Na úvěr, za 550 zlatých, zakoupili členové Sboru dobrovolných hasičů první ruční stříkačku.

V roce 1921 se konalo ve Vrčeni župní cvičení. Cvičilo 300 hasičů ze 40 ti požárních sborů. V té době již vlastnil požární sbor dvě čtyřkolové stříkačky, 1 károvou stříkačku pro dorost a měl 340 m hadic. Takto zásluhou několika obětavých občanů vznikla v naší obci silná a dobře prosperující hasičská organizace.

Touto vzpomínkou zahájil předseda p. Jan Chodora valnou hromadu dne 5. ledna. V roce 1990 došlo k velkým změnám i na úseku požární ochrany. Bylo provedeno podstatné snížení aparátu na nejvyšších místech, zrušeny krajské výbory SPO a provedeny kádrové změny ve funkcích náčelníka Hlavní správy SPO i předseda našeho okresního výboru. Jsou připravovány i změny zákona č. 133/85 o požární ochraně.

Svatý Florián byl opět uznán za patrona všech hasičů. Ve dnech 1. a 2.12. se sešel mimořádný sjezd, který schválil název „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“.

Dále schváleny stanovy, program pro další období, nový znak svazu a zásady pro placení členských příspěvků. Podle těchto si každá základní jednotka určí výši členského příspěvku, při čemž musí počítat s tím, že Okresnímu sdružení odevzdá Kčs 6,- na člena. Známky se vylepovat nebudou. Dochází ke změnám v názvosloví: starosta, valná hromada, Sdružení dobrovolných hasičů, okresní sdružení hasičů a nejvyšší Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Starosta vrčenské organizace Jan Chodora z č. 60, který v této organizaci pracuje již celou řadu let, uvedl vysoký stav požárů v Západočeském kraji a vzniklé škody finanční i lidské ztráty a úrazovost při požárech. Proti roku 1989 došlo k nárůstu o 50%. I na našem okrese vzniklo 80 požárů, škoda 840 tisíc Kčs a zachráněné hodnoty činí přes 20 mil. Kčs. Členové družstva Vrčeň uskutečnili 2 výjezdy: v červenci (les u Sedliště) a v září.

Poctivě je konána činnost na úseku prevence. V roce 1990 kontrolovány obytné budovy v části obce „Stránka“, „Nad rybníkem“, a na „Drahách“, celkem 66 popisných čísel; bylo zjištěno 10 závad, z toho při dohlídkách v říjnu bylo ještě 8 závad neopraveno. Je nutné věnovat péči prevenci, a to především ze strany občanů.

Velmi dobrý vliv na výchovu dětí má činnost v kroužku mladých požárníků, který dobře pracuje při zdejší škole. Okrsková soutěž se uskutečnila 26. května v Sedlišti a naše obec byla zastoupena 3 družstvy: družstvo mužů do 35 let se umístilo jako čtvrté z 10 startujících, družstvo starších mužů bylo druhé z pěti startujících. Jako jediné se zúčastnilo soutěže naše družstvo žen a postoupilo do oblastní soutěže dne 9. 9. ve Stodě. Zde se družstvo žen umístilo na prvém místě, i když ženy soutěžily v některých disciplínách poprvé.

Počátkem června byl uskutečněn dvoudenní zájezd na Moravu do Slušovic s přenocováním ve Žďáru nad Sázavou (účast 36 členů). 15. 9. byl uspořádán zájezd pro děti do Prahy a spolu s rodiči se zúčastnilo 45 osob. Účastníci zájezdu navštívili letiště v Ruzyni, kde jim v požárním útvaru ukázali veškerou techniku. Vedoucí směny vyprávěl o činnosti útvaru a také byl předveden výjezd k požáru. Pak všichni účastníci zhlédli halu, kde se opravují letadla a prohlédli si naše největší dopravní letadlo. Děti se vystřídaly v křeslech pro piloty – to byl vskutku zážitek! Odpoledne pak lanovkou na Petřín, procházka kolem a přes Nebozízek zpět k autobusu. Zájezd se velmi líbil, za přípravu a organizaci patří dík p. Šimánkovi.

V tomto roce uskutečněna brigáda na porážení a úklidu stromů u řeky za Barochovic mlýnem. Zúčastnilo se 25 členů a díky tomu, že dva členové přinesli motorové pily, bylo vykonáno velký kus práce a výtěžek 3500 Kčs je značným přínosem do pokladny. Ve spolupráci s místním Zemědělským družstvem byla odvezena 2 auta železného šrotu.

