verze pro tisk

Myslivecké sdružení

2. květen 2021
Myslivecké sdruženíMyslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Vrčeň - Tojice, z.s.

IČ: CZ73740497

Sídlo: Vrčeň č.p. 1, 335 41 Vrčeň

Předseda: MVDr. Ladislav Janovec, Nádražní 322, 335 01 Nepomuk, tel.: 602 758 314

Místopředseda, jednatel: Antonín Beránek - Vrčeň 116

Hospodář: Josef Velíšek ml., Vrčeň 30, tel.: 732 155 886

Myslivecké sdružení Vrčeň - Tojice čítá 15 členů.

2021

Ceník zvěře z vlastní honitby k prodeji: /download/716-cenik-zveriny-2021/

2020

Objednávky na prodej zvěřiny pro rok 2020 jsou již naplněny


2016

Napsali o nás v časopise Myslivost č. 12/2016: /download/274-myslivost-2016-12/

2015

Nové stanovy zapsaného spolku zde: /download/211-stanovy-ms-vrcen-tojice-zs/

Zápis z členské schůze k novým stanovám zde: /download/212-zapis-z-clenske-schuze-2015/

2010

Zpráva o činnosti MS Vrčeň – Tojice za rok 2010

Tak jak jsem končil zprávou minulého roku 2009, tak stejně začal i rok 2010. Již od podzimu v době, kdy napadl první sníh, jsou ve všech krmelcích v honitbě myslivci povinni přikrmovat zvěř. V roce 2010 proběhlo sčítání zvěře ve dvou termínech, a to 20. února a 13. března 2010.

Výroční členská schůze byla opět na začátku měsíce března, konkrétně 6. března 2010.

V měsíci dubnu pak všichni myslivci vyklidili svá krmná zařízení a také proběhla oprava posedů popř. krmelců. V měsíci květnu, jak je obvyklé začal odlov srnců dle platných stanov. V červnu myslivci na brigádě uklidili okolí Biologického rybníku, posekali vysokou trávu a připravili krmeliště pro divoká kachňata. Od července až do konce měsíce září se pak střídavě starali o krmení kachňat. V srpnu byla opět uspořádána brigáda na Biologickém rybníku z důvodu přerostlých keřů a trav na březích, čímž by nebylo možné zahájit odlov kachen. Hony na kachny pak začaly pravidelně vždy v sobotu opět do konce měsíce října a poté následovaly naháňky v lese Štědrý každý čtvrtý týden až do poloviny ledna následujícího roku 2011.

V roce 2010 bylo odloveno:

kuna skalní 1 ks
bachyně 2 ks
lončák 12 kusů
sele 9 kusů
liška 9 kusů
kachna divoká 425 kusů
srnec 5 kusů
srna 1 kus
kormorán 2 kusy
nutrie 2 kusy
holub divoký 3 kusy


Zapsal: A. Beránek

2009

Zpráva o činnosti MS Vrčeň – Tojice za rok 2009

V roce 2009 naši členové MS Vrčeň-Tojice vykazovali svoji činnost velice podobnou všem ostatním rokům. Hlavní povinností člena je ochrana a péče o zvěř. Ta je nejdůležitější v zimních měsících, kdy zvěř strádá. Proto každý z nás přikrmuje zvěř u svěřených krmelců, které jsou rozmístěny tak, aby pokryly celou honitbu. Po skončení zimy, kdy zvěř si již v přírodě najde dostatek potravy, má každý povinnost vyčistit a vydezinfikovat krmelce. V měsíci únoru probíhá pravidelné sčítání zvěře a pravidelně v měsíci březnu, konkrétně 7. března 2009 se konala Výroční členská schůze.

V měsíci květnu proběhl odlov srnců dle platných stanov.

Dále si myslivci pro svoje potřeby provádí pravidelný úklid Biologického rybníku a to v době před nasazením kachňat, během jejich výkrmu, ale také po skončení odlovu. V roce 2009 jsme nakoupili 500 kachňat které jsme chodili krmit od měsíce července až do konce měsíce září. Při této činnosti se členové MS střídají po týdnu.

V měsíci září se již začaly konat hony na kachny a trvaly až do konce měsíce října. Na hony na kachny plynule navázaly naháňky, které se konaly pravidelně 1x za měsíc, trvaly do půli ledna a vždy se konaly v lese Štědrý.

