verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2014

14. březen 2014

 

Rozpočet obce na rok 2014


PŘÍJMY
v korunách
1111
daň z příjmu FO ze závislé činnosti850.000
1112
daň z příjmu FO výdělečná činnost65.000
1113
daň z příjmu FO z kapitál. výnosů85.000
1121
daň z příjmu právnických osob769.000
1122
daň z příjmu právnických osob za obce263.340
1211
daň z přidané hodnoty1,780.000
1334
odvody za odnětí zemědělské půdy6.200
1340
poplatek za likvidaci komunálních odpadů184.000
1341
poplatek ze psů7.500
1351
odvod výtěžku z provozu loterií15.000
1361
správní poplatky2.560
1511
daň z nemovitosti293.000
4112
neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy59.700
1031 2111
pěstební činnost790.000
3613 2111
nebytové hospodářstsví - příjmu z úhrad energii215.000
3632 2111
pohřebnictví12.000
3639 2131
komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov.80.618
3725 2324
využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky18.400
6310 2141
příjmy z úroků3.974


PŘÍJMY CELKEM5,500.292
VÝDAJE

v korunách
1031
pěstební činnost700.000
2119
ost.záležitosti těžebního průmyslu66.000
2212
silnice320.000
2221
provoz veřejné silniční dopravy13.160
2310
pitná voda252.000
2321
odvádění čištění odpadních vod10.000
2341
vodní díla v zemědělské krajině1.000
3111
předškolní zařízení920.000
3117
první stupeň základních škol560.000
3314
knihovnická činnost10.000
3319
ostatní záležitosti kultury10.000
3326
poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek12.000
3341
místní rozhlas10.000
3399
záležitosti kultury, sdělovacích prostředků30.000
3421
využití volného času mládeže2.000
3613
nebytové hospodářství260.000
3631
veřejné osvětlení77.000
3632
pohřebnictví35.000
 


3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů16.500
3722
sběr a svoz komunálních odpadů222.000
3725
využivání a zneškodńování komunálních odpadů30.000
3745
péče o vzhled obce70.000
5512
PO - dobrovolná část102.000
6112
zastupitelstva obcí510.000
6171
činnost místní správy576.447
6310
obecné příjmy a výdaje z finančních operací118.000
6320
pojištění funkčne nespecifikované30.000
6399
finanční operace274.840
6402
finanční vypořádání minulých let12.145


splátka úvěru


mínus 250.200


 


VÝDAJE CELKEM5,500.292

 


Vyvěšeno: 14.3.2014
Sejmuto:   01.4.2014

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!