verze pro tisk

Honební společenstvo

14. červen 2022
Honební společenstvoHonební společenstvo

Honební společenstvo Vrčeň

Honební starosta:

Vavřík Jaroslav ml., Vrčeň 141, tel.: 723 508 252

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO VRČEŇ

Vrčeň č.p. 1

335 41 Vrčeň

IČO: 75058367

2022

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU

         20 436,- Kč

Příjmy 2022:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2022)

7 940,- Kč

v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů

28 376,- Kč

k 3. 2. 2022

Výdaje 2022:

Nájem LČR LS Klatovy

2 473 Kč (vč. 21% DPH)

převodem z účtu

Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů

25 903,- Kč

k 14. 06. 2022


2021

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU

         14 969,- Kč

Příjmy 2021:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2021)

7 940,- Kč

v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů

22 909,- Kč

k 16. 2. 2021

Výdaje 2021:

Nájem LČR LS Klatovy

2 473 Kč (vč. 21% DPH)

převodem z účtu

Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů

20 436,- Kč

k 16. 06. 2021

2020

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU

         9 822,- Kč

Příjmy 2020:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2020)

7 940,- Kč

v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů

17 762,- Kč

k 6. 2. 2020

Výdaje 2020:

Změna zápisu do rejstříku honeb. spol.

-200,-Kč

v hotovosti

Oprava razítka HS Vrčeň

-120,- Kč

v hotovosti

Nájem LČR LS Klatovy 

-2 473,-Kč

převodem z účtu

Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů

14 969,- Kč

k 22. 05. 2020

2019

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU

         60 355,50 Kč

Příjmy 2019:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2019)

      7 940,- Kč

  v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů

68 295,50 Kč

k 7. 2. 2019


Výdaje 2019:

Finanční dar obci Vrčeň 

- 42 000,- Kč

v hotovosti

Finanční dar obci Vrčeň 

- 14 000,- Kč

v hotovosti

Nájem LČR LS Klatovy

-2 473,- Kč

převodem z účtu

Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů

  9 822,- Kč 

k 17. 6. 2019

2018

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU

54 888,50 Kč

Příjmy 2018:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2018)

    7 940,- Kč

v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů

62 828,50 Kč

k 12. 2. 2018

Výdaje 2018:

Nájem LČR LS Klatovy

2 473 Kč (vč. 21% DPH)

převodem z účtu

Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů

60 355,50 Kč

k 02.07.2018

Zápis z valné hromady ze dne 17. 2. 2018 naleznete zde: /download/375-zapis-z-vh-hs-2018-i/

Zápis z valné hromady ze dne 17. 3. 2018 naleznete zde: /download/383-zapis-z-vh-hs-2018-ii/

2017

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU

49 421,50 Kč

Příjmy 2017:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2017)

7 940,- Kč

v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů

57 361,50 Kč

k 6. 2. 2017

Výdaje 2017:

Nájem LČR LS Klatovy 2 473 Kč (vč. 21% DPH) převodem z účtu
Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů 54 888,50 Kč k 28.06.2017
Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,
která se uskutečnila v pátek dne 17. února 2017 od 19.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni
1) Zahájení
V 19:10 hodin zahájil Josef Velíšek, který omluvil předsedu honebního společenstva (dále jen HS) z jeho neúčasti. Konstatoval, že v případě nečinnosti honebního starosty zastupujuje honební místostarosta. Dále sdělil, že z hlediska požadavků zákona o myslivosti (ZoM)  je účastdostatečné a schůze tedy může začít.
2) Zpráva o činnosti
Josef Velíšek sdělil, že výboru HS nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2016 výbor HS neřešil žádný vzešlý požadavek.
Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před konáním Valné hromady (dále jen VH) způsobem v místě obvyklém.
3) Zpráva o finančním hospodaření
Přednesl Petr Mašek, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je: 57.361,50,-Kč. Nájemce honitby Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 06. 02. 2017. Zpráva o stavu finančního hospodaření byla VH odsouhlasena bez výhrad.
4) Diskuse
Petr Mašek – návrh na ponechání finančních prostředků v pokladně, nevyplácení jednotlivých nájmů z úsporných ekonomických důvodů. Informace ing. Dufka z LČR o nájmech, které Lesy ČR nyní uplatňují. Dále následovala volná diskuze.
5) Usnesení
VH honebního společenstva schvaluje:
Stav finančního hospodaření – bez výhrad.
Ponechání finančních prostředků v pokladně HS jako finanční rezervy.
Svolání další VH v termínu do 15. 02. 2018.
VH honebního společenstva bere na vědomí:
Zprávu místopředsedy HS o činnosti společenstva.
6) Závěr
Ukončení zápisu ve 19:50 hod. dne 17. února 2017.
Zapsal: Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

Za správnost: Josef Velíšek, v.z. předsedy HS Vrčeň

Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,

která se uskutečnila v pátek dne 17. února 2017 od 19.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

1) Zahájení

V 19:10 hodin zahájil Josef Velíšek, který omluvil předsedu honebního společenstva (dále jen HS) z jeho neúčasti. Konstatoval, že v případě nečinnosti honebního starosty zastupujuje honební místostarosta. Dále sdělil, že z hlediska požadavků zákona o myslivosti (ZoM)  je účast dostatečná a schůze tedy může začít.

