verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2009

31. březen 2009

Příjmy (v tis. Kč)


1111Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin.560,00
1112Daň z příjmu fyz. osob z výděleč. čin.350,00
1113Daň z příjmu fyz. osob. z kapitál. výnos45,00
1121Daň z příjmu právnických osob830,00
1122Daň z příjmu právnických osob za obec
1211Daň z přidané hodnoty1275,00
1334Odvody za odnětí zemědělské půdy8,00
1337Poplatky za komunální odpad156,00
1341Poplatek ze psů6,00
1351Odvod výtěžku z loterii 16,00
1361Správní poplatky20,00
1347Poplatek za provoz VHP4,00
1511Daň z nemovitosti160,00
4112Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu155,60
4121Neinvestiční dotace od obcí170,00
1031Pěstební činnost550,00
2119Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu50,00
3613Nebytové hospodářství138,00
3632Pohřebnictví12,00
3725Využití a zneškodňování komunálních odpadů14,00
6171Příjem z pronájmu obec. pozemků a ost. nemovitostí53,20
6310Finanční operace - úroky z účtu35,50
Příjmy celkem4,608,30

Výdaje (v tis. Kč)


1031 Pěstební činnost 550,00
2119 Ost. záležitosti těžeb. průmyslu 50,00
2212 Silnice 30,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 12,40
2310 Pitná voda 20,00
2321 Odvádění a čišt. odpadních vod 89,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině /žádost na SFŽP/ 850,00
3111 Předškolní zařízení 880,00
3113 Základní školy 500,00
3314 Činnost knihovnická 5,00
3319 Záležitosti kultury - kronika 15,00
3326 Zachování a obnova míst.kult.památek 6,00
3341 Místní rozhlas 1,00
3399 Ost. záležitosti kultury - jubilea 25,00
3613 Nebytové hospodářství/oprava fasády PSOV/ 255,00
3631 Veřejné osvětlení 55,00
3632 Pohřebnictví 26,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 200,00
3725 Využití a zneškodňování odpadů 35,00
3745 Péče o vzhled obce - veřejná zeleň 38,00
5512 PO - dobrovolná část 59,90
6112 Místní zastupitelské orgány 381,00
6171 Činnost místní správy 477,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění obce 24,00
6399 Finanční operace 18,00
Výdaje celkem4,608,30

Připomínky lze podat do 30.3.2009


Vyvěšeno 13.3.2009 | Sejmuto 31.3.2009

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!