verze pro tisk

Rok 1991

17. březen 2015

K počátku nového roku již tradičně patří mnohá přání a předsevzetí. A tak i my, občané naší vlasti, si navzájem přejme, aby vládla mezi lidmi láska, tolerance ohleduplnost a vlídnost, neboť tyto vlastnosti se nějak mezi lidmi vytrácí. Přejme si, abychom se dokázali vyrovnat se vším, co nás v budoucnu čeká. Víme, že to nebude lehké období. Přejme si hlavně hodně zdraví, ale i optimismu, abychom dokázali překlenout sociální otřesy i nezaměstnanost v důvěře v lepší budoucnost.

Ze světa:

Již počátek nového roku znepokojuje celý svět situace v Perském zálivu, kde od počátku srpna loňského roku okupovaly irácké jednotky Kuvajt. Podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN bylo dáno představiteli Iráku Saddámu Husajnovi ultimátum stáhnout irácká vojska do 15. 1. 1991.

Přestože bylo S. Husajnovi zasláno několikráte upozornění s výstrahou, tento na výzvy nereagoval a tak 17.1. v 1 hodinu po půlnoci středoevropského času začala válka za osvobození Kuvajtu. Silné svazy leteckých sil USA, V. Británie, Saudské Arábie a Kuvajtu napadly cíle v okupovaném Kuvajtu a Iráku. USA daly Iráku další lhůtu, a to 23.2. - 12 hodin s tím, že jinak dojde k pozemní bitvě. Saddám Husajn dal příkaz ke zničení – zapálení ropných vrtů, kterých je v Kuvajtu 950 a zapáleno jich bylo cca 600. Teprve 27.2. žádá Irák o příměří. Vojenské operace ukončeny příkazem dne 28.2. ve 3 hodiny ráno, trvaly necelých 43 dní, pozemní boje 4 dny. Nad územím Kuvajtu zůstalo černo z ropných vrtů, které budou dlouho hořet.

21/5 byl spáchán v Dillí atentát na indického premiéra Rádživa Gándhího, syna Indíry Gándhíové, vnuka zakladatele nezávislé Indie Džaváhárliho Néhrua.

Dne 27. 6. 1991 podepsána dohoda o zániku Rady vzájemné hospodářské pomoci všemi členskými státy.

Ve dnech 12. až 14 6. konáno v Praze shromáždění o evropské konfederaci dle návodu francouzského prezidenta F. Mitterranda. K velkým nepokojům došlo v Jugoslávii. Dne 25. 6. 1991 schválena v chorvatském parlamentu v Záhřebu samostatnost Chorvatské republiky a odpojení od Jugoslávie. Téhož dne odhlasoval i slovinský parlament v Lublani nezávislost Slovinska. Tímto přestává existovat Jugoslavie v té podobě, jak ji vytvořil její první prezident Josip Broz Tito. A již 27.6. zahájila jugoslávská armáda proti Slovinsku i Chorvatsku otevřenou agresi, která přerostla v ošklivou občanskou válku.

Proti domobraně Slovinské i Chorvatské válčí i Srbové, dochází k těžkým ztrátám na životech. Boje stále přetrvávají, 1.10. byla zahájena jugoslávskou armádou palba na Dubrovník. 8. 10. potvrdilo Chorvatsko svoji nezávislost. V listopadu bylo zastaveno ostřelování Dubrovníku, avšak 6.12. opět nový těžký dělostřelecký útok.

V Dubrovníku, perle Jadranu – historickém skvostu UNESCO – jsou poškozeny cenné budovy. Až do konce roku se stále bojuje, poměry v Jugoslávii jsou krizové. 1. 7. 1991 podepsán v Praze protokol o ukončení činnosti Varšavské smlouvy, která sdružovala na základě „Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“ od 14. 5.1955 tzv. social. státy střední a východní Evropy.

22/11 byl zvolen novým generálním tajemníkem OSN pro příštích pět let Egypťan Ghálí a jeho funkční období začne od 1. 1. 1992.

22.11.1991 byla parafována v Bruselu dohoda o přidružení ČSFR, Polska a Maďarska k Evropským společenstvím. Tuto dohodu za Československo podepsal 16.12.1991 premiér federální vlády Marián Čalfa.

29.9.1991 přednesl americký prezident George Bushe závažný projev o radikálním snížení stavu vojenských sil USA – jaderných prostředků i mužů ve zbrani. Tímto dal výzvu Sovětskému svazu ke stejnému opatření.

K převratným změnám dochází v tomto roce také v Sovětském svazu. 12 .6. byl zvolen Boris Jelcin prezidentem Ruské federace. 30. 7. zahájeno v Moskvě sovětsko-americké jednání mezi nejvyššími představiteli těchto velmocí. Tímto setkáním zahájena nová etapa vzájemných vztahů, z bývalých soupeřů se stávají spojenci.Podepsána smlouva o omezení strategických útočných zbraní Start.

V Sovětském svazu je připravována nová svazová smlouva, jejíž podepisování má započít, 20. 8. 91. Ze smlouvy dle názoru vlády vyplývá, že centru mají být odňaty koordinační funkce při řešení zásadních problémů, jako je zásobování potravinami, palivem a energií a fungování jednotlivého finančního a bankovního systému. Sovětská vláda vyjádřila znepokojení nad tímto textem.

Konají se přípravy na 29. sjezd KSSS; osoba M. Gorbačova je kritizována. 19. 8., tj. den před podepsáním nové svazové smlouvy, uskutečnily konzervativní síly puč. Sovětský prezident Michail Gorbačov byl v ranních hodinách zbaven své funkce. Ustaven Státní výbor pro výjimečný stav v čele s G. Janajevem. Centrum Moskvy obsazeno tanky. M. Gorbačov dlel již od 4. 8. na dovolené na Krymu a zde byl od 19.8. držen 3 dny v obklíčení na příkaz organizátorů.

V SSSR došlo k převratu proti politice, kterou před šesti lety M. Gorbačov zahájil. Vedení Ruské federace v čele s Borisem Jelcinem odsoudilo sesazení M. Gorbačova a postavilo se proti konzervativním silám. 20. 8. vystoupil B. Jelcin s neohroženým projevem na statisícové demonstraci v Moskvě. Celý svět byl zaskočen událostí, ke které v Sovětském svazu došlo. Se strany politiků ostatních států vyvolal převrat velké znepokojení a byl označen za protiústavní. M. Gorbačov symbolizoval politiku, která vedla k uvolňování a odzbrojování. 21. 8. byl Státní výbor pro výjimečný stav rozpuštěn a připravený puč měl nečekaně rychlý konec. M. Gorbačov se vrátil v noci z 21. 8. na 22. 8. do Moskvy. Boris Jelcin se projevil v těchto 3 dnech jako rozhodný a chytrý politik. 24. 8. rezignoval M. Gorbačov na funkci generálního tajemníka ÚV KSSS. Sovětskému svazu hrozí rozpad.

28. 8. při bouřlivém zasedání sovětského parlamentu oznámil M. Gorbačov rozpuštění vedení tajné služby KGB. Počátkem září rozhodl sjezd lidových poslanců v SSSR o svém rozpuštění. Nejvyšším orgánem státní moci v SSSR v přechodném období je Státní rada a Nejvyšší sovět SSSR, složený ze dvou komor: Sovětu svazu a Sovětu republik.

V SSSR byl v historii této země vůbec poprvé schválen významný dokument: Deklarace lidských práv a svobod. 6. 9. 1991 uznala Státní rada SSSR na svém prvém zasedání v moskevském Kremlu nezávislost pobaltských zemí: Litvy, Lotyšska a Estonska. 29. 10. se sešel ve Španělsku M. Gorbačov s americkým prezidentem G. Bushem a jednali o jaderném odzbrojení a americké pomoci hroutícímu se ekonomickému systému SSSR.

Dne 7. 11. se poprvé po 74 letech nekonaly v Moskvě oficiální oslavy říjnové revoluce. 15. 11. schválila Ruská vláda rozsáhlý soubor ekonomických reforem. 19. 11. jmenován E. Ševarnadze M. Gorbačovem opět ministrem zahraničí.

V listopadu je v SSSR hlavním problémem nedostatek potravin. Proto byl zaveden na území Ruské federace lístkový systém na nejzákladnější potraviny. I tak je situace v zásobování kritická. Dne 1. 12. 1991 se vyslovila většina obyvatel Ukrajiny pro nezávislost. 8. 12. přestal existovat Sovětský svaz ve své dosavadní podobě a vzniká nový státní útvar, tzv. Společenství nezávislých států: Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Celý proces se vyvinul úplně jiným směrem než zamýšlel M. Gorbačov, a to dle představ B. Jelcina.

Parlamenty Ukrajiny a Běloruska schválily 11. 12. a Ruský parlament 12. 12. dohodu o Společenství nezávislých států. Současně parlament Ruské federace vypověděl smlouvu o založení SSSR z roku 1922. Dne 21. 12. byly v Alma – Atě podepsány dohody o zániku Sovětského svazu. 25. 12. rezignoval M. Gorbačov na funkci sovětského prezidenta; (v příloze ke kronice díl IV. č. 42 a č. 43 je několik výstřižků z novin k těmto událostem).

Spojené státy americké a Evropská společenství přislíbily, že budou podporovat mírové změny v zemích východní Evropy, avšak jen v případě, že tyto státy zůstanou věrny demokracii a budou respektovat lidská práva. Toto prohlášení bylo zveřejněno čelnými představiteli Evropských společenství a americkým prezidentem G. Bushem dne 10. 11. v Haagu.

Nedobrá hospodářská situace je na Kubě. Tato země, která byla neustále podporována Sovětským svazem, neobdržela v prosinci ze Sovětského svazu ani kapku nafty a ropných produktů. Avšak dle prohlášení Fidela Castra bude Kuba trvale oddána komunismu. Stručný přehled událostí ze zahraničí v příloze č. 44 k tomuto dílu kroniky.

 

Z naší vlasti:

Rok 1991 byl vyhlášen Ministerstvem kultury České republiky „Rokem Antonína Dvořáka“ při příležitosti 150. výročí jeho narození (narozen 8. 9. 1841 ).

1. ledna přednesl svůj novoroční projev prezident ČSFR Václav Havel ( viz příloha č. 45).

