verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2015

30. březen 2015
PŘÍJMY

v korunách
1111
daň z příjmu FO ze závislé činnosti860000
1112
daň z příjmu FO výdělečná činnost15000
1113
daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů90000
1121
daň z příjmu právnických osob900000
1122
daň z příjmu právnických osob za obce221350
1211
daň z přidané hodnoty1840000
1334
odvody za odnětí zemědělské půdy6200
1340
poplatek za likvidaci komunálních odpadů184525
1341
poplatek ze psů7000
1351
odvod výtěžku z provozu loterií14000
1361
správní poplatky2500
1511
daň z nemovitosti220000
4112
neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy59800
1031 2111
pěstební činnost800000
3613 2111
nebytové hospodářstsví - příjmu z úhrad energii100000
3632 2111
pohřebnictví7200
3639 2131
komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov.92468
3725 2324
využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky19000
6310 2141
příjmy z úroků2500


PŘÍJMY CELKEM
………………………………….

5,441.543
VÝDAJE

v korunách
1031
pěstební činnost800000
2212
silnice210000
2221
provoz veřejné silniční dopravy13200
2310
pitná voda20000
2321
odvádění čištění odpadních vod12000
2341
vodní díla v zemědělské krajině1000
3111
předškolní zařízení870000
3117
první stupeň základních škol666000
3314
knihovnická činnost14700
3319
ostatní záležitosti kultury12000
3326
poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek27000
3341
místní rozhlas10000
3399
záležitosti kultury, sdělovacích prostředků25200
3421
využití volného času mládeže1000
3613
nebytové hospodářství106000
3631
veřejné osvětlení90000
3632
pohřebnictví45000
3639
komunální služby a územní rozvoj342960
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů6600
3722
sběr a svoz komunálních odpadů233000
3725
využivání a zneškodńování komunálních odpadů60000
3745
péče o vzhled obce90000
5512
PO - dobrovolná část80000
6112
zastupitelstva obcí469600
6171
činnost místní správy592800
6310
obecné příjmy a výdaje z finančních operací108753
6320
pojištění funkčne nespecifikované30000
6399
finanční operace233350
6402
finanční vypořádání minulých let21180Splátka úvěru


-250200


VÝDAJE CELKEM
………………………………….5,191.343
Schváleno 30.03.2015

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!