2) Zpráva o činnosti

Josef Velíšek sdělil, že výboru HS nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2016 výbor HS neřešil žádný vzešlý požadavek. Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před konáním Valné hromady (dále jen VH) způsobem v místě obvyklém.


3) Zpráva o finančním hospodaření

Přednesl Petr Mašek, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je: 57.361,50,-Kč. Nájemce honitby Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 06. 02. 2017. Zpráva o stavu finančního hospodaření byla VH odsouhlasena bez výhrad.

4) Diskuse

Petr Mašek – návrh na ponechání finančních prostředků v pokladně, nevyplácení jednotlivých nájmů z úsporných ekonomických důvodů. Informace ing. Dufka z LČR o nájmech, které Lesy ČR nyní uplatňují. Dále následovala volná diskuze.

5) Usnesení

VH honebního společenstva schvaluje:

Stav finančního hospodaření – bez výhrad.

Ponechání finančních prostředků v pokladně HS jako finanční rezervy.

Svolání další VH v termínu do 15. 02. 2018.

VH honebního společenstva bere na vědomí:

Zprávu místopředsedy HS o činnosti společenstva.

6) Závěr

Ukončení zápisu ve 19:50 hod. dne 17. února 2017.

Zapsal: Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

Za správnost: Josef Velíšek, v.z. předsedy HS Vrčeň

2016

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU

41 905,50 Kč

Příjmy 2016:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2016)

7 940,- Kč

v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů

49 845,50 Kč

k 1. 2. 2016

Vrácení přeplatku od LČR LS Klatovy 1 364,-Kč 2014/15; 2015/16; 2016/17
Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů 49 421,50 Kč

k datu: 18. 10. 2016

Výdaje 2016:

Nájem LČR LS Klatovy 1 759 Kč (21% DPH) +poštovné 29,- Kč
Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů 48 057,50 Kč k 30. 6. 2016

Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,

která se uskutečnila v úterý dne 17. února 2016 od 19.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

1. Zahájení

V 19:05 hodin zahájil Josef Velíšek, který omluvil předsedu honebního společenstva (dále jen HS) z jeho neúčasti.

2. Zpráva o činnosti

Josef Velíšek sdělil, že výboru HS nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2015 výbor HS neřešil žádný vzešlý písemný požadavek.

Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před začátkem Valné hromady (dále jen VH) způsobem v místě obvyklém.

3. Zpráva o finančním hospodaření

Přednesl Petr Mašek, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je: 49.845,50,-Kč. Nájemce honitby Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 01. 02. 2016. Výdaj v roce 2015 byl ve výši 1.759,- Kč + 29,-Kč za poštovné, a to jako každoroční výplata za pronájem pozemků společnosti Lesy ČR s.p., lesní správa Klatovy.

Zprávy o stavu finančního hospodaření byla VH odsouhlasena bez výhrad.

4. Diskuse

Josef Velíšek, Petr Mašek, Ivan Trhlík – ponechání či neponechání finančních prostředků v pokladně nebo jejich rozdělení obcím Vrčeň a Tojice, vč. nevyplácení nájmů jednotlivým vlastníkům honebních pozemků z úsporných ekonomických důvodů.

Dále následovala volná diskuze.

5. Usnesení

VH honebního společenstva schvaluje:
Stav finančního hospodaření – bez výhrad.
Ponechání finančních prostředků v pokladně HS jako finanční rezervy.
Svolání další VH v termínu do 17. 02. 2017.
VH honebního společenstva bere na vědomí:
Zprávu místopředsedy HS o činnosti společenstva.

6. Závěr

Ukončení schůze a zápisu ve 20:08 hod. dne 17. února 2016.

Zapsal: Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

Za správnost: Josef Velíšek, v.z. předsedy HS Vrčeň

2015

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU

35 753,50 Kč

Příjmy 2015:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2015)

7 940,- Kč

v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů

43 693,50 Kč

k 2.2.2015

Výdaje 2015:

Nájem LČR LS Klatovy 1 759 Kč (21% DPH) +poštovné 29,- Kč
Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů 41 905,50 Kč k 5. 6. 2015

Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,

která se uskutečnila v úterý dne 17. února 2015 od 19.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

1) Zahájení

V 19:10 hodin zahájil Josef Velíšek, který omluvil předsedu honebního společenstva (dále jen HS) z jeho neúčasti. Konstatoval, že zastoupení z hlediska požadavků zákona je dostatečné a schůze tedy může začít.

2) Zpráva o činnosti

Josef Velíšek sdělil, že výboru HS nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2014 výbor HS neřešil žádný vzešlý požadavek.
Josef Velíšek dále informoval přítomné o činnosti na úseku myslivosti (odstřel zvěře, atd.).
Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před začátkem Valné hromady (dále jen VH) způsobem v místě obvyklém.