Jedinou, ale o to více krásnou a zajímavou, připravili myslivci na oslavu 820 let založení Vrčeně výstavu svých trofejí, která byla otevřena pro veřejnost v sobotu 13. června 2009 při příležitosti setkání rodáků a přátel obce. Návštěvnost naší výstavy byla velká a také ze strany návštěvníků velice kladně hodnocena.

V roce 2009 bylo odloveno:

kňour 1 ks
bachyně 2 ks
lončák 12 kusů
sele 16 kusů
liška 13 kusů
kachna divoká 339 kusů
srnec 6 kusů
srna 4 kusy
srnče 1 kus
nutrie 4 kusy
holub divoký 4 kusy


Zapsal: A. Beránek

2008

Zpráva o činnosti MS Vrčeň – Tojice za rok 2008

Tak jako každý rok i v letošním roce členové našeho sdružení v zimních měsících, tj. především v lednu a v únoru se starali o přikrmování zvěře ve svých určených krmelcích, které jsou rozděleny tak, aby pokryly celou honitbu. V měsíci lednu bylo podáno zvěři medikované krmivo pro vylepšení zdravotního stavu především srnčí zvěře, v únoru, konkrétně 16. tohoto měsíce, pak bylo provedeno členy sdružení sčítání zvěře v honitbě.

Prvního března 2008 se uskutečnila výroční členská schůze, na které byl zvolen výbor a revizní komise. Ve vedení naší základny zůstává dále MVDr. Ladislav Janovec, mysliveckým hospodářem je i nadále Josef Velíšek. Ke změnám došlo ve složení kontrolní a revizní komise, kde byli zvoleni Vladimír Trhlík, Stanislav Jirka a Stanislav Choun. V měsíci dubnu se naši členové sešli na brigádě v klubovně, kde si upravili a vylepšili prostředí opravou některých zařízení včetně vymalování. Dále si každý vyklidil a vydesinfikoval svá krmná zařízení.

V měsíci květnu 2008 již začíná odlov srnců dle rozdělovníku, který schvaluje hospodář našeho sdružení.

V měsíci červnu pak byla uspořádána brigáda na úklidu biologického rybníku a koncem tohoto měsíce zde bylo vysazeno 500 zakoupených divokých kachňat.

V srpnu jsme pomohli obci Vrčeň s vysekáním křovin a divokých porostů za budovou na návsi čp. 12 a zároveň proběhla brigáda i na úklidu a posekání křovin u biologického rybníku.

Plánované hony a naháňky v roce 2008

Datum konání Druh a místo konání Počet ulovené zvěře
6. 9. 2008 Hon na kachny – „Biologický rybník“
13. 9. 2008 Hon na kachny – „Biologický rybník“
20. 9. 2008 Hon na kachny – „Biologický rybník“
4. 10. 2008 Hon na kachny – „Biologický rybník“
Celkem:
511 kachen
25. 10. 2008 Naháňka – les „Štědrý“
22. 11. 2008 Naháňka – les „Štědrý“
13. 12. 2008 Naháňka – les „Štědrý“
10. 1. 2009 Naháňka – les „Štědrý“
Celkem odloveno:
2 bachyně, 14 lončáků, 11 selat

Při osamělém způsobu lovu bylo odloveno:

Druh zvěře Počet odlovených kusů
Srnec 7
Srna 2
Srnče 3
Liška 18


Zapsal: A. BeránekPRVNÍ HON NA KACHNY

NAHÁŇKA VE ŠTĚDRÉM

2007

Zpráva o činnosti za rok 2007

Letošní poměrně mírná zima částečně usnadnila členům MS Vrčeň – Tojice starost v péči o zvěř. Přestože docházeli všichni členové přikrmovat, nebyla taková spotřeba krmiva jak objemných tak jadrných jako v minulých letech. Přesto i přes velké úsilí našich členů dochází k úhynu zvláště v důsledku požírání řepky srnčí zvěří. Všichni se staráme o zdraví zvěře v naší honitbě, např. v měsíci lednu bylo opět, jako každoročně, rozneseno v lesích medikované krmivo pro srnčí zvěř, které zajišťuje především její odčervení a tím zlepšení zdravotního stavu. V měsíci únoru pak proběhlo sčítání zvěře v naší honitbě.

Po zimě se každý člen sdružení postaral o úklid a vyčištění svých krmelců a zároveň o jejich opravu a rekonstrukci.

