verze pro tisk

Rozpočtové provizorium pro období 1-3/2010

10. prosinec 2009
PŘÍJMYtis. Kč
1111Daň z příjmu FO ze závislé činnosti180
1112Daň z příjmu FO samost. výdělečná činnost20
1113Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů4
1121Daň z příjmu právnických osob160
1211Daň z přidané hodnoty180
1334Za odvod ZPF6
1337Poplatek za likvidaci KO150
1341Poplatek ze psů5
1347Poplatek za VHP1
1361Správní poplatky5
1511Daň z nemovitosti52
3613Nebytové hospodářstsví10
3725Využ. a zneškodň. komun. odpadů4
6171Činnost místní správy45
6310Obecné příjmy a výdaje z fin. operací1
Příjmy celkem823

VÝDAJEtis. Kč
1031Pěstební činnost120
2212Silnice20
2321Odvád. a čišt. odpadních vod11
3111Předškolní zařízení200
3113Základní školy70
3399Ost. záležitosti kultury18
3613Nebytové hospodářství30
3631Veřejné osvětlení10
3722Sběr a svoz komunálních odpadů40
3725Využívání a zneškod.komunální odpadů6
5512Po dobrovolná část15
6112Zastupitelstva obcí100
6171Činnost místní správy85
6310Obecné příjmy a výdaje z fin. operací51
6402Finanční vypořádní minulých let9
Splátka úvěru-38
Výdaje celkem785

Příjmy a výdaje rozpočtového provizoria se stávají součástí rozpočtu roku 2010.

Vyvěšeno: 10.12.2009 | Sejmuto: 9.12.2009

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!