3) Zpráva o finančním hospodaření

Přednesl Petr Mašek, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je: 43.693,50,-Kč. Nájemce honitby Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 02. 02. 2015. Výdaje v roce 2014 byly dva. První ve výši 1.745,- Kč + 26,-Kč za poštovné, za pronájem pozemků Lesům ČR s.p., lesní správa Klatovy a druhý výdaj byl na nutné pořízení razítka HS ve výši 270,-Kč.
Zprávy o stavu finančního hospodaření byla VH odsouhlasena bez výhrad.

4) Diskuse

Josef Velíšek – ponechání finančních prostředků v pokladně, nevyplácení jednotlivých nájmů z úsporných ekonomických důvodů.
Dále následovala volná diskuze. (Stavy a choroby zvěře).

5) Usnesení

VVH honebního společenstva schvaluje:

Stav finančního hospodaření – bez výhrad.

Ponechání finančních prostředků v pokladně HS jako finanční rezervy.

Svolání další VH v termínu do 15. 02. 2016.

VVH honebního společenstva bere na vědomí:

Zprávu místopředsedy HS o činnosti společenstva.

6) Závěr

Ukončení zápisu ve 19:45 hod. dne 17. února 2015.

Zapsal: Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.

Za správnost: Josef Velíšek, v.z. předsedy HS Vrčeň

2014

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU

29 868,50 Kč

Příjmy 2014:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2014)

7 940,- Kč

v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů

37 808,50 Kč

k 6.1.2014

Výdaje 2014:

Nájem LČR LS Klatovy

-1 759,- Kč

+poštovné 26,- Kč

Výroba razítka HS Vrčeň (S. Dlouhý, Nepomuk, DD č. PP-177/2014)

-270,- Kč

v hotovosti

Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů

35 753,50 Kč

k 1. 9. 2014

Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,

která se uskutečnila v pondělí dne 17. února 2014 od 20.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

1) Zahájení
Ve 20:10 hodin zahájil Josef Velíšek, který omluvil předsedu honebního společenstva (dále jen HS) z jeho neúčasti. Konstatoval, že vzhledem k malé účasti členů HS bude schůze nuceně odložena o jednu hodinu, čili na 21:10 hodin téhož dne - ve smyslu ust. § 22 odst. 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

2) Zpráva o činnosti
Josef Velíšek sdělil, že výboru HS nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2013 výbor HS neřešil žádný vzešlý požadavek.
Josef Velíšek informoval přítomné o činnosti na úseku myslivosti (výjimka z odstřelu kormoránů, choroby zvěře, atd.).
Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před začátkem Valné hromady (dále jen VH) způsobem v místě obvyklém.

3) Zpráva o finančním hospodaření
Přednesl Petr Mašek, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je: 37.808,50,-Kč. Nájemce honitby Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 06.01. 2014. Jediný výdaj v roce 2013 byl ve výši 1.745,- Kč + 22,-Kč za poštovné, a to za pronájem pozemků Lesům ČR s.p., lesní správa Klatovy.
Zprávy o stavu finančního hospodaření byla VH odsouhlasena bez výhrad.

4) Diskuse
Josef Velíšek – ponechání finančních prostředků v pokladně, nevyplácení jednotlivých nájmů z úsporných ekonomických důvodů.
František Krumholc – souhlasil s ponecháním finančních prostředků v pokladně jako rezervního fondu.
Jaroslav Chodora – požadoval na výboru HS, aby nařídil zemědělskému družstvu dodržování osevního plánu na poli nad jeho nemovitostí (žádné brambory, žádnou kukuřici,- dochází ke splavování vody na jeho pozemek a do jeho studny). - Výbor HS jednohlasně konstatoval, že toto není v jeho kompetenci.
Dále následovala volná diskuze (hranice pozemků honitby mysliveckého sdružení, sčítání zvěře, naháňky, odstřel spárkaté a kachen, atd.).

5) Usnesení
VH honebního společenstva schvaluje:
Stav finančního hospodaření – bez výhrad.
Ponechání finančních prostředků v pokladně HS jako finanční rezervy.
Svolání další VH v termínu do 15. 02. 2015.
VH honebního společenstva bere na vědomí:
Zprávu místopředsedy HS o činnosti společenstva.

6) Závěr
Ukončení zápisu ve 21:35 hod. dne 17. února 2014.

Zapsal: Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M.
Za správnost: Josef Velíšek, v. z. předsedy HS Vrčeň

2013

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 23 709,50 Kč

Příjmy 2013:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2013) 7 940,- Kč v hotovosti
Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů 31 649,50 Kč k 21.1.2013

Výdaje 2013:

Nájem LČR LS Klatovy 1 759 Kč (21% DPH) +poštovné 22,- Kč
Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů 29 868,50 Kč k 25.6.2013


2012

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 17 536,50 Kč

Příjmy 2012:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2012) 7 940,- Kč v hotovosti
Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů 25 476,50 Kč k 30.1.2012

Výdaje 2012:

Nájem LČR LS Klatovy 1 745 Kč (20% DPH) +poštovné 22,- Kč
Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů 23 709,50 Kč k 25.6.2012

Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,

která se uskutečnila ve středu dne 19. prosince 2012 od 19.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

1) Zahájení

 • V 19:05 hodin zahájil Josef Velíšek, který omluvil předsedu honebního společenstva (dále jen HS) z jeho neúčasti. Konstatoval, že vzhledem k malé účasti členů HS bude schůze nuceně odložena o jednu hodinu, čili na 20:05 hodin téhož dne - ve smyslu ust. § 22 odst. 4 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.

