verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2018

20. prosinec 2017
PŘÍJMYv korunách
1111
daň z příjmu FO ze závislé činnosti

980 000
1112
daň z příjmu FO výdělečná činnost

20 000
1113
daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů

90 000
1121
daň z příjmu právnických osob

900 000
1211
daň z přidané hodnoty

2 070 000
1334
odvody za odnětí zemědělské půdy

6 200
1340
poplatek za likvidaci komunálních odpadů

210 000
1341
poplatek ze psů

7 000
1381
daň z hazardních her

15 000
1511
daň z nemovitosti

200 000
4112
neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy

63 700
1031 2111
pěstební činnost

800 000
2310 2133
pitná voda

10 000
2411 2111
záležitosti pošt

156 000
3632 2111
pohřebnictví

13 000
3639 2131
komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov.

101 000
3725 2324
využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky

25 000
6310 2141
příjmy z úroků

1 600


PŘÍJMY CELKEM

5 668 500
VÝDAJEv korunách
1014
ozdravování zvířat, zvl.veterinární péče

2 500
1031
pěstební činnost

620 000
2212
silnice

200 000
2292
dopravní obslužnost

13 200
2310
pitná voda

50 000
2321
odvádění čištění odpadních vod

20 000
2341
vodní díla v zemědělské krajině

5 602
2411
záležitosti pošt

180 000
3111
předškolní zařízení

870 000
3117
první stupeň základních škol

890 000
3314
knihovnická činnost

5 000
3319
ostatní záležitosti kultury

10 000
3326
poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek

60 000
3341
místní rozhlas

20 000
3399
záležitosti kultury, sdělovacích prostředků

30 000
3613
nebytové hospodářství

50 000
3631
veřejné osvětlení

60 000
3632
pohřebnictví

50 000
3635
územní rozvoj -územní plán

260 000
3639
komunální služby a územní rozvoj

61 000
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů

26 000
3722
sběr a svoz komunálních odpadů
SKO 220 000
3723
sběr a svoz ostatních odpadů
objemný 10 000
3725
využívání a zneškodň.komunálních odpadů tříděný
tříděný 35 000
3726
využívání a zneškodň.ostatních odpadů
BIO 30 000
3745
péče o vzhled obce

60 000
5512
PO - dobrovolná část

50 000
6112
zastupitelstva obcí

645 000
6171
činnost místní správy

550 000
6310
obecné příjmy a výdaje z finančních operací

50 000
6320
pojištění funkčně nespecifikované

30 000
6399
finanční operace

303 210
6402
finanční vypořádání minulých let

10 594


VÝDAJE CELKEM

5 477 106
Rozpočet je přebytkový - přebytkem bude hrazena splátka úvěru191 394

Vyvěšeno: 20.12.2017
[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!