verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2005

29. březen 2005
Příjmy tis. Kč
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 400,00
1112 Daň z příjmu fyz. osob z výdělečné činnosti 330,00
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů 25,00
1121 Daň z příjmu právnických osob 420,00
1211 Daň z přidané hodnoty 650,00
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 6,00
1337 Poplatky za komunální odpad 122,00
1341 Poplatek ze psů 4,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1,00
1351 Odvod výtěžku z provozu loterií 8,00
1361 Správní poplatky 15,00
1511 Daň z nemovitosti 105,00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 103,19
4121 Neinvestiční dotace od obcí 70,00
1031 Pěstební činnost 700,00
3632 Pohřebnictví 20,00
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 12,90
3722 Sběr a svoz odpadů 8,00
6171 Příjem z pronájmu obecních pozemků a ostatních nemovitostí 52,40
6310 Finanční operace - úroky z účtu 5,00
Příjmy celkem 3.057,99

Výdaje tis. Kč
1031 Pěstební činnost 671,50
2212 Silnice 60,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 13,00
2310 Pitná voda 50,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 4,00
3111 Předškolní zařízení 480,00
3113 Základní školy 365,00
3314 Činnost knihovnická 5,00
3319 Záležitosti kulturní – kronika 5,00
3326 Zachování a obnova míst. kult. památek 5,00
3341 Místní rozhlas 1,00
3399 Ost. záležitosti kultury - jubilea 12,00
3599 Ost. činnost ve zdravotnictví 30,00
3631 Veřejné osvětlení 25,00
3632 Pohřebnictví 8,50
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 191,50
3745 Péče o vzhled obce – veřejná zeleň 13,00
5512 PO - dobrovolná část 81,01
6112 Místní zastupitelské orgány 294,00
6171 Činnost místní správy 382,20
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 24,00
6320 Pojištění funkčně nespecif. - pojištění obce 23,50
6399 Finanční operace 12,00
8124 Splátka úvěru 288,88
Výdaje celkem 3.057,99

Rozpočet obce na rok 2005 byl schválen na XI. veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29.3.2005.


Vyvěšeno: 14.3.2005

Sejmuto: 29.3.2005

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]