verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2004

29. březen 2004
Příjmy tis. Kč
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 380,00
1112 Daň z příjmu fyz. osob z výdělečné činnosti 40,00
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů 20,00
1121 Daň z příjmu právnických osob 292,00
1211 Daň z přidané hodnoty 591,00
1337 Místní poplatek za odpady 110,00
1341 Poplatek ze psa 4,80
1361 Správní poplatky 30,00
1511 Daň z nemovitosti 170,00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 100,34
10312111 Příjmy ze služeb - pěstební činnost 660,00
3111 2111 Příjmy ze služeb - předškolní zařízení 32,00
3143 2111 Příjmy ze služeb - školní družiny 19,00
3632 2111 Příjmy ze služeb - pohřebnictví 25,00
3722 2111 Příjmy ze služeb - sběr a svoz odpadů 16,00
6171 2131 Příjem z pronájmu obecních pozemků 48,00
2132 Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí 19,00
6310 2141 Finanční operace - úroky z účtu 3,00
Příjmy celkem 2.560,14

Výdaje tis. Kč
1031Pěstební činnost 571,20
2212 Silnice 16,00
2310 Pitná voda 22,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 6,00
3111 Předškolní zařízení 344,40
3113 Základní školy 201,00
3314 Činnost knihovnická 5,00
3319 Záležitosti kulturní – kronika 5,00
3326 Zachování a obnova míst. kult. památek 2,00
3341 Místní rozhlas 1,00
3399 Ost. záležitosti kultury - jubilea 6,00
3599 Ost. činnost ve zdravotnictví 30,00
3631 Veřejné osvětlení 40,00
3632 Pohřebnictví 10,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 155,00
3745 Péče o vzhled obce – veřejná zeleň 27,00
5512 PO - dobrovolná část 65,20
6112 Místní zastupitelské orgány 272,00
6171 Činnost místní správy 320,54
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 47,00
6320 Pojištění obce 23,50
6399 Finanční operace 12,00
Výdaje celkem 2.182,14


8124 Splátka úvěru a splátka půjčky SFŽP 378,00

Rozpočet obce na rok 2004 byl schválen na VII. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29.3.2004.


Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]