verze pro tisk

Rozpočtové opatření č. 5/2016

14. prosinec 2016

 

jedná se přesuny ve výdajových kapitolách
Výdaje :
4112 Neinvestiční přijaté transfery z SR 100,- Kč
3341 5162 Rozhlas – telekomunikační služby 200,- Kč
3341 5171 Rozhlas – opravy a udržování 5.700,- Kč
3639 6130 Kom.služby a územní rozvoj  - pozemky - 90.000,- Kč
6399 5362 Finanční operace – odvod DPH 84.000,- Kč
____________________________________________________
Celkové navýšení výdajů o ………………….......... 0,- Kč
Ve Vrčeni   14. 12. 2016
Schváleno starostou obce

jedná se o navýšení příjmů nad rámec SR a jejich zapojení do výdajů,

 

Příjmy:

1121 daň z příjmu právnických osob 100.000,- Kč

1335 poplatek za odnětí půdy 42,- Kč

1343 poplatek za užívání veřej.prostranství 175,- Kč

1351 odvod loterií 3.000,- Kč

4112 neinvestiční přij.transfery ze SR 100,- Kč

2341 2324 vodní díla v zem.krajině – vratka 3.667,- Kč

2411 2111 záležitosti pošt – provize Pošta Patner 9.066,- Kč

3631 2324 veřejné osvětlení – vratka 2.000,- Kč

5512 2324 PO – vratka 3.600,- Kč

6171 2112 činnost místní správy – prodej zboží 1.400,- Kč

6171 2324 činnost místní správy – vratka 1.800,- Kč ________________________________________________________________

Celkem.....................................................124.850,- Kč

 

Výdaje:

1031 5169 pěstební činnost – služby - 15.000,- Kč

3341 5162 rozhlas – telekomunikační služby 1.000,- Kč

3341 5171 rozhlas – opravy a udržování 10.000,- Kč

3613 5153 nebytové hospodářství – plyn 3.000,- Kč

3613 5154 nebytové hospodářství – el. energie 10.000,- Kč

5512 5139 PO – materiál - 30.000,- Kč

5512 5137 PO – DHDM 30.000,- Kč

6171 5168 činnost místní správy – zpracování dat 8.000,- Kč

6320 5163 pojištění nespecifikované – bankovní sl. 15.000,- Kč

6399 5362 ost.finanční operace – odvod DPH 90.850,- Kč

6399 5363 ost.finanční operace – platba poplatků 2.000,- Kč

________________________________________________________________

Celkové navýšení výdajů o ………………………………… 124.850,- Kč

 

Ve Vrčeni 1. 12. 2016

 

Vyvěšeno: 2. 12. 2016

Sejmuto: 20. 12. 2016

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!