verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2016

14. prosinec 2015
PŘÍJMY

v korunách
1111
daň z příjmu FO ze závislé činnosti900000
1112
daň z příjmu FO výdělečná činnost80000
1113
daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů100000
1121
daň z příjmu právnických osob850000
1211
daň z přidané hodnoty1960000
1334
odvody za odnětí zemědělské půdy6200
1340
poplatek za likvidaci komunálních odpadů206000
1341
poplatek ze psů7000
1351
odvod výtěžku z provozu loterií16000
1361
správní poplatky4000
1511
daň z nemovitosti180000
4112
neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy59800
1031 2111
pěstební činnost900000
2310 2133
pitná voda4000
3613 2111
nebytové hospodářstsví - příjmu z úhrad energii200000
3632 2111
pohřebnictví9600
3639 2131
komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov.92500
3725 2324
využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky24500
6310 2141
příjmy z úroků1500


PŘÍJMY CELKEM5,601.100

 

VÝDAJEv korunách
1014
ozdravování zvířat, zvl.veterinární péče3500
1031
pěstební činnost814000
2212
silnice50000
2221
provoz veřejné silniční dopravy13080
2310
pitná voda150000
2321
odvádění čištění odpadních vod12000
2341
vodní díla v zemědělské krajině5000
3111
předškolní zařízení1020000
3117
první stupeň základních škol854000
3314
knihovnická činnost5000
3319
ostatní záležitosti kultury12000
3326
poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek5000
3341
místní rozhlas1000
3399
záležitosti kultury, sdělovacích prostředků24500
3429
ostatní zájmová činnost1000
3613
nebytové hospodářství200000
3631
veřejné osvětlení60000
3632
pohřebnictví15600
3639
komunální služby a územní rozvoj413000
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů6600
3722
sběr a svoz komunálních odpadů280000
3725
využivání a zneškodńování komunálních odpadů60000
3745
péče o vzhled obce90000
5512
PO - dobrovolná část80000
6112
zastupitelstva obcí469600
6171
činnost místní správy601520
6310
obecné příjmy a výdaje z finančních operací60000
6320
pojištění funkčne nespecifikované30000
6399
finanční operace14500


VÝDAJE CELKEM5,350.900
rozdíl mezi příjmy a výdaje je na pokrytí splátky úvěru

-250200

Návrh vyvěšen dne: 30. 11. 2015

Schváleno dne: 14. 12. 2015

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!