verze pro tisk

Rozpočtové opatření na rok 2011 č.3

3. leden 2012

Jedná se o navýšení příjmů o dotace přijaté od poslední rozpočtové změny a přesuny mezi jednotlivými kapitolami:

Příjmy:

1112-daň z příjmu FO výdělečná činnost20,00
1211-daň z přidané hodnoty60,00
1361-správní poplatky-20,00
1511-daň z nemovitosti-20,00
ÚZ 179284216-Investiční transfer ze SR - MMR /hřiště/400,00
10312111Pěstební činnost – příjmy z výrobků a služeb260,00
21192343Ostatní zál.těž.prům – příjmy ze služeb20,00
23412324Vodní díla v zem. krajině – náhrady1,00
31172322První stupeň ZŠ – pojistné plnění59,00
36312322Veřejné osvětlení – pojistné plnění20,60
33992321Ost. záležitosti kultury – neinv. dar10,00
33992324Ost. záležitosti kultury - náhrady5,60
36322111Pohřebnictví – příjmy ze služeb-4,00
37252324Využívání kom. odpadů - příjmy nekap. příspěvků-10,00
37452322Péče o vzhled obce – pojistné plnění0,50
55123113Požární ochrana - prodej hm.majetku1,50
61712111Vnitřní správa – příjmy ze služeb1,50
61712112Vnitřní správa - příjmy z výrobků a služeb0,50
61712324Vnitřní správa - náhrady4,00
Příjmy celkem810,20

Výdaje:

10315169Pěstební činnost – služby30,00
21195169Ost. záležitosti těžeb. průmyslu – služby18,00
21195362Ost. záležitosti těžeb. průmyslu - platby spr. popl.1,50
22125139Silnice – materiál5,00
22125169Silnice - služby30,00
22125171Silnice - opravy-50,00
23105169Pitná voda – služby-15,00
23415169Vodní díla v zem. krajině – nákup služeb4,00
23415154Vodní díla v zem. krajině – el.energie1,00
31115171Mateřská škola - opravy34,00
31175171První stupeň základních škol - opravy59,00
33295169Obnova míst. památek – služby-10,00
33995021Ost. záležitosti kultury – ost.os.výdaje2,00
33995136Ost. záležitosti kultury – tiskopisy3,50
33995139Ost. záležitosti kultury – materiál1,50
33995156Ost. záležitosti kultury – PHM0,20
33995169Ost. záležitosti kultury – služby3,50
33995194Ost. záležitosti kultury –dary-3,00
ÚZ 1792834216121Využití volného času dětí – stavba dětské hřiště400,00
34295194Ost. zájmová činnost – věcné dary0,70
36135151Nebytové hospodářství – voda1,50
36135154Nebytové hospodářství - elekt. energie34,00
36315171Veřejné osvětlení – opravy15,00
36325021Pohřebnictví – ost.os.výdaje-1,00
36325169Pohřebnictví – služby-11,00
36325171Pohřebnictví – opravy10,00
37455169Péče o vzhled obce - služby20,00
51125171Ozbrojené síly - opravy -15,00
51125137Požární ochrana - DDHM-23,80
55125139Požární ochrana - materiál27,80
55125171Požární ochrana - opravy12,00
55125169Požární ochrana - služby2,00
55125154Požární ochrana - el.energie1,00
61715011Činnost místní správy – mzdy27,00
61715031Činnost místní správy – pov. pojistné na SP6,00
61715032Činnost místní správy – pov. pojistné na ZP2,00
61715136Činnost místní správy – předplatné2,00
61715139Činnost místní správy – materiál18,30
61715162Činnost místní správy – služby telekomunikací3,00
61715167Činnost místní správy – školení1,50
61715173Činnost místní správy – cestovné0,50
61715192Činnost místní správy – příspěvky17,00
61715194Činnost místní správy – věcné dary1,00
61715365Činnost místní správy – platby poplatků-1,00
63995223Příjmy a výd. z fin.operace - přísp. ŘK církvi-10,00
Příjmy celkem707,70

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!