verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2010

1. duben 2010

Příjmy (v tis. Kč)

1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 411,00
1112 Daň z příjmu fyz. osob z výděleč. čin. 86,00
1113 Daň z příjmu fyz. osob. z kapitál. výnos 38,00
1121 Daň z příjmu právnických osob 4600,00
1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 130,00
1211 Daň z přidané hodnoty 937,00
1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 6,00
1337 Poplatky za komunální odpad 160,00
1341 Poplatek ze psů 5,00
1351 Odvod výtěžku z loterie 9,60
1361 Správní poplatky 16,00
1347 Poplatek za provoz VHP 4,00
1511 Daň z nemovitosti 228,00
4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu 223,10
4121 Neinvestiční dotace od obcí 100,00
1031 Pěstební činnost 800,00
2119 Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu 36,00
3613 Nebytové hospodářství 150,00
3632 Pohřebnictví 8,00
3639 Komunální rozvoj 58,00
3725 Využití a zneškodňování komunálních odpadů 24,00
6171 Příjem z pronájmu obec. pozemků a ost. nemovitostí 3,20
6310 Finanční operace - úroky z účtu 2,00
Příjmy celkem 3 894,90

Výdaje (v tis. Kč)

1031 Pěstební činnost 600,00
2119 Ost. záležitosti těžeb. průmyslu 36,00
2212 Silnice 50,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 12,80
2321 Odvádění a čišt. odpadních vod 26,00
3111 Předškolní zařízení 854,00
3117 Základní školy 516,00
3314 Činnost knihovnická 5,00
3319 Záležitosti kultury - kronika 7,00
3326 Zachování a obnova míst.kult.památek 6,00
3341 Místní rozhlas 1,00
3399 Ost. záležitosti kultury - jubilea 25,00
3613 Nebytové hospodářství/oprava fasády PSOV/ 150,00
3631 Veřejné osvětlení 65,00
3632 Pohřebnictví 20,00
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 206,00
3725 Využití a zneškodňování odpadů 40,00
3745 Péče o vzhled obce - veřejná zeleň 9,60
5512 PO - dobrovolná část 23,40
6112 Místní zastupitelské orgány 381,00
6171 Činnost místní správy 426,90
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 109,50
6320 Pojištění funkčně nespecifikované - pojištěníobce24,00
6399 Finanční operace 143,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 7,70
0000 Financování – splátka dlouhodobého úvěru -150,00
Výdaje celkem 3 744,90

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!