verze pro tisk

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA OBDOBÍ LEDEN - BŘEZEN 2015

29. listopad 2014
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA OBDOBÍ LEDEN - BŘEZEN 2015


PŘÍJMY


1111
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti


167.000
1112
Daň z příjmu FO samost. výdělečná činnost


10.000
1113
Daň z příjmu Fo z kapitál. Výnosů


20.000
1121
Daň z příjmu právnických osob


135.000
1211
Daň z přidané hodnoty


350.000
1334
Odvody za odnětí zem. půdy


6.000
1337
Poplatek za likvidaci KO


170.000
1341
Poplatek ze psů


7.000
1351
Odvod výtěžku loterií


3.000
1361
Správní poplatky


1.000
1511
Daň z nemovitosti


15.000
1031
Pěstební činnost


150.000
3613
Nebytové hospodářství


7.000
3639
Komunální služby a územní rozvoj


55.000
3725
Využ. a zneškod.kom.odpadů


3.000
6171
Činnost místní správy


3.000
6310
Obecné příjmy z fin. Operací


1.000


Příjmy celkem


1,103.000 Kč
VÝDAJE


1031
Pěstební činnost


167.000
2212
Silnice


20.000
2310
Pitná voda


1.000
2321
Odvádění odpadních vod


3.000
2341
Vodní díla v zemědělské krajině


1.000
3111
Předškolní zařízení


218.000
3117
První stupeň základních škol


126.000
3319
Ost.zálež.kultury


5.000
3399
Ost. záležitosti kultury


1.000
3613
Nebytové hospodářství


6.000
3631
Veřejné osvětlení


20.000
3639
Komunální rozvoj


16.000
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů


50.000
3725
Využívání a zneškod.komunální odpadů


6.000
3745
Péče o vzhled obce


20.000
5512
PO


10.000
6112
Zastupitelstva obcí


120.000
6171
Činnost místní správy


310
6171
Činnost místní správy


272.0000
6310
Obecné příjmy a výdaje z fin. Operací


20.000
6402
Finanční vypořádání minulých let


21.000


Výdaje celkem


1,103.000 Kč
Ve Vrčeni, 28.11.2014

Vyvěšeno: 29.11.2014

Sejmuto: 16.12.2014

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!