Dnem 2. ledna 1991 vstoupila v platnost liberalizace cen. I když již mnohokrát předem byli občané na tuto skutečnost upozorněni, byl takovýto vstup do ekonomické reformy pro nakupující občany velmi nepříjemný. Ceny zboží vysoce vzrostly. Nejvíce to občané poznávají při nákupu potravin. U některých základních druhů potravin musela být ministerstvem financí stanovena jejich maximální výše příklady o cenách potravin v příloze č. 46).

Koncem měsíce ledna začaly v našem státě prvé aukce – dražby. Malá privatizace byla zahájena.

Dnem 1. 2. 1991 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o podpoře v nezaměstnanosti (v prvých šesti měsících 65% průměrného měsíčního čistého výdělku a v dalších šesti měsících 60% průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání; v dalších případech 1200 Kčs, od 1. 3. 1991 zvýšení na 1440 Kčs.

Dne 10.3. konána demonstrace Slováků na Dunaji, dne 11. 3. na bratislavském náměstí, svolána Maticí slovenskou. Demonstrace jsou konány za osamostatnění Slovenska a bylo jich v průběhu roku několik. Dne 14. 3. 1991 bylo v Bratislavě uspořádáno shromáždění k 52. výročí vyhlášení Slovenské republiky, při kterém byl napaden prezident republiky. Téhož dne večer promluvil prezident ČSFR Václav Havel v televizi ke slovenským občanům (projev v příloze č. 47).

Dne 21. 9. 1991 konána v Bratislavě manifestace, uspořádána „Hnutím za osvobození Slovenska“ , 22. 9. naopak zase mítink občanů, kteří si přejí žít ve společném státě, avšak i tato manifestace je narušována občany, kteří vyvolávají hesla proti jednotné republice. Dne 28. 10. konán v Bratislavě mítink na počest 73. výročí vzniku Československého státu. Tohoto shromáždění se zúčastnil prezident republiky V. Havel a mnoho dalších vládních představitelů. Bohužel, několik tisíc Slováků předvedlo nepěknou akci: místo dvou minut ticha, věnovaných obětem bojů za společný stát, o které prezident požádal, zazněly neslušné výkřiky, pískot, házení vajíček po představitelích státu. I když shromáždění se zúčastnila velká většina slovenských občanů, kteří přišli důstojně oslavit 28. říjen, mítink musel být ihned ukončen.

V průběhu roku probíhalo také mnoho jednání mezi českou a slovenskou reprezentací o státoprávním uspořádání. Česká a slovenská strana si vyjasňuje postoje, v čem se shodují a v čem nikoliv. Ku konci roku však jednání ke konečnému řešení nedospěla.

V září byla vydána výzva občanů pro poslance zákonodárných sborů, aby urychleně dokončili legislativní práce a mohlo být konáno referendum, které by objasnilo vůli občanů, kteří chtějí žít ve společném státě. K této výzvě se připojovali občané ze všech míst naší republiky. K poslancům Federálního shromáždění v této věci promluvil i V. Havel. 17. 11. pronesl prezident V. Havel v televizi výzvu k občanům, aby v zájmu záchrany našeho státu před chaosem vyjádřili daleko hlasitěji svou touhu žít brzy v rozumně a spravedlivě uspořádaném prosperujícím státě.

V. Havel předloží Federálnímu shromáždění pět svých návrhů, které jsou velmi potřebné projednat (viz příloha č. 48). Prezident V. Havel chce touto iniciativou aktivizovat s pomocí občanů parlament k překonání současných legislativních potíží. Ze všech koutů naší vlasti je prezidentova výzva podporována.

Dne 21. 11. uspořádal v Praze na Václavském náměstí petiční výbor „Výzvy občanů“ manifestaci na podporu iniciativ V. Havla. Shromáždilo se asi 40 tisíc občanů, kteří jednotně návrhy podpořili. Písemně vyjádřilo svoji podporu přes 2 miliony občanů. Přesto v parlamentě nebyl ani jeden z pěti prezidentových návrhů schválen.

V letošním roce již není nikde oslavován Mezinárodní den žen, zato druhou květnovou neděli je dnem matek, slaví se v rodinném kruhu, což je pro každou maminku dárek nejkrásnější.

Dne 15. května otevřeny slavnostně brány výstaviště. Opět po sto letech konána v Praze Všeobecná československá výstava 1991. Prvá uskutečněna v roce 1791, druhá v roce 1891 a třetí letos. Pražské výstaviště bylo za tímto účelem zrekonstruováno se značným finančním nákladem. Byl zde rovněž po dlouhých 40 letech uspořádán autosalon, a to v době od 17. 10. do 28. 10. 1991. Tímto dnem bylo výstaviště uzavřeno. Výstava byla velmi zdařilá, zvláště pak je okouzlující Křižíkova barevná fontána. Několik výstřižků z novin, vztahujících se k této události, je uvedeno v příloze č. 49, č. 50 a č. 51 k tomuto dílu kroniky.

Ku konci měsíce května odstoupil ze své funkce pražský arcibiskup kardinál František Tomášek. Dne 1. června 1991 při sobotní bohoslužbě představitel papežský nuncius Giovanni Coppa v pražské katedrále sv. Víta oficiálně jmenoval nového arcibiskupa Miloslava Vlka. Po přečtení papežské buly a převzetím svatovojtěšské berly – symbolu úřadu arcibiskupa metropolity – se nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk ujal svého úřadu.

Ani zemědělství nemá po stránce legislativy ve všech potřebných věcech jasno. Proto také proběhla dne 24. 10. na Václavském náměstí v Praze demonstrace zemědělců. Ti všichni bojují o kompetence, ti všichni by rádi prokázali, že umí hospodařit. A tak Václavským náměstím se mohutně rozezněla píseň „Ach synku, synku, oral-li jsi“.

Při posledním jednání Federálního shromáždění dne 21. 12. 1991 byl přijat zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a i tzv. transformační zákon, který řeší úpravu a vypořádání majetkových vztahů v družstvech. Koncem roku byl také přijat zákon o životním prostředí.

20. června 1991 definitivně skončil pobyt sovětských vojsk na našem území. Moskevský protokol, který byli v srpnu 1968 donuceni podepsat Ludvík Svoboda, A. Dubček, L. Černík a další čs. představitelé, hovořil o dočasném pobytu sovětských vojsk. Tato dočasnost trvala takřka třiadvacet let.

Dne 26. 2. 1990 byla v Moskvě podepsána dohoda ministrem zahraničí Dienstbierem a E. Ševarnadzem o odchodu sovětských vojsk z Československa a dnem 20.6.1991 je tato smlouva splněna. Nejvyšší představitel sovětské armády na našem území generál Eduard Vorobjov odletěl jako poslední, a to 27. 6. , dva dny poté, co byl podepsán protokol o naplnění dohody o odsunu sovětských vojsk z ČSFR.

Prezident ČSFR V. Havel vykonal v tomto roce opět několik významných zahraničních cest: v březnu navštívil Lucembursko, Belgii a Nizozemsko, Francii, v dubnu Velkou Británii, v květnu Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, v říjnu Paříž, v říjnu USA, v prosinci Egypt.

Naši zemi navštívil v květnu britský následník trůnu princ Charles a princezna Diana, v červnu víceprezident USA D. Quayl, v červenci italský prezident F. Cossiga, v září turecký prezident T. Özala, v říjnu ministr zahraničních věcí SSSR B. Pankin a také uskutečněna oficiální návštěva prezidenta Spolkové republiky Německo R. von Weiszäckera a izraelského prezidenta Ch. Herzoga.

V souvislosti s uplatněnou liberalizací cen řešila vláda i parlament zvýšení vyplácených důchodů od března 1991 procentuálně a diferencovaně dle roku přiznání důchodů, od 1.7.1991 se zvyšují starobní důchody jednotně o 110 Kčs a je-li důchod jediným zdrojem příjmu, bude činit u jednotlivce Kčs 1580,- a z dvojice 2620 Kčs.

Od května 1991 dochází ke zvýšení státního vyrovnávacího příspěvku o 80 Kčs, tj. ze 140,- na 220,- , avšak pouze u důchodců a dětí. Podle zprávy Federálního statistického úřadu zvýšily se spotřebitelské ceny porovnáním prosince 1991 proti prosinci 1990 o 53,6% , z toho potravinářské zboží o 36,1% , nepotravinářské o 67,7% a služby o 52,2% .Celkové životní náklady se zvýšily zhruba o 53 – 55%.

K 31. 12. 1991 bylo v ČSFR 523 700 neumístěných uchazečů o práci a míra nezaměstnanosti dosáhla 6,6% , z toho v ČR 4,1% a ve SR 11,8% . Volných pracovních míst bylo ku konci roku v ČSFR 56 600 , z toho na Slovensku jen 8200 míst. Mnoho našich občanů, bydlících v pohraničních oblastech se sousedním Německem, si vyhledalo zaměstnání v Německu. V souvislosti se zdražením potravin není na tom venkov nejlépe. Družstvo Jednota se svými prodejnami má v mnoha obcích výsadní postavení, diktuje si ceny, konkurence na vesnici není žádná (viz příloha č. 46, výsledky hospodaření roku 1991 s přílohou 48).

5/11 1991 nabyl účinnosti tzv. „lustrační“ zákon, který má sice hodně zastánců ale i odpůrců. Tento zákon má řešit situaci, aby na vysokých místech nezůstávali nadále bývalí příslušníci STB, jejich spolupracovníci, komunističtí funkcionáři.

Současný neutěšený stav stále vzrůstající kriminality a zvláště tragické události v Leopoldově v listopadu, kde uprchlí vězňové zavraždili 5 příslušníků Sboru nápravné výchovy, vyvolávají mezi občany velké obavy i strach a znovu se objevují návrhy na znovuzavedení trestu smrti.

Dnem 1. 10. 1991 zahájena velká privatizace, a to formou kuponů. Pro tuto velkou akci jsou vydány kuponové knížky a kuponové známky, jedna známka v hodnotě 1000 Kčs. Každý občan od 18 let si může knížku se známkou zakoupit, avšak pouze v jednom vydání. Od 1. listopadu lze vyplněnou kuponovou knížku zaregistrovat v některém z ustavených registračních míst (v Nepomuku je rovněž ustaveno registrační místo). Původní termín zaregistrování byl 31. 12. a pro velký zájem občanů až ku konci vyhlášeného termínu byl tento prodloužen do konce ledna 1992, v krajských městech a v Praze ponechána možnost k zaregistrování ještě do konce února, avšak vždy pouze v jediném registračním místě.