Mladí členové se i v letošním roce postarali o postavení máje a vánočního stromu na návsi. V měsíci srpnu uskutečněna posvícenská „pěkná“ zábava při harmonice p. Kašpara z Těnovic. Byla skutečně pěkná! Tato zábava se dle tradice koná v pondělí po posvícení.

Po celý rok věnována náležitá péče požární technice a vybavení požární zbrojnice. Ke konci roku provedena inventura majetku: hodnota požárních stříkaček je 63 490 Kčs a auto Gaz s rozhlasem 17 775 Kčs. O tyto hodnoty, jakož i o požární techniku Zemědělského družstva, se starají členové ve svém volném času a je to skutečně hodně vykonané práce. Mezi nejaktivnější členy patří především starosta Jan Chodora, dlouholetý jednatel B. Burda, velitel sboru Jiří Strolený ml., strojník Luděk Kovařík, Bohouš Skala a Josef Eichler.

 

Myslivecké sdružení:

Členové Mysliveckého sdružení Štědrý patří svou činností stále k velmi aktivním. V roce 1990 byli úspěšní i v lovu, v tomto roce ulovili: 10 jelenů, 42 ks srnčí zvěře, 16 divočáků, 24 zajíců, 128 bažantů a 88 kachen.

 

Zemědělské družstvo:

Rostlinná výroba:

Průběh zemědělského roku dle klimatických a vegetačních podmínek, tj. teplot a srážek, byl abnormální. Nepříznivě působilo i postupné zvyšování cen některých výrobků, zvláště nafty.

Zima byla velmi mírná a umožnila provádět již v předstihu některé jarní práce. Vyšší teploty byly však nepříznivé pro ozimé obiloviny, protože došlo k výskytu houbových chorob a snížení odolnosti. Také klíčivost u brambor byla brzká, na jaře byly klíčky již příliš dlouhé, takže při třídění sadby došlo k jejich olámání, čímž je snížená biologická hodnota hlíz. Setí jařin započato již 13. března.

Sázení brambor započato 5. dubna na plánované ploše 130 ha. Pozdní mrazy koncem května způsobily zmrznutí natě, pak následovalo další sucho, které zvýšilo škodu, způsobenou mrazem a toto vše se projevilo nízkými výnosy – pouhých 11,31 t/ha.

Kukuřice zaseta v prvé polovině května novým secím strojem. Becker na ploše 192 ha. I u této plodiny způsobily mráz a sucho nízký výnos – 19,56 t/ha.

Senoseč započata kolem 20. května a poprvé v historii družstva byly veškeré travní porosty usušeny na seno. Senážován byl jetel a směska bobu s obilovinou.

Žně zahájeny 12.7. sklizní ozimého ječmene a hlavní žně započaty 1. srpna. Průběh byl rychlý a dobrý, výsledky výborné, jelikož byl dosažen rekordní výnos i kvalita zrna. 5,20 t/ha je dosud nejvyšší dosažený výnos; tento tento je zprůměrován z výnosů obilovin bez ovsa bezpluchého, který se dříve nepěstoval a který má sice podstatně nižší výnos, ale po stránce finanční ostatní obiloviny předčí.

Sklizeň brambor zahájena po 20. srpnu a veškerá plocha 130 ha byla sklizena kombajny, což ušetřilo hodně finančních nákladů, ale poškození brambor je pochopitelně větší než při ruční sklizni. Letošní velké sucho způsobilo veliké ztráty tím, že na ploše 65 ha jetelů a 150 ha luk buď vůbec nenarostla nebo zaschla druhá seč. Sklizeň silážní kukuřice proběhla v říjnu. Setí ozimů vlivem příznivého počasí proběhlo v agrotechnických termínech a bylo zaseto 620 ha obilovin na zrno.

Zemědělské družstvo obhospodařuje 2.454,5 ha půdy, z toho orné 1.858,2 ha. Rostlinná výroba vytvořila zisk 3,363 tisíc Kčs, což představuje 59% celopodnikového a překročila plán o 452 tisíc Kčs. O dobrý výsledek se zasloužilo středisko Vrčeň.