2) Zpráva o činnosti

 • Josef Velíšek sdělil, že výboru HS nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2012 výbor HS neřešil žádný vzešlý požadavek.
 • Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před začátkem Valné hromady (dále jen VH) způsobem v místě obvyklém (viz. plnění usnesení z VH HS ze 16. 2. 2005).

3) Zpráva o finančním hospodaření

 • Přednesl Petr Mašek, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je: 23.709,50,-Kč. Nájemce honitby Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 30.1. 2012. Jediným výdajem ve výši 1.745,- Kč + poštovné,- bylo vyplaceno za pronájem firmě Lesy ČR s.p., lesní správa Klatovy.
 • Zprávy o stavu finančního hospodaření byla VH odsouhlasena bez výhrad. Nikdo z přítomných členů VH nenavrhl přerozdělení finančních prostředků mezi obce nebo poskytnutí finančních darů.

4) Doplnění členů HS za obec Tojice

 • Výborem HS byl navržen p. Miloslav Mareška, který byl následně i jednohlasně schválen přítomnými členy VH. (Přítomný starosta obce Tojice p. František Krumpholc slíbil vydat p. Mareškovi písemné potvrzení jednat o honebních pozemcích i za příslušnou domovskou obec Tojice).

5) Pronájem honebních pozemků na další období

 • Josef Velíšek konstatoval, že výbor HS obdržel žádost stávajícího nájemce Mysliveckého sdružení Vrčeň-Tojice o prodloužení nájmu honebních pozemků na další zákonné období. Jiný žadatel (zájemce o nájem) nabídku nepodal, a to ani na začátku této VH, ani v jejím průběhu, ani při projednávání tohoto konkrétního bodu, kdy byla poslední možnost uplatnit své případné nabídky.
 • Josef Velíšek, jako předsedající této schůze, dal hlasovat členům VH o návrhu pronájmu honebních pozemků, a to pro Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice, na dobu 10-ti let (s účiností od 1.4. 2013 do 31. 3. 2023), za nájemné pro HS ve výši 10,-Kč/honební hektar pozemků.

6) Diskuse

 • Josef Velíšek – ponechání finančních prostředků v pokladně, nevyplácení jednotlivých nájmů z úsporných ekonomických důvodů.
 • František Krumholc – navrhl změnu a doplnění stanov ve smyslu pravomoci výboru HS uzavírat smlouvy budoucí o pronájmu a dále specifikaci svolávání VH.
 • Dále následovala diskuze volná k jednotlivým návrhům a doplněním – jednomyslně odsouhlaseno doplnění projednání bodů k původní pozvánce všemi členy VH.

7) Usnesení

VH honebního společenstva schvaluje:

 • Stav finančního hospodaření.
 • Ponechání finančních prostředků v pokladně HS a jejich nepřerozdělování.
 • Nevyplácení nájmu jednotlivým konkrétním vlastníkům honebních pozemků.
 • Změnu stanov HS – ruší se bod č. 8 v čl. 3. Stávající bod č. 9 v čl. 3 se tak stává bodem č. 8.
 • Změnu stanov HS – v čl. 4 se ruší bod 2 písm. c) podbodu 1, který se přejímá v plném znění a doplňuje do čl. 7 jako nový bod č. 7: „Rozhoduje o způsobu využití společenstevní honitby, vč. uzavření, změny nebo vypovězení smlouvy o nájmu honitby“.
 • Pronájem honebních pozemků Mysliveckému sdružení Vrčeň-Tojice na dobu 10-ti let (s účiností od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2023), za nájemné pro HS ve výši 10,-Kč/honební hektar pozemků.
 • Změnu stanov HS – v čl. 5 se ruší první věta v bodě č. 3 a nahrazuje se větou: Honební starosta, popř. honební místostarosta je povinen zajistit svolání valné hromady HS způsobem v místě obvyklém – tzn. vyvěšením na úřední desce úřadu obce v sídle HS (tj. Vrčeň), popř. na místech určených jako veřejné plakátovací plochy a dále také způsobem umožňujícím dálkový přístup, tzn. v elektronické podobě na webových stránkách obce v sídle HS v termínu nejméně 15 dnů před konáním valné hromady.
 • Svolání další VH v termínu do 15. 2. 2014.


8) Závěr

 • Ukončení zápisu ve 20:55 hod. dne 19. prosince 2012.


Zapsal: Bc. Petr Mašek, MBA


Za správnost: Josef Velíšek, v. z. předsedy HS Vrčeň.


Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,

která se uskutečnila ve středu dne 15. února 2012 od 19.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni


1) Zahájení

 • v 19:10 hodin oficiálně zahájil Bc. Petr Mašek, který omluvil předsedu a místopředsedu HS z jejich neúčasti.

2) Zpráva o činnosti

 • Bc. Petr Mašek sdělil, že výboru HS nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2011 výbor HS neřešil žádný vzešlý požadavek. Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před začátkem Valné hromady způsobem v místě obvyklým.

3) Zpráva o finančním hospodaření

 • přednesl Bc. Petr Mašek, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je 25.476,50 Kč. Nájemce honitby Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 30.1. 2012. Dále je nutno počítat s každoročním výdajem ve výši 1 745,- Kč + poštovné za pronájem Lesům ČR, LS Klatovy.

4) Diskuse

 • Volná, bez konkrétních připomínek.

5) Usnesení

 • Odsouhlasení ponechání finančních prostředků a jejich nepřerozdělování.
 • Odsouhlasení nevyplácení nájmu jednotlivým konkrétním vlastníkům hon. pozemků.
 • Ponechat svolávání Valné hromady obsahem a formou v místě obvyklém – tzn. vyvěšením na úředních deskách a dále v elektronické podobě na oficiálních stránkách obce.
 • Svolání další VH v termínu do 17. 2. 2013.

6) Závěr

 • Ukončení zápisu v 19:45 hod.

Zapsal: Bc. Petr Mašek v.r., za správnost: Václav Punčochář, Tojice


2011

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 11 363,50 Kč

Výdaje 2011:

Nájem LČR LS Klatovy 1 745,00 Kč +poštovné 22,- Kč
Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů 17 536,50 Kč k 29.6.2011


Příjmy 2011:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2011) 7 940,- Kč v hotovosti
Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů 19 303,50 Kč k 31.1.2011


Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,

která se uskutečnila ve středu dne 9. února 2011 od 19.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

1) Zahájení

 • v 19:10 hodin oficiálně zahájil Josef Velíšek, místopředseda HS, který omluvil honebního starostu z neúčasti. Byla provedena prezenční listina a přivítáni zástupci z vedení obcí Vrčeně a Tojice.

2) Zpráva o činnosti

 • Josef Velíšek a Bc. Petr Mašek sdělili, že jim nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2010 výbor HS neřešil žádný vzešlý požadavek. Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před začátkem Valné hromady způsobem v místě obvyklým.

3) Zpráva o finančním hospodaření

 • přednesl Bc. Petr Mašek, finanční hospodář, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je 19 303,50 Kč. Nájemce honitby Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 31.1. 2011. Dále je nutno počítat s každoročním výdajem ve výši 1 745,- Kč + poštovné za pronájem Lesům ČR, LS Klatovy.

4) Diskuse

 • Volná, bez konkrétních připomínek.

5) Usnesení

 • Odsouhlasení ponechání finančních prostředků a jejich nepřerozdělování.
 • Odsouhlasení nevyplácení nájmu jednotlivým konkrétním vlastníkům hon. pozemků.
 • Ponechat svolávání Valné hromady obsahem a formou v místě obvyklém – tzn. vyvěšením na úředních deskách a dále v elektronické podobě na oficiálních stránkách obce.
 • Svolání další VH v termínu do 17. 2. 2012.

6) Závěr

 • Ukončení zápisu v 19:50 hod.

Zapsal: Bc. Petr Mašek v.r., za správnost: Josef Velíšek st.


2010

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 5 190,50 Kč

Příjmy 2010:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2010) 7 940,- Kč v hotovosti
Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů 13 130,50 Kč k 25.1.2010

Výdaje 2010:

Nájem LČR LS Klatovy 1 745,00 Kč +poštovné 22,- Kč
Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů 11 363,50 Kč k 9.6.2010

Pozn.: Změna výše nájmu je způsobena navýšením DPH na 20%


Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,

která se uskutečnila ve středu dne 17. února 2010 od 19.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

1) Zahájení

 • v 19:10 hodin oficiálně zahájil Josef Velíšek, místopředseda HS, který omluvil honebního starostu z neúčasti. Byla provedena prezenční listina a přivítáni zástupci z vedení obcí Vrčeně a Tojice.

2) Zpráva o činnosti

 • Josef Velíšek a Petr Mašek sdělili, že jim nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2009 výbor HS neřešil žádný vzešlý požadavek. Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před začátkem Valné hromady způsobem v místě obvyklým.

3) Zpráva o finančním hospodaření

 • přednesl Petr Mašek, finanční hospodář, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je 13 130,50 Kč. Nájemce honitby Myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 25.1. 2010. Dále je nutno počítat s každoročním výdajem ve výši 1 730,50,-Kč + poštovné za pronájem Lesům ČR, LS Klatovy.

4) Diskuse

 • Volná, bez konkrétních připomínek.

5) Usnesení

 • Odsouhlasení ponechání finančních prostředků a jejich nepřerozdělování.
 • Odsouhlasení nevyplácení nájmu jednotlivým konkrétním vlastníkům hon. pozemků.
 • Ponechat svolávání Valné hromady obsahem a formou v místě obvyklém – tzn. vyvěšením na úředních deskách a dále v elektronické podobě na oficiálních stránkách obce.
 • Svolání další VH v termínu do 17. 2. 2011.