Naše organizace se podílí také na pomoci naší obci, ať už v obecních lesích, nebo na vylepšení některých míst. V měsíci červenci byly umístěny krásné informační tabule na „Cikánském place“ a u kaple „Sv. Vojtěcha“ v lese Chlumci.

I v tomto roce jsme se brigádnicky podíleli na úklidu a úpravě okolí „Biologického rybníku“, kam jsme později vypustili 500 ks divokých kachňat. O jejich výkrm se členové sdružení starají dle dohody a rozpisu týdenních služeb až do jejich odlovení.

Po celý rok se myslivecký hospodář J. Velíšek staral o to, aby byl dostatek krmení, pořádek v honitbě, ale také o příjem do naší pokladny. Velká většina odlovené zvěře zvláště při individuelním lovu byla prodána do výkupny zvěřiny, čímž si takto vylepšujeme příjem finančních prostředků. V létě si naši členové brigádnicky opatřili dřevo na topení ve své klubovně a také se samozřejmě věnovali výkonu práva myslivosti.

Součástí naší hlavní činnosti jsou hony a naháňky, které začínají v podzimním období a končí většinou v polovině ledna následujícího roku.

Krásným zvykem je krmení zvěře nejen v celém zimním období, ale na „Štědrý den“, kdy každý správný myslivec nezapomene nějakou dobrou pochutinou na zvěř v lese.

Naši členové se pravidelně scházeli po celý rok vždy 1. čtvrtek v měsíci na svých členských schůzích. Tyto v době honů pak nahrazuje posezení po honu. Naše členská základna zůstala v roce 2007 beze změn, čítá tudíž 15 členů.

Vedení naší členské základny je též beze změn, takže předsedou zůstává MVDr. Ladislav Janovec, myslivecký hospodář Josef Velíšek, finanční hospodář Antonín Beránek a členové kontrolní a revizní komise Ing. František Brudna a Vladimír Trhlík.

V měsíci září oslavil své krásné životní jubileum 70. narozeniny náš dlouholetý člen pan Stanislav Brožovský a naším nejstarším členem zůstává pan Miloslav Mareška se svými 82 roky.

Plánované hony a naháňky v roce 2007

Datum konání Druh a místo konání Počet ulovené zvěře
8. 9. 2007 Hon na kachny - „Biologický rybník“ 78 kachen
15. 9. 2007 Hon na kachny - „Biologický rybník“ 68 kachen
22. 9. 2007 Hon na kachny - „Biologický rybník“ 77 kachen
Celkem
223 kachen
13. 10. 2007 Naháňka - Les „Štědrý“ 3 selata
3. 11. 2007 Naháňka - Les „Štědrý“ -
8. 12. 2007 Naháňka - Les „Štědrý“ 1 lončák
Celkem
3 selata a 1 lončák

Osamělý způsob lovu

Druh zvěře Počet odlovených kusů
Srnec 7
Srna 4
Srnče 2
Bachyně 0
Lončák 16
Selata 8
Liška 18
Kachny 492
Holubi 8
Kuna skalní 2

Závěrem lze konstatovat, že rok 2007 díky obětavosti a přičinlivosti našich členů byl úspěšný.Dne 31. 12. 2007


Zapsal: Antonín Beránek


LOVY V AFRICE

HON NA KACHNY

2006

Zpráva o činnosti za rok 2006

Začátek roku 2006 a následující zimní měsíce byl pro členy sdružení velice náročný . Velice dlouhá, tuhá zima s velkou sněhovou přikrývkou sužovala lesní zvěř a tak se myslivci snažili co nejvíce zabránit úhynu zvěře dlouhodobým a intenzivním přikrmováním. V únoru bylo rozneseno do krmelců medikované krmivo pro zlepšení zdravotního stavu srnčí zvěře. Přesto přes velkou a obětavou péči museli myslivci na konci sezony konstatovat velký úhyn srnčí zvěře, právě z vyčerpání po dlouhotrvající zimě.

Členové sdružení se po celý rok pravidelně každý měsíc scházeli na svých členských schůzích a 4. března 2006 se sešli na své výroční členské schůzi, kde zhodnotili celou svoji činnost za uplynulé období. Zde také bylo mimo jiné projednáváno členství pana Pavla Michálka ze Dvorce, kterému tímto dnem bylo členství ve sdružení ukončeno. Tímto se změnil počet členů ze 17 na 16.