 

Výroba zrnin v roce 1990

Druh oseta plo. Plán výr. t. Skut.výr. Plán ha skut.ha %

výnos výnos plnění

Pšenice ozimá

340 ha

1731

1863,2

5,09

5,48

108

žito

35 ha

168

152,28

4,81

4,35

91

Ječmen ozimý

145 ha

777

800,87

5,36

5,52

103

Ječmen jarní

345 ha

1663

1666,38

4,82

4,83

100

oves

25 ha

115

131,07

4,59

5,24

114

Oves bezpluch.

97 ha

291

257,19

3

2,31

88

triticale

40 ha

200

219,46

5

5,49

110

Obilov. celkem

1027 ha

4945

5090,45

4,85

4,96

103

Luštěn. (hrách)

40 ha

140

92,44

3,5

2,31

66

Zrniny celkem

1067 ha

5085

5182,89

4,77

4,86

102

 

Ostatní produkty:

Druh:

Plán:

Skutečnost:

brambory

2770 t

1469 t

seno

1800 t

2104 t

senáže

3603 t

2481 t

siláže

5612 t

2731 t

Zelená píce

13091 t

6920 t

 

 

 

Živočišná výroba:

 

Hlavní produkty živočišné výroby:

Druh:

Plán výr.:

Skuteč:

Plán. Prodej:

Skuteč. Prodej:

Plán real. ceny:

Skuteč. Real. ceny:

mléko

2,560 tis. l

2,518 tis. l

2,360 tis. l

2,313 tis. l

4,62 Kčs/1 l

4,32 Kčs/1 l

skot

379 t

373,6 t

432 t

369 t

30,11 Kčs/1 kg

26,05 Kčs/1 kg

Výroba telat

123 t

138,1 t

10 t

3,8 t

35,2 Kčs/1 kg

29,7 Kčs/1 kg

brojleři

343 t

349,7 t

343 t

349,7 t

17,88 Kčs/1 kg

16,90 Kčs/1 kg

krůty

140 t

148,2 t

140 t

148,2 t

24,82 Kčs/1 kg

23,70 Kčs/1 kg

 

Hrubá živočišná produkce byla splněna dle plánu a velkou zásluhu má výroba drůbeže, kde bylo dodáno o 14, 9 t více než stanovil plán. Horší situace je ve výrobě a dodávce mléka, výroba skotu rovněž nedosáhla plánované výše. Úroveň chovu skotu ovlivnil velký přísušek v letních měsících. Ze stejné příčiny ovlivnilo menší množství zkrmované zelené píce i dojivost krav a přírůstky v chovu mladého skotu.

Výpadek v zelené píci byl částečně nahrazen konzervovanými krmivy pro zimní období. Nejlepší jakost mléka vykazuje kravín Dvorec. Ve výkrmně skotu v Klášteře dosažen denní přírůstek 0,80 kg při spotřebě 2,76 kg jádra na 1 kg přírůstku.

Přírůstek v teletníku Dvorec byl 0,67 kg na kus a den a spotřeba mléčné krmné náhražky je 32,4 kg na odchované tele. Nižší denní přírůstek je v odchovně v Mohelnici, a to 0,51 kg, v ostatních stájích jsou přírůstky o 0,10 kg lepší.

Velké ztráty jsou stále u telat: proti plánovaným ztrátám v počtu 24 ks jich uhynulo 62 ks, z toho v teletníku Dvorec 36 ks. Velmi nízká je spotřeba jádra ve výkrmu krůt. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit odbyt, byla výroba krůt v roce 1990 prováděna naposledy. Živočišná výroba vytvořila zisk 3,627 000 Kčs, tj. 63% celopodnikového, největší rentabilita je ve středisku drůbeže, které dosáhlo 2, 344 000 Kčs zisku a ve středisku Klášter dosaženo 1,057 000 Kčs zisku.

 

Mechanizace:

Opravy zemědělských strojů a traktorů probíhaly s částečným skluzem, jelikož dílna v Sedlišti opravy nezvládala a tak značná část oprav byla přesunuta do střediskových dílen. Vliv na tuto skutečnost má i hodinová zúčtovací sazba ve výši 56 Kčs/1 hodinu , což je hodně.

Dílna Sedliště má nedostatek kvalitních opravářů a také nedostatek náhradních dílů hlavně na nákladní auta a traktory. Nedostatek kvalitních opravářů se nagativně odráží i v obsazování špičkových strojů. Při žních stály vlastní dva kombajny proto, že se nenašla z řad pracovníků zemědělského družstva kvalitní osádka.