Privatizační projekty podniků jsou schvalovány na zámku ve Lnářích. První vlna kuponové privatizace započne až po zveřejnění privatizovaných podniků, aby občané se mohli podle své vůle rozhodnout, kterému podniku nebo kterému privatizačnímu fondu své kupony vloží (nejvýše přípustný počet je 1000). (Přehled nejdůležitějších vnitropolitických událostí v příloze č. 52).

A jak šly měsíce...

Leden

Lednové počasí převážně mírné. Až do 14. 1. se pohybovaly ranní i odpolední teploty nad bodem mrazu, spíše zataženo, občas dešťové přeháňky, většinou s větrem. Od 14. 1. až do konce měsíce v noci mrzlo a v některých dnech dosáhl mráz i -15°C ( od 15/1 do 20/1 a 31/1 ).

V těchto mrazivých dnech foukal též silný ostrý východní vítr; odpolední teploty v druhé polovině měsíce kolem nuly. Dne 21/1 odpoledne slabý sněhový poprašek, v noci napadlo cca 5 cm sněhu.

 

Únor

Celý měsíc opravdivá mrazivá zima; počátkem měsíce větrno a ranní teploty ve dnech 1. až 6. 2. dosahovaly -15° až -20°C. Takovýto silný mráz byl ještě 12., 18. a 19. 2. Odpolední teploty v prvé polovině měsíce cca -2°C , v druhé polovině již nad nulou. 6. února napadlo trochu sněhu a příroda je krásná, jako pocukrovaná. Od tohoto dne sněžilo dosti často až do 16/2 , takže únor byl bílý a čistý. Od 17/2 však odpolední teploty vystoupily nad bod mrazu, rána sice mlhavá, odpoledne slunečná a 19/2 začíná sníh tát. 24/2 byl jasný slunečný den (na slunci 18°C) a sníh již hodně zmizel. Konec února byl mlhavý a v posledních dvou dnech řádil ostrý jihovýchodní vítr.

 

Březen

V tomto měsíci se projevil ranní mráz jen ojediněle (v prvých dvou dnech, pak ještě 15. a 16. 3. a 27. a 29. 3.). Jinak ranní teploty 2 až 6°C, ve dnech 21. až 24. 3. bylo 8 až 9°C , odpoledne 15°C. Tyto dny byly krásné slunečné. Od 11. do 18. 3. velmi mlhavo, ale po rozplynutí mlhy slunečno. Celkově byl březen mlhavý a někdy se mlha proměnila v drobný déšť.

Dne 26. 3. ráno padal drobný sníh s deštěm, ve dne začaly padat velké sněhové vločky „sedláci“ , doprovázeny větrem. Zelený čtvrtek (28. 3.) se proměnil v bílý. Celý den soustavně padal sníh; na Velký pátek a Bílou sobotu chladno, zataženo, místy leží sníh. Děti chodí z křístání celé promáčené. Dne 31. 3. (velikonoční neděle) bylo rovněž chladno, oblačno, větrno.

 

Duben

I na velikonoční pondělí (1. dubna) bylo celý den zataženo; 3. 4. se vyjasnilo, na slunci teplo, 4/4 ráno silná mlha, v 11 hodin svítilo slunce, avšak po 17 hodině přišla bouře, kroupy, velká lina. V dalších dnech oblačno, 6. 4. celý den pršelo. V dubnu převládalo počasí chladné, ranní teploty cca 1 až 5°C , odpoledne 10 až 14°, vyjímečně vyšší.

Ve dnech 10., 11., 21., 22. až 25. 4. ještě mrzlo, přes den polojasno a větrno. 18. a 19. 4. trochu poletoval sníh a 20.4. v poledne napadla dosti silná vrstva sněhu, která za slunečného odpoledne zmizela. 21. 4. se již konala vojtěšská pouť. Toho dne se sice vyjasnilo, ale bylo velmi chladno. V poslední dekádě měsíce převážně polojasno, někdy i oblačno, ale neprší a vlivem častých větrů je velké sucho a půda je vskutku vymrzlá.

 

Květen

Tento měsíc můžeme zhodnotit jako chladný a velmi suchý. Ranní teploty převážně do 5°C , odpoledne v prvé dekádě okolo 13°C , polojasno. Dne 2/5 a 11/5 padal pěkný májový déšť, na druhé dekádě - až do 25. 5. bylo velmi často větrno a stále chladno, někdy s teplotami 17 – 18°C , ale také 7 až 9°C. Dne 17/5 v noci dokonce mrzlo (ráno -2° až -5°C) a bylo mlhavo.

I v dalších dnech až do konce měsíce byly ranní teploty velmi nízké (cca 2 až 5°C), dne 27/5 bylo na nule. Dne 26/5 zataženo s dešťovými přeháňkami, ale pro vyschlou půdu to stále nic neznamená. Časté větry půdu ještě více vysušují.

 

Červen

Červen započal jasným a slunečným počasím. V prvých dvou dnech dosáhly odpolední teploty 28°C, ráno 5 – 12°C. Od 3. 6. bylo spíše zataženo, oblačno, někdy spadne i pár kapek. Dne 12. 6. bylo jasno a horko, na slunci víc jak 30°C. Ve druhé polovině června nastaly deště, projevily se i časté bouře. Jelikož v některých dnech vystupovaly odpolední teploty více jak 30°C a i průměrné denní teploty byly vysoké, byly tyto dny označeny za tropické. V posledních třech dnech měsíce sice nepršelo, ale bylo zataženo, větrno a chladno (nejvýše 12 – 14°C).

 

Červenec

Vládlo pravé letní počasí. Ranní teploty zpočátku měsíce cca 10 – 12°C, od 6. do 15. 7. kolem 15°C, ve druhé polovině měsíce opět nižší (od 10 do 12°, 23/7 pouze 7° ). Od počátku července do 12/7 byly velmi horké a suché dny, teploty dosahovaly na slunci 36 – 38°C. Slunce pálí, půda je vyschlá, 12. 7. velké dusno; 13. července kolem 6 hodiny ranní přišla bouře s vydatným deštěm, který odpoledne ustal, v dalším dnu opět dešťové přeháňky.

Od 15/7 spíše oblačno s odpolední teplotou od 20-23°C, od 21/7 se zvýšily na 25°C, ve dnech 23. a 24. 7. opět horko (28 – 29°C). Je opět sucho. 24/7 odpoledne se obloha zatáhla, k večeru přišel déšť a dešťové přeháňky pokračovaly i v dalších dnech, až do 27/7. Od 28. do 30. 7. jasno a velké horko (28°C). 31/7 se ochladilo, celý den zamračeno, v noci přišla bouře s prudkým deštěm.

 

Srpen

Začátek srpna byl velmi deštivý. Teploty kolem 25°C, chvílemi slunce silně připalovalo, bylo dusno, přicházely však časté bouře se silným deštěm. Na Šumavě (v Sušici) a Klatovsku jsou záplavy.

V důsledku horkého a také deštivého počasí v uplynulých dnech se na porostech brambor objevila plíseň bramborová. Také v letošním roce je velmi vysoký výskyt mandelinky bramborové. Zemědělská družstva řeší tuto situaci chemickou cestou – postřiky, které provádějí letecky.

Od 4. 8. nastalo opět horké počasí s ranními teplotami cca 15° a denními teplotami 28°C ; ve dnech 7. a 8.8. bylo i 32°C. Dne 9/8 se trochu ochladilo, dopoledne spíše oblačno, odpoledne slunečno s teplotami do 23°C. Je pěkné počasí. Dne 18. a 19. 8. foukal severozápadní vítr, 20/8 chladno (13°C), odpoledne déšť. Od 21/8 je zase počasí teplé, ráno 10 – 12°C, odpoledne 25 – 29°C ; od 25/8 se odpolední teploty snížily (do 23°C) , je však stále pěkně, slunečno, trochu vítr. Koncem měsíce již ranní teploty klesly na 3 – 4°C.

 

Září

V průběhu celého tohoto měsíce se pohybovaly ranní teploty v rozmezí 7 – 12°C. Celý měsíc bylo pěkné, stálé, avšak velmi suché počasí s občasným větrem. Odpolední teploty v prvých 10 dnech byly vysoké (i 27°C). Ve druhé a třetí dekádě dostoupily odpolední teploty cca 18 - 20°C, ojediněle i výše. V některých dnech se vyskytly slabé dešťové přeháňky, což tak vysoce vyschlou půdu a hlavně spodní prameny vůbec neovlivní, takže stále přetrvává nedostatek vody.

 

Říjen

Ještě v prvých dvou dekádách měsíce října bylo počasí pěkné: ráno mezi 4 – 10°C s výjimkou 4/10, kdy se rtuť v teploměru přiblížila k bodu mrazu; odpolední teploty do 20°C ; v některých dnech však foukal nepříjemný studený vítr.

Časté větry působí nadále nepříznivě na vysoké vysychání půdy. Od 21/10 se ranní teploty snížily pod bod mrazu (-2 až -6°C) a ostré větry znepříjemňovaly pobyt venku. Celkově je již chladno, odpolední teploty počátkem třetí dekády 8°C, od 23/10 do konce měsíce 4 až 6°C.

 

Listopad

Ranní teploty převážně mírně nad nulou (1 až 3°C) , odpolední pouze o několik stupňů vyšší ( 3 až 6°C , někdy i 8°C ). Samozřejmě k výjimkám také došlo: o dušičkách dnech 1. a 2. 11. ráno mrzlo (-2°C), ve dnech foukal ostrý vítr, dne 2. 11. odpoledne nastalo oteplení (10°C) , které provázela dešťová přeháňka ; 3.11. foukal teplý východní vítr a odpoledne vystoupila teplota na 15°C.

V dalších dnech až do poloviny měsíce zataženo s občasnými dešťovými přeháňkami a silným větrem. 16. 11. se vyjasnilo, avšak do následujícího rána napadlo cca 15 cm těžkého mokrého sněhu. Ranní teploty v těchto dnech -3°C. Pak nastaly ošklivé silně mlhavé dny.

V noci na 21. 11. 1991 napadl nový mokrý sníh, který dlouho ležet nezůstal. Mlhavé a chladné nepěkné dny potrvaly až do konce listopadu. Mrazivá rána (-4°C) byla ve dnech 11. a 23. 11. a pěkný jasný slunečný den jsme prožili 28. 11. (odpoledne 7°C).