6) Závěr

 • Ukončení zápisu v 20:15 hod.

Zapsal: Petr Mašek v.r., za správnost: Josef Velíšek st.

2009

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU -997,- Kč

Příjmy 2009:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2009) 7 940,- Kč v hotovosti
Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů 6.943,- Kč k 18.1.2009

Výdaje 2009:

Nájem LČR LS Klatovy 1 730,50 Kč poštovné 22,- Kč
Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů 5 190,50 Kč k 23.6.2009

Zápis z Valné hromady HS Vrčeň

která se uskutečnila ve středu dne 11. února 2009 od 17.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

1. Zahájení

 • v 18.00 hodin oficiálně zahájil Josef Velíšek, místopředseda HS, který omluvil honebního starostu z neúčasti. Byla provedena prezenční listina a přivítáni zástupci z vedení obcí Vrčeně a Tojice.

2. Zpráva o činnosti

 • Josef Velíšek a Petr Mašek sdělili, že jim nejsou známy žádné požadavky, připomínky ani podněty od vlastníků honebních pozemků. Za rok 2008 výbor HS neřešil žádný vzešlý požadavek. Pozvánky byly zveřejněny v řádném termínu před začátkem Valné hromady způsobem v místě obvyklým.

3. Zpráva o finančním hospodaření

 • přednesl Petr Mašek, finanční hospodář, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň. Současný stav financí je 6.943,- Kč. Nájemce honitby myslivecké sdružení Vrčeň-Tojice uhradilo včas určený pronájem za honitbu ve výši 7.940,-Kč, a to dne 18.1. 2009. Dále je nutno počítat s každoročním výdajem ve výši 1 730,50,-Kč + poštovné za pronájem Lesům ČR LS Klatovy.

4. Diskuse

 • Petr Mašek doporučil finanční prostředky v letošním roce nepřerozdělovat a ponechat tak rozhodnutí na příští rok. Starosta obce Tojice doporučil ponechání svolávání Valné hromady stejným způsobem jako doposud, čili způsobem v místě obvyklým. Josef Velíšek informoval o stavu a činnosti nájemce honitby – MS Vrčeň-Tojice. Dále bylo v plénu hovořeno a rozebíráno vyplácení pronájmu jednotlivým vlastníkům honebních pozemků, což je v praxi nerealizovatelné s ohledem na jejich množství a zasílání poštovními poukázkami, což by honební společenstvo přivedlo k debetu.

5. Usnesení

 • Odsouhlasení ponechání finančních prostředků a jejich nepřerozdělování.
 • Odsouhlasení nevyplácení nájmu jednotlivým konkrétním vlastníkům hon. pozemků.
 • Ponechat svolávání Valné hromady obsahem a formou v místě obvyklém – tzn. vyvěšením na úředních deskách a dále v elektronické podobě na oficiálních stránkách obce.
 • Svolání další VH v termínu do 17. 2. 2010.

6. Závěr

 • Ukončení zápisu v 18:25 hod.


Zapsal: Petr Mašek v.r.


Za správnost: Josef Velíšek st.


Pozvánka na Valnou hromadu


2008

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 16.813,50 Kč

Příjmy:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2008) 7 940,- Kč v hotovosti
Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů 24.753,50 Kč k 14.2.2008

Výdaje:

Dar obci Vrčeň 15 000,- Kč v hotovosti
Dar obci Tojice 5 000,- Kč v hotovosti
Dar Čes. svaz včelařů 4 000,- Kč v hotovosti
Nájem LČR LS Klatovy 1 730,50 Kč +poštovné 20,- Kč
Celkový zůstatek po zahrnutí výdajů -997,- Kč k 1.7.2008

Schváleno Valnou hromadou HS dne 14. 2. 2008Zápis z Valné hromady HS Vrčeň,

která se uskutečnila ve čtvrtek dne 14. února 2008 od 17.00 hodin v hostinci Na Faře ve Vrčeni

1. Zahájení

 • v 17.30 hodin oficiálně zahájil Josef Velíšek, místopředseda HS, který tak omluvil honebního starostu z neúčasti.

2. Zpráva o činnosti

 • Josef Velíšek a Petr Mašek sdělili základní každoroční příjmy a výdaje HS. Pozvánky byly zveřejněny minimálně ve lhůtě 2 týdnů před začátkem Valné hromady způsobem v místě obvyklým.

3. Zpráva o finančním hospodaření

 • přednesl Petr Mašek, finanční hospodář, který dále odkázal na veřejné vedení finančního hospodaření prostřednictvím webových stránek obce Vrčeň.

