verze pro tisk

Rozpočtové opatření č. 2/2016

27. červen 2016

Jedná se o navýšení příjmů nad rámec schváleného rozpočtu a jejich zapojení do výdajů, vč. přesunů ve výdajové kapitole.

Příjmy :

2310 2132 Pitná voda – pronájem infrastruktury 6.890,00 Kč

3399 2111 Ostat.záležitosti kultury – příjem z reklamy 5.000,00 Kč

3639 2131 Komunální služby a územ.rozvoj – pronájem poz. 2.570,00 Kč

3639 3111 Komunální služby - příjem z prodeje pozemku 4.095,00 Kč

3725 2111 Využ. a zneškodň.KO – příjmy ze služeb 1.000,00 Kč

6171 2111 Činnost místní správy – příjmy ze služeb 75,00 Kč

6171 2329 Činnost místní správy – vratka za předplatné 156,00 Kč

__________________________________________________________________

19.786,00 Kč

 

Výdaje :

2321 5139 - Odvádění odpadních vod – materiál -19.400,00 Kč

2321 5171 Odvádění odpadních vod – opravy 19.400,00 Kč

3399 5136 Ostatní záležitosti kultury – služby 5.832,00 Kč

3721 5169 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů – služby 1.000,00 Kč

3745 5229 Péče o vzhled obce – podíl obce mobiliář 12.954,00 Kč

__________________________________________________________________

19.786,00 Kč


Vrčeň, 20. 06. 2016

Schváleno starostou obce

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!