 

Prosinec

Počátek měsíce byl mírný, avšak mlhavý, s ranními teplotami kolem nuly nebo mírně pod a odpolední teploty 1 až 3°C. Od 5/12 do 8/12 se projevovaly občas sněhové přeháňky. Dnem 9. 12. začaly poměrně silné mrazy (-6°C, někdy – 10°C , ale i vyšší až -18°C) a potrvaly až do 17. 12. Po ránu mlhavo, odpoledne sice slunečno, ale mrazivo (-5 až – 7°C). Dne 18.12. ráno 2°C, avšak vytvořilo se velmi silné náledí a vzniklé námrazy způsobily mnoho úrazů i dopravních nehod. Přes den dešťové přeháňky; i v dalším dnu pršelo, avšak půda je zmrzlá a voda stéká po povrchu.

20. 12. byl pěkný jasný den, 21. a 22. 12. padal trochu sníh s deštěm, teploty kolem nuly. 23. 12. je oblačno s celodenní teplotou 10°C. O vánočních svátcích teploty kolem nuly, zataženo, oblačno, občas sněhové přeháňky a západní vítr. Od 28. 12. do 31. 12. 1991 ranní teploty – 1 až – 3°C, odpoledne 1 až 3°C. Oblačnost trvá, někdy je mlhavo, na Silvestra polojasno a klidno.

 

Změna času

V neděli 31. 3. o 2 hodině ranní se posunuly hodiny o 1 hodinu dopředu, začíná letní čas a v neděli 29. 9. v ranních nočních hodinách se změnil čas opět na čas středoevropský.

 

Z naší obce i nejbližšího okolí:

Začátek roku byl i pro občany naší obce šokující z drahoty, která nastala uplatněnou liberalizací cen na trhu od 1. ledna 1991.

Mezi občany vyjadřovány obavy, jak nastávající roky naší ekonomické reformy přežijeme, avšak většinou byla situace brána rozumně; našlo se i však dost takových lidí, kteří uštěpačnými poznámkami vyvolávali takovou atmosféru, aby šířili mezi občany neklid. Pravda je, že ceny některých základních potravin se zdvojnásobily (jako chléb, mléko, máslo, cukr, pivo, mléčné výrobky i další).

Ve Vrčeni je v provozu pouze jediná prodejna Jednoty a do konce dubna bylo ještě otevřeno pohostinství, provozované Jednotou. Pekárny a cukrárny Dvorec otevřely před svojí provozovnou prodejní stánek a prodávají zde čerství chléb, pečivo, chlebovky i cukrářské výrobky ze svých provozoven.

Chléb o váze 2 kg je zde o několik haléřů levnější (ku konci roku 1991 stojí v prodejně Jednoty 13 Kčs, ve stánku pekárny 12,40 Kčs, 1 rohlík stojí 70 haléřů).

Mlékárna Dvorec otevřela rovněž svůj stánek, ale v Nepomuku poblíž cesty v místech před „Poliklinikou“. I zde je možno nakoupit mléko, smetanu, tvaroh, sýry o něco levněji než v prodejnách Jednoty. Občané Vrčeně však pro velkou vzdálenost nemohou tuto možnost využívat.

Také maso a uzeniny jsou velice zdraženy. Prodej masa a masných výrobků je v naší obci zajišťován pojízdnou prodejnou Jednoty každý týden ve čtvrtek.

Naše prodejna Jednoty je kromě toho ještě dvakrát týdně zásobována uzeninami, a to jedenkrát z Přeštic a jedenkrát plzeňskými výrobky. V prvých měsících roku se ceny stále měnily, spíše směrem nahoru, v pololetí roku se ustálily, avšak ku konci roku začaly znovu stoupat. Citelnou položku pro občany tvoří uhlí, které je dle druhů dvakrát až třikrát dražší (od května 1991) a také elektřina, která je zdražena cca o 70% ( od října 1991 ).

A nyní stručný přehled událostí z obce nebo blízkého okolí:

2/1 zahájil svoji činnost finanční úřad v Blovicích

5/1 uspořádali vrčeňští požárníci valnou hromadu, večer taneční zábava

4/2 otevřen v Nepomuku nový obchodní dům „Úslava“

16/2 byl ve Vrčeni po dlouhých letech uspořádán maškarní průvod. Byla to akce velmi zdařilá. Zúčastnilo se 53 oblečených masek, průvod byl pestrý, vládlo veselí a dobrá nálada. Pozornost zvláště upoutali dva vojáčci ve stejných uniformách, kteří stříleli z vlastnoručně vyrobeného děla. Nápadité byly masky „jitrnice a jelita“ , předhánějící se konkurenčně v cenách, dále zdravotníci, Sněhurka a trpaslíci a jiné masky jako „mimina“ i další masky, které v průvodu prováděly různé legrační kousky. Po průvodu bylo poskytnuto dětem v pohostinství občerstvení, večer byla uspořádána maškarní zábava. I ta se zdařila. Vrčeňští se vrací ke starým zvyklostem a tradicím. V příloze je založeno několik snímků (příloha č. 54 až č. 60).

23/3 uskutečněn v Nepomuku prvý jarní jarmark, na který zamířili i naši občané. Město Nepomuk chce konat jarmarky 4x ročně, druhý o pouti na sv. Jana, třetí v září, čtvrtý před vánočními svátky.

26/3 večer konána schůze Jednoty, kde o situaci družstva hovořil vedoucí ekonomického úseku p. Havránek

3.4. prováděn jarní úklid a aleje ke hřbitovu

5/4 uskutečněno veřejné zasedání obecního zastupitelstva ve Vrčeni

6/4 výlov rybníka: ve vrčeňském rybníce jsou nasazováni malí kapříci, kteří jsou na jaře převáženi do řeky a Klášterského rybníka

12/4 proveden úklid zbytku návsi a prostranství u sv. Vojtěcha. V jarních měsících zajistil vrčeňský p. děkan Novák opravu okapů na kostele sv. Vavřince i na kapli sv. Vojtěcha, kde je nově natřena i kazatelna, umístěna venku.

13/4 vysázelo několik žen v prostoru nad školkou před zatáčkou ke hřbitovu tůje, azalky a rododendrony, které věnoval p. lesní Karlíček z hájovny.

20/4 uskutečněna pouťová taneční zábava – pořadatel Sdružení dobrovolných hasičů Vrčeň

21/4 konána pouť; mše svatá sloužena v kapli u sv. Vojtěcha. V lese postaveno několik stánků, na návsi pouťové atrakce. Škoda jen, že nebylo tepleji.

30/4 tradiční stavění májky na návsi. Počátkem měsíce dubna navštívil město Nepomuk a zámek Zelenou Horu předseda České vlády Petr Pithart a ministr zdravotnictví MUDr. M. Bojar s doprovodem ( viz příloha č. 61 )

1/5 Prvý máj oslavovali občané každý podle své vůle. U nás v obci ani v okolí se žádné shromáždění nekonalo.

5/5 bylo znovu otevřeno vlastivědné muzeum v Nepomuku v budově bývalého Dannerova pivovaru, kam byly exponáty přestěhovány z farního objektu. Téhož dne byla otevřena galerie nepomuckého rodáka akademického malíře Augustina Němejce, autora opony Divadla JK Tyla v Plzni. Spolu s Němejcovými obrazy jsou v další místnosti galerie vystaveny obrazy malíře Viktora Peška, rovněž nepomuckého rodáka. ( viz příloha č. 62 )

9/5 byla v místním vrčeňském rozhlase uskutečněna relace ke květnovému osvobození – projev přednesl p. uč. Křišťan

11/5 byla v Nepomuku odkryta pamětní deska spisovateli Alexandru Berndorfovi, nepomuckému rodáku, na jeho rodném domě bývalé lékárně (viz příloha č. 63). Téhož dne v podvečer byl v kostele sv. Jana v Nepomuku pořádán koncert, kde účinkovali sólisté Pražské filharmonie a Národního divadla. Večer zahájena „svatojánská“ pouť rachejtlemi.

12/5 konána v Nepomuku pouť. Nepomucké náměstí zcela zaplněno, stánky byly i v ulici, vedoucí k poště

26/5 večer zpívala vrčeňská občanka Eva Urbanová, sólistka opery Národního divadla, na „Pražském jaru“. Přenášeno čs. televizí.

1/6 uspořádán na návsi dětský den – společně mateřská a základní škola a „Pionýr“

27/6 v mateřské škole besídka na ukončení školního roku

28/6 slavnostně školní rok 1990/ 1991 ukončen

5/7 je státem uznaný svátek Cyrila a Metoděje

19/7 zorganizována brigáda v obci; upravuje se taras u rybníka, který cca před rokem spadl (kousek nad stavidly). Dále se dokončuje kanalizace v otáčce ke hřbitovu a v dolní návsi

11/8 konána vrčeňská „Vařinecká“ pouť i posvícení; bohužel atrakce žádné

25/8 je pořádán zájezd Sokola Vrčeň do Prahy na všeobecnou výstavu

7/9 byl uspořádán Osvětovou besedou zájezd do plzeňského divadla JK Tyla na operu Trubadur, kde učinkovala v náročné roli sl. Eva Urbanová, která si získala v Plzni i v Praze již velkou popularitu svým uměleckým výkonem a překrásným citlivým hlasem

28/9 uskutečněno v obřadní síni obecního úřadu Vrčeň vítání novorozeňat

23/11 uskutečněn zájezd do Prahy na dětskou lední revue. Pořadatelem mateřská škola a Pionýr. Po představení shlédli účastníci zájezdu Křižíkovu barevnou fontánu.

Od 1. 12. bude v Nepomuku zprovozněn finanční úřad (příloha č. 64)

19/12 konána v mateřské škole vánoční besídka

 

Vánoční svátky i závěr roku prožili občané naší obce v klidu a pohodě, věřící měli možnost navštěvovat bohoslužby v kostele, půlnoční mše sv. konána na Štědrý večer v 21 hodin, na Silvestra požehnání odpoledne v 16 hodin, jinak slouží mši p. děkan Novák v neděli a o svátcích vždy o 9 hodině ranní.

 

Činnost obecního úřadu:

Nově zvolené obecní zastupitelstvo si při svém prvém zasedání určilo, které komise budou v obci pracovat a ustavilo:

a) komisi školskou a kulturní, která zahrnuje i práce Sboru pro občanské záležitosti a její předsedkyni Evu Beránkovou

b) komisi stavební, jejímž předsedou ustaven Ing. Vl. Růžička

c) komisi finanční a jejího předsedu Ing. J. Chejlavu

d) komisi kontrolní, kde je předsedou p. Trhlík

e) komisi zemědělskou, kde zastává funkci předsedy Fr. Mašek

 

Státní dozor nad pozemními komunikacemi vykonává rovněž Fr. Mašek. Nový starosta p. Noha konstatoval, že obec Vrčeň nemá územní plán (tento se za minulého vedení ztratil) a bude-li obec plánovat jakoukoliv výstavbu, je nutno tento zpracovat.

