verze pro tisk

Václav Ptáček

9. únor 2008

Rozený jak K. Bouše, téhož r. 1881, rodák z Podhůří, přišel na zdejší školu o 1 rok dříve, v r. 1903 ze školy v Merklíně. Na začátku 1. svět. války narukoval stejně jako K. Bouše na srbskou frontu. Byl tu zraněn do pravé ruky (přestřelen nerv), proto se po půl roce vrátil zpět do školy. Byl sice ještě jednou povolán do vojenské služby, ale nešel již na frontu a brzy se vrátil na své místo, měl tedy šťastnější osud než jeho kolega K. Bouše, se kterým se znovu na vrčeňské škole sešel až po válce.

V. Ptáček byl rovněž výborný učitelem, znamenitým houslistou. Ve veřejném životě byl po dlouhá léta aktivním spolupracovníkem G. Kramla, Jaromíra Kramla, H. Mikše, spolu s nimi a s K. Boušem se zasloužil o kulturní povznesení Vrčeně. V r. 1939, po 36 letech strávených na vrčeňské škole odešel do Žel. Huti na zasloužený odpočinek.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]