verze pro tisk

Václav Růžička

9. únor 2008
Václav RůžičkaVáclav Růžička

Václav Růžička, další legionář vrčeňský, pocházel z chalupy "U Kozáků", narodil se v r. 1895. Otec, který byl tesařem, zemřel, když byly synovi Václavovi 4 roky. Stalo se tak po velkém požáru r. 1899, kdy vyhořela skoro celá obec Srby.

Po obnově chalup byl při zvedání těžkého krovu postižen chrlením krve s následkem smrti. Zůstaly po něm čtyři děti, mezi nimi i malý Václav. Neměl to pak v mládí lehké.

Vyučil se zedníkem a pracoval pak na stavbách v Sasku. V r. 1914, na počátku 1. svět. války, začal studovat průmyslovou školu v Plzni, ale už v únoru 1915 byl odveden k 35. pěšímu pluku.

Když pak Itálie vypověděla válku Rakousku-Uhersku (23.5.1915), nastoupil jako dělostřelec na italskou frontu v Alpách, kde byl 22.10.1915 zajat. Z italského zajetí se jako uvědomělý Čech přihlásil do tvořící se čs. legie (9.4.1917).

Jako legionář se zúčastnil těžkých bojů v Alpách, zejména bitvy u Doss Alto poblíž Gardského jezera v hodnosti desátníka. Za statečnost v boji byl vyznamenán italským vyznamenáním Falica di Guciva a vyznamenáním revolučním a dohodovým.

Po skončení války se z Itálie vrátil až v r. 1919, to už mu bylo 24 let. A hned zas byl poslán na Slovensko, kam vpadli Maďaři. Teprve po likvidaci maďarského vpádu mohl začít normální život - pracoval jako kontrolor u cenového úřadu v Plzni.


Vídali jsme ho pak při slavnostních příležitostech ve slušivé uniformě italských horských myslivců s typickým kloboukem s orlím perem. Tak ho můžeme vidět na fotografii v kronice Vrčeně, kde stojí s francouzským legionářem K. Boušem uprostřed výboru pro postavení pomníku padlých.

Po Květnové revoluci pro vážnost, které prožíval jako legionář, byl zvolen 10.5.1945 za 1. předsedu národního výboru ve Vrčeni a řídil chod obce až do února 1948, kdy musel z funkce starosty obce odstoupit ze zvůle nastupujícího komunistického režimu, který ho pronásledoval až do jeho smrti. Zemřel 20.12.1956 ve věku 61 let.

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]