verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2006

1. leden 2006
Příjmytis. Kč
1111Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti420,00
1112Daň z příjmu fyz. osob z výdělečné činnosti310,00
1113Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů20,00
1121Daň z příjmu právnických osob480,00
1211Daň z přidané hodnoty700,00
1337Poplatky za komunální odpad125,00
1341Poplatek ze psů4,50
1361Správní poplatky4,00
1511Daň z nemovitosti147,00
4112Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu111,218
4121Neinvestiční dotace od obcí70,00
1031Pěstební činnost600,00
3632Pohřebnictví10,00
3633Výstavba a údržba inženýrských sítí13,00
3725Využití a zneškodňování komunálních odpadů8,00
6171Příjem z pronájmu obecních pozemků a ostatních nemovitostí63,50
6310Finanční operace - úroky z účtu9,00
Příjmy celkem3 095 218 Kč

Výdaje tis. Kč
1031 Pěstební činnost 631,50
2212 Silnice 70,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 13,00
2310 Pitná voda 50,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 4,00
3111 Předškolní zařízení 650,00
3113 Základní školy 428,00
3314 Činnost knihovnická 5,00
3319 Záležitosti kulturní – kronika 5,00
3326 Zachování a obnova míst. kult. památek 5,00
3341 Místní rozhlas 1,00
3399 Ost. záležitosti kultury - jubilea 20,00
3599 Ost. činnost ve zdravotnictví 26,00
3631 Veřejné osvětlení 30,00
3632 Pohřebnictví 12,00
3633 Výstavba a údržba inženýrských sítí 15,50
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 160,00
3745 Péče o vzhled obce – veřejná zeleň 17,00
5512 PO - dobrovolná část 77,00
6112 Místní zastupitelské orgány 300,00
6171 Činnost místní správy 394,828
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 14,00
6320 Pojištění funkčně nespecif. - pojištění obce 23,00
6399 Finanční operace 12,00
8124 Splátka úvěru 131,39
Výdaje celkem 2 963 828 Kč

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]