Vzhledem k dobrému počasí a účasti 2 kombajnů z STS Přeštice proběhly žně bez závažných problémů. Požadavky rostlinné výroby vůči středisku autodopravy se rovněž snižují, takže zaměstnat všechny řidiče je často problém a do budoucna vzhledem k omezení vnitropodnikové dopravy nutno počítat se snížením stavu řidičů.

V roce 1990 bylo za strojní zařízení proti původnímu plánu 2,300 000 Kčs proinvestováno. 3,242 000 Kčs. Některé mechanizační prostředky byly nakoupeny ještě za nízkou cenu, i když nad plánovanou hodnotu. Mezi nejvýznamnější nově nakoupené stroje patří 2 traktory, 2 rozmetadla, 3 samosběrací vozy, secí stroj Becker na kukuřici, 2 kombajny na brambory, rozdružovadlo na brambory, nakladač, nákladní automobil Liaz se dvěma kontejnery, soustruh, ohýbačka plechu a další drobné stroje.

 

Stavební činnost:

Veškerá stavební činnost zaměřena na údržbu a rekonstrukci. Žádná investiční akce nebyla prováděna.

K největším akcím stavební údržby patří teletník Klášter (nová přípravna, zastřešení výběhu, nové hnojiště, zastropení jímky, úprava studny), dále teletník ve Dvorci (rozšíření prostoru výběhů), provedeny nejdůležitější opravy na kolně ve Vísce a na drůbežárně v Sedlišti ; u seníku v Srbech vystavěna západní stěna, zbývají provést podlahy a úpravy stěn, v menším rozsahu provedena oprava kanalizace u bytovek ve Vrčeni. Středisko Mohelnice dokončilo za svoje náklady cestu Tojice – Mohelnice.

 

Přidružená výroba:

V roce 1990 zprovozněna nová dílna přidružené výroby v Nepomuku, v místech proti poliklinice. Výroba mikrotenových sáčků, obaly na tlačenku apod. plánovaná pro tento rok ve výši 8 mil. Kčs a ve skutečnosti dosáhla 6,627 000 Kčs tržeb. Proti plánu je o 8 pracovnic nižší stav.

Středisko přidružené výroby v průběhu roku plnilo požadavky na výpomoc na úseku rostlinné výroby. Náklady na výrobu byly proti plánu o 1,199 000 Kčs nižší, takže hospodářský výsledek střediska byl splněn ve výši 1,505 000 Kčs zisku a tak i při nižších tržbách byl plánovaný zisk překročen o 22 tisíc Kčs. Ku konci roku došlo ke změně vedoucího přidružené výroby: za Jana Müllera nastoupil František Kroupa.

 

Ekonomika:

Finanční hospodaření:

Hospodářské výsledky v tis. Kčs

ZD plán: skutečnost:

Rubá zemědělská produkce

54993

49868

Z toho produkce rostlinné výroby

24984

19824

-“- živočišné výroby

30009

30044

Tržby z výrobní činnosti

59494

55168

Dotace a intervence

5056

6871

Výkony a mimořádné výnosy

61625

59993

Náklady celkem

56946

54279

Mzdové a ostatní osobní náklady

8655

8679

 

 

Hospodářský výsledek v tis. Kčs

ZO – pokrač. Plán: skutečnost:

Pracovníci počet

310

286

Čistá produkce

25578

26234

Produktivita práce z čin. prod. Kčs

82510

91727

Celkové mzdy včetně fondu odměn

9616

9462

Průměrný roční výdělek Kčs

31019

33084

Průměrný roční výdělek v Kčs

2585

2757

Bilanční zisk

4679

5713

dotace

105

108

Zdroje k rozdělení

4784

5821

Daň ze zisku

697

1397

Ostatní použití zisku

40

51

Příděly fondům

4047

4373

Z toho fond odměn

961

1200

„ fond kult. a soc. potřeb

500

536

„ fond reservní

262

203

„ fond technického rozvoje

2324

2434

 

Fondy družstva představují zdroje financování, ale nejsou to vždy hotové prostředky ; je to např. i zvýšená zásoba vlastních krmiv nebo zvýšený stav dobytka vlastní výrobou.

Peněžní prostředky získá družstvo až po zhodnocení krmiva na mléko a pak uskutečněným prodejem mléka, nebo např. odprodejem zvýšeného stavu dobytka.

