verze pro tisk

Rozpočtové opatření na rok 2007 č. 1

11. červen 2007

Úpravy příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na r. 2007:

v příjmech:

1334 odvody za odnětí půdy , z.p.f. 6,20

1361 správní poplatky -10,00

4213 invest. přijatý transfer ze SF 0,63

3613 2132 - nebytové hospodářství – příjmy z pronájmu 18,00

6171 2111 - příjmy ze služeb 0,50

2132 - příjmy z pronájmu -5,00

2329 - ost. nedaňové příjmy 5,00

6310 2141 - příjmy z úroků 7,00

ve výdajích:

1031 5021 - pěstební činnost - OOV 25,00

3314 5179 - knihovnická činnost - ostat. nákupy 3,00

3632 5139 - pohřebnictví - nákup materiálu 3,00

nákup ost. služeb 20,00

3639 5362 - kom. služby a rozvoj obce - platba daní 0,30

3722 5137 - odpadové hospodářství - DHDM 11,50

3745 5139 - péče o vzhled obce - materiál 1,00

6171 5361 - vnitřní správa ´- nákup kolků 2,00

6402 5366 - fin. vypořádání minul. let – vratka do SR 25,34


Ve Vrčeni dne 11. 6. 2007

Vyvěšeno dne: 11.6.2007

Sejmuto dne: 25.6.2007

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]