verze pro tisk

Rozpočet obce na rok 2019

21. prosinec 2018

ROZPOČET  OBCE  NA  ROK 2019

PŘÍJMY                                                                                        v korunách

1111             daň z příjmu FO ze závislé činnosti                            1 400 000
1112             daň z příjmu FO výdělečná činnost                                 20 000
1113             daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů                                 120 000
1121             daň z příjmu právnických osob                                   1 200 000
1211             daň z přidané hodnoty                                               2 800 000
1334             odvody za odnětí zemědělské půdy                                 6 200
1340             poplatek za likvidaci komunálních odpadů                    210 000
1341             poplatek ze psů                                                                7 000
1381             daň z hazardních her                                                       30 000
1511             daň z nemovitosti                                                          203 000
4112             neinvestiční přijaté transfery - výkon.stát.správy          65 100
1031  2111    pěstební činnost                                                            500 000
2310  2133    pitná voda                                                                       21 000
2411  2111    záležitosti pošt                                                              162 000
3632  2111    pohřebnictví                                                                    15 000
3639  2131    komunální rozvoj - příjmy z pronájmu pozemků,nemov.105 500
3725  2324    využívání a zneškodň.komunál.odpadů - příspěvky          25 000
6310  2141    příjmy z úroků                                                                    1 000

PŘÍJMY CELKEM                     …………………….                                   6 890 800VÝDAJE                                                                                         v korunách

1014              ozdravování zvířat, zvl.veterinární péče                           2 500
1031              pěstební činnost                                                            687 000
2212              silnice                                                                             200 000
2292              dopravní obslužnost                                                         14 500
2310              pitná voda                                                                        10 000
2321              odvádění čištění odpadních vod                                      25 000
2341              vodní díla v zemědělské krajině                                         1 000
2411              záležitosti pošt                                                               200 200
3111              předškolní zařízení                                                       1 246 000
3117              první stupeň základních škol                                           800 000
3314              knihovnická činnost                                                           5 000
3319              ostatní záležitosti kultury                                                  5 000
3326              poř.,zachování a obnova míst.kultur.památek                  10 000
3341              místní rozhlas                                                                    10 000
3399              záležitosti kultury, sdělovacích prostředků                     200 000
3613              nebytové hospodářství                                                       3 000
3631              veřejné osvětlení                                                            100 000
3632              pohřebnictví                                                                     30 000
3635              územní plánování                                                              60 800
3639              komunální služby a územní rozvoj                                1 146 000
3721              sběr a svoz nebezpečných odpadů                                     7 000
3722              sběr a svoz komunálních odpadů - SKO                            250 000
3723              sběr a svoz ostatních odpadů - objemný                          10 000
3725              využívání a zneškodň.komunálních odpadů - tříděný        45 000
3726              využívání a zneškodň.ostatních odpadů - BIO                   30 000
3745              péče o vzhled obce                                                           80 000
5512              PO - dobrovolná část                                                          60 000
6112              zastupitelstva obcí                                                           791 615
6171              činnost místní správy                                                        550 835
6310              obecné příjmy a výdaje z finančních operací                     40 000
6320              pojištění funkčně nespecifikované                                    30 000
6399              finanční operace                                                               110 000
6402              finanční vypořádání minulých let                                        30 150

VÝDAJE  CELKEM           …………………………………..                                 6 790 600Rozpočet je přebytkový - přebytkem bude hrazena splátka úvěru    100 200

Vyvěšeno: 21. 12. 2018

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!