Proti roku 1989 byla finanční situace družstva zlepšena o 6,082 000 Kčs a to snížením provozních a investičních dluhů o 2,724 000 Kčs a zvýšením vkladových účtů o 3,358 000 Kčs. Stav provozního úvěru u Komerční banky Plzeň-jih ku konci roku 1990 činí 9,300 000 Kčs a investičního úvěru 1, 471 000 Kčs, celkem tedy činí úvěr 10,771 000 Kčs. Tento úvěr má být dle smlouvy splacen do 4 let, a to měsíční částkou 280 000 Kčs. Zisk družstva byl tudíž dle plánu překročen o 1,034 000 Kčs. Tohoto lepšího hospodářského výsledku bylo dosaženo úsporou nákladů, převážně materiálových.

Velká úspora (807 000 Kčs) dosažena u spotřeby nakoupených osiv a sadby, hnojiv a chemických ochranných látek. Úspora je vykázána i u stavebního materiálu, neboť nebyla započata výstavba OMD Klášter a ve finančním vyjádření šetřeny pohonné hmoty. Díky vlastnímu zástavu nedočerpán nákup zvířat téměř o 2 mil. Kčs.

Největší výpadek představuje změna stavu vlastních výrobku proti plánu, a to téměř o 1,5 mil. Kčs. Je to výsledek sucha, jež se projevilo nízkou produkcí zelené píce a tudíž i menších zásob objemných krmiv. Důsledky neúrody brambor a pícnin výrazně zmírnily náhrady od pojišťovny ve výši 3,750 000 Kčs. Velmi důležitým ukazatelem pro regulaci mezd je čistá produkce a tato byla splněna na 103%.

 

Sociální výpomoce:

Kultura a Rekreace:

Během roku byly v Zemědělském družstvu uskutečněny dvě členské schůze, při kterých bylo předáno ocenění 16 členům formou finanční odměny z FKSP.

Dále vyplaceny dle schválených kritérií z fondu kulturních a sociálních potřeb věrnostní odměna 14 členům, 3 členům při odchodu do důchodu, 8 členům při životním jubileu 50 let, 3 děti členů obdržely vkladní knížky, 4 členům předány svatební dary, dalším 29 členům dárkové balíčky při životním jubileu, při příležitosti MDŽ obdrželo téměř 300 žen dárky v hodnotě 32 327 Kčs.

Byly organizovány zájezdy na Slovensko s výjezdem do Rakouska, kterých se zúčastnilo 126 družstevníků, pro děti na Orlík, na hokej do Prahy, na výstavu „Země živitelka“ do Českých Budějovic, na tržnici „Zahrada Čech“. Jsou zajišťovány i vstupenky na kulturní pořady, konané v hotelu ve Dvorci. Z fondu kulturních a sociálních potřeb je také přispíváno na domácí i zahraniční rekreaci.

Zemědělské družstvo Vrčeň má ku konci roku 1990 celkem 461 členů, z toho 184 důchodců a dle přepočteného stavu 268 trvale činných pracovníků, z toho 140 žen. Hospodářské výsledky družstva, samozřejmě vlivem náhrady od pojišťovny za ztráty, způsobené suchem, byly i v tomto roce dobré a lze si jen přát, aby tomu bylo nadále, avšak s tím rozdílem, že přejeme našemu zemědělskému družstvu i pěkné počasí, příznivé pro dobrou úrodu.

 

Z obce Tojice:

Život tojických občanů probíhal celkem bez zvláštních událostí. V obci je nadále v provozu prodejna Jednoty, kde prodává paní Hana Mašková. Členové dohlížecího výboru Jednoty spolu s požárníky se starají o úklid a čistotu obce. Sdružení dobrovolných hasičů v Tojicích je stále velmi aktivní a dobrou organizací.

 

Z obce Sedliště:

V obci Sedliště pracují v současné době dvě společenské organizace: DV Jednoty a Sdružení dobrovolných hasičů. V průběhu roku se občané rozhodli, že se odloučí od obce Vrčeně a budou zase samostatnou obcí se svou vlastní samosprávou. A tak 24. 11. se konaly v obci Sedliště volby do samostatného obecního zastupitelstva.

 

Obecní zastupitelstvo:

Na základě výsledků voleb ustaveni:

Vaněk Josef – starosta

Modračka Václav – zástupce starosty

 

A členy obecního zastupitelstva:

Kubiš Stanislav

Škoda Jiří

Holý Miroslav

Chodora Stanislav

Sládek Jaroslav

Kozák Jan

Kolář Václav

 

DV Jednoty:

Tato organizace má 100 členů, předsedkyni nadále zastává Jana Sládková. Dle pravidel družstva se koná nyní členská schůze jedenkrát do roka. V tomto roce uskutečněna při členské schůzi zdravotnická přednáška MUDr. Pavlíka, která se velmi líbila a protáhla se do pozdních nočních hodin.

