verze pro tisk

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2014

12. září 2014

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2014

jedná se o navýšení o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu, zapojení do výdajů, vč. přesunů ve výdajových kapitolách

Příjmy :

3399 2111 - ost.záležitosti kultury – příjmy 10.000,00 Kč

3639 3111 - komunál.služby a územní rozvoj 105,00 Kč

5512 2324 - PO – vratka za el.energii 310,00 Kč

6171 2324 - činn.místní správy – vratka za el.en. 3.571,00 Kč

6310 2149 - ost. příjmy a výdaje z fin.operací –ČNB 5,81 Kč

___________________________________________________________

13.991,81 Kč

Výdaje :

2212 5139 - silnice – materiál -20.000,00 Kč

2212 5169 - silnice – služby -30.000,00 Kč

2212 5171 - silnice – opravy 183.000,00 Kč 2310 5169 - pitná voda – služby VRT 24.000,00 Kč

3111 5171 - předškolní zařízení – opravy 134.000,00 Kč

3631 5169 - veřejné osvětlení – služby -10.000,00 Kč

3639 5169 - komunální rozvoj – služby -50.000,00 Kč

3699 5175 - ostat.záležitosti územního rozvoje /DŘ/ 3.000,00 Kč

3699 5169 - ostat.záležitosti územního rozvoje /DŘ/ 16.500.00 Kč

3721 5329 - sběr a svoz nebezpeč.odpadů – transfer - 9.500,00 Kč

3722 5169 - sběr a svoz KO – služby -20.000,00 Kč

3725 5169 - využívání a zneškodňování KO – služby 20.000,00 Kč

3745 5169 - péče o vzhled obce – služby -14.100,00 Kč

3745 5137 - péče o vzhled obce – DHDM 14.100,00 Kč

6171 5169 - činnost místní správy – služby 9.090,61 Kč

___________________________________________________________

250.090,61 Kč

Vrčeň, 10.9.2014

 

Vyvěšeno: 12.9.2014

Sejmuto: 30.9.2014

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!