Finanční prostředky pro rok 1991 jsou dotovány okresním úřadem v rozsahu jako v minulém roce, ponížené o částku dle počtu obyvatel odloučených obcí Srby a Sedliště. Obec bude mít příjmy zatím jen z domovní daně, poplatků ze psů a využívání obecních prostranství. Případné přestupky nebo spory by se měly řešit v Nepomuku, kde bude v určené dny právník.

V roce 1991 začíná uplatňovat obecní úřad poplatky za užívání veřejného prostranství, a to v částce 10 Kčs za 1 m (čtvereční) a den. Dne 19. ledna 1991 provedena kolaudace zahradního domku p. Josefa Boudy.

K datu 3. 3. 1991 prováděno sčítání lidu, domů a bytů. Jako sčítání komisaři ustaveni ve Vrčeni Fr. Křišťan a Miroslav Okleštěk. Sčítacím revizorem určen Jan Markvart. Osvětovou besedu ve Vrčeni vede Pavel Maršalík.

Členům obecního zastupitelstva se jeví jako nanejvýš nutné dokončení objektů na faře, proto, aby mohla být přestěhována knihovna, která je již v havarijním stavu.

Členové obecního zastupitelstva požádali Zemědělské družstvo o provedení finančního vypořádání za práce, provedení v objektu fary. Podle zhodnocení provedených prací a porovnáním s převzatou finanční částkou od bývalého MNV zůstává Zemědělské družstvo dlužno provést práce v částce 58 000 Kčs. Vzhledem k tomu, že vykoupená část fary obcí (již před započetím stavby mateřské školy) není dosud v majetku obce zaevidována, zařizuje Ing. Vl. Růžička, aby toto bylo uvedeno ve správnost, a to jak na Geodesii v Plzni, tak v dokumentech obce. Za tím účelem je nutný nový geometrický plán i nová kupní smlouva, která musí být sepsána s českobudějovickou diecézí. Tuto návštěvu v Č. Budějovicích vykonal Ing. Růžička spolu s p. děkanem Novákem.

Od 1. 1. 1991 vzniká povinnost úhrady dislokačních poplatků. Naše obec obdrží dislokační poplatky od Jednoty a Zemědělského družstva. Od 1. 4. 1991 vstupuje v platnost zákon o samosprávě obcí.

Vzhledem k tomu, že ve Vrčeni není vůbec povolena skládka odpadků, musí být zajišťován vývoz popelnic ze všech částí obce. Občané byli vyzváni k možnosti nákupu popelnic. Zatím byl odvoz popelnic z Vrčeně zajišťován Technickými službami Blovice za úhradu 195 Kčs ročně za 1 popelnici od soukromých obyvatel a 240 Kčs od podniků. Od 1. 11. 1991 uzavřena smlouva o vývozu popelnic s p. Brejchou ze Dvorce za cenu 175 Kčs za 1 popelnici a rok.

Lesy, které obec vlastnila k 31. 12. 1949, jsou dle platného zákona od 1. 7. 1991 majetkem obce. Rozhodnuto, aby v roce 1991 byly ponechány v pronájmu St. lesům za 30 tisíc Kčs.

Jelikož se často projevuje nedostatek vody v obecních studních, které zásobují vodou mateřskou školu, školní jídelnu, základní školu a Zemědělské družstvo, bylo dohodnuto s firmou Neptun provést kontrolu odběrů vody.

Tato provedl pracovník uvedené firmy dne 9. 11. 1991 a s 96% jistotou označil „černý“ - neoprávněný odběr u p. Martínka a Fr. Kuchynky. V září provedeno Zemědělským družstvem vyčištění a vydezinfikování těchto studní včetně urovnání terénu. Bude provedena zkouška vody. Tyto práce financuje Okresní úřad. Mezi Zemědělským družstvem a obcí uzavřena dohoda o odběru vody (dle vodoměru). Obecní studnu na návsi upravuje p. Luděk Kovařík.

Rybník zůstává zatím ve vlastnictví obce ( i když se hlásila vnučka posledního majitele, nepředložila však doklady ) a je pronajmut Rybářskému svazu Nepomuk za 1500 Kčs ročně. Dle zjištění Rybářského svazu došlo ke znečištění vody Čečovického potoka a k úhynu pstruhů.

V souvislosti se zamýšleným budováním vodovodu v části obce Vrčeň bylo již vyčerpáno do konce roku 1990 více jak 600 tisíc Kčs. Rozpočet na akci vodovod činí 3,5 mil. Kčs, dotaci však Okresní úřad nedá.

Veterinární služba je privatizována a pro náš obvod pracují MVDr. O. Máňovec, MVDr. Bařinka a MVDr. L. Janovec.

Správcem hřbitova jmenován od 1. 7. 1991 Bedřich Houška za odměnu 400 Kčs měsíčně.

Jako kulturní památky v obci Vrčeň jsou označovány domy čp. 47 Polívků a čp. 8 Modračků (v soukromém vlastnictví).

Původní majitelky hostince ve Vrčeni na návsi Božena Růžičková a Marie Velíšková, dcery B. Brabcové, požádaly Jednotu o navracení majetku. Vrácení bylo uskutečněno k 1. 6. 1991, ovšak hostince byl celé druhé pololetí stále uzavřen. Prodej piva, limonád, cigaret, cukrovinek a kávy povolen 26 .6. paní Čečkové a p. Vokáčovi, kteří bydlí ve Vrčeni č. 14 (pod hostincem). Josef Velíšek, syn Marie Velíškové, chystá zprovoznění hostince jako soukromník k Novému roku, avšak pouze ve večerních hodinách.

V měsíci říjnu byla vydána nová pravidla k rozdělení obcí. Obec Tojice bude žádat o odpojení k 1. 1. 1992.

Stará základní škola potřebuje nutně opravu, především střechy. P. Vlad. Růžička starší provede rozpočet.

 

Občanské záležitosti:

Činnost, spojená se záležitostmi občanů, patří od doby, kdy bylo zvoleno nové obecní zastupitelstvo, do kompetence kulturní komise, v jejímž čele jako předsedkyně působí Eva Beránková. Mezi radostné akce této komise patří blahopřání při významných výročích občanů a vítání nově narozených občánků do života. V roce 1991 uskutečněno vítání občánků dne 28. 9. v obřadní síni Obecního úřadu ve Vrčeni.

 

Vítání občánků:

Přivítáni byli:

Müllerová Martina, Vrčeň 133

Kříž Jan, Tojice 39

Běloch Jakub, Vrčeň 127

Sommer Pavel, Vrčeň 125

Jirková Veronika, Tojice 51

Jubilea:

Významná životní jubilea oslavili ve Vrčeni tito občané:

60 let: blahopřáno písničkou v místním rozhlase

2/2 Máňovec Otomar, Vrčeň 42

5/6 Urban Jiří, Vrčeň 49

 

70 letým: občanům zasláno písemné blahopřání:

14/2 Pašek František, Vrčeň 120

23/4 Vavříková Vlasta, Vrčeň 122

18/6 Bouda Václav, Vrčeň 36

15/9 Houšková Ludmila, Vrčeň 77

6/12 Barešová Božena, Vrčeň 44

28/12 Chodorová Růžena, Vrčeň 121

 

75 letým: oslavil – bylo blahopřáno písemně

9/11 Šneberk Josef, Vrčeň 51

 

80 let: - uskutečněna návštěva v rodině s písemným blahopřáním a bomboniérou, proveden zápis v pamětní knize oslavila:

8/11 Chodorová Marie, Vrčeň 60

 

Jubilanti nad 80 let : u všech návštěva v rodině, bomboniéra a písemné blahopřání

18/3 85 let Vobliza Josef, Vrčeň 110

31/3 82 let Čekanová Barbora, Vrčeň 101

28/5 87 let Martínková Růžena, Vrčeň 99

20/10 83 let Kábová Marie, Vrčeň 107

27/11 83 let Straková Anna, Vrčeň 79

13/12 84 let Voblizová Anna, Vrčeň 110

 

Významná jubilea:

90 let: se dožila dne 8.11. paní Růžena Pavelcová, Vrčeň 64. Svoje výročí prožila v kruhu své rodiny, za Sbor pro občanské záležitosti ji navštívily paní uč. Chejlavová a pí Černá, předaly blahopřání, bomboniéru a paní Pavelcová se podepsala do pamětní knihy.

 

Sňatky:

V roce 1991 uzavřeli sňatky tito občané:

30/3 v Nepomuku Milan Sýkora, Srby 41 a BlankaVaňková, Vrčeň 92

16/6 v Plzni Vratislav Kotěšovec, Vrčeň 89 a Marie Galusová, Plzeň Bendova 28

13/7 v Rosicích u Brna Josef Vokáč, Vrčeň 14 a Eva Čečková, Vrčeň 14

14/12 v Nepomuku Vlastimil Bláha, Vrčeň 140 a Radka Maršalíková, Plzeň Rychtaříkova 6

21/12 v Horažďovicích Zdeněk Kubík, Vrčeň 26 a Dana Kaňáková, Horažďovice předměstí 1007

 

Narození:

V tomto roce spatřila světlo světa

29/4 Nováková Kateřina, Vrčeň 35

 

Úmrtí:

V roce 1991 nás navždy opustili:

3/3 Veličkinová Anna, Vrčeň 119

19/9 Markvart Václav, Vrčeň 76

 

23/12 zemřela naše bývalá dlouholetá občanka a rodačka Vrčeně paní Marie Chudáčková, která v posledních letech žila u dcery v Domažlicích. Pohřeb měla v Blatné.