4. Návrh na rozdělení finančních prostředků

 • návrh finančního hospodáře na poskytnutí daru obci Vrčeň a obci Tojice v poměru 3:1 s ohledem k výměře a počtu jednotlivých vlastníků a dále k poskytnutí finančního daru českému svazu včelařů, základní organizaci Vrčeň, která sdružuje nejenom místní včelaře, ale i další z mnoha okolních obcí. Návrh pro 15.000,-Kč obci Vrčeň, 5.000,-Kč obci Tojice a 4.000,-Kč pro Český svaz Včelařů ZO Vrčeň byl jednohlasně odsouhlasen přítomnými členy (viz. uchovaná prezenční listina).

5. Diskuse

 • Václav Punčochář, Josef Velíšek a další vznesli stížnost a politování nad nekázní motorkářů, kteří ničí soukromé majetky a plaší zvěř svoji bezohlednou jízdou po polích a v lesní honitbě na katastru obce Vrčeň a Tojice.

6. Usnesení

 • Odsouhlasení přerozdělení finančních prostředků (viz. bod č. 4)

7. Závěr

 • v 18.00 ukončení zápisu. Další VH bude opět svolána v únoru 2009.

Zapsal: Petr Mašek v.r.


Za správnost: Josef Velíšek


Pozvánka na Valnou hromadu


PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 16.813,50 Kč

Příjmy:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2008) 7.940,- Kč v hotovosti
Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů 24.753,50 Kč k 7.2.2008


2007

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 2.684,- Kč

Příjmy:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2006) 7.940,- Kč v hotovosti
Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice (r. 2007) 7.940,- Kč v hotovosti
Celkový zůstatek po zahrnutí příjmů 16.813,50 Kč k 31.12.2007

Výdaje:

Lesy ČR, LS Klatovy 1.730,50 Kč +20 Kč poštovné
Zůstatek po zahrnutí výdajů 933,50 Kč k 27.8.2007


2006

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 2.494,50 Kč

Výdaje:

Sponzorský dar obci Vrčeň 3.000,- Kč v hotovosti
Sponzorský dar obci Tojice 3 000,- Kč v hotovosti
Celkový zůstatek aktuální 2.684,- Kč k 27.12.2006
Lesy ČR, LS Klatovy 1.730,50 Kč 20 Kč poštovné
Zůstatek po zahrnutí výdajů 8.684,- Kč k 9.6.2006

Příjmy:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice 7.940,- Kč v hotovosti
Zůstatek po zahrnutí příjmů 10.434,50 Kč k 7.2.2006


2005

Od 31. 10. 2005 zní nový název Honební společenstvo Vrčeň. Nový název vzniká přidělením IČO


Zápis z valné hromady HS Vrčeň - Tojice

konané dna 16.2. 2005 ve Vrčeni od 17.00 hodin

Přítomni - dle prezenční listiny

1. Zahájení valné hromady provedl místostarosta HS p. Velíšek.

2. Zpráva o činnosti HS Vrčeň - Tojice byla stručná: HS hospodaří a správní činnosti provádí dle platných norem.

3. Zprávu o hospodaření HS přednesl p. Petr Mašek a v písemném vyhotovení je součástí tohoto zápisu.

4. Diskuse

 • p. Josef Velíšek - návrh na doručování pozvánek a příp. oznámení pro členy HS formou veřejné vyhlášky na úředních deskách a veřejných vývěskách a prostřednictvím elektronických médií (webové stránky obcí, kabelová televize)
 • p. Petr Mašek - návrh na poskytnutí finančního daru pro ZŠ a MŠ Vrčeň v celkové výši 6.000,-Kč (slovy: šesttisíc) a finanční částku ve výši 2.000,-Kč (slovy: dvatisíce) poukázat obci Tojice.

5. Hlasování

Finanční dary:168 hlasů pro (1 ha = 1 hlas), 0 hlasů proti, 0 zdržel se hlasování

Doručování pozvánek: 168 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 zdržel se hlasování

Svolání valné hromady HS pro příští rok (2006) bylo stanoveno opět na měsíc únor, prostřednictvím vývěsních desek a elektronických médií - dle schváleného návrhu.

Za honební společenstvo Vrčeň - Tojice: Josef Velíšek, místostarosta HS


Petr Mašek, finanční hospodář HSZapsal: Hubert Vaněk, Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nepomuk, SSL


PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 12 665,- Kč

Výdaje:

Obálky, poštovné (pozvánky na valnou hromadu 16.2.2005 - J.Velíšek) 420,- Kč v hotovosti
Finanční dar MŠ a ZŠ Vrčeň 6 000,- Kč v hotovosti
Finanční dar obci Tojice 2 000,- Kč v hotovosti
Lesy ČR, LS Klatovy 1 730,50 Kč +20,- Kč poštovné
Zůstatek po zahrnutí výdajů 2 494,50 Kč k 20.4.2005


2004

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU 8.051,- Kč

Výdaje:

Obálky, poštovné (pozvánky na valnou hromadu 18.2.2004 - J.Velíšek) 405,50 Kč v hotovosti
Obálky, poštovné (pozvánky aj. 5.3.2003 - MVDr. Janovec) 1 393,50 Kč v hotovosti
Lesy ČR LS Spálené Poříčí 1 527,- Kč +20,- Kč poštovné
Zůstatek po zahrnutí výdajů 4 725,- Kč k 31.12.2004

