verze pro tisk

Rozpočtové opatření na rok 2007 č. 2

18. prosinec 2007

Úpravy příjmů a jejich zapojení do výdajů r. 2007:

v příjmech:v tis. Kč
1361 správní poplatky 2,0
4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí 85,0
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,69
1031 2111 pěstební činnost – příjmy z poskyt. služeb 160,0
3429 2321 ost. zájmová činnost – přijaté neinv.dary 4,46
3632 2111 pohřebnictví – příjmy z poskyt.služeb 8,0

ve výdajích:v tis. Kč
2212 5021 silnice – OOV 5,0
5171 silnice – opravy a udržování -240,0
2219 5169 ost. zálež. pozem. komunikací - služby 1,0
6121 ost. zálež. pozem.komunikací – stavby 180,0
2310 5169 pitná voda – služby -40,0
2321 5169 odv. a čišt. odpad.vod – služby 2,0
3111 5171 předškolní zařízení – opravy a udržování 30,0
3326 5139 poř. a zach. míst.kult.pam. – materiál 1,0
5169 poř. a zach. míst.kult.pam. – služby -4,0
5171 poř. a zach. míst.kult.pam. – opravy a udrž. 5,0
3330 5171 činnost církví – opravy a udržování 6,0
3341 5492 rozhlas – poplatky 2,0
3399 5194 ost. zálež. kultury – věcné dary 5,0
5169 ost. zálež. kultury - služby -5,0
3429 5139 ost. zájmová činnost – materiál 7,0
3632 5169 pohřebnictví – služby 30,0
5154 pohřebnictví – el. energie 1,0
5156 pohřebnictví – PHM -1,0
3745 5021 péče o vzhled obce – OOV 2,0
5169 péče o vzhled obce – služby 60,0
5512 5156 PO dobrovolná část – PHM 4,0
5169 PO dobrovolná část – služby -4,0
5176 PO dobrovolná část – školení 0,6
5365 PO dobrovolná část – poplatky 1,0
6171 5154 vnitřní správa – el. energie 3,0
5166 vnitřní správa – poraden.služby 1,0
5171 vnitřní správa – opravy a udržování 10,0
5172 vnitřní správa – program.vybavení 15,0
5365 vnitřní správa – platby daní a popl. 1,0
6121 vnitřní správa – stavby 71,0
6399 5363 ostatní finanční operace – úhrady sankcí 8,0

Vyvěšeno: 30. 11. 2007

Sejmuto: 17. 12. 2007

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]