 

Přistěhovalí:

30/1 Maršalík František, Vrčeň 140 – z Plzně

20/2 Průcha Josef, Průchová Markéta a Andrea, Vrčeň 12 – z Kláštera

27/2 Wšolák Jan, Vrčeň 115 – z Nepomuka

19/4 Sommer Zdeněk, Zdeněk, Pavel, Sommerová Marie a Zuzana, Vrčeň 125 – ze Sedliště

22/5 Sýkora Milan, Vrčeň 92 – ze Srb

1/10 Brašnová Marie, Vrčeň 22 – z Mlýnského Struhadla

4/11 Schaffer Roman, Martin a Schafferová Jana, Vrčeň 130 – z Oselec

13/11 Bláha Vlastimil, Vrčeň 140 – z Velkého Boru

 

Odstěhovalí:

15/1 Jílková Gabriela, Vrčeň 132 – do Klatov

30/1 Boltík Pavel, Vrčeň 109 – do Prahy Nebušice

30/1 Maršalíková Radka, Vrčeň 140 – do Plzně

4/2 Šíma Antonín, Šímová Michaela, Vrčeň 127 – do Mostu

27/2 Brašna František, Vrčeň 22 – do Prahy

1.3. Šůs Pavel, Vrčeň 12 – do Dvorce

3/9 Běloch Josef, Jakub a Bělochová Ludmila, Vrčeň 127 – do Dvorce

7/10 Bříza František, Vrčeň 128 – do Nepomuka

14/10 Kaláyosová Bohumila a Markéta, Vrčeň 127 – do Nepomuka

9/12 Šašek Václav a Kaláyosová Alexandra, Vrčeň 125 – do Mohelnice

 

Počet obyvatel:

 

Stav k 31.12. 1990

Naroz.

Úmrtí

Přistěh.

Odstěh.

Stav k 31.12. 1991

Z toho

 

mužů žen

333

1

2

16

15

333

167

166

 

Obec Vrčeň má 140 popisných čísel, 100 domů je obydlených.

 

Základní škola:

Výuka ve školním roce 1990/91 probíhá sice dle osnov, avšak metody a formy práce s dětmi si volí každý učitel sám a za výsledky u dětí také zodpovídá.

22/1 uskutečněn zápis do 1. třídy; bylo zapsáno 30 dětí, 4 děti mají odklad školní docházky, takže nastoupí 26 dětí.

V týdnu od 18. 2. do 22. 2. proběhly jarní prázdniny a ve dnech 28. až 29. 3. velikonoční prázdniny. Od 19. 3. započal plavecký výcvik dětí ze 2. a 3. třídy. Z kulturních akcí uskutečněna návštěva divadla Kruh a divadla Alfa v Plzni, 30. 5. ve zdejší škole koncert členů Jihočeského divadla z Českých Budějovic.

Dne 20. 6. zorganizovány školní výlety a to žáků z první a druhé třídy na Šumavu a žáků ze 3. a 4. třídy do Českého Krumlova. Dne 28. 6. byl školní rok slavnostně zakončen. V základní škole byly instalovány elektrické hodiny na zvonění za 11000 Kčs.

Dne 2. 9. byl slavnostně zahájen školní rok 1991/92 ; základní škola je opět čtyřtřídní, při čemž prvá a druhá třída jsou umístěny v budově na návsi a třetí a čtvrtá třída v budově mateřské školy v 1. patře.

  1. třída má 26 dětí a vyučuje je paní uč. Chejlavová

  2. třída má 13 dětí a vyučuje je paní řed. M. Volfová

III. třída má 21 dětí a tyto učí p. uč. Maršalík

IV. třída má 27 dětí, které vyučuje paní uč. Faktorová

 

Celkem je tedy v základní škole 87 dětí. Dne 15. 10. 1991 uskutečnili manželé Fryčkovi z Plzně ve škole besedu o ochraně přírody. Zimní prázdniny proběhly od 23. 12. až do 5. 1. 1992. Jedna třída v základní škole v přízemí je využívaná jako tělocvična a další volná třída v prvém patře jako klubovna pionýrů. Ve školním roce 1991/92 bylo po dlouhých letech započato s výukou náboženství. Vyučuje je p. děkan Novák. Chodí 20 dětí.

 

Školní družina:

Školnici stále zastává paní Marie Brašnová. Ve školní budově na návsi jsou umístěny dvě oddělení školní družiny, kde pracují jako vychovatelky Vlasta Jankovičová a Hana Nová.

 

Mateřská škola:

Personální obsazení v mateřské škole zůstává stejné. Závažné organizační i ekonomické změny v Zemědělském družstvu měly vliv i na počet dětí v mateřské škole, a to proto, že byla zrušena doprava autobusem Zemědělského družstva, kterým byly dopravovány děti z okolních obcí. Tím klesl počet o 4 děti, avšak zanedlouho byly přijaty nové děti a tak stav zůstal nezměněný.

Pedagogická práce učitelek byla zaměřena především na citovou a mravní výchovu dítěte, na pěstování lásky člověka k člověku, ke všemu živému i neživému. Po celý rok dobře pracoval a při některých akcích i pomáhal výbor Sdružení rodičů a přátel školy.

K svátku dětí 1. června byl spolu se základní školou a „Pionýrem“ uspořádán sportovní den, plný soutěží, sladkých výher i odměn pro všechny. Na závěr nechyběla ani soutěž „koláčová“ - kdo se nejdříve prokouše k pokladu. Koláče upekla paní Zdeňka Růžičková.

V posledním školním týdnu připraveny tradiční akce: cesta za pokladem, sportovní vycházka, spojená s opékáním vuřtů, rozloučení s předškoláky. Do prvé třídy ve Vrčeni přechází 10 dětí, pro které byla zakoupena pěkná knížka a i ostatní děti dostaly malý dáreček.

V kotelně budovy mateřské školy byla provedena generální oprava kotlů, provedl ji údržbář Jiří Běle. V červenci 1991 se celá budova postupně malovala včetně prvého patra, kde jsou dvě třídy základní školy.

Malířské práce provedl rovněž Jiří Běle a celkový úklid 7 zaměstnankyň mateřské školy s pomocí některých maminek. Malování ukončeno ve třetím týdnu července a tak byla celá budova velmi brzo uklizená, čistá a připravená na nový školní rok.

Školní rok 1991/92 byl zahájen opět ve stejném obsazení: ředitelka Eva Beránková, učitelka Hana Bártová, školnice Marie Strolená a údržbář Jiří Běle. Zapsáno je 18 dětí. Ke konci roku byla v mateřské škole i v letošním roce připravena pro rodiče vánoční besídka. Děti krásně recitovaly a zpívaly koledy a pod stromečkem nadílka – nové hračky. Na děti se přišlo podívat tolik nejbližších, co ještě školka nepamatuje.

 

Školní jídelna:

V obsazení zaměstnanců školní jídelny nedošlo k žádné změně. Pouze za onemocnělou vedoucí školní jídelny Helenu Černou v dubnu 1991 zastupovala tuto až do konce školního roku paní Marie Křišťanová. Ceny stravného ve školní jídelně byly v souvislosti se zdražením potravin zvýšeny.

V letošním roce platí rodiče dětí z mateřské školy stravné ve výši 11 Kčs (2 svačiny 2,20, oběd 6,60) , při čemž limit hodnoty potravin je 12 ,- (svačina 2,80 , oběd 7,40 Kčs) , rodiče dětí ze základní školy platí oběd ve výši Kčs 6,50 (limit je 8,30 Kčs) a dospělí hradí 8,20 Kčs (limit je 9,30 Kčs).

 

Pionýr:

V roce 1991 podstatně klesl počet členské základny. V této organizaci pracuje nyní 37 dětí, 11 vedoucích a instruktorů, hlavním vedoucím je učitel zdejší školy Pavel Maršalík.

Pro děti jsou pořádány různé akce po vyučování: schůzky, při kterých hrají děti různé hry, poznávají přírodu apod. Byl uskutečněn i výlet na zříceninu hradu Rábí.

Vyvrcholením byl letní stanový tábor v Přebudově. Byl uskutečněn v srpnu a zúčastnilo se 60 dětí z Vrčeně, Dvorce, Chocenic a Chválenic. Bezplatně v tomto táboře pracovalo 15 dospělých: kuchařky, zdravotník, vedoucí oddílů a 6 instruktorů. Probíhala zde také celotáborová hra „Objevujeme novou planetu“.

 

Knihovna:

O knihovnu se stará nadále Jitka Skalová a knihovna je otevřena jedenkrát týdně odpoledne. Celkem je registrováno 79 čtenářů, z toho je 15 dětí. Během roku 1991 bylo vypůjčeno 2 314 knih, z toho 16 naučných pro dospělé, 71 naučných pro děti, 1 063 ks beletrie pro dospělé, 539 ks beletrie pro děti a 625 časopisů.

V roce 1991 vykonali čtenáři v knihovně 569 návštěv.

 

Společenské organizace:

Také v roce 1991 některé společenské organizace v obci stagnovaly. Je to zřejmě jednak nezájem členů, ale především nezájem samotných předsedů (Sokol, Česká svaz žen) , ale i tím, že poklesla aktivita okresních organizací.

 

Sokol:

Organizace zrušena nebyla, členské příspěvky však od členů vybírány nejsou, ani výroční členská schůze nebyla již druhým rokem uskutečněna. V měsíci srpnu byl z podnětu několika aktivních členek uspořádán zájezd na „Všeobecnou výstavu v Praze“.

V letních měsících sportují na cvičišti – na trávníku u Fialů – žáci ; pod vedením Ing. Vlad. Růžičky trénují fotbal. Jinak je cvičiště využíváno též pro základní školu.

 

Český svaz žen:

I tato organizace patří v současné době mezi málo aktivní. Pouze několik žen, které jsou členkami kulturní komise při Obecním úřadu, dle potřeby zorganizuje brigádu na úklid návsi, aleje ke hřbitovu a na jaře před poutí i prostranství u sv. Vojtěcha. Tytéž ženy mají zásluhu i na tom, že se organizace podílí při uskutečňování některých kulturních akcí, jako „masopustu“, zájezdu do divadla apod. Výroční členská schůze se již druhým rokem nekonala.

 

DV Jednoty:

Jako předsedkyně DV působí nadále A. Müllerová. V obci je v provozu prodejna Jednoty. Jako vedoucí zde působí stále paní Eliška Košanová a jako prodavačka Ivana Dušková.

Pohostinství bylo v provozu pod Jednotou ještě do 30. 4. a jako vedoucí zde působila paní Ilona Beránková. K tomuto datu bylo pohostinství uzavřeno a k 1. 6. 1991 navráceno původnímu majiteli. 26.3. byla svolána výroční členská schůze a volba nového výboru.

Členky DV pamatují stále na životní výročí svých starších členů a tak v letošním roce připravily dárkové balíčky při životním výročí 70 let pro p. Václava Boudu, paní Vlastu Vavřičkovou, paní Ludmilu Houškovou a paní Růženu Chodorovou ; při výročí 80 let navštívily paní Marii Chodorovou z čp. 60.