Příjmy:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice 7 940,- Kč v hotovosti
Zůstatek po zahrnutí příjmů 12 665,- Kč k 31.12.2004

Rekapitulace:

Celkové příjmy 7 940,- Kč
Celkové výdaje 3 326,- Kč
Celkový zůstatek aktuální 12 665,- Kč k 1.2.2005

Zpracoval: Petr Mašek, pokladník HS Vrčeň-Tojice


Zápis z konání valné hromady HS Vrčeň-Tojice


konané dne 18.2.2004 v hostinci „Na Faře“ ve Vrčeni

 1. Zahájení místopředseda HS p. Velíšek
 2. Schválení zapisovatele valné hromady p. Huberta Vaňka
 3. Schválení sčítačů hlasů a kontrolorů Ing. Františka Brudny a p. Antonína Beránka
 4. Zpráva o finančním hospodaření od p. Petra Maška
 5. Diskuse
 6. Usnesení
 7. Závěr

Usnesení valné hromady honebního společenstva Vrčeň-Tojice:

 1. HS nebude žádat o finanční půjčku ani o poskytnutí finančního úvěru.
 2. HS nesmí vystupovat jako ručitel třetím osobám.
 3. Pachtovné za rok 2003 nebude nikomu vyplaceno, finanční prostředky budou ponechány v pokladně HS.
 4. Svolat valnou hromadu rovněž i v příštím roce.

Hlasování o jednotlivých bodech usnesení proběhlo vždy samostatně a bylo pokaždé jednomyslně schváleno všemi hlasy. (315 - ANO, 0 - PROTI, 0 - ZDRŽEL SE)

Ve Vrčeni dne 18. 2. 2004

zapsal: Hubert Vaněk, MěÚ Nepomuk, SSL


místopředseda HS: Josef Velíšek, Vrčeň 30


za výbor HS: Václav Punčochář, Tojice 45


František Mašek, Tojice 3


za obec Vrčeň: Petr Mašek, starosta


za obec Tojice: František Krumpholc, starosta


Ivan Trhlík, místostarosta


2003

PŘEVOD STARÉHO ZŮSTATKU
5.658,- Kč

Výdaje:

Lesy ČR LS Spálené Poříčí 1.527,- Kč +20,- Kč poštovné. ZŠ Vrčeň - sponzorský dar 4.000,-Kč v hotovosti. Zůstatek 111,-Kč.

Příjem:

Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice 7.940,- Kč v hotovosti
Zůstatek 8.051,- Kč

Rekapitulce:

Příjem
 1. 598,- Kč
Výdaje
 1. 547,- Kč
Zůstatek
 1. 051,- Kč(k 31. 12.)

Zpracoval: Petr Mašek, pokladník HS Vrčeň-Tojice


5.3.2003 USTANOVENO NA VALNÉ HROMADĚ NOVÉ HONEBNÍ SPOLEČENSTVO VRČEŇ-TOJICE


 1. Schváleny stanovy HS Vrčeň-Tojice
 2. Schválen pronájem honebních pozemků stávajícímu MS Vrčeň-Tojice (10,- Kč/ha/rok)
 3. Schválen nový 5-ti členný výbor

Honební starosta: Vavřík Jaroslav, Vrčeň čp. 88, tel.: 371 591 445

Honební místostarosta: Velíšek Josef, Vrčeň čp. 30

Členové: Mašek Petr, fin. hospodář, Vrčeň čp. 18

Punčochář Václav, Tojice čp. 45

Mašek František, Tojice čp. 3

Pronajato MS Vrčeň-Tojice:

455 ha orné půdy

323 ha lesních pozemků

16 ha vodní plochy

794 ha honebních pozemků pro účely výkonu práva myslivosti

Vrčeň, 5. 3. 2003

Výbor HS Vrčeň-Tojice


Zapsal: Petr Mašek


1993 - 2002

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO VRČEŇ – TOJICE

(společenstvo vlastníků honebních pozemků)

Příjem:

1993 - 2002 Pronájem honitby MS Vrčeň-Tojice 15.720,-Kč

Výdaje:

1993 Výdajový pokladní doklad: 22,-Kč

Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 9,-Kč poštovné
1994 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 9,-Kč poštovné
1995 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 9,-Kč poštovné
1996 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 16,-Kč poštovné

MŠ Vrčeň - dar na nákup hraček 4.000,-Kč
1997 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 16,-Kč poštovné
1998 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 14,-Kč poštovné
1999 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 14,-Kč poštovné
2000 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 14,-Kč poštovné

MŠ Vrčeň - dar na nákup hraček 2.747,-Kč
2001 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 22,-Kč poštovné
2002 Lesy ČR LS Spálené Poříčí 315,-Kč 20,-Kč poštovné

Výdaje 9.919,-Kč 143,-Kč poštovné
93-02 Výdaje celkem 10.062,-Kč

Rekapitulace:

1993 - 2002 Příjem 15.720 Kč
1993 - 2002 Výdaje 10.062 Kč
2003 (k 5. 3.) Zůstatek 5.658 Kč


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!