verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2013

21. duben 2013

PŘÍJMY v korunách

1111daň z příjmu FO ze závislé činnosti680.000
1112daň z příjmu FO výdělečná činnost108.000
1113daň z příjmu FO z kapitál. výnosů56.000
1121daň z příjmu právnických osob520.000
1122daň z příjmu právnických osob za obce498.000
1211daň z přidané hodnoty1,560.000
1334odvody za odnětí zemědělské půdy6.192
1340poplatek za likvidaci komunálních odpadů176.000
1341poplatek ze psů6.200
1361správní poplatky2.500
1511daň z nemovitosti203.000
4111ÚZ 98008neinvestiční přijaté transfery - volba prezidenta26.000
4112neinvestiční přijaté transfery - výkon. stát. správy59.800
4121neinvestiční dotace od obcí100.000
10312111pěstební činnost750.000
36132111nebytové hospodářstsví - příjmu z úhrad energii245.000
36322111pohřebnictví12.000
36392131komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků, nemov.74.600
37252324využívání a zneškodň. komunál. odpadů - příspěvky17.500
63102141příjmy z úroků3.771

PŘÍJMY CELKEM: 5,113.663


VÝDAJE v korunách

1031 pěstební činnost 660.000
2212 silnice 70.000
2221 provoz veřejné silniční dopravy 13.200
2310 pitná voda 120.000
2321 odvádění čištění odpadních vod 10.000
3111 předškolní zařízení 900.000
3117 první stupeň základních škol 550.000
3314 knihovnická činnost 5.000
3319 ostatní záležitosti kultury 7.000
3326 poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek 12.000
3341 místní rozhlas 5.000
3421 využití volného času mládeže 10.000
3399 záležitosti kultury, sdělovacích prostředků 25.000
3613 nebytové hospodářství 265.000
3631 veřejné osvětlení 70.000
3632 pohřebnictví 30.000
3639 komunální rozvoj 45.500
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 16.800
3722 sběr a svoz komunálních odpadů 250.000
3725 využivání a zneškodńování komunálních odpadů 35.000
3745 péče o vzhled obce 65.000
5512 PO - dobrovolná část 56.000
6112 zastupitelstva obcí 380.000
6118 ÚZ 98008 Volba prezidenta republiky ČR 8.711
6171 činnost místní správy 557.053
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 140.000
6320 pojištění funkčne nespecifikované 31.000
6399 finanční operace 509.100
6402 finanční vypořádání minulých let 17.099
Splátka úvěru 250.200 mínus

VÝDAJE CELKEM: 4.863.463 Kč

Připomínky občanů lze uplatnit do 25.3.2013.

Vyvěšeno 8.3.2013 | Sejmuto 26.3.2013

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!