 

Červený kříž:

Nejaktivnější člen výboru, pan uč. František Křišťan, se stará stále o činnost organizace. Po většinu roku byla činnost ztěžována tím, že nebylo kde se scházet. A proto se konaly schůzky v létě a na podzim v autobusové čekárně na návsi, někdy za chladného počasí ve škole.

  1. evidovány a získáváni dobrovolní dárci krve – těchto je pět, největší odběr měl František Brašna (44 odběrů) a J. Strolený (42 odběrů). Jako dobrovolní pečovatelé pracují 4 občané, z nich mají již 3 stříbrný odznak „Vzorný pečovatel“.

  2. Prodej losů Č. Kříže – prodáno celkem 100 losů, prodej členských známek

  3. Sběr šatstva uskutečněn 4. 5. 1991, sebráno 54 kusů oděvu, nejvíce darovali: p. děkan Novák 12 kusů, paní M. Kábová 11 kusů, paní M. Eichlerová 9 ks, paní A. Holá 9 ks, pí Černá 5 ks.

  4. Zdravotnické školení žactva školy – vedl p. Jiří Urban

  5. Brigádnická pomoc v obci: 4/4 účast členů na úklidu u hřbitova, 29/3 účast na úklidu návsi ( F. Brašna, J. Urban, L. Chodora, J. Černá ) , 12/4 účast na úklidu u kaple sv. Vojtěcha ( František a Marie Křišťanovi )

  6. Vedení vývěsné skříňky ČK – zajišťuje Ladislav Chodora

  7. Přednáška MUDr. J. Němce: „Nové směry v našem zdravotnictví“ na výroční členské schůzi dne 19. 12. 1991

 

 

Myslivecké sdružení „Štědrý“:

Předsedou Mysliveckého sdružení „Štědrý“ je nadále MVDr. Otomar Máňovec, hospodářem Jar. Sládek. V roce 1991 členové MS odlovili 5 ks jelenů, 26 ks černé, 50 ks srnčí, 6 ks zajíců, 138 ks bažantů, 86 kachen; zastřelili též 23 ks lišek.

Členové MS započali v roce 1979 s odchovem bažantích kuřat ve vlastní líhni; z vlastního chovu tak vypustili do volné přírody v roce 1979 – 675 ks, v roce 1980 – 1120 ks , v roce 1981 – 660 ks, v roce 1982 – 679 ks , v roce 1983 – 463 ks.

Od roku 1984 odebírají bažantí kuřata od Okresního líhňařského střediska v Dobřanech a takto bylo nakoupeno: v roce 1984 – 427 ks, v roce 1985 – 320 ks, v roce 1986 – 320 ks, v roce 1987 – 300 ks, v roce 1988 – 250 ks, v roce 1989 – 500 ks, v roce 1990 – 700 ks, v roce 1991 – 500 ks jednodenních bažantích kuřat.

V roce 1990 nakoupeno 100 ks kachňat ve stáří 14 dní a bylo vypuštěno na rybník v Tojicích 50 ks a na řeku v Srbech také 50 ks. V roce 1991 nakoupeno rovněž 100 ks kachňat a bylo vypuštěno na řeku ve Vrčeni 50 ks a na řeku v Srbech také 50 ks.

 

Sdružení dobrovolných hasičů Vrčeň:

Sdružení dobrovolných hasičů Vrčeň je stále dobrou a aktivní organizací, která soustavně a svědomitě zajišťuje úkoly, které této organizaci náleží a nejen to, ve velké míře se podílí na společenském a kulturním dění v obci. Zásluhu má především její starosta Jan Chodora z čp. 60, který svou obětavou a poctivou prací je vzorem ostatním. Zúčastňuje se všech okresních setkání a získané poznatky přenáší do organizace v obci. Dbá, aby byl zcela plněn program organizace.

Před koncem roku dne 26. 11. 1991 byla v Brně ustavující schůze Hasičské vzájemné pojišťovny, která začne působit po registraci od května 1992. Do čela zvoleno 5tičlenné představenstvo, zastoupené 2 západními akcionáři a 3 našimi. Jako předseda pro prvé dvouleté období zvolen Ing. Chlebo z Dobřan.

Pojišťovna má při svém založení kapitál 21 mil. Kčs, z toho je 49% kapitál západní společnosti a 51% tvoří akcionáři Sboru dobrovolných hasičů, kterých je přes 3 tisíce. Také vrčeňský sbor zakoupil 2 akcie této pojišťovny, tím se stal spoluzakladatelem a někdy v budoucnu by měla i naše organizace dostávat dividendy. SDH Vrčeň má tímto pojištěny všechny členy proti úrazu při cvičení nebo požáru.

Členové organizace pracovali s plnou odpovědností na údržbě a opravách požárního zařízení (50 hodin), údržbě výstroje (60 hodin), vodní zdroje (25 hodin), kulturní akce (7 hodin), besedy s mládeží (1 hodinu), propagace a ukázky (2 hodiny), při preventivních kontrolách (79 hodin).

Dále zabezpečena preventivní kontrola organizací, prověřovací cvičení i taktické cvičení. Pro soutěž jsou ustavena 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Ku konci roku 1991 má organizace 67 členů.

V dubnu prováděny preventivní prohlídky v 79 obytných budovách v části obce náves a směrem ke Dvorci, zjištěno 13 závad, avšak při druhých prohlídkách v říjnu nebyla více jak polovina závad odstraněna, což nesvědčí o dobrém přístupu občanů ke svému majetku. Preventivními prohlídkami jsou spoluobčané vychováváni k bezpečnosti.

Děti jsou vychovávány v požárním kroužku při zdejší základní škole, který vede velitel požárníků Jiří Strolený spolu se strojníkem Luďkem Kovaříkem.

Dne 25. 5. konána okrsková soutěž požárních sborů v Zahrádce za účasti 11 sborů okrsku Čížkov.

Naše družstva se umístila takto: družstvo mužů do 35 let na 6. místě, družstvo mužů nad 35 let na prvním místě a družstvo děvčat, jako jediné v okrsku s časem 81,4 vteřin měla postoupit do okresního kola. Toto se konalo v době dovolených a družstvo žen se nepodařilo k účasti zajistit.

Dne 13. července se konal v Sedlišti memoriál „Slávy Horníka“ , kde soutěžilo 14 družstev. Vrčeňské družstvo se umístilo na sedmém místě, družstvo starších mužů předvedlo ukázku hašení se starou stříkačkou.

Dne 26. června byla v naší obci provedena prověrka okresním úřadem – inspekcí požární ochrany. Byl vyhlášen poplach a ve velmi krátkém čase vyjelo požární vozidlo k rybníku, kde provedlo potřebný zásah. Hodnocení inspekce bylo velmi dobré.

Dne 8. června konána v Zahrádce okresní soutěž závodních požárních sborů, při které Zemědělské družstvo Vrčeň zastupovali členové Sdružení dobrovolných hasičů z Vrčeně.

Výborová schůze konána 9x za účasti 90% členů výboru. Ze zdravotních důvodů uvolněn z funkce preventisty Stanislav Harang a této funkce se ujal mladý Václav Semerád.

Z kulturních akcí:

o valné hromadě 5/1 pořádán zábavný večer s hudbou a tombolou

16/2 spolu se ženami připraven průvod masek obcí a večer masopustní zábava

V dubnu se požárníci podíleli na úpravě a úklidu návsi a prostranství u sv. Vojtěcha.

Pořádána pouťová zábava spojená s opékáním vuřtů.

Ke dni dětí předvedli členové sboru požární útok s pěnou. I při této akci připravili požárníci občerstvení, opékali vuřty, prodávali limonádu a pivo.

V červenci uspořádána akce pro mladé požárníky: opékání berana na hřišti. V srpnu, kdy o „vavřineckém“ posvícení byl hostinec uzavřen, uskutečnili požárníci posezení na návsi u ohně a vzpomínali, jaké bývalo dříve ve Vrčeni posvícení.

Před vánočními svátky postavili požárníci na návsi vánoční strom, který krásně ozdobili barevnými žárovkami. Požární technice je věnována náležitá pozornost a péče strojníka L. Kovaříka, B. Skaly a J. Eichlera. Avšak požární vozidlo GAZ potřebuje nutně opravu a proto je nutné zajišťovat finanční prostředky na Okresním úřadě prostřednictvím Obecního úřadu.

 

Zemědělské družstvo Vrčeň:

Tak jako v mnoha jiných zemědělských družstvech, tak i v našem vrčeňském, se velmi zhoršila hospodářská situace. Podle zjištěných výsledků skončilo tři čtvrtiny zemědělských družstev se ztrátou. Příčina spočívá především v tom, že na jedné straně zůstaly ceny zemědělských produktů na úrovni předchozích let, avšak na druhé straně vzrostly ceny vstupů (sadba, hnojiva, pohonné hmoty, elektrické energie apod.) skoro o polovinu, podíl dotací do zemědělství se snížil, vzrostly dvaapůlkrát úroky z úvěru.

