verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2002

5. únor 2002
Příjmytis. Kč
1111Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti310,00
1112Daň z příjmu fyz. osob z výdělečné činnosti70,00
1123Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů26,00
1121Daň z příjmu právnických osob325,00
1211Daň z přidané hodnoty550,00
1331Správní poplatky15,50
1332Poplatky za vypouštění škodl. látek do ovzduší2,00
1334Odvody za odnětí zemědělské půdy6,00
1337Místní poplatek za odpady105,00
1341Poplatek ze psa3,00
1511Daň z nemovitostí178,00
4112Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu83,90
10312111Pěstební činnost500,00
31112111Předškolní zařízení28,00
31412111Školní stravování265,20
31432111Školní družiny15,00
36322111Pohřebnictví25,00
37222111Sběr a svoz odpadů8,00
61712131Příjem z pronájmu obecních pozemků3,10
61712131Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí3,00
63102141Finanční operace - úroky z účtu
Příjmy celkem2 548,70

Výdajetis. Kč
1031Pěstební činnost500,00
2212Silnice16,00
2221Provoz veřejné silniční dopravy30,00
2310Pitná voda13,00
3111Předškolní zařízení276,00
3113Základní škola152,00
3141Školní stravování328,00
3143Školní družiny4,00
3314Činnost knihovnická5,00
3319Záležitosti kulturní – kronika5,00
3326Ostatní záležitosti kultury – jubilea6,00
3341Místní rozhlas1,00
3326Zachování a obnova kulturních památek2,00
3631Veřejné osvětlení50,40
3632Pohřebnictví12,00
3713Změny technologie vytápění82,00
3722Sběr a svoz komunálního odpadu156,50
3745Péče o vzhled obce – veřejná zeleň15,00
5512PO - dobrovolná část5,20
6112Místní zastupitelské orgány170,00
6171Činnost místní správy374,60
6310Obecné příjmy a výdaje z fin. operací (úvěr)20,00
6320Pojištění obce21,50
6399Finanční operace13,50
8124Splátka úvěru-290,00
Výdaje celkem2 258,70

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]