verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2017

1. prosinec 2016
PŘÍJMY

v korunách
1111
daň z příjmu FO ze závislé činnosti960.000
1112
daň z příjmu FO výdělečná činnost80.000
1113
daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů100.000
1121
daň z příjmu právnických osob900.000

1211
daň z přidané hodnoty2,000.000
1334
odvody za odnětí zemědělské půdy6.200
1340
poplatek za likvidaci komunálních odpadů206.000
1341
poplatek ze psů7.000
1351
odvod výtěžku z provozu loterií21.000
1361
správní poplatky2.000
1511
daň z nemovitosti200.000

4112
neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy63.700

1031 2111
pěstební činnost900.000
2310 2133
pitná voda10.000
2411 2111
záležitosti pošt104.000
3613 2111
nebytové hospodářstsví - příjmu z úhrad energii210.000
3632 2111
pohřebnictví13.500
3639 2131
komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov.100.800
3725 2324
využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky25.000
6310 2141
příjmy z úroků1.600PŘÍJMY CELKEM
5,910.800,00 Kč


VÝDAJE

v korunách
1014
ozdravování zvířat, zvl.veterinární péče2.500
1031
pěstební činnost690.000

2212
silnice235.000
2221
provoz veřejné silniční dopravy13.200
2310
pitná voda250.000
2321
odvádění čištění odpadních vod47.000
2341
vodní díla v zemědělské krajině2.000
2411
záležitosti pošt

Partner
200.000
3111
předškolní zařízení870.000
3117
první stupeň základních škol504.000
3314
knihovnická činnost5.000
3319
ostatní záležitosti kultury12.000
3326
poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek5.000
3341
místní rozhlas6.000
3399
záležitosti kultury, sdělovacích prostředků40.000
3429
ostatní zájmová činnost1.000
3613
nebytové hospodářství216.000
3631
veřejné osvětlení60000
3631
veřejné osvětlení60.000
3632
pohřebnictví60.000
3639
komunální služby a územní rozvoj599.961
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů7.000
3722
sběr a svoz komunálních odpadů280.000
3725
využivání a zneškodńování komunálních odpadů50.000
3745
péče o vzhled obce80.000
5512
PO - dobrovolná část80.000
6112
zastupitelstva obcí525.000
6171
činnost místní správy620.000
6310
obecné příjmy a výdaje z finančních operací58.000
6320
pojištění funkčne nespecifikované30.000
6399
finanční operace95.000
6402
finanční vypořádání minulých let16.939VÝDAJE CELKEM5,660.600,00 Kč


Rozpočet je přebytkový - přebytkem bude hrazena splátka úvěru

250.200


Připomínky občanů k návrhu rozpočtu bylo možno uplatnit do 19.12.2016.


Vyvěšeno: 21.12.2016


Sejmuto: 06.01.2017

Informace k rozpočtu obce na rok 2017:

Jedná se o změnu položky 1351 /název - odvod loterií/ v rozpočtu obce na rok 2017, který byl schválen v roce 2016.

Pro rok 2017 došlo ke zrušení této položky, která byla nahrazena novou 1382 /název - zrušený odvod loterií/

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!