Stav pracovníků v zemědělství se snížil, snížily se i náklady, přestože jejich ceny byly vyšší – toto vše však nestačí k tomu, aby mohla zemědělská výroba dobře prosperovat. Pro porovnání s předchozím rokem několik čísel – výsledků Zemědělského družstva Vrčeň:

 

Rostlinná výroba:

 

Rostlinná výroba

V roce 1990

V roce 1991

Výroba obilovin v t

5090

4722

Výroba luštěnin v t

92,44

117,6

Výroba brambor v t

1469

1275,3

Výroba sena v t

2104

1893

Výroba senáže v t

2481

2223

Výroba siláže v t

2731

3076

Osetá plocha v ha

1822

1822

Z toho obiloviny ha

1027

1115

„ luštěniny ha

40

36

„ brambory ha

130

94

Pícniny na orné půdě ha

625

548

Hektar. Výnosy obilovin t/ha

4,96

4,24

„ „ brambor t/ha

11,31

13,57

Pícniny v sušině t/ha

4,52

4,37

Seno z luk t/ha

4,59

4,53

Kukuř. v zeleném t/ha

19,56

32,84

 

Živočišná výroba:

 

Živočišná výroba

V roce 1990

V roce 1991

Výroba mléka v tis. l

2518

2242

Prodej mléka

2313

2002

Tržby za mléko

11707

9675

Real. cena za 1l v Kčs

5,06

4,83

Dojivost na 1 ks a den v l

10,49

9,78

Výroba skotu v t

373,6

335,3

Prodej skotu v t

369

340,5

Tržby za skot v tis. Kčs

11973

7861

Real. cena za 1 kg Kčs

32,45

23,08

Výroba brojlerů v t

349,7

502,1

Prodej brojlerů v t

349,7

502,1

Tržby za brojlery v tis. Kčs

6687

10038

Real. cena za 1 kg Kčs

19,12

19,99

 

Ekonomické ukazatele:

 

 

V tisících Kčs:

Hospodářské výsledky:

Skutečnost 1990:

Skutečnost 1991:

Hrubá zeměď. produkce

49,868

47,362

Z toho rostlinná výroba

19,824

20,145

„ živočišná výroba

30,044

27,217

Tržby z výrobní činnosti

55,168

51745

Dotace a intervence

6,871

-

Materiálové náklady

32,882

33,606

Finanční náklady

12,096

10,008

Mzdové náklady

8,679

7,679

Celkové náklady

54,209

53,603

Bilanční zisk

5,713

- 1,375

Zisk, upravený o dotace

5,822

+ 51

Odvody do stát. rozpočtu

1,158

37

Příděly fondům:

 

 

Fondu odměn

1200

-

Rezervnímu fondu

203

-

Obratovému fondu

-

-

Fondu technického rozvoje

2,434

-

Fondu kult. a soc. potřeb

536

12

Ostatní použití

51

2

Průměrný počet pracovníků

286

250

Průměrný roční výdělek

33084

33220

Průměrný měsíční výdělek

2757

2768

 

Našemu Zemědělskému družstvu stouply velice náklady především u nakupovaných krmiv, elektrické energie, pohonných hmot – toto z důvodu vyšších cen, ale také např. u cestovného, jelikož osobní auta odprodána zaměstnancům, kteří pak účtují cestovné při služebních jízdách.

Zemědělské družstvo obhospodařovalo v roce 1991 2454 ha zemědělské půdy jako v letech předcházejících, z toho 1822 ha orné půdy a 433 ha luk.

Podle platného restitučního zákona požádali o navrácení půdy i majetku 3 vlastníci, kteří chtějí soukromě hospodařit. Jinak se hlásí o své pozemky hodně občanů, kteří však hospodařit nebudou. Situace je tedy složitá a zatím zůstává nejasno, jak se tato záležitost bude v Zemědělském družstvu řešit.

 

Z obce Tojice:

V roce 1991 zůstala obec Tojice sloučena s obcí Vrčeň. V obci je nadále v provozu prodejna Jednoty; budova, ve které je obchod zřízen, je majetkem obce. Vedoucí prodejny je paní Hana Mašková.

Bylo započato s adaptací budovy bývalého občanského výboru. Tato budova bude sloužit pro úřadovnu Obecního úřadu. Dokumentaci zajišťuje p. Krist z Kramolína za 2000 Kčs. Materiál, potřebný k adaptaci, bude využit ze zbytků, uložených v prostorách stodoly v objektu mateřské školy.

V Tojicích byla nově provedena cesta: 100 000 Kčs zálohováno Okresním úřadem. Knihovnici v této obci zastává paní Marta Gorczycová.

U p. Šabata byl zřízen ze stávající obytné budovy – výminku – soukromý hostinec s názvem „U Pavouka“ a počátkem února byl uveden do provozu. O stavební povolení na adaptaci hospodářského stavení podali manželé Milan a Hana Palackých.

Jako sčítací komisař pro sčítání lidu, domů a bytů, prováděném k datu 3. března v obci Tojice pracoval Karel Motejzík. V Tojicích je v současné době 36 obydlených domů.

Členka kulturní komise při obecním úřadu paní Marie Balíková zastupovala v obci Sbor pro občanské záležitosti, u občanů, kteří se dožili 80 a více let, vykonala návštěvu v rodině a předala malý dáreček – bombonieru.

Významná životní jubilea v roce 1991 oslavili:

 

60 let: 27/12 Poppová Anna, Tojice 40 (blahopřáno rozhlasem)

70 let: 18/3 Jirková Anna, Tojice 13 (písemná blahopřání)

8/8 Šlajerová Marie, Tojice 37 -“-

75 let: 14/3 Trhlíková Růžena, Tojice 48 -“-

80 let: 26/10 Šlehůbr Antonín, Tojice 17 (návštěva v rodině)

81 let: 6/1 Junek Antonín, Tojice 29 -“-

12/6 Punčochářová Anna, Tojice 6 -“-

88 let: 15/11 Motejzíková Marie, Tojice 22 -“-

 

Narození:

10.6.1991 se narodila Veronika Jirková, Tojice 51

 

Přistěhovalí:

8.5.1991 Hlinka Karel, Tojice 45 – ze Životic

 

Vystěhovalí:

15.2.1991 Blovská Šárka a Blovský Libor, Tojice 44 – do Vísky

25.3.1991 Trhlík VladimírTojice 47 – do Dolní Lukavice

 

Počet obyvatel:

 

K 1.1. 1991

Naroz.

Úmrtí

Přistěh.

Vystěh.

Stav k 31.12.91

Z toho

muži ženy

103

1

-

1

3

102

52

50

 

Ku konci roku 1991 požádala obec Tojice o odpojení od obce Vrčeně. Stane se tak od 1.1.1992.

 

Z obce Sedliště:

Od počátku roku 1991 se obec Sedliště znovu osamostatnila. Nově zvolené obecní zastupitelstvo (viz zápis z roku 1990) v čele se starostou J. Vaňkem se staralo o záležitosti občanů obce Sedliště.

Je zabezpečována oprava školy, zahájena oprava střechy, zabudována 3 nová okna. Obci byl vrácen dle platného zákona od 1. 7. 1991 obecní les ve výměře 70 ha lesní půdy.

Rovněž lesy soukromých majitelů byly původním majitelům navráceny. Lesy města Rokycan o výměře 630 ha byly předány ze zákona od 1. 1. 1992 městu.

Město Rokycany převzalo také od Státních lesů hájenku v Sedlišti a v Přešíně. V obci Sedliště je 12 domů obydleno chalupáři. Dislokační poplatky zaplatilo obci Zemědělské družstvo a „Jednota“ ve výši 5000 Kčs.

V obci je soukromá autodoprava KBS (Kuriluk, Benedikt, Šelmát). Tři občané podnikající jako živnostníci: Kindl zámečník), Kubiš (elektro), Jungr (elektro).

V obci velmi dobře pracuje Sdružení dobrovolných hasičů. V roce 1991 uskutečněny 4 výborové a 4 členské schůze, při čemž poslední v roce byla konána jako „valná hromada“, a to 28. 12. 1991.

Pro okrskovou soutěž dne 25. 5. v Zahrádce připravili požárníci dvě družstva, při čemž družstvo mladších se umístilo na 3. místě z celkových jedenácti a družstvo starších na místě druhém. V kategorii mladších družstev měli požárníci ze Srb a Tojic o 2 vteřiny lepší čas.

Dne 13. 7. od 14 hodin byl v Sedlišti uspořádán memoriál „Slávy Horníka“. Bylo upraveno hřiště. Poháry zajišťoval p. Zahradník z Okresního sdružení. Akce zahájena starostou obce J. Vaňkem. Úvodní slovo přednesl p. Kubiš. Členové Sdružení dobrovolných hasičů se zúčastnili ve vycházk. šatech. Po skončení konána v pohostinství taneční zábava, při které hrála „Úslavanka“.

21. 9. se zúčastnilo jedno družstvo, složené ze starších i mladších členů, memoriálu J. Matase, rodáka ze Sedliště, konaného v Blovicích. Družstvo soutěžilo s novou stříkačkou a obsadilo páté místo z celkových šestnácti.Vzhledem k tomu, že v Blovicích byla účastna i družstva profesionální, která se zúčastňují i mistrovství republiky, bylo toto páté místo jistě velmi pěkným úspěchem.

S blovickými požárníky je navázána výborná spolupráce. V letošním roce provedeny v obci 2 zásahy při povodni, poprvé u p. Šelmáta, podruhé u p. Košana.

Z kulturních akcí byl již 9.2. pořádán odpoledne dětský karneval a večer maškarní ples, který byl velmi pěkný. Zakoupeny 3 vycházkové obleky, provedena kontrola výstroje. Jménem okrsku se zúčastnil valné hromady br. Chodora, který zhodnotil práci organizace SDH Sedliště jako velmi dobrou.

V obci rovněž pracuje DV Jednoty za předsednictví Jany Sládkové. Stav členské základny je 101. v prodejně dále prodává M. Štětková, pohostinství vede nadále I. Kubišová. Členky DV se starají o úklid prostranství kolem prodejny.

 

V roce 1991 se narodili:

6/4 Sommer Pavel, Sedliště 77

11/10 Václav Bárta, Sedliště 68

 

Úmrtí:

12/2 Andrš Stanislav, Sedliště 39

26/2 Palacký Jaroslav, Sedliště 5

23/11 Skala Jindřich, Sedliště 47

 

Přistěhovalí:

11/6 Lapinová Vlasta, Sedliště 14 – z Ostrova nad Ohří

 

Vystěhovalí:

19/4 Sommer Zdeněk, Pavel, Zdeněk, Sommerová Marie a Zuzana, ze Sedliště 77 do Vrčeně 125

21/10 Junger Václav, Václav a Jungerová Jana, ze Sedliště 33 do Blovic 27

 

Počet obyvatel:

 

Stav k 1.1.1991

Narození

Úmrtí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Stav k 31.12.1991

Z toho

muži ženy

162

2

3

1

8

154

72 82

 

Závěrem:

Ukončili jsme rok 1991, prvý rok ekonomické reformy. Transformace naší ekonomiky je velmi složitá záležitost a zvláště neradostné jsou jevy, které ji provázejí.

Nastává mnoho komplikací, problémů, které ekonomickou reformu narušují a cestu vpřed ztěžují, což zase mezi lidmi přináší nervozitu a pochybnosti. A přece si náš stát vede nejlépe ze všech východoevropských zemí, transformace pokračuje dle stanoveného programu, je nutno ještě více pozornosti věnovat sociální politice.

Největší a nejtěžší problém zůstává nedořešen – naše státoprávní uspořádání. A proto v nastávajícím novém roce si přejme, aby i toto se zdárně vyřešilo, přejme si hodně zdraví, trpělivost, pokoj, dobré nervy, dobrou vůli a vzájemné porozumění.

Milada Chouňová, kronikářka

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!