Další změnou v členské základně, kterou byli všichni členové sdružení otřeseni, byl odchod našeho dlouhodobého člena a funkcionáře, v poslední době člen kontrolní a revizní komise, pana Bohumila Kadlece ze Dvorce, který tragicky zahynul 17.září 2006 při práci v lese.

Členská základna tudíž čítá v současnosti 15 členů.

Všichni členové sdružení se věnovali po celý rok i brigádnické činnosti, ať už na svých zařízeních, jako jsou krmelce či posedy, tak i při brigádě např. na sběru kamene pro Vrčeňskou zemědělskou a.s. dne 27.5.2006, dále na úklidu a údržbě „Biologického rybníka“ a jeho okolí, který slouží k odchovu kachen, ve dnech 17.6.2006 a 26.8.2006, či na zajištění krmné zásoby pro nadcházející sezonu dne 15.7.2006. Dále se podílejí i na výpomoci obci Vrčeň, kde již hodně práce bylo odvedeno, ale ještě jim zbývá dokončit úpravu prostranství v okolí Kaple sv. Vojtěcha a vytvoření turistických upoutávek či jiných zařizovacích předmětů.

Součástí naší činnosti jsou samozřejmě hony a naháňky.

Plánované hony a naháňky v roce 2006

Datum konání: Druh a místo konání: Počet ulovené zvěře:
2.9.2006 Hon na kachny- „Biologický rybník“ 112 kachen
9.9.2006 Hon na kachny- „Biologický rybník“ 122 kachen
16.9.2006 Hon na kachny- „Biologický rybník“ 73 kachen

Celkem: 307 kachen
28.10.2006 Naháňka - Les „Štědrý“ 2 selata
18.11.2006 Naháňka - Les „Štědrý“ -
16.12.2006 Naháňka - Les „Štědrý“ -
26.12.2006 Naháňka - Les „Chlumec“ -

Celkem: 2 selata

Osamělý způsob lovu

Druh zvěře: Počet odlovených kusů:
Srnec 7
Srna 5
Srnče 3
Bachyně 1
Lončák 9
Selata 3
Liška 10
Kachny 121
Holubi 10


Závěrem: Přesto, že činnost mysliveckého sdružení je spojeno během roku s velkými finančními náklady, podařilo se v roce 2006 vyjít s kladným hospodářským výsledkem, kde mimo jiné jsou do tohoto zahrnuty a také podstatně přispívají k vylepšování finančního stavu pokladny, prodeje odlovených kusů zvěře do výkupen.Dne 31. 12. 2006


Zapsal: Antonín Beránek


TŘETÍ HON NA KACHNY

DRUHÝ HON NA KACHNY

PRVNÍ HON NA KACHNY


Výroční členská schůze se koná v sobotu dne 4. března 2006 od 15:00 hod. v bývalém hostinci „U Brabců“

2005

Zpráva o činnosti za rok 2005

MS Vrčeň – Tojice si udržuje i v roce 2005 stálou členskou základnu pod vedením předsedy MVDr. Ladislava Janovce, hospodáře Josefa Velíška a finančního hospodáře Antonína Beránka.

V roce 2005 byli členové sdružení velice aktivní jak při brigádnické činnosti ve své organizaci, tak i pro veřejné práce, kterými pomáhali obci Vrčeň.

V měsíci dubnu prováděli členové sdružení brigádu na stavění oplocenky v lese „Štědrý“, části zvané „Jezevčiny“. Těmito oplocenkami pomáhají správci obecních lesů p. Karlíčkovi k ochraně nově vysázených stromků před okusováním lesní zvěří.

V měsíci květnu se uskutečnila velká akce – a to na opravě a rekonstrukci památného místa v lese „Štědrý“ studánky „Dobrá voda“. Sešlo se zde hodně členů. Práce byla náročná, protože se týkala rozebrání již odpadávajících kamenů a tím i nebezpečných a znovu osazením do původního stavu, dále vyčištění studánky, okolí studánky, postavení laviček a úpravy celého prostranství. Prostředí u památného místa se velice zlepšilo a tím myslivci velice pomohli obci Vrčeň.

Dále ještě myslivci udržují hráz u „Biologického rybníka“ – obsečením a uklizením porostů z důvodu, že na tento rybník si každoročně vysazují divoké kachny k pozdějšímu lovu. O kachny se starají pravidelným krmením po dobu cca 3 měsíců a poté pořádají na tyto kachny hony. V letošním roce takto nakoupili 500 kusů divokých kachňat a odloveno jich bylo 494 kusů.

