verze pro tisk

Rozpočtové opatření č. 5/2015

4. září 2015

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ


č. 5/2015



Navýšení příjmů nad rámec schváleného rozpočtu a jejich zapojení do výdajů, vč. přesunů







mezi položkami u výdajových paragrafů:






PŘÍJMY: 1112 daň z příjmu FO výdělečná činnost



50000

1361 správní poplatky



1000

3613 2111 nebytové hospodářství - příjmy ze služeb



100000

1031 2111 pěstební činnost - příjmy ze služeb



300000

3632 2111 pohřebnictví - příjmy ze služeb



1500

6171 2112 činnost místní správy - příjmy z prodeje zboží



1000
















453500




































VÝDAJE: 1031 5169 pěstební činnost - nákup služeb



72700

2310 5169 pitná voda - služby



50000

2321 5169 odvádění a čištění odpadních vod - služby



-4000

2321 5139 odvádění odpadních vod - materiál



4000

3117 5169 první stupeň ZŠ - služby



-5000

3117 5171 první stupeň ZŠ - opravy



7200

3117 5331 první stupeň ZŠ - poplatky obcím



5000

3341 5169 rozhlas - služby



-7600

3341 5162 rozhlas - služby telekomunikací



400

3613 5154 nebytové hospodářství - elektrická energie



110000










3632 5169 pohřebnictví - nákup služeb



-4500

3632 5171 pohřebnictví - opravy a udržování



4500

3639 5365 komunální služby a územní rozvoj - poplatky



960

3639 6130 komunální služby a územní rozvoj - pozemky



-960

3639 6130 komunální služby a územní rozvoj - pozemky



100000

3745 5137 péče o vzhled obce
DHDM

11000

3745 5139 péče o vzhled obce
materiál

5000

5512 5134 požární ochrana
oděv

1400

5512 5139 požární ochrana
materiál

-1800

5512 5163 požární ochrana
pojištění

400










6171 5168 činnost místní správy - služby informač.systému



50000

6171 5172 činnost místní správy - programové vybavení



52000

6171 5229 činnost místní správy - ost.neinvestiční transfery



2800
















453500


























Vyvěšeno: 4.9.2015






Sejmuto: 23.9.2015














[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!