verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2003

6. únor 2003
Příjmy tis. Kč
1111Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti346,00
1112Daň z příjmu fyz. osob z výdělečné činnosti67,00
1113Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů20,00
1121Daň z příjmu právnických osob375,00
1211Daň z přidané hodnoty570,00
1334Odvody za odnětí zemědělské půdy10,00
1337Místní poplatek za odpady105,00
1341Poplatek ze psa3,00
1361Správní poplatky25,50
1511Daň z nemovitostí107,00
4112Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu82,50
10312111Příjmy ze služeb - pěstební činnost600,00
31112111Příjmy ze služeb - předškolní zařízení30,00
31432111Příjmy ze služeb - školní družiny18,00
36322111Příjmy ze služeb - pohřebnictví10,00
37222111Příjmy ze služeb - sběr a svoz odpadů43,50
61712131Příjem z pronájmu obecních pozemků
2132Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí20,00
63102141Finanční operace - úroky z účtu2,00
Příjmy celkem 2 464,0

Výdaje tis. Kč
1031Pěstební činnost 574,20
2212Silnice 12,00
2310Pitná voda 13,00
2321Odvádění a čištění odpadních vod 6,00
3111Předškolní zařízení 404,00
3113Základní škola 236,00
3314Činnost knihovnická 5,00
3319Záležitosti kulturní – kronika 5,00
3326Zachování a obnova míst. kult. památek 5,00
3341Místní rozhlas 1,00
3399Ost. záležitosti kultury - jubilea 5,00
3631Veřejné osvětlení 28,50
3632Pohřebnictví 4,50
3722Sběr a svoz komunálního odpadu 146,50
3745Péče o vzhled obce – veřejná zeleň 8,50
5512PO - dobrovolná část 4,20
6112Místní zastupitelské orgány 267,00
6171Činnost místní správy 270,60
6310Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 69,00
6320Pojištění obce 1,50
6399Finanční operace 13,00
Výdaje celkem 2 079,00

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]