Myslivci pořádali dále hony a naháňky ve svých honitbách.

V roce 2005 bylo uloveno: 8selat, 5 lončáků, 6 srnců, 2 srnčata, 5 srn, 6 lišek, 1 laň, 1 kolouch a 2 kuny.

Všechny ulovené kusy kromě lišek, a kun byly prodány do výkupu a tím si sdružení vylepšuje svoji finanční situaci.

Myslivci se scházejí pravidelně každý měsíc na své členské schůzi, kde řeší své problémy a úkoly spojené s právem myslivosti. Kromě výše uvedených brigád je samozřejmě mnoho dalších činností spojených s provozem krmných zařízení, brigád na zajištění krmné základny, dalších oficialit jako jsou poplatky Lesům ČR za škody zvěří, Honebnímu společenstvu Vrčeň – Tojice za pronájem honebních pozemků.

V letošním roce však myslivci v čele se svým hospodářem řešili i velice vážný problém, a to škody na zvěři v honitbě, kterou zavinil svým neuváženým chováním jeden vrčeňský občan. Tento bral svého psa do honitby a v době, kdy ho ponechával bez dozoru, pes štval srnčí zvěř a několik kusů i zardousil. Tento případ byl řešen jak místním sdružením, tak na MěÚ Nepomuk, odboru životního prostředí. Viníkovi byla udělena pokuta a tak všichni doufají, že již k takovým případům nebude docházet.

Vždyť posláním myslivosti je péče a ochrana zvěře a s tím související péče o životní prostředí. A toto se týká nás všech.

Zapsal: Antonín Beránek


Životní jubileum

Dne 27. 11. 2005 se dožívá krásného věku 80 let nejstarší člen mysliveckého sdružení Vrčeň-Tojice pan Miloslav Mareška z Tojic. Hodně zdraví, elánu a mysliveckých zážitků přejí všichni členové mysliveckého sdružení Vrčeň-Tojice.

Foto


HON NA KACHNY

PRVNÍ NAHÁŇKA

2004

Zpráva o činnosti za rok 2004

MS Vrčeň – Tojice si udržuje i v roce 2004 stálou členskou základnu pod vedením předsedy MVDr. Ladislava Janovce , hospodáře Josefa Velíška a finančního hospodáře Antonína Beránka.

V roce 2004 se sešlo honební společenstvo na své schůzi, jehož starostou nadále zůstává pan Jaroslav Vavřík z Vrčeně, místostarostou HS je Josef Velíšek z Vrčeně, finančního hospodáře vykonává Petr Mašek z Vrčeně a ve výboru HS je Václav Punčochář a František Mašek, oba z Tojic.

V roce 2004 byly uskutečněny 3 hony na divoké kachny a tahy na kachny, které jsou stanoveny na středy a soboty a při těchto musí být vždy účastni nejméně 3 střelci a 1 pes.

MS Vrčeň – Tojice zakoupilo v roce 2004 400 kusů divokých kachňat, které si myslivci vykrmili. Odloveno bylo celkem 382 kusů divokých kachen.

Dle bylo odloveno při naháňkách i samostatných lovech :

7 srnců, 6 srn, 2 srnčata, 3 bachyně, 9 lončáků, 17 selat, 10 lišek, 1 vrána a 1 kormorán.

Veškerá srnčí a divoká zvěř byla odvedena do výkupu k prodeji a tímto si myslivci vylepšují svoji pokladní hotovost na nákup například obilí ke krmení, kterého je zapotřebí na jednu sezónu cca 70q. Dále nakupují sůl pro zvěř – 100 kg. Smutné však je, že dochází v našem revíru ke krádežím soli od krmelců.

Další výdaje činí - za pronájem honebnímu společenstvu a dále škody zvěří, které se hradí Lesům ČR.

V letošním roce si myslivci pořídili také motorový člun na odlov divokých kachen.

Na jaře roku 2004 byly kladeny ozdravné vakcinační návnady pro lišky a to snad naposledy, neboť lišky v našich oblastech by již měly být zdravé.

MS Vrčeň – Tojice vykonávalo i brigádnickou činnost. V letošním roce to byl sběr kamene u ZOD Vrčeň.

