verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2011

26. březen 2011

Příjmy (v tis. Kč)

1111Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin.590,00
1112Daň z příjmu fyz. osob z výděleč. čin.97,00
1113Daň z příjmu fyz. osob. z kapitál. výnos50,00
1121Daň z příjmu právnických osob570,00
1211Daň z přidané hodnoty1140,00
1334Odvody za odnětí zemědělské půdy6,00
1337Poplatky za komunální odpad164,00
1341Poplatek ze psů5,00
1347Poplatek za provoz VHP4,00
1351Odvod výtěžku z loterii10,20
1361Správní poplatky23,92
1511Daň z nemovitosti205,00
4112Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu224,81
4121Neinvestiční dotace od obcí100,00
1031Pěstební činnost660,00
2119Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu6,00
3613Nebytové hospodářství180,00
3632Pohřebnictví20,00
3639Komunální rozvoj – pronájmy obec. pozemků a budov68,22
3725Využití a zneškodňování komunálních odpadů24,00
6310Finanční operace - úroky z účtu2,00
PŘÍJMY CELKEM4 150,15 Kč

Výdaje (v tis. Kč)

1031Pěstební činnost660,00
2119Ost. záležitosti těžeb. průmyslu10,00
2212Silnice100,00
2221Provoz veřejné silniční dopravy13,28
2310Pitná voda20,00
2321Odvádění a čišt. odpadních vod10,00
3111Předškolní zařízení804,00
3117Základní školy516,00
3314Činnost knihovnická5,00
3319Záležitosti kultury - kronika7,00
3326Zachování a obnova míst. kult. památek12,00
3341Místní rozhlas1,00
3399Ost. záležitosti kultury - jubilea25,00
3421Využití volného času – dětské hřiště100,00
3613Nebytové hospodářství156,00
3631Veřejné osvětlení65,00
3632Pohřebnictví40,00
3639Komunální rozvoj10,00
3721Sběr a svoz nebezpečných odpadů16,60
3722Sběr a svoz komunálního odpadu190,00
3725Využití a zneškodňování odpadů40,00
3745Péče o vzhled obce - veřejná zeleň42,00
5512PO - dobrovolná část56,00
6112Místní zastupitelské orgány380,00
6171Činnost místní správy426,90
6310Obecné příjmy a výdaje z fin. operací144,00
6320Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění obce25,00
6399Finanční operace12,50
6402Finanční vypořádání minulých let12,67
VÝDAJE CELKEM3,899,95 Kč

8124Financování – splátka dlouhodobých úvěrů250,20

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!