Prodejna potravin dosahuje obrat cca 80 000 Kčs, jako prodavačka zde pracuje stále M. Štětková. Pohostinství je otevřeno ve čtvrtek, v pátek a v sobotu a vede je paní Ivana Kubišová. Členky DV spolupracují s požárníky při pořádání plesu a přispívají finančně i na organizační přípravu.

 

Sdružení dobrovolných hasičů:

Požárníci v Sedlišti, tak jako i v jiných obcích, patří mezi skutečně dobré organizace. V okrese Plzeň-jih je 159 organizací a sedlišťští požárníci jsou na 51. místě. Mají 49 členů; za rok 1990 uskutečněno 9 členských schůzí, při kterých jsou organizačně připravovány různé akce kulturní, společenské, soutěže a brigády.

Dne 12. dubna se zúčastnili ve velkém počtu občané Sedliště a požárníci rozloučení se svým předsedou Jaroslavem Horníkem, který dne 8. dubna po těžké nemoci ve věku 36 let zemřel. Pohřeb konán v Blatné, za všechny občany a členy Sdružení požárníků se rozloučil Beneš st. Četnou stráž stáli: Škola, Fiala Vlast., Přerost, Sommer, Velíšek a Šimáně.

Dne 29. 4. uspořádána taneční zábava. Dne 26. 5. konána na hřišti Sokola okrsková soutěž požárníků od 13:30 hodin. Ze Sedliště soutěžilo družstvo mladých do 35 let a umístilo se na 5. místě z 10 soutěžících; stále je z tohoto družstva na slabé úrovni překážková dráha. Dále soutěžilo družstvo starších, které se umístilo rovněž na pátém místě. Okrskové cvičení bylo rovněž připraveno. Večer konána taneční zábava. 29. 12. svolána valná hromada, kterou vedl p. Modračka.

Podána zpráva o činnosti za rok 1990. dle této jsou řádně konány preventivní prohlídky, požární technika je udržována. Byly zakoupeny 4 vycházkové obleky za 4000 Kčs od okresu. Po celý rok zastával za nemocného předsedu tuto funkci velitel a jednatel. Na nového strojníka navržen Milan Beneš.

Podána zpráva o novém názvu ústřední organizace: Sdružení dobrovolných hasičů. Dnem 30. června skončily činnost krajské výbory, trvá Okresní sdružení hasičů. Hřiště a kabiny z majetku Sokola Sedliště přejdou do majetku Sdružení dobrovolných hasičů. Den 4. 5. vyhlášen dnem požárníků. Členský příspěvek schválen ve výši 10 Kčs.

Při valné hromadě uskutečněny volby nového výboru a revizorů.

Byli zvoleni:

starosta: Bárta Václav

místostarosta: Holý Miroslav

preventista: Herejk Jiří

velitel: Modračka Václav

jednatel: Škola Jiří

hospodář: Zahradník Václav

mater. tech. ref.: Holý Václav

kronikář: Žák Josef

člen výboru: Sládek Petr

revizoři: Vobliza Vlastimil

Noháček Jaroslav

Velíšek Jaroslav

Delegátem na okresní konferenci odsouhlasen Václav Bárta.

Závěrem:

A opět ohlédnutí za uplynulým rokem, který nám všem přinesl jistě mnoho.

Z toho dobrého, co jsme prožívali, si připomeneme to nejdůležitější: svobodné volby do zastupitelských sborů všech stupňů, je uskutečňován odsun sovětských vojsk, náš stát je opět v celém světě znám a uznáván, je obnoven svobodný náboženský život a naši občané mohou kamkoli svobodně cestovat.

Na druhé straně se však ukázalo, že nedobrý stav naší ekonomiky je nadále prohlubován novými problémy, které jsou navzájem propojeny, ukazuje se velká obtížnost při jejich řešení. Od 1. ledna 1991 vstoupí v platnost několik nových ekonomických zákonů dle vypracovaného scénáře ekonomické reformy. Dochází k liberalizaci cen a to vše vyvolává mezi občany nervozitu, pochybnosti i strach z toho, jak nastávající rok, který bude zřejmě nejtěžší, překlenem. Je důležité neztratit naději a víru v naši lepší budoucnost.

Milada Chouňová,kronikářka

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!