verze pro tisk

Rozpočtové opatření č. 9/2018:

19. prosinec 2018

ROZPOČTOVÉ     OPATŘENÍ       č. 9 / 2018 :


Jedná se o navýšení SR o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu a jejich zapojení do výdajů, vč. přesunů ve výdajových kapitolách Příjmy : 1111 daň z příjmu FO placené plátci                 80.000,00

1211 daň z přidané hodnoty                                         280.000,00

1381 daň z hazardních her                                             10.000,00

1511 daň z nemovitých věcí                                           71.000,00

2341 2324 vodní díla v zeměděl.krajině – vratka el.en         230,00

3613 2324 nebytové hospodářství – vratka el.en.                 140,00

3631 2324 VO – vratka el.en.                                           3.250,00

3639 2119 kom.služby a územ.rozvoj- věcné břemeno    12.100,00

5512 2324 PO – vratka el.en.                                               436,00

6171 2324 činnost místní správy – vratka el.en.                 1.444,00

__________________________________________________________________    

se navyšují o                                                             458.600,00 KčVýdaje :

1031 5169 pěstební činnost – služby                            200.000,00

2292 5323 dopravní obslužnost – transferPK                    1.000,00

2321 5169 odv. a čištění odpadních vod – služby            10.000,00

2411 5154 záležitosti pošt  - el. energie                        28.000,00

3117 5169 první stupeň ZŠ – služby                             120.000,00

3117 6121 první stupeň ZŠ – stavby                           - 120.000,00

3322 5169 zach a obnova kult.památek – služby              1.000,00

3322 5171 zach a obnova kult.památek – opravy           93.400,00

3329 5171 ost.ochrana památek – opravy                   - 93.400,00

3631 5169 veřejné osvětlení – služby                            11.000,00

3631 5171 veřejné osvětlení – opravy                           20.000,00

3639 5169 kom.služby a územní rozvoj – služby              6.000,00

3723 5169 sběr a svoz ost.odpadů – služby                      5.000,00

3725 5169 využ. a zneškodň. KO – služby                      20.000,00

3745 5169 péče o vzhled obce – služby                         70.000,00

6171 5168 činn. místní správy - zpracování dat                                                          50.000,00

6171 5169 činn. místní správy -  služby                         36.000,00

6402 5364 finanční vypořádání minul.let – vratka               600,00

__________________________________________________________________

se navyšují o                                                              458.600,00 Kč


Vrčeň, 17.12.2018


Vyvěšeno:    19.12.2018 Sejmuto:     31.12.2018

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!