Dále si členové svojí brigádnickou činností zajišťují údržbu svých krmných zařízení včetně krmení zvěře v zimních měsících.

Zapsal: Antonín Beránek

2003

Zpráva o činnosti za rok 2003

MS Vrčeň – Tojice si udržuje i v roce 2003 stálou členskou základnu pod vedením předsedy MVDr. Ladislava Janovce, hospodáře Josefa Velíška a finančního hospodáře Antonína Beránka.

Členské schůze sdružení se konají pravidelně 1x za měsíc a výroční členská schůze vždy začátkem měsíce března každého roku.

Protože 1. července 2002 vešla v platnost nová vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, muselo dojít i v našem sdružení k různým změnám a opatřením.

Mimo jiné např. každý myslivec při osamělém způsobu lovu musí zvěř opatřit tzv. nesnímatelnou plombou a poté teprve zvěř odváží hospodáři, který určí způsob naložení s takto ulovenou zvěří. (Prodej, rozdělení členům apod.). Dále musí být v každé organizaci zajištěna činnost myslivecké stráže.

V roce 2003 došlo k transformaci honebního společenstva, jehož předsedou nadále zůstává pan Jaroslav Vavřík. V této souvislosti se změnila výše poplatku našeho sdružení honebnímu společenstvu a to na 7.940 Kč za rok. ( pro porovnání s rokem 2002 a s roky předcházejícími – výše poplatku činila 1.572,- Kč).

V roce 2003 byly uskutečněny 3 hony na divoké kachny a 5 naháněk na černou zvěř. Při honech na kachny bylo odloveno 320 ks (MS si pro tento účel zakoupilo a vykrmilo 400 ks kachňat), při naháňkách nebyla ulovena žádná zvěř.

Při osamělém způsobu lovu bylo odloveno 5 ks srnců, 5 ks divokých prasat, 2 ks srnčete, 1 ks srny, 12 ks lišek, 3 ks volavky. Převážná část takto ulovené zvěře byla odevzdána do výkupu. Tímto způsobem si naše sdružení vylepšuje finanční hotovost, i když výkupní ceny zvěře stále klesají.

MS Vrčeň – Tojice vykonávalo i brigádnickou činnost a to pro Obec Vrčeň – vyčištění okolí u obecních studní a u vodojemu a vyspravení protržené hráze u vrčeňského rybníka po srpnových povodních 2002.

Dále si členové svojí brigádnickou činností zajišťují údržbu svých krmných zařízení včetně krmení zvěře v zimních měsících.

Zapsal Antonín Beránek

2001

Zpráva o činnosti za rok 2001

Na výroční členské schůzi, která se konala dne 9.3.2002 nedošlo ze změnám ve vedení organizace.

Členové MS vykonávaly v průběhu celého roku kromě své základní činnosti, což je rozvoj myslivosti, chov a ochrana zvěře a zájmové činnosti, též brigádnickou činnost jak pro svoji organizaci tak i pro Obecní úřad Vrčeň.

Pro Obecní úřad Vrčeň vykonávali brigádu jak už každoročně na úklidu prostranství okolo obecních studní a ještě brigádu na úklidu farní zahrady a jednu brigádu vykonali v obecních lesích na stavbě oplocenek.

Krom toho si každý myslivec stará o svá krmná zařízení - výroba a opravy krmelců a v zimě o krmení zvěře.

V roce 2001 se uskutečnilo celkem 5 honů.

V roce 2001 bylo střeleno celkem 11 srnců, 28 bažantů (ti jsou nakupování a voliérově vychováni), 4 kachny, 13 divokých prasat, 110 kachen, 39 lišek.

Z toho bylo při samostatných lovech uloveno 7 kusů černé zvěře nebo srnčího, které bylo odvezeno do výkupu, aby za takto utržené peníze si myslivci mohli vylepšit svoji finanční pokladní hotovost a takto utržené peníze zpět investovat např. do krmení pro zvěř či na různé poplatky.

Zapsal: Antonín Beránek

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

JIŘINA DUŠKOVÁ

pátek, 16. červenec 2010
14:36

Dobrý den prodávám štenata německého krátkosrstého ohaře hnědáky a tmavé bělouše, odběr možný ihnet Matka-PZ,LZ,ZV,SVP OTEC-PZ,LZ,SZVP,VZ,ZV,tel.608183832


Napsal: JIŘINA DUŠKOVÁ [Odpovědět]