O obci - Osobnosti

Významné osobnosti a rodáci z obce Vrčeň v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji.

Eva Urbanová

Eva UrbanováVrčeň se může pochlubit i v současnosti jednou nevšední osobností, osobností celonárodního významu, jejíž věhlas přesahuje hranice naší republiky.

Je to vrčeňská občanka, věhlasná umělkyně, sopranistka Národního divadla paní Eva Urbanová, hvězda operního nebe, jež dnes patří mezi špičky světové opery vedle Luciana Pavarottiho, Placido Dominga, José Carrerase. Číst dále...Gustav Adolf Kraml

Gustav Adolf KramlMy, kteří jsme ho znali a prošli jsme jeho rukama, vidíme stále oduševnělý výraz jeho obličeje, bystré oči, tmavý knír, hlavu krytou širokým tmavým kloboukem. A všichni ještě pamatujeme jaké vážnosti a úctě se těšil nejen ve Vrčeni, ale v celém širokém okolí jak mezi občany, tak mezi učiteli. Číst dále...


Jaromír Kraml

Jaromír KramlJaromír Kraml, syn Gustava A. Kramla celým svým životem potvrdil platnost úsloví, že jablko daleko od stromu nepadle. Také on se zapsal zlatým písmem do kulturních dějin Vrčeně, ale navíc i Dvorce, kde prožil po odchodu otcově do důchodu (v r. 1927) větší část života. I Nepomuk na něho vzpomíná jako na agilního kulturního pracovníka, který i tam zanechal po sobě trvalé stopy. Číst dále...


Hynek Mikeš

Hynek MikešHynek MikešJe třetí osobou, kterou řadíme mezi tvůrce nové, pokrokové Vrčeně na rozhraní 19. a 20. století a která plně patří do vrčeňského Slavína.

My všichni dříve narození jsme dobře znali tohoto strakonického rodáka, který tělem i duší srostl s naší vesnicí, do které přišel jako 26 letý r. 1889 (rok po G.A. Kramlovi) a zůstal jí věren plných 50 let, až do své smrti v r. 1939. Číst dále...


Josef Palacký

Josef PalackýNejvýznamnějšího postavení dosáhl po válce Josef Palacký, naposledy brigádní generál, velitel 13. pěší divize v Kolíně. Narodil se 13.6.1888 v zemědělské rodině "u Lišků", vystudoval plzeňskou reálku a stal se berním úředníkem. Číst dále...


Václav Růžička

Václav RůžičkaVáclav Růžička, další legionář vrčeňský, pocházel z chalupy "U Kozáků", narodil se v r. 1895. Otec, který byl tesařem, zemřel, když byly synovi Václavovi 4 roky. Stalo se tak po velkém požáru r. 1899, kdy vyhořela skoro celá obec Srby. Číst dále...


František Martínek

O třetím vrčeňském legionáři Františku Martínkovi, který pocházel z chalupy dnes Kohoutů, toho mnoho nevíme. V kronice obce se o něm nedochovaly téměř žádné údaje - jen datum zajetí na ruské frontě (8.9.1914) a údaje, že byl 2 roky ruským legionářem. Číst dále...


P. Karel Vondruška

Mezi osobnosti, které spolu s G. Kramlem a dalšími obětavci probouzeli Vrčeň na konci 19. a na počátku 20. století, patří bezesporu i dlouholetý farář vrčeňský farář P. Karel Vondruška. Číst dále...


Václav Ptáček

Rozený jak K. Bouše, téhož r. 1881, rodák z Podhůří, přišel na zdejší školu o 1 rok dříve, v r. 1903 ze školy v Merklíně. Na začátku 1. svět. války narukoval stejně jako K. Bouše na srbskou frontu. Číst dále...


Karel Bouše

Nastoupil na vrčeňskou školu v r. 1904 jako mladý, 23 letý učitel z Chlumčan a setrval zde do r. 1928. Do jeho osudů zasáhla 1. světová válka, v jejímž důsledku byl z obce vzdálen